Khung trời ngập tràn sắc hoa ppsx

12 129 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

Khung trời ngập tràn sắc hoa Đất nước Italy lãng mạn với Vespa, với những cánh đồng hoa, những dòng kênh hay các công trình kiến trúc cổ Và còn những khung trời lãng mạn vô cùng đang đợi bạn khám phá. Đất nước Italy lãng mạn với Vespa, với những cánh đồng hoa, những dòng kênh hay các công trình kiến trúc cổ. Chuyển sang sống và làm việc lại Italy, bạn cũng có thể tìm thấy sự lãng mạn của người dân nơi đây qua những điều giản dị. M ột ban công đầy hoa ở Burano, Venezia. Đ ảo Burano, cách Venezia (Venice) g ần 1 tiếng đi bằng t àu th ủy. H òn đ ảo này nổi tiếng về nghề thêu, và những ngôi nhà nhiều màu sắc. Burano - Như m ột bức tranh. M ột khung cửa sổ hoa tím ở Positano. M ột góc phố nhỏ ở Positano. Đâu đâu cũng hoa. Hoa và Vespa, hình ảnh quen thuộc của n ư ớc Italy. C ửa sổ ở Rome. C ửa sổ đáng y êu t ừ căn hộ của một b à lão s ống một m ình trên đ ảo Murano, Venezia. M ột cửa sổ cô đ ơn gi ữa một bức t ư ờng to àn nh ững hoa v à dây leo. Mùa thu, c ả bức t ư ờng này sẽ đỏ rực. Ảnh chụp ở gần đền Pantheon, Rome. C ửa sổ một ngôi nh à ở Cortona, xứ Toscana. . Khung trời ngập tràn sắc hoa Đất nước Italy lãng mạn với Vespa, với những cánh đồng hoa, những dòng kênh hay các công trình kiến trúc cổ Và còn những khung trời lãng mạn vô. sắc. Burano - Như m ột bức tranh. M ột khung cửa sổ hoa tím ở Positano. M ột góc phố nhỏ ở Positano. Đâu đâu cũng hoa. Hoa và Vespa, hình ảnh quen thuộc của n ư ớc Italy. . ban công đầy hoa ở Burano, Venezia. Đ ảo Burano, cách Venezia (Venice) g ần 1 tiếng đi bằng t àu th ủy. H òn đ ảo này nổi tiếng về nghề thêu, và những ngôi nhà nhiều màu sắc. Burano
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung trời ngập tràn sắc hoa ppsx, Khung trời ngập tràn sắc hoa ppsx, Khung trời ngập tràn sắc hoa ppsx