Các bước làm đĩa Windows 7 pps

24 226 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ Để làm đĩa Windows 7 + Windows XP + Hiren's Boot (3 trong 1) trước hết cần phải có file .iso của 3 đĩa này. Bạn nên sử dụng đĩa gốc hoặc những bản được download từ MSDN để đảm bảo rằng file .iso chưa bị chỉnh sửa gì. 1. Windows XP Windows XP Service Pack 2 (MSDN 11-08-2004) - Professional-Retail Code: http://www.mediafire.com/?sharekey=b0532cb1eda8f7806e7203eb87368129a69c e94d5dc7aaf3c95965eaa7bc68bc Pass: www.vn-zoom.com Key: KW2D3-6MHB3-W93H9-622TY-PM333 Windows XP Service Pack 3 (MSDN 01-05-2008) - Professional-Retail Code: http://www.mediafire.com/?sharekey=432b6085b5d0d10aab1eab3e9fa335cadb4c e64b1d3119a2 (Muốn biết file .iso cài windows của mình có phải là bản gốc được tải từ MSDN hay không thì có thể kiểm tra mã hash bằng phần mềm rồi so sánh với mã của bản gốc ) Ví dụ: Details từ MSDN Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 692x293. Kiểm tra file .iso đã down về bằng HashCalc Hoặc có thể sử dụng các phiên bản Windows XP khác (tùy bạn) 2. Windows 7 Ultimate RTM - Windows 7 Ultimate RTM 32 bit: Code: http://mega.1280.com/folder/F3IN3E/ Sau khi down xong đổi tên mở rộng của các file từ a, b, c, thành __a, __b, __c, (Chú có có 2 dấu _) Ghép bằng phần mềm FFSJ Pass để ghép file là toilatoi1504 - Hoặc Windows 7 Ultimate RTM 64 bit: Code: http://mega.1280.com/folder/YTX4V3/ 3. Hiren's Boot CD Hiren's BootCD 10.1 Patched Keyboard US (Đã Patch cho bàn phím kiểu US): Code: http://www.mediafire.com/download.php?lomvzmcmj5f 4. Phần mềm EasyBoot EasyBoot 5.1.2.586 + Serial Code: http://www.mediafire.com/?zcjnmmozmyz 5. Phần mềm UltraISO Code: Name: UW-Madison Executive Education Serial: 1519-E287-A828-A24A 6. Phần mềm Microsoft Virtual PC 2007 dùng để kiểm tra lại trước khi ghi đĩa BƯỚC 2: THỰC HIỆN 1. Xử lý Hiren's Boot - Mở file Hiren'sBootCD.iso bằng UltraISO tìm trong thư mục HBCD file boot.gz extract nó ra, rồi mở bằng WinRAR được file boot.img -> copy vào thư mục sau: C:\EasyBoot\disk1\ezboot - Extract toàn bộ thư mục HBCD vào thư mục C:\EasyBoot\disk1 2. Xử lý Windows XP Nếu bạn muốn tạo đĩa có 1 Windows XP thì làm theo Cách 1 hay Cách 2 đều được (Nên làm theo Cách 1 sẽ đơn giản hơn) Nếu bạn muốn tạo đĩa có 2 hay nhiều bản XP khác nhau như Windows XP SP2, Windows XP SP3 thì làm theo Cách 2 Cách 1: - Từ ổ ảo của UltraISO, mount file .iso của Windows XP vào (hoặc cho đĩa cài Windows XP vào ổ CD/DVD để chép một số file) Copy những file/folder sau vào thư mục: C:\EasyBoot\disk1 Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 798x519. - Mở file .iso của Windows XP bằng UltraISO lưu file với tên winxp.bif ở thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot Cách 2: Xử lý Windows XP SP2 - Tạo một Folder tên là WXP2 trong thư mục c:\easyboot\disk1 - Từ ổ ảo của UltraISO Mount file .iso của Windows XP vào (hoặc cho đĩa cài Windows XP vào ổ CD/DVD để chép một số file) - Copy các file WIN51, WIN51IP, WIN51IP.SP2 vào thư mục C:\easyboot\disk1 - Copy thư mục I386 vào thư mục C:\easyboot\disk1\WXP2 - Copy wxp.bat từ C:\easyboot\resource tới C:\easyboot\disk1\WXP2 và chạy nó ở đây - Copy file w2ksect.bin trong thư mục C:\easyboot\disk1\ezboot thành một bản nữa và đổi tên là wxp2.bin - Khởi động phần mềm EasyBoot, chọn Tools -> Replace Text chọn đường dẫn tới file wxp2.bin vừa tạo trong thư mục C:\easyboot\disk1\ezboot. Gõ I386 trong ô "Text to find" và gõ WXP2 trong ô "Replace with" rồi sau đó ấn "Replace". Có thông báo "1 occurence should be replaced" là xong - Tiếp tục thực hiện Replace text như trên đối với file setupldr.bin trong thư mục C:\easyboot\disk1\WXP2. Gõ i386 trong ô "Text to find" và gõ wxp2 (chữ in thường) trong ô "Replace with" rồi sau đó ấn "Replace". Có thông báo "4 occurence should be replaced" là xong - Mở file C:\easyboot\disk1\WXP2\txtsetup.sif bằng notepad rồi search với từ khóa SetupSourcePath rồi thay SetupSourcePath = "\" thành SetupSourcePath = "\WXP2" Xử lý Windows XP SP3 Tương tự như cách xử lý với SP2 chỉ có điều ta thay WXP2 bởi WXP3, wxp2 bởi wxp3. Như sau: - Tạo một Folder tên là WXP3 trong thư mục c:\easyboot\disk1 - Từ ổ ảo của UltraISO Mount file .iso của Windows XP vào (hoặc cho đĩa cài Windows XP vào ổ CD/DVD để chép một số