VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT doc

1 289 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT Vết chân tròn (Dm) vẫn đi về© trên con đường mòn(Am) cát trắng quê tôi(Am) Anh thương binh(G) vẫn đến trường làng(Dm) vẫn ôm đàn(Em) dạy các em thơ(Em) bài hát quê hương(Am). Bài hát(Am) có ngọn núi quê anh(Dm) xa a vời (G) Bài hát(Am) có đồng lúa mênh mang(Dm) câu hò(G) Bài hát© có người lính đã hy sinh(Em) âm thầm(Dm) Cho hôm nay(F) những gót chân son(G) vui quanh(Em)dấu chân tròn (Am). Bài hát có trận đấu không quên bên đồi Bài hát có người lính biên cương thương mẹ Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn (Như trên). Để lại(Em) một bài ca(F)trên cát trắng bao la (Am). Vết chân tròn(Dm) vẫn in hình© trên con đường mòn(Am) cát trắng quê tôi (Am). Như bài ca(G) anh viết trong thầm lặng© trên bờ cát không lời(Dm). Cứ hát mãi trong tôi (Em) Hát mãi(Dm) trong tôi© ôi bài ca cuộc đời (Am)cháy mãi(Em)trong tôi (Am)đốt mãi(Em)trong tôi (Am . VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT Vết chân tròn (Dm) vẫn đi về© trên con đường mòn(Am) cát trắng quê tôi(Am) Anh thương binh(G) vẫn đến trường làng(Dm). lại(Em) một bài ca(F )trên cát trắng bao la (Am). Vết chân tròn( Dm) vẫn in hình© trên con đường mòn(Am) cát trắng quê tôi (Am). Như bài ca(G) anh viết trong thầm lặng© trên bờ cát không lời(Dm) những gót chân son(G) vui quanh(Em)dấu chân tròn (Am). Bài hát có trận đấu không quên bên đồi Bài hát có người lính biên cương thương mẹ Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn (Như trên) . Để
- Xem thêm -

Xem thêm: VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT doc, VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT doc, VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT doc