Kiến nghị nâng cao công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người - 3 ppsx

11 234 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 22 4. Một số vấn đề về trục lợi bảo hiểm 4.1 Khái niệm trục lợi bảo hiểm Trục lợi bảo hiểm là hành vi cố tình gian dối, lừa đảo có thể có chủ ý ngay từ khi tham gia bảo hiểm hoặc phát sinh sau khi đã xảy ra rủi ro cho đối tượng bảo hiểm nhằm chiếm đoạt một số tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm mà đáng lý ra họ không được hưởng. Đây là một sự gian lận trong bảo hiểm và là vấn đề nhức nhối đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Trục lợi bảo hiểm diễn ra ở hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm và bất cứ nước nào đã triển khai BHTM thì ở nước đó sẽ có trục lợi bảo hiểm, phổ biến đến nỗi hàng năm trên thế giới họ đã thống kê về tình hình trục lợi cũng như trao đổi thông tin, tổ chức các buổi hội thảo thường kỳ liên quan đến chống gian lận bảo hiểm. 4.2 Nguyên nhân và hậu quả của trục lợi bảo hiểm Về nguyên nhân: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, có thể kể đến một số nguyên như sau: + Do những kẽ hở pháp luật và do thực hiện pháp luật không nghiêm, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý nên nhiều người nảy sinh hành vi gian lận. Ví dụ các nghiệp vụ bảo hiểm mà luật kinh doanh bảo hiểm quy định bắt buộc như bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, nhưng các chủ xe không tham gia bảo hiểm vì không có sự kiểm tra xử phạt. + Thị trường bảo hiểm luôn sôi động, phức tạp, tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên các doanh nghiệp bảo hiểm luôn phải giữ bí mật thông tin. Việc trao đổi những thông tin cần thiết về khách hàng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm hầu như không có. Vì vậy, một đối tượng tài sản nào đó có thể tham gia bảo hiểm ở nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Khi rủi ro tổn thất xảy ra họ đã được nhận tiền bồi thường ở tất cả các công ty bảo hiểm. + Nhận thức của người dân về pháp luật còn nhiều yếu kém, nhất là những văn bản pháp quy về bảo hiểm. Nhiều người dân nhận thức còn rất mơ hồ về bảo hiểm và họ cho rằng quỹ bảo hiểm giống như quỹ phúc lợi. Cho nên đã có rất nhiều trường hợp nói sai sự thật để giúp nạn nhân nhận quyền lợi bảo hiểm. + Không gian địa lý cũng là nơi phát sinh gian lận bảo hiểm. Đối với những tổn thất xảy ra ở xa, hoang vắng, ít người qua lại (đối với bảo hiểm xe cơ LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 23 giới, tàu thuyền), khó có thể giữ nguyên hiện trường, sự thay đổi tình tiết hiện trường có lợi cho người tham gia bảo hiểm là rất dễ xảy ra. + Do lỗi vô tình hay cố ý của các nhân viên bảo hiểm. Họ có thể vô tình ghi sai ngày tham gia bảo hiểm trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc do thiếu trách nhiệm đã không đánh giá đúng mức độ trầm trọng của rủi ro cũng có thể nhân viên bảo hiểm thông đồng với khách hàng để trục lợi bảo hiểm. Họ có thể đánh giá cao mức độ tổn thất hoặc vạch đường đi nước bước cho khách hàng lợi dụng các kẽ hở về giấy tờ, về thủ tục giám định, bồi thường để trục lợi. + Do sự thông đồng giữa những người tham gia bảo hiểm có hành vi gian lận với những người có liên quan như y, bác sỹ, những người làm chứng trong các tai