file) - Copy các file WIN51, WIN51IP, WIN51IP.SP3 vào thư mục C:\easyboot\disk1 (Nếu đã copy WIN51, WIN51IP của Windows XP SP2 rồi thì không cần copy nữa vì chúng đều giống nhau) - Copy thư mục I386 vào thư mục C:\easyboot\disk1\WXP3 - Copy wxp.bat từ C:\easyboot\resource tới C:\easyboot\disk1\WXP3 và chạy nó ở đây - Copy file w2ksect.bin trong thư mục C:\easyboot\disk1\ezboot thành một bản nữa và đổi tên là wxp3.bin - Khởi động phần mềm EasyBoot, chọn Tools -> Replace Text chọn đường dẫn tới file wxp3.bin vừa tạo trong thư mục C:\easyboot\disk1\ezboot. Gõ I386 trong ô "Text to find" và gõ WXP3 trong ô "Replace with" rồi sau đó ấn "Replace". Có thông báo "1 occurence should be replaced" là xong - Tiếp tục thực hiện Replace text như trên đối với file setupldr.bin trong thư mục C:\easyboot\disk1\WXP3. Gõ i386 trong ô "Text to find" và gõ wxp3 (chữ in thường) trong ô "Replace with" rồi sau đó ấn "Replace". Có thông báo "4 occurence should be replaced" là xong - Mở file C:\easyboot\disk1\WXP3\txtsetup.sif bằng notepad rồi search với từ khóa SetupSourcePath rồi thay SetupSourcePath = "\" thành SetupSourcePath = "\WXP3" Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống 3.Xử lý Windows 7 - Copy tất cả các file/folder trong đĩa cài Win 7 vào thư mục C:\EasyBoot\disk1 - Mở file .iso của Windows 7 bằng UltraISO lưu file với tên win7.bif ở thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot 4.Tạo Multi-Boot bằng EasyBoot Giao diện của phần mềm Để thay đổi hình nền và logo khởi động theo phong cách của riêng mình bạn làm theo trình tự sau: [...]... Trong tất cả các tab trên bạn có thể chỉnh sửa lại hay để mặc định là tùy Nhưng ở tab này bắt buộc phải làm chính xác để tránh lỗi không boot được Lệnh (command) đối với các hệ điều hành tương ứng là: Setup Windows 7: run win7.bif Tương tự đối với: - Hiren's Boot: run boot.img - Boot from Hard Disk: boot 80 - Setup Windows XP: Làm theo cách 1 ở trên thì lệnh là run winxp.bif Làm theo cách 2 ở trên... (cho Setup Windows XP2) và lệnh run wxp3.bin (cho Setup Windows XP3) Sau khi hoàn tất lệnh Chọn khởi động mặc định khi không ấn gì (ở đây mình chọn Boot from Hard Disk làm mặc định): Giờ thì chỉ việc tạo file iso hoặc nếu tự tin vào độ chính xác trong các thao tác thì bạn có thể burn ra đĩa được rồi (Mình khuyên các bạn nên tạo file iso của đĩa multi-boot rồi kiểm tra lại trước khi ghi ra đĩa) BƯỚC 3:... thước 800x600 theo phong cách của riêng mình rồi copy vào thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot và chỉnh lại tên file ảnh mới của mình ở đây: Đây là cái ảnh nền của mình (không để logo khởi động nên chỉ làm 1 ảnh) Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh Ảnh gốc có kích thước 1024x768 Sau đó chuyển sang tab Layout để thêm bớt chỉnh sửa lại vị trí các khung màu nền, cho... đĩa) BƯỚC 3: KIỂM TRA LẠI VÀ GHI RA ĐĨA Dùng Microsoft Virtual PC để kiểm tra lại file ISO đã làm đúng chưa: Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh Ảnh gốc có kích thước 1023x425 Đã có multi-boot Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh Ảnh gốc có kích thước 820x683 Vào setup được Windows 7 rồi Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa... đây đã được chỉnh sửa kích cỡ Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh Ảnh gốc có kích thước 660x 479 Setup Windows XP Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh Ảnh gốc có kích thước 660x483 Và cả Hiren's Boot Cuối cùng là kiếm cái đĩa nào ngon tí mà ghi cho bõ công chứ đừng ghi đĩa đểu quá mà lại phải sớm chia tay với em nó :beauty: By Nguyễn Ngọc Hoàng Nguon : vozforum.com . lý Windows XP Nếu bạn muốn tạo đĩa có 1 Windows XP thì làm theo Cách 1 hay Cách 2 đều được (Nên làm theo Cách 1 sẽ đơn giản hơn) Nếu bạn muốn tạo đĩa có 2 hay nhiều bản XP khác nhau như Windows. BƯỚC 1: CHUẨN BỊ Để làm đĩa Windows 7 + Windows XP + Hiren's Boot (3 trong 1) trước hết cần phải có file .iso của 3 đĩa này. Bạn nên sử dụng đĩa gốc hoặc những bản. 3.Xử lý Windows 7 - Copy tất cả các file/folder trong đĩa cài Win 7 vào thư mục C:EasyBootdisk1 - Mở file .iso của Windows 7 bằng UltraISO lưu file với tên win7.bif ở thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bước làm đĩa Windows 7 pps, Các bước làm đĩa Windows 7 pps, Các bước làm đĩa Windows 7 pps