Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt pps

2 533 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt Nếu kích nguồn quạt nhíc nhẹ hoặc quay vài vòng rồi tắt thì 100% do chập tải các đường nguồn chính trên main như: 12V, 5V, 3v3, 12V (4pin). 1. Chạm mạch VRM:  Thường gặp nhất, để lọai trừ, ta thử rút jack cắm 12V (4pin) và kích nguồn lại thử. Nếu quạt quay bình thường thì vấn đề nằm ở mạch VRM tạo áp Vcore cho CPU.  Xem thêm bài: VRM mạch cấp vcore cho CPU  Thường do chập 1 hoặc nhiều mosfet: Để kiểm tra đo lần lượt các MOSFET khu vực này nếu thấy chạm G-D thì 100% MOSFET đó chết. Nếu không chắc thì phải dùng máy khò nhiệt để xả MOSFET ra khỏi mainboard và đo rời bên ngoài.  Do chập IC giao động: Nếu đo MOSFET mà không phát hiện chạm chập, đa phần do chạm IC giao động. Chỉ cần xả IC giao động này ra để loại trừ khả năng chạm chập. Các IC thông dụng như ADP3180, ADP3181, ADP3168, ADP3188, RT9245, RT9248, ISL6312… thì có bán mới ngoài ra đều phải “dớt” từ mainboard “xác” mà thôi.  Do chập IC driver: Tương tự như IC giao động, thường thì IC driver chết thì phải có thêm MOSFET chết hoặc IC giao động chết.  Nếu đã cày nát mạch Vcore mà vẫn chưa tìm ra “thủ phạm” gây ra chạm chập, hãy kiểm tra kỹ các tụ 6V3/2200MF hoặc các tụ bi lọc nguồn xung quanh mạnh hay nằm chính giữa socket gắn CPU. Nhiều trường hợp do chạm chip Bắc (đo trở kháng các tụ gốm nhí trên lưng chip Bắc để xác định). Nếu chạm chip Bắc thì phải có máy đóng/ xả chip chuyên dùng thì mới thay được. Còn với máy khò thì cao thủ lắm củng phải kết hợp bếp ga mini, bếp điện hay bếp hấp chip chuyên dùng may ra mới “xuất thủ” nổi. 2. Chạm nguồn RAM, nguồn AGP hoặc nguồn chipset:  Kiểm tra các mosfet trong khu vực này.  Đo trở kháng các đường nguồn này. Hoặc đo trở kháng các tụ gốm nhí trên lưng chip Bắc như trường hợp 1 đã nêu. 3. Chạm chip Nam  Ít thấy hơn, vì khi kích được nguồn thì 1 phần của chip Nam đã họat động rồi. Xui lắm mới bị thôi. Cách xác định như phần 4 bên dưới. 4. Chạm các thành phần khác:  Như chip SIO, chip sound onboard, chip LAN onboard… chỉ có cách kích ép nguồn ATX hoặc cấp nguồn rời (dùng bộ cấp nguồn cho laptop) cho từng đường áp chính rồi rờ tay thử coi chip nào nóng bất thường để xác định.  Các trường hợp do chạm chip LAN onboard hoặc sound onboard chỉ cần tháo bỏ là OK. . Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt Nếu kích nguồn quạt nhíc nhẹ hoặc quay vài vòng rồi tắt thì 10 0% do chập tải các đường nguồn chính trên main như: 12 V, 5V, 3v3, 12 V. động này ra để loại trừ khả năng chạm chập. Các IC thông dụng như ADP 318 0, ADP 318 1, ADP 316 8, ADP 318 8, RT 924 5, RT 924 8, ISL6 3 12 … thì có bán mới ngoài ra đều phải “dớt” từ mainboard “xác” mà thôi trên main như: 12 V, 5V, 3v3, 12 V (4pin). 1. Chạm mạch VRM:  Thường gặp nhất, để lọai trừ, ta thử rút jack cắm 12 V (4pin) và kích nguồn lại thử. Nếu quạt quay bình thường thì vấn đề nằm ở mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt pps, Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt pps, Mainboard: Bật công tắc quạt quay 1 – 2 vòng rồi tắt pps