nạn, rủi ro… Ví dụ như mua chuộc bác sỹ để dựng lên bệnh án hoặc làm giả, kê những đơn thuốc đắt tiền để đòi được số tiền bảo hiểm nhiều hơn… khá phổ biến trong loại hình bảo hiểm con người - Hậu quả của trục lợi bảo hiểm: Theo Hiệp hội các hãng bảo hiểm châu Âu, hàng năm họ bị thiệt hại vì trục lợi bảo hiểm không dưới 10 tỷ USD , chiếm gần 2,5% số phí bảo hiểm. Chỉ riêng các vụ gian lận về cháy, mất cắp xe hơi, mất trộm tại nhà, hàng năm các hãng bảo hiểm ở Pháp đã thiệt hại tới gần 10 tỷ France (theo giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm). Một vài con số như thế tuy chưa khái quát được hết tác hại nghiêm trọng của trục lợi bảo hiểm đối với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng cũng đủ làm cho các nhà bảo hiểm phải giật mình vì lượng thất thoát đi là khá lớn. Ở nước ta hiện nay, chưa có công ty bảo hiểm nào thống kê được chính xác hàng năm doanh nghiệp mình bị trục lợi mất bao nhiêu . - Có thể kể đến một số hậu quả do trục lợi bảo hiểm gây ra như sau : + Đối với doanh nghiệp bảo hiểm hậu quả có thể tính toán được do hành vi trục lợi bảo hiểm là làm giảm lợi nhuận hiệu quả kinh doanh bị hạn chế. Thậm chí còn tác động xấu đến uy tín của doanh nghiệp . + Đối với khách hàng là những người trung thực sẽ bị thiệt thòi về quyền lợi bởi vì phí bảo hiểm mà họ phải nộp lại dùng để trả cho những khoản tiền gian lận không được phát hiện ra. Do vậy doanh nghiệp nào có nhiều vụ gian lận thì sẽ có phí bảo hiểm cao hơn những doanh nghiệp kiên quyết chống và loại trừ những kẻ trục lợi bảo hiểm . Luận văn tốt nghiệp Trần Thu Hồng -Bảo hiểm K42B 24 + i vi xó hi gian ln bo him l mt nguy c v o c, lm tha hoỏ, bin cht cỏn b nh nc, lm cho mụi trng kinh doanh thiu lnh mnh v thiu s cụng bng. iu ú dn n tỡnh trng coi thng phỏp lut, gõy ri trt t an ninh xó hi . 4.3. Cỏc bin phỏp phũng chng trc li bo him . Trờn th gii, vic phũng chng trc li bo him c cỏc doanh nghip bo him ht sc coi trng. Nhiu doanh nghip bo him ó thnh lp cỏc i, cỏc ban phũng chng trc li bo him ca riờng mỡnh v nhiu nc ó ỏp dng mt cỏch khỏ hiu qu cỏc bin phỏp sau : - Khụng ngng hon thin h thng phỏp lut v bo him. i vi nhng nghip v bo him m phỏp lut quy nh bt buc khỏch hng phi tham gia cn cú s phi hp vi cỏc c quan chc nng kim tra theo dừi v a ra nhng mc tin pht thớch ỏng cao hn mc phớ bo him m h phi np . - Doanh nghip bo him phi t chc cỏc u mi qun lý, theo dừi kim tra cht ch cỏc cỏn b, cỏc i lý v cng tỏc viờn bo him. Mt mt phi nhc nh h thc hin ỳng chc nng quyn hn nhim v. Mt khỏc phi ra nhng c ch qun lý phự hp: phớ bo him thu c trong ngy, cui ngy phi np; giy chng nhn bo him cp trong ngy phi thụng bỏo cho doanh nghip bo him vo cui ngy; khi khỏch hng tham gia bo him vi s tin ln l bao nhiờu thỡ phi bỏo cỏo v doanh nghip bo him kim tra theo dừi - Quỏ trỡnh giỏm nh v bi thng, chi tr bo him phi thc hin ỳng nguyờn tc v trỡnh t mi khõu: nu thy nghi ng mt loi giy t no ú hoc khụng rừ thi gian, khụng gian trong cỏc v tn tht cn xỏc minh li ngay. Nu thy cn thit phi bỏo ngay doanh nghip bo him t chc xỏc minh, iu tra cho rừ. Ngoi phng ỏn iu tra c lp, cn tranh th s giỳp ca cỏc bờn cú liờn quan nh: chớnh quyn a phng, cụng an, y bỏc s v nhng ngi lm chng - Nu phỏt hin cú s gian ln cn phi theo dừi cht ch i tng, t chc iu tra xỏc minh chớnh xỏc v nh cỏc c