0

Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống

20 595 4
  • Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2014, 07:32

Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống TR TR ƯỜ ƯỜ NG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG NG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG “ “ Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống ” ” KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Mười Phương Ths. Nguyễn Thị Mười Phương Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thanh Nga Lê Thị Thanh Nga Lớp: 505101 Hà Nội - 2009 NỘI DUNG BÁO CÁO NỘI DUNG BÁO CÁO Đặt vấn đề Đặt vấn đề • Hiện nay việc . Giao diện thân thiện, tiện ích cho người sử dụng . Là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho người quản lý , giúp họ dễ dàng thực hiện công việc của mình và đạt được các kết quả một cách nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian cũng như công sức. . Chương trình quản lý có thể cập nhật, sửa xóa nguyên liệu, món, nhà cung cấp, nhân viên, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỆ THỐNG [...]... ĐỈNH Chức năng “Nhập nguyên liệu„ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH Chức năng “Bán hàng „ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH Chức năng “Nhận đặt hàng „ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH Chức năng “Giao hàng đặt „ SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH Chức năng “Báo cáo „ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾT LUẬN Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống này sẽ thực hiện việc tin học hóa trong cách thức quản lý Giúp cho... giản hơn, nhanh chóng, chính xác và khoa học hơn, làm tăng năng suất và hiệu quả công việc Qua đề tài này em tự nhận thấy mình được trang bị thêm kiến thức về quản lý, kiến thức về công cụ lập trình và những kinh nghiệm khác mà trong quá trình nghiên cứu mới vỡ ra được Tuy nhiên, vì thời gian nghiên cứu không nhiều, điều kiện không cho phép và khả năng còn nhiều hạn chế nên kết quả thu được còn nhiều... nghiệp này Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Mười Phương đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đề tài trong suốt thời gian qua Em xin cảm ơn thầy phản biện Nguyễn Đăng Hậu đã giúp em nhận ra thiếu sót trong chương trình của mình . TR TR ƯỜ ƯỜ NG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG NG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG “ “ Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống ” ” KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo. ĐỈNH Chức năng “Báo cáo „ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾT LUẬN KẾT LUẬN Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống này sẽ thực hiện việc tin học hóa trong cách thức quản lý. Giúp. viên, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỆ THỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống, Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống, Chương trình quản lý cửa hàng ăn uống