0

Nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

12 1,617 1
  • Nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 14:59

Do khói bụi của các nhà máy thải ra, các phương tiện giao thông Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ BỤI CỦA CÁC NHÀ MÁY TH I RA!!!!Ả CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU THẢI RA KHÓI BỤI LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Sau đây sẽ là một đọan phim nhỏ , liên quan đến vấn đề “nguyên nhân” ô nhiễm môi trường .Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đang được mọi người quan tâm trong xã hội ngày nay. Ô nhiễm nguồn nước RÁC THẢI TỪ CÁC HỘ GIA ĐÌNH . Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO KHÍ BỤI CỦA CÁC NHÀ MÁY TH I RA!!!!Ả CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU THẢI RA KHÓI BỤI LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG . đề nguyên nhân ô nhiễm môi trường .Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đang được mọi người quan tâm trong xã hội ngày nay. Ô nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Từ khóa liên quan