Tài liệu quản trị Window Server

10 808 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:44

Tài liệu quản trị Window Server - Tạo và quản lý thư mục 4/30/20101Bài 7TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ MỤC DÙNG CHUNGWINDOWS SERVER 2003QUẢN TRỊ MẠNGTạo các thư mục dùng chungChia sẻ thư mục dùng chung Sử dụng tài khoản thuộc nhóm Administrators hoặc nhóm Server Operators.Click chuột phải lên thư mục và chọn Properties > chọn Tab Sharing 4/30/20102Chia sẻ thư mục dùng chung Ý nghĩa của các mục trong tab SharingMục Mô tả Do not share this folder Chỉ định thư mục này chỉ được phép truy cập cục bộ Share this folder Chỉ định thư mục này được phép truy cập cục bộ và truy cập qua mạng Share name Tên thư mục mà người dùng mạng nhìn thấy và truy cập Comment Cho phép người dùng mô tả thêm thông tin về thư mục dùng chung này User Limit Cho phép bạn khai báo số kết nối tối đa truy xuất vào thư mục tại một thời điểm Permissions Cho phép bạn thiết lập danh sách quyền truy cập thông qua mạng của người dùng Offline Settings Cho phép thư mục được lưu trữ tạm tài liệu khi làm việc dưới chế độ Offline. Tạo các thư mục dùng chungCấu hình Share Permission Dùng để cấp quyền truy xuất tài nguyên chia sẻ qua mạng (không có tác dụng khi truy cập cục bộ). Các quyền chia sẻ Share Permission• Full Control: cho phép người dùng có toàn quyền trên thư mục chia sẻ.• Change: cho phép người dùng thay đổi dữ liệu trên tập tin và xóa tập tin trong thư mục chia sẻ.• Read: cho phép người dùng xem và thi hành các tập tin trong thư mục chia sẻ.• Muốn cấp quyền cho người nào thì chỉ cần nhấp chuột vào nút add 4/30/20103Tạo các thư mục dùng chungCấu hình Share PermissionTạo các thư mục dùng chungCấu hình Share Share ẩn thêm dấu $ vào ngay sau mục Share Name VD: Máy tôi có IP là 192.168.1.3 và thư mục Share có tên là dulieu$ Khi đó tôi truy cập từ máy khác vào phải nhập là \\192.168.1.3\dulieu$ thì mới vào được Có thể ánh xạ ổ đĩa đối với các thư mục Share thường xuyên truy cập bằng cách nhấp phải vào thư mục cần Share cần ánh xạ và chọn Map Network Drive… 4/30/20104Tạo các thư mục dùng chungCấu hình Share Map Network DriveQuản lý thư mục dùng chungXem các thư mục dùng chungSử dụng công cụ Computer ManagementChọn mục Shared Folder 4/30/20105Quản lý thư mục dùng chungXem các phiên làm việc trên thư mục dùng chungQuản lý thư mục dùng chungXem các tập tin đang mở trong thư mục dùng chung 4/30/20106Quyền truy cập NTFSCác quyền truy cập NTFS Quyền NTFS chỉ có thể được cấp trên volume hoặcpartition được định dạng là NTFS. Quyền truy cập NTFS cung cấp khả năng bảo mật caohơn so với FAT và FAT32, vì chúng áp dụng cho thư mụcvà cho từng tập tin cá thể. Quyền truy cập tập tin NTFS áp dụng cho cả nhữngngừơi làm việc tại máy tính lưu trữ dữ liệu, lẫn ngườidùng truy cập thư mục hoặc tập tin qua mạng bằng cáchkết nối tới thư mục dùng chung. Chú ý: Khi một volume được định dạng NTFS thìPermission mặc định của Volume đó sẽ là groupEveryone và có quyền Full Control.Quyền truy cập NTFSCách cấp quyền NTFS Để phân quyền trên file hoặc folder. Chọn file hoặc folder đó -> Click phải, chọn Properties -> Chọn tab Security Đối với Windows XP để hiển thị tab Security trong Properties của file hoặc folder: Windows Explorer >Tools > Folder Options > Chọn tab View > Click bỏ chọn tùy chọn “Use simple file sharing (Recommended)” 4/30/20107Quyền truy cập NTFSCách cấp quyền NTFS Tại mục Group or User names: Chứa người dùng và nhóm được cấp quyền Tại mục Permission: Là các quyền có