quan chc nng can thip. Kinh nghim ca nhiu nc cho thy cn tp trung iu tra nhng i tng sau: + Nhng ngi tham gia bo him vi nhiu loi hỡnh khỏc nhau v nhiu doanh nghip bo him khỏc nhau LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 25 + Tai nạn xảy ra gần với ngày kí hợp đồng hoặc tai nạn xảy ra ngay sau khi khách hàng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn. + Số vụ tai nạn tăng cùng một địa điểm. + Số vụ tai nạn xảy ra do cùng một nguyên nhân. + Giấy yêu cầu bảo hiểm không phải do chính người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm đề nghị. + Quan tâm giáo dục ý thức, trách nhiệm, tính kỷ luật trong tất cả các khâu công việc do cán bộ nhân viên kể cả đại lý và công tác viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó phải có chính sách đãi ngộ thoả đáng với họ, thưởng phạt phải hết sức nghiêm túc và có nề nếp. Tuy vậy, việc theo dõi phòng chống gian lận bảo hiểm không được làm ảnh hưởng đến các công việc khác trong hoạt động kinh doanh. Nhất là không được chậm trễ trong quá trình thanh toán bảo hiểm cho khách hàng vì tuyệt đại đa số khách hàng là những người trung thực. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 26 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI TẠI PJICO I. Vài nét về công ty PJICO. 1. Lịch sử ra đời và phát triển . Từ năm 1994 về trước, trên thị trường bảo hiểm nước ta duy nhất chỉ có một doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo kiểu"một mình một chợ", đó là Tổng Công Ty (TCT) Bảo Việt thuộc Bộ Tài Chính. Nhưng cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đến nay trên thị trường đã có gần 20 doanh nghiệp cùng hoạt động, cạnh tranh và tăng tốc. Công ty bảo hiểm xăng dầu PJICO là một trong những doanh nghiệp thành đạt đó. Hai năm sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 18/12/1993 thì PJICO ra đời, với các thành viên sáng lập có tiềm lực kinh tế mạnh như các TCT: thép, xăng dầu, đường sắt, ngân hàng ngoại thương Việt Nam, công ty tái bảo hiểm quốc gia, công ty vật tư và thiết bị toàn bộ, điện tử Hà Nội, công ty TNHH thiết bị an toàn. Công ty có tổng vốn đầu tư là 55 tỷ đồng, tiền ký quỹ là 2 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư được chia thành 27.500 cổ phần, mệnh giá cổ phiếu là 2.000.000 đ Việt Nam, cụ thể là: BẢNG 3: Danh sách các cổ đông chính của PJICO và tỷ lệ vốn góp (năm 1995) Cổ đông Tỷ lệ (%) Vốn góp (tr.đ) Cổ phiếu (tờ) 1. Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 2. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 3. Tổng công ty thép Việt Nam 4. Công ty tái bảo hiểm quốc gia 5. Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ 6. Công ty TNHH thiết bị an toàn 7. Công ty điện tử Hà Nội 8. Cá nhân khác 51 10 6 8 3 0,5 2 19,5 28.050 5.500 3.300 4.400 1.650 275 1.100 10.725 4.025 2.750 1.650 2.200 825 138 550 5.362 ( Nguồn: công ty PJICO) LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 27 Với giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm số 06-TC/GCN ngày 17/5/1995 của Bộ tài chính, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060256 ngày 15/6/1995 của Sở kế hoạch Hà Nội, PJICO có thời hạn họat động là 25 năm. Hết thời hạn, nếu muốn tiếp tục hoạt động, PJICO phải xin gia hạn. Nhiệm vụ chủ yếu của PJICO trong thời gian đầu là thực hiện bảo hiểm cho các công ty thành viên. PJICO là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Khi ra đời, trong những ngày đầu hoạt động, PJICO đã trải qua rất nhiều khó khăn khi cơ chế luật pháp chưa hoàn thiện, khách hàng chủ yếu ở dạng tiềm năng, đội ngũ cán bộ nhân viên còn ít ỏi, kinh nghiệm chưa có nhiều, thêm vào đó là nguồn vốn hoạt động chỉ có hơn 30 tỷ đồng, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn kịp thời của hội đồng quản trị, sự ủng hộ của các cổ đông sáng lập và hơn hết là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên PJICO đã nhanh chóng tiếp cận thị trường triển khai hơn 50 loại hình dịch vụ bảo hiểm, tập trung vào các lĩnh vực "nóng" như giao thông vận tải, xăng dầu, xây dựng và lắp đặt công trình, xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển. Từ các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm rủi ro kinh doanh, hỏa hoạn, lắp đặt, xây dựng công trình, đến bảo hiểm cho người lao động…PJICO luôn thực hiện nghiêm túc, lấy chất lượng và chữ tín làm đầu để thu hút, phát triển khách hàng. Trên thương trường cạnh tranh, PJICO luôn chủ động đến với khách hàng bằng những việc làm thiết thực, hỗ trợ khách hàng sớm vượt qua hoạn nạn, khó khăn. Mọi doanh nghiệp và người dân đều thấu hiểu mua bảo hiểm là một nhu cầu tất yếu, có lợi trước hết cho chính mình, bởi việc mua đó chính là sự phân tán rủi ro, nâng cao độ an toàn trong sản xuất và kinh doanh. Nhờ vậy, chỉ trên dưới 10 điểm kinh doanh đặt ở các thành phố lớn của những năm đầu thành lập đến đầu năm 2004 này- nghĩa là sau gần 9 năm hoạt động, PJICO đã có gần 40 chi nhánh trong đó năm 2003 tăng tốc phát triển mới 12 chi nhánh. Từ cực Bắc- Cao Bằng, Lạng Sơn đến tận Kiên Giang đất mũi Cà Mau của đất nước. Có thể nói ở đâu cũng có "bàn tay" nhân nghĩa của PJICO. Từ chỗ khách hàng của công ty chỉ là cổ đông đến nay công ty đã có hàng nghìn khách hàng thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các thành phần kinh tế. Cơ cấu khách hàng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Tất cả các lĩnh vực bảo hiểm chủ đạo như xây dựng, lắp đặt, hàng hóa, tàu biển, xe cơ giới, con người đều tăng đáng kể lượng khách hàng mới ngoài các khách hàng truyền thống. Ngoài các khách hàng tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Luận văn tốt nghiệp Trần Thu Hồng -Bảo hiểm K42B 28 Chớ Minh, th trng khai thỏc ti cỏc a phng khỏc ca PJICO ó c m rng. Cụng ty ó v ang thit lp c quan h hp tỏc tt vi nhiu khỏch hng ln, tim nng trờn tt c cỏc lnh vc khỏc nhau ca nn kinh t (giao thụng, in lc, xi mng, st thộp, húa cht, khoỏng sn, hng húa, úng tu, xõy dng, cụng nghip, khỏch sn, XNK, xng du, ngõn hng). T trng doanh thu ngoi c ụng lờn n 90%. Gi õy PJICO ó thc s tr thnh mt cụng ty bo him quc gia a ngnh. T khi thnh lp n nay, tri qua gn 9 nm hot ng v phỏt trin, PJICO ó chia theo vn gúp cỏc c ụng v cỏc khon thu phi np ngõn sỏch nh nc. Tng doanh thu phớ sau gn 9 nm kinh doanh t khong 300 t vi t l tng trng phớ trung bỡnh t 39%/nm. 2. C cu t chc b mỏy. PJICO l mt doanh nghip bo him, cú t chc, cú t cỏch phỏp nhõn hot ng trong mi quan h cht ch gia cỏc thnh viờn, gia cỏc b phn doanh nghip nhm cựng thc hin mt mc ớch chung di s lónh o v qun lý thng nht ca ban lónh o. C cu t chc l hỡnh thc tn ti ca t chc