0

Bài tập tài chính doanh nghiệp 2

3 1,384 16
  • Bài tập tài chính doanh nghiệp 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 22:07

Bài số 1Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam:200.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%,chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33.000.000đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuếGTGT: 30.000.000 đồng, thuế GTGT: 3.000.000 đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm. . là : NPV = -3500 + 25 0 / ( 1 + 14 % ) 1 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 2 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 3 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 4 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 5 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 6 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 7 + 25 0 / ( 1+ 14% ) 8. = 16 % ta có NPV 1 = 29 ,90 >0 i 2 = 18% ta có NPV 2 = -18,14 < 0 Vậy IRR = 0,16 + 29 ,9 x ( 0,18 - 0,16 ) / ( 29 ,9 + 18,14 ) = 0,17 = 17 % + ) So sánh giữa 2 phương pháp cho thấy Giá. ) 8 = - 7 62, 77 triệu + ) Nếu nhà đầu tư quyết định vay them 930 triệu thì tổng vốn của dự án là 3500 + 930 = 4430 triệu Năm Doanh thu Số còn lại 1 700 -3730 2 750 -29 80 3 800 -21 80 4 850 -1330 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tài chính doanh nghiệp 2, Bài tập tài chính doanh nghiệp 2, Bài tập tài chính doanh nghiệp 2