0

Tài liệu tổng quan về mạng

30 1,091 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2012, 10:18

Tài liệu tổng quan về mạng CÁC KIẾN THỨC CHUNGVỀ MẠNG CỤC BỘI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ:Mạng máy tính là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau với mục đích trao đổi thông tin.1. Nhắc lại khái niệm mạng máy tính:Trong  một  mạng  máy  tính,  người  dùng có thể dùng chung dữ liệu, chương trình, truyền  thông  báo,  dùng  chung  máy  in, máy  fax,  và  các  tài  nguyên  phần  cứng khác.Phân biệt các loại mạng:Mạng cục bộMạng diện rộngMạng toàn cầuMạng cục bộ (LAN) là mạng liên kết các máy tính trong phạm vi địa lí có khoảng cách  hạn  chế  như  một  phòng,  vài phòng, một vài tòa nhà với khoảng cách tối đa vài Km.Mạng cục bộ sử dụng dây cáp mạng để kết nối các máy tính và các thiết bị khác2. Mạng cục bộ:Ví dụ về một mạng:3. Các thiết bị kết nối trong mạng cục bộ:Một vài thiết bị để có thể kết nối các máy tính thành mạng cục bộ:a) Cáp mạng:Phần lớn dây cáp mạng chia làm 3 loại:­Cáp đồng trục­Cáp xoắn­Cáp quangb) Vỉ mạng:Muốn  tham  gia  vào  mạng,  mỗi  máy  tính phải  có  vỉ  mạng  (card  mạng),  kết  nối  với cáp mạng qua đầu nối.[...]... nối  mạng,   chọn Properties. Ví dụ về một mạng: Chia sẻ một thư mục từ máy chủ:Mở hộp thoại Properties của thư mục, chọn thẻ sharingChọn mục Share this folder on the networka) Mơ hình ngang hàng: Vai trị của Vỉ mạng: Chuẩn  bị  dữ  liệu từ  máy  tính  để  truyền sang dây cáp mạng. Gửi dữ liệu tới máy khác.Kiểm  sốt  dịng  dữ  liệu giữa  máy  tính  và hệ thống dây cáp.Nhận dữ liệu từ cáp mạng. ... thức hiện nay, ta gọi là IP:Là dãy gồm bốn số cách nhau dấu chấmVí dụ: 192.168.1.50 Về nguyên  tắc,  hai  thiết  bị  mạng muốn giao tiếp với nhau phải có cùng lớp mạng (tương thích nhau về IP) Truy cập một thư mục đã chia sẻ: Đầu cáp mạng: ­Nhấp đôi chọn Internet Protocol (TCP/IP) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ: Mạng máy tính là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau với mục đích trao đổi thơng tin.1. Nhắc lại khái niệm mạng máy tính:Trong  một  mạng máy ...b) Vỉ mạng: Muốn  tham  gia  vào  mạng,   mỗi  máy  tính phải  có  vỉ  mạng (card  mạng) ,  kết  nối  với cáp mạng qua đầu nối. Địa  chỉ  của máy,  mỗi  máy 1 địa chỉĐịa chỉ mặt nạ  mạng Địa  chỉ  của Router  (kết nối Internet)Địa  chỉ  máy chủ  phân  giải tên miềnChọn  mục này  để  máy tự  nhận  IP động  từ Router cấp 3. Chia sẻ máy in trên mạng: Chia  sẻ  máy  in ... vài phịng, một vài tịa nhà với khoảng cách tối đa vài Km. Mạng cục bộ sử dụng dây cáp mạng để kết nối các máy tính và các thiết bị khác2. Mạng cục bộ: 3. Chia sẻ một thư mục trong mạng: Chia  sẻ  thư  mục  để  tất  cả  các  máy  trên  mạng có thể truy cập đến thư mục đó:­Chia sẻ từ máy chứa thư mục.­Truy cập đến thư mục đã chia sẻ. III. Cài đặt địa chỉ IP :Mỗi  máy  tính  muốn  giao  tiếp  trên  mạng cần  phải  có  một  địa ... tính  và hệ thống dây cáp.Nhận dữ liệu từ cáp mạng. II. Làm việc trong mạng cục bộ:1. Chia sẻ (share):Thiết đặt để có thể dùng  chung thư mục, tệp  tin,  máy  in,  máy  quét    Trong  một  mạng gọi là chia sẻ (share).2. Quyền truy cập:Xác  định  mức  độ  truy  cập  vào  các  tài nguyên được chia sẻ. Mạng cục bộ (LAN) là mạng liên kết các máy tính trong phạm vi địa lí có khoảng cách  hạn ... I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ: Mạng máy tính là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau với mục đích trao đổi thơng tin.1. Nhắc lại khái niệm mạng máy tính:Trong  một  mạng máy  tính,  người  dùng có thể dùng chung dữ liệu,  chương trình, truyền  thơng  báo,  dùng  chung  máy  in, máy  fax,  và  các  tài nguyên  phần  cứng khác. CÁC KIẾN THỨC CHUNGVỀ MẠNG CỤC BỘ ... trên  mạng có thể dùng chung máy in, cần thực hiện:­Chia  sẻ  máy  in  từ  máy  tính  kết  nối  trực tiếp với máy in đó.­Tiến  hành  cài đặt để  nhận  ra  máy  in đã được chia sẻ từ máy tính trong mạng cần in đến máy in đó. Để  biết địa chỉ IP  của  một  máy,  có  nhiều cách:1. Trong cửa sổ dịng lệnh (CMD), gõ lệnh: IPCONFIG2.  Trong  Control  Panel,  mở  cửa  sổ Network Connection Vỉ mạng không dây: . có  vỉ  mạng (card  mạng) ,  kết  nối  với cáp mạng qua đầu nối.Vỉ mạng: Đầu cáp mạng: Vỉ mạng không dây:Vai trò của Vỉ mạng: Chuẩn  bị  dữ  liệu từ . in, máy  fax,  và  các  tài nguyên  phần  cứng khác.Phân biệt các loại mạng: Mạng cục b Mạng diện rộngMạng toàn cầu Mạng cục bộ (LAN) là mạng liên kết các máy tính trong phạm vi địa lí có khoảng cách 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tổng quan về mạng, Tài liệu tổng quan về mạng,

Hình ảnh liên quan

a) Mô hình ngang hàng: - Tài liệu tổng quan về mạng

a.

 Mô hình ngang hàng: Xem tại trang 19 của tài liệu.
b) Mô hình khách chủ: - Tài liệu tổng quan về mạng

b.

 Mô hình khách chủ: Xem tại trang 21 của tài liệu.
b) Mô hình khách chủ: - Tài liệu tổng quan về mạng

b.

 Mô hình khách chủ: Xem tại trang 21 của tài liệu.