0

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ - Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm pps

10 7,130 31
  • Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ - Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm pps

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 02:21

1 Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ *Môn : (Trọng tâm) LQVH Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm *Môn (tích hợp): LQCV Ôn chữ g, y *Môn (tích hợp): AN Múa với bạn Tây nguyên Lớp MG 5 tuổi-GV: Văn Thiên Hương-huyện Tân Phước-Tiền Giang I) Mục tiêu : Được quan sát mô hình Hồ Gươm, được nghe cô kể chuyện diễn cảm, được tham gia trả lời câu hỏi về nội dung chuyện. Tất cả trẻ đều hiểu nội dung chuyện, nhận biết tính cách người anh hùng dân tộc Lê Lợi thông qua hành động, lời nói, biết được di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương. Rèn phản xạ nhanh, biết diễn đạt ý tưởng, nhận biết chữ g, y. Giáo dục trẻ lòng yêu nước, kính trọng các vị anh hùng dân tộc, yêu thích các điệu hát Tây nguyên. 2 II) CHUẨN BỊ: - Mô hình Hồ Gươm. - Tranh truyện Sự tích Hồ Gươm (4 tranh). - Đồ Múa Lân. - Câu đối - Một số chữ cái rời. - Trang phục để đóng vai. III) PHƯƠNG PHÁP: - Kể diễn cảm - Trực quan - Đàm thoại IV) TIẾN HÀNH: NDHĐ Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1)Mở bài: Hoạt động 1 3 - Ổn định - Giới thiệu - Cô: Loa…loa…loa Làng ta mở hội Vụ lúa trúng mùa Bà con tề tựu Về đây múa hát Loa…loa…loa - Chúng tôi người Thượng Ở tận Tây nguyên Vì kế sinh nhai Đã nhập về đây Xin được góp phần Múa hát mừng mùa - Cô và trẻ vận động bài “Múa với bạn Tây nguyên”. Đội múa lân thúc trống Dân làng chài kéo đến - Chơi cùng cô - Lớp vận động - Nhóm bạn trai và bạn gái vận động 4 2) Phát triển bài: Hoạt động 2 Cho trẻ tiếp xúc câu chơi thả lưới. “Thả lưới ta buông cho đều Kéo lưới sao nặng tay thế Ấy ấy một thanh gươm thần giúp người tòng quân” - Gợi hỏi trẻ thanh gươm của ai? Muốn biết gươm của ai, cô sẽ kể cho lớp nghe câu chuyện “Sự tích Hồ Gươm”. - Cô kể chuyện bằng mô hình, chú ý nhấn mạnh giọng nói của các Dô ta Dô ta Dô hò, dô hò là hò dô ta. - Trẻ di chuyển đội hình ngồi gần cô. 5 chuyện Hoạt động 3: nhân vật để thể hiện tính cách của anh hùng Lê Lợi. (Kể đến đoạn vớt thanh gươm cô dừng lại và hỏi trẻ xem có biết ai làm rơi kiếm dưới đây không?) - Kể tiếp đến câu: “Từ đó nhân dân ta được sống yên vui”. Cô đặt câu hỏi: - Khi đánh thắng giặc Minh rồi Lê Lợi sẽ làm gì với thanh gươm thần đó? Cô hò: “Hò ơi…. Thủ đô có cảnh kiếm hồ. Có ông - Trẻ trả lời theo hiểu biết 6 Đàm thoại giúp trẻ hiểu nội dung tác phẩm Lê Lợi hò…ơi… có ông Lê Lợi giúp dân giết thù”. - Câu chuyện nói về ai? - Ông Lê Lợi đã làm gì? - Trong câu chuyện có những ai? - Giặc Minh là người như thế nào? - Tại sao Lê Lợi quyết tâm đánh đuổi giặc Minh? - Câu nói nào nói lên tấm lòng yêu nước của Lê Lợi. * Cho trẻ đoán âm 7 Hoạt động 4: Luyện tập Cho trẻ đặt tình huống thanh của tiếng nước chảy, tiếng thả lưới, tiếng gươm khua, tiếng trống thúc trận. Cô hỏi tiếp: + Rùa vàng đã nói như thế nào? Ai bắt chước được giọng của rùa vàng? + Tại sao Lê Lợi đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm? + Hồ Hoàn Kiếm còn có tên là gì? - Chia 2 đội thi tài: một đội đặt tình huống, đội kia trả lời câu hỏi qua - Các bé tự đặt và trả lời câu hỏi theo ý của mình. - Cho trẻ lên 8 Tái hiện nội dung tác phẩm Giáo dục những bức tranh - Cô hướng dẫn gợi ý để trẻ xem tranh, đặt câu hỏi các bức tranh có cảnh như: + Giặc Minh giết dân đốt nhà, cướp của. + Quân lính của Lê Lợi kéo lưới được thanh gươm. + Lê Lợi đánh thắng giặc Minh đất nước thanh bình. + Lê Lợi dạo chơi trên hồ Tả Vọng gặp Rùa vàng đòi gươm. - Cho trẻ đóng vai để tái hiện nội dung tác đóng vai nhân vật : Lê Lợi, giặc Minh, quân sĩ, rùa vàng. - Trẻ trả lời theo hiểu biết - Trẻ tìm chữ g, y đã học. Trẻ gắn từ sao chép. 9 Hoạt động 5: Ôn chữ g, y 3/ Kết Thúc: Hoạt động 6: Củng cố: phẩm. (4 trẻ) - Qua câu chuyện con thích ai? Tại sao ? - Cô nói Lê Lợi là vị anh hùng dân tộc, với tấm lòng yêu nước ông đã giúp dân đánh đuổi được giặc Minh cho đất nước thanh bình, nhà nhà được no ấm. Chúng ta làm gì để nhớ ơn Lê Lợi? - Cho trẻ xem múa lân, giới thiệu câu đối: « Tấm lòng yêu nước sắc son Trẻ hò : “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ Nhớ ông Lê Lợi, nhớ ông Lê Lợi anh hùng nước non” 10 NXTD Anh hùng Lê Lợi vẫn còn trong tim » - Cô hò: “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ Có cầu Thê Húc, có đền Ngọc Sơn” . 1 Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ *Môn : (Trọng tâm) LQVH Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm *Môn (tích hợp): LQCV Ôn chữ g, y *Môn (tích hợp): AN Múa với bạn Tây nguyên Lớp MG 5 tuổi-GV:. BỊ: - Mô hình Hồ Gươm. - Tranh truyện Sự tích Hồ Gươm (4 tranh). - Đồ Múa Lân. - Câu đối - Một số chữ cái rời. - Trang phục để đóng vai. III) PHƯƠNG PHÁP: - Kể diễn cảm - Trực quan - Đàm. đều Kéo lưới sao nặng tay thế Ấy ấy một thanh gươm thần giúp người tòng quân” - Gợi hỏi trẻ thanh gươm của ai? Muốn biết gươm của ai, cô sẽ kể cho lớp nghe câu chuyện Sự tích Hồ Gươm .
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ - Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm pps, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ - Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm pps, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ - Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm pps

Từ khóa liên quan