0

Bài 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

4 10,002 97
  • Bài 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2013, 20:45

giáo án hóa Bài 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG B. L U Hu NH DIOXITƯ Ỳ B. L U Hu NH DIOXITƯ Ỳ I . T Í N H C H Ấ T C Ủ A L Ư U H u Ỳ N H D I O X I T I.TÍNH CHẤT CỦA LƯU HuỲNH ĐIOXT(SO2) 1. Tính chất vật lý: • Là chất khí không màu,mùi hắc,độc (gây ho, viêm đường hô hấp …) • Nặng hơn không khí(d= 2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC  Tác dụng với nước: . Bài 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG B. L U Hu NH DIOXITƯ Ỳ B. L U Hu NH DIOXITƯ Ỳ I . T Í N H C H Ấ T C Ủ. HuỲNH ĐIOXT(SO2) 1. Tính chất vật lý: • Là chất khí không màu,mùi hắc,độc (gây ho, viêm đường hô hấp …) • Nặng hơn không khí(d= 2. TÍNH CHẤT HÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG,

Từ khóa liên quan