0

Hướng dẫn chia sẻ email

11 824 3
  • Hướng dẫn chia sẻ email

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:51

Shared Email Address On Exchange Server 2007 Shared Email Address là một khái niệm mới trong Exchange Server 2007, có nghĩa là 1 địa chỉ email có thể được gán cho nhiềumailbox. Lấy ví dụ, công ty bạn có địa chỉ ema Loading .Shared Email Address On Exchange Server 2007Viết bởi Nguyễn Mạnh Trọng Thứ bảy, 01 Tháng 11 2008 00:00Shared Email Address là một khái niệm mới trong Exchange Server 2007, có nghĩa là 1 địa chỉ email có thể được gán cho nhiềumailbox. Lấy ví dụ, công ty bạn có địa chỉ email là info@msopenlab.com, nhu cầu đặt ra là bạn muốn một số user truy cập vào hộp mail này đểcheck mail và trả lời e-mail. Nhưng khi các user này trả lời thư thì dòng From sẽ là địa chỉ email của user và bạn không biết là user nào đã replycho e-mail đó???Để giải quyết nhu cầu trên. Chúng ta có 2 giải pháp sau:Giải pháp 1: Bạn tạo 1 distribution group info@msopenlab.com , sau đó bạn add những user mà bạn muốn nhận mail làm thành viên group này.Như vậy khi một người gửi mail tới địa chỉ info@msopenlab.com thì những thành viên của group sẽ nhận được e-mail đó. Nhưng làm sao biết đượcai đã reply mail, chỉ có cách duy nhất khi 1 user trả lời e-mail thì sẽ CC hoặc BCC cho những user còn lại biết.Giải pháp 2: Share E-mail Address, bạn tạo 1 địa chỉ email address info@msopenlab.com . Sau đó bạn gán quyền cho 1 số user để có thể đọc đượchộp mail này. Trên hộp mail info@msopenlab.com, bạn tạo 1 folder tùy ý, trong folder này sẽ có những folder con lần lượt chứa tên những user cóSkip to Menu1.Skip to Content2.Skip to Footer>3.User AreaRegister FreeContact UsHomeIT-Training CoursesWindows ServerMessaging SystemSharepoint ServerNetwork SecurityVirtualization TechnologiesOther TechnologyShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .1 of 11 6/17/2011 1:43 PMthể đọc hộp mail. Khi 1 user nào đó nhận mail, user đó sẽ copy lá mail vào trong thư mục tương ứng với tên của mình, sau đó nếu user nào trả lờithì sẽ reply lại trên chính folder đó. Như vậy, căn cứ vào những thư mục tên của user chúng ta sẽ biết được user nào đã reply mail nào.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình Share E-mail Address. Bài lab bao gồm các bước:1. Gán quyền cho user để có thể truy cập shared email address2. Gán quyền cho user để có thể gửi mail bằng địa chỉ của shared email address3. Tạo shared email address trong mailbox của user4. Kiểm tra gửi và nhận mailII. Thực hiện:- Tạo địa chỉ email address: Info@msopenlab.com 1. Gán quyền cho user có thể truy cập vào Shared Email Address:Giả sử bạn muốn cho 3 user: hoangtt, trongnm và hieudd có thể truy cập vào shared email address: info@msopenlab.com- Mở Exchange Management Shell, gõ lệnh:Add-MailboxPermission –Identity Info –User hoangtt –AccessRights FullAccess - Làm tương tự cho 2 user trongnm và hieudd2. Gán quyền cho user có thể gửi mail bằng địa chỉ của Shared Email Address:- Mở Exchange Management Shell, gõ lệnhAdd-ADPermission info –User “MSOPENLAB\hoangtt” –ExtendedRights “send as”Shared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .2 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Tương tự bạn làm cho các user còn lại 3. Tạo shared email address trong mailbox của user:- Log on user HOANG THUY TRAN, vào menu Tools, chọn Account Settings…- Trong hộp thoại Email Accounts, bạn nhấn chọn Change… Shared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .3 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Trong hộp thoại Change E-mail Account, nhấn More Settings…- Qua tab Advanced, bạn add vào hộp mail info@msopenlab.com, nhấn Apply, sau đó nhấn OKShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .4 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Lúc này bạn sẽ thấy trong mailbox của user HOANG THUY TRAN sẽ xuất hiện thêm mailbox của info@msopenlab.com.- Tương tự bạn add mailbox info@msopenlab.com cho 2 user còn lại :TRONG MANH NGUYEN và HIEU DAO DUYViệc tiếp theo chúng ta sẽ tạo các folder tương ứng với từng tên user trên mailbox Info.- Chuột phải vào Mailbox – Info, chọn New Folder…- Trong hộp thoại Create New Folder, bạn đặt tên là Tracking, sau đó nhấn OKShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .5 of 11 6/17/2011 1:43 PM - Chuột phải vào folder Tracking, chọn New Folder… - Bạn lần lượt tạo ra những folder tương ứng với tên của các user. Ví dụ: HOANG THUY TRAN. Sau đó bạn nhấn OKShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .6 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Tương tự, tạo thêm 2 folder TRONG MANH NGUYEN và HIEU DAO DUY cho 2 user còn lại4. Kiểm tra gửi và nhận mail:- Bạn log on user HUE TRAN VAN. Sau đó add thêm mailbox info@msopenlab.com vào, bạn sẽ thấy bị báo lỗi (do user này không có quyền trênmailbox info@msopenlab.com)Shared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .7 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Nhấn chọn Create Mail, điền nội dung, tiêu đề thư và gửi tới địa chỉ info@msopenlab.com- Log on user TRONG MANH NGUYEN. Bạn sẽ thấy có 1 mail trong inbox của hộp mail Info. Copy mail này vào folder TRONG MANHNGUYEN, sau đó nhấn ReplyShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .8 of 11 6/17/2011 1:43 PM- Điền nội dung, và nhấn Send để gửi. Bạn để ý sẽ thấy ở dòng From sẽ không hiện địa chỉ mail của bạn mà hiện địa chỉ Info@msopenlab.com- Log on user HOANG THUY TRAN, bạn sẽ thấy có 1 mail trong info@msopenlab.com, đi vào từng thư mục tương ứng với các tên user, bạn sẽbiết được user nào đã reply mail nàoShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .9 of 11 6/17/2011 1:43 PM Authors .MSOPENLAB'S TEAMShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= .10 of 11 6/17/2011 1:43 PM[...]... OKShared Email Address On Exchange Server 2007 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 4 of 11 6/17/2011 1:43 PM - Nhấn chọn Create Mail, điền nội dung, tiêu đề thư và gửi tới địa chỉ info@msopenlab.com- Log on user TRONG MANH NGUYEN. Bạn sẽ thấy có 1 mail trong inbox của hộp mail Info. Copy mail này