thể cấp cho người dùng hoặc nhóm Tương ứng với các quyền là 2 cột Allow là cho phép và Deny là cấm Ngoài ra để cấp quyền truy cập đặc biệt nhấp nút AdvancedQuyền truy cập NTFS Các quyền truy cập NTFSTên quyền Chức năng Traverse Folder/Execute File Duyệt các thư mục và thi hành các tập tin chương trình trong thư mục List Folder/Read Data Liệt kê nội dung của thư mục và đọc dữ liệu của các tập tin trong thư mục Read Attributes Đọc các thuộc tính của các tập tin và thư mục Read Extended Attributes Đọc các thuộc tính mở rộng của các tập tin và thư mục Create File/Write Data Tạo các tập tin mới và ghi dữ liệu lên các tập tin này Create Folder/Append Data Tạo thư mục mới và chèn thêm dữ liệu vào các tập tin Write Attributes Thay đổi thuộc tính của các tập tin và thư mục.Write Extendd Attributes Thay đổi thuộc tính mở rộng của các tập tin và thư mục 4/30/20108Quyền truy cập NTFS Các quyền truy cập NTFS (tiếp theo)Tên quyền Chức năng Delete Subfolders and Files Xóa thư mục con và các tập tin Delete Xóa các tập tin Read Permissions Đọc các quyền trên các tập tin và thư mục Change Permissions Thay đổi quyền trên các tập tin và thư mục Take Ownership Tước quyền sở hữu của các tập tin và thư mục Quyền truy cập NTFSKết hợp Share và NTFS Với Share giữ nguyên default Full Control gán cho nhóm Everyone Sau đó cấp quyền truy cập NTFS cho tài khoản người dùng hoặc tài khoản Group cụ thể để truy cập thư mục và tập tin chứa trong hệ thống phân tầng của forlder share Permiss. 4/30/20109Quyền truy cập NTFSKết hợp Share và NTFSKhi kt hp quyn truy cp NTFS vi quyn truy cp share thì cp đ truy cp gii hn nht luôn là cp đ hiu lc.Ví dụ: Nếu được cấp quyền truy cập với mức độ Full Control cho 1 forlder, đồng thời lại được cấp quyền truy cập NTFS ở cấp độ Read cho cùng thư mục đó, thì mức độ hiệu lực sẽ là Read vì đây là cấp độ giới hạn nhất. Quyền truy cập NTFSGán quyền truy cập NTFS trên thư mục dùng chung.Kế thừa và thay thế quyền của đối tượng con.Thay đổi quyền khi di chuyển thư mục và tập tinGiám sát người dùng truy cập thư mục.Thay đổi người sở hữu thư mục 4/30/201010Quyền truy cập NTFSThay đổi quyền khi di chuyển thư mục và tập tin Copy và move folder hoặc file thì các quyền trên các bản copy, move của folder hoặc file đó như sau:Trong cùng 1 partition dùng NTFSTrong 2 partition khác nhau đều dùng NTFSĐến 1 partition không dùng NTFSCopy Mang quyền của folder đích chứa nó Mang quyền của folder đích chứa nóMất quyền NTFS Move Mang các quyền như ở partition nguồnMang các quyền của partition đíchMất quyền NTFS . 4/30/20101Bài 7TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ MỤC DÙNG CHUNGWINDOWS SERVER 2003QUẢN TRỊ MẠNGTạo các thư mục dùng chungChia sẻ thư mục dùng chung Sử dụng tài khoản thuộc. được lưu trữ tạm tài liệu khi làm việc dưới chế độ Offline. Tạo các thư mục dùng chungCấu hình Share Permission Dùng để cấp quyền truy xuất tài nguyên chia

Hình ảnh liên quan

C ấu hình Share Permission - Tài liệu quản trị Window Server

u.

hình Share Permission Xem tại trang 2 của tài liệu.
C ấu hình Share Permission - Tài liệu quản trị Window Server

u.

hình Share Permission Xem tại trang 3 của tài liệu.
C ấu hình Share - Tài liệu quản trị Window Server

u.

hình Share Xem tại trang 3 của tài liệu.
C ấu hình Share - Tài liệu quản trị Window Server

u.

hình Share Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tạo các thư mục dùng chung - Tài liệu quản trị Window Server

o.

các thư mục dùng chung Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan