0

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN docx

6 3,716 83
  • PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN docx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 18:21

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN I. Phương pháp gia công và khả năng công nghệ 1. Phương pháp gia công 2. Khả năng công nghệ II. Thiết bị 1. Phân loại máy tiện 2. Kết cấu cơ bản của máy tiện III. Dụng cụ. 1. Dụng cụ gá đặt 2. Dụng cụ gia công IV. Kỹ thuật gá đặt. 1. Gá chi tiết 2. Gá dao. PHNG PHP GIA CễNG V KH NNG CễNG NGH TRONG GIA CễNG TIN 1. Phng phỏp gia cụng +Chuyn ng chớnh (chuyn ng ct) + Chuyn ng chy dao - Chuyn ng chy dao dc - Chuyn ng chy dao ngang 2. Kh nng cụng ngh + Chi tit dng trc + Chi tit dng bc + Chi tit dng a *Nhng dng b mt gia cụng bng phng phỏp tin: 1. Maởt truù. 2. Maởt coõn. 3. Maởt phaỳng. 4. Maởt ủũnh hỡnh. 5. Raừnh. 6. Ren. Chy dao dc Chy dao ngang Dng Trc Dng bc Dng a THIẾT BỊ TRONG GIA CÔNG TIỆN 1. Phân loại máy tiện + Máy tiện ren vít vạn năng + Máy tiện cụt + Máy tiện đứng + Máy tiện tự động + Máy tiện chuyên dùng 2. Kết cấu cơ bản của máy tiện 1. Hộp tốc độ 2. Hộp bánh răng thay thế 3. Hộp chạy dao 4. Thân máy 5. Bàn dao 6. Ổ dao 7. Ụ động Máy tiện ren vít vạn năng Máy tiện cụt Máy tiện đứng Máy tiện chuyên dùng Máy tiện tự động DỤNG CỤ TRONG GIA CÔNG TIỆN 1. Dụng cụ gia công + Dao tiện + Mũi khoan, Mũi khoét, doa. + Dụng cụ gia công ren định hình + Các dụng cụ khác 2. Dụng cụ gá đặt + Mâm cặp + Mũi chống tâm + Giá đở (Luynét) + Đồ gá chuyên dùng. Dao tiện Mũi khoan Mũi doa Mũi khoét Tarô Bàn ren Lăn nhám Mâm cặp Mũi chống tâm Giá đỡ (Luynét) Đồ gá chuyên dùng CÁC PHƯƠNG PHÁP GÁ ĐẶT KHI TIỆN 1. Gá khơi (Gá Consol) 2. Gá có chống tâm 3. Gá có giá đở (Luynét) 4. Gá bằng đồ gá chuyên dùng GÁ DAO KHI TIỆN Yêu cầu khi gá dao Ảnh hưởng của gá dao đến thông số cắt Cách rà dao khi gá Cắt kiểm tra dao sau khi gá dao . PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN I. Phương pháp gia công và khả năng công nghệ 1. Phương pháp gia công 2. Khả năng công nghệ II. Thiết bị 1. Phân loại máy tiện 2. Kết cấu cơ bản của máy tiện III động Máy tiện ren vít vạn năng Máy tiện cụt Máy tiện đứng Máy tiện chuyên dùng Máy tiện tự động DỤNG CỤ TRONG GIA CÔNG TIỆN 1. Dụng cụ gia công + Dao tiện + Mũi khoan, Mũi khoét, doa. + Dụng cụ gia công. GIA CÔNG TIỆN 1. Phân loại máy tiện + Máy tiện ren vít vạn năng + Máy tiện cụt + Máy tiện đứng + Máy tiện tự động + Máy tiện chuyên dùng 2. Kết cấu cơ bản của máy tiện 1. Hộp tốc độ 2. Hộp bánh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN docx, PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN docx, PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN docx