biu th s sp xp cỏc b phn c chuyờn mụn húa vi trỏch nhim v quyn hn nht nh, cú mi liờn h mt thit vi nhau nhm thc hin chc nng qun lý. C cu t chc doanh nghip phi ỏp ng yờu cu chin lc kinh doanh ca doanh nghip ú, cng cú ngha l vic hỡnh thnh c cu t chc phi m bo tớnh hiu qu v linh hot, khụng cng nhc, cú th thay i thớch hp vi cỏc iu kin nh hng do mụi trng hot ng ca doanh nghip luụn luụn thay i. T chc mt doanh nghip vi mụ hỡnh hp lý l ni dung ca thc hin chin lc kinh doanh, nhng mt khỏc b mỏy t chc l cụng c rt quan trng thc hin chin lc kinh doanh ca doanh nghip. Vi ý ngha ú, t chc ca mt doanh nghip thc hin mc tiờu chin lc ra. Mt mụ hỡnh t chc ca doanh nghip phi ỏp ng c cỏc yờu cu c bn trờn v PJICO khụng phi l ngoi l. PJICO cú tr s chớnh t ti s 22 Lỏng H- ng a, H Ni, hot ng kinh doanh trong khuụn kh phỏp lut. õy chớnh l ni xõy dng chin lc kinh doanh ca doanh nghip, iu hnh cỏc hot ng i ni, i ngoi ca PJICO. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 29 Dưới trụ sở chính là hệ thống các phòng ban. Văn phòng chi nhánh có trách nhiệm thực hiện các hoạt động kinh doanh theo phân cấp của quản lý doanh nghiệp. PJICO có cơ cấu tổ chức tuân thủ chặt chẽ theo trật tự cơ cấu của một công ty cổ phần, điều đó được thể hiện qua mô hình sau đây: P. Tái bảo hiểm VPBH chi nhánh miền nam Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ P.BH hàng hải P. Tổng hợp P.Bồi thường P.Kế toán P. Tổ chức P.BH phi hàng hải P.BH tài sản VPBH phía băc +miền trung P.Đầu tư tín dụng Ban thanh tra pháp chế Tổng đại lý, đại lý, cộng tác viên bảo hiểm Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Luận văn tốt nghiệp Trần Thu Hồng -Bảo hiểm K42B 30 Hỡnh 1: C cu t chc b mỏy PJICO Vi mụ hỡnh c cu t chc b mỏy nh trờn, PJICO t ra ht sc nng ng, linh hot trc nhng thay i ca mụi trng kinh doanh, nm bt v phc v kp thi, chu ỏo cỏc nhu cu ca khỏch hng. õy chớnh l mt trong nhng nhõn t ch yu a PJICO n vi thnh cụng nh hin nay. II. Kt qu hot ng kinh doanh 1. Thun li v khú khn 1.1 Thun li PJICO c s h tr ln ca cỏc c ụng thnh viờn trong nhng ngy u mi thnh lp. õy l mt trong nhng thun li ln ca PJICO, giỳp cụng ty cú th ng vng trờn th trng khi kinh doanh trong ngnh bo him cũn nhiu mi m. L cụng ty c phn u tiờn hot ng kinh doanh ngay sau ngh nh 100- CP ca chớnh ph, tuy cũn gp nhiu khú khn nhng PJICO ó nhanh chúng chim c mt th phn nht nh, to iu kin cho s phỏt trin n nh v vng chc sau ny. PJICO l mt trong nhng cụng ty bo him cú cht lng dch v tt trờn th trng, c khỏch hng tớn nhim. cú cht lng dch v tt, thun tin ngoi s nng ng, lm vic ht mỡnh ca i ng cỏn b nhõn viờn thỡ cụng ty cũn cú i ng lónh o tt, cú nhn thc ỳng n trong vic thc hin cỏc cam kt vi khỏch hng. PJICO, lónh o cụng ty thng xuyờn kim soỏt cht lng dch v, ng thi yờu cu cỏc b phn gii quyt bi thng phi cú cam kt h tr nhau. B phn bỏn hng, b phn marketing thng xuyờn cp nht nhng thay i ca cỏc i th cnh tranh v tp hp cỏc ý kin khỏch hng xem xột iu chnh, m bo cht lng dch v luụn dn u. Nh ú, h thng cht lng v dch v bỏn hng v h thng marketing thng xuyờn cp nht nhng thay i ca cỏc i th cnh tranh v phn ỏnh nhng ý kin khỏch hng iu chnh, m bo cht lng dch v luụn dn u. Ngoi ra cụng ty cũn cú mi quan h tt i vi cỏc cụng ty bo him, tỏi bo him ln trờn th gii. iu ny to iu kin cho PJICO cú th nhn bo him cho cỏc hp ng bo him cú s tin bo him ln do ó cú s hu thun ca cỏc cụng ty tỏi bo him trờn. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 31 Sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm cũng đã được cải thiện nhờ đó PJICO dễ dàng khai thác để bán các sản phẩm bảo hiểm hơn. [...]... để bảo vệ an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình nhưng do thực tế hiệu quả đạt được, họ rất ít khi tham gia bảo hiểm con người cho các thành viên.Vì lẽ đó mà số lượng công ty ký hợp đồng bảo hiểm con người tại PJICO chỉ dừng lại con số khiêm tốn nếu đem ra so sánh với tổng số công ty đang tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động trên thị trường Một số công ty tham gia bảo hiểm con người. .. kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, các công ty lâm vào tình trạng cạnh tranh gay gắt, lôi kéo khách hàng của nhau Việc mở rộng hoạt động của các công ty bảo hiểm nước ngoài trên thị trường như Allianz-AGF, Sam sung-Vina, Incombank-Asia càng làm tăng tính cạnh tranh, dẫn đến phí bảo hiểm bị giảm xuống đáng kể Sự cạnh tranh không lành TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 32 ... cầu người mua bảo hiểm đòi hỏi quy trình kinh doanh của công ty phải biến đổi cho phù hợp với thực tế Ta có thể kể đến một số khó khăn mà công ty dang gặp phải là: Thứ nhất: Khó khăn về thị trường Sau khi ban hành nghị định 100 CP ngày 18/02/19 93, tiếp đó là nghị định 74CP ngày 14/06/1997, cho phép nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp nước ngoài tham gia kinh doanh bảo hiểm. .. quân đầu người đã tăng khá cao so với những năm trước song trình độ dân trí chưa cao Người dân vẫn còn rất dè dặt khi tham gia bảo hiểm, bởi vì đối với họ việc tham gia bảo hiểm một cách tự nguyện không phải là nhu cầu cấp thiết so với các nhu cầu khác của đời sống Đối với các doanh nghiệp cũng thế, họ phải tự quản lý đồng vốn, tự trang trải khi gặp khó khăn nên mặc dù có ý thức muốn đảm bảo đời sống... lại là những vị khách hàng khó tính, luôn đòi hỏi các dịch vụ bảo hiểm có uy tín, nhanh nhậy, linh động và khi có rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm thì phải nhanh chóng được tiến hành để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Đó là điều dễ hiểu trong khi thị trường luôn sôi động với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty bảo hiểm Trong quá trình phát triển đi lên như vậy, không phải PJICO . tiền bảo hiểm nhiều hơn… khá phổ biến trong loại hình bảo hiểm con người - Hậu quả của trục lợi bảo hiểm: Theo Hiệp hội các hãng bảo hiểm châu Âu, hàng năm họ bị thiệt hại vì trục lợi bảo hiểm. những người trung thực. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Thu Hång -B¶o hiÓm K42B 26 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI TẠI PJICO I. Vài nét về công. tham gia bảo hiểm con người cho các thành viên.Vì lẽ đó mà số lượng công ty ký hợp đồng bảo hiểm con người tại PJICO chỉ dừng lại con số khiêm tốn nếu đem ra so sánh với tổng số công ty đang
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến nghị nâng cao công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người - 3 ppsx, Kiến nghị nâng cao công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người - 3 ppsx, Kiến nghị nâng cao công tác giải quyết khiếu nại bảo hiểm con người - 3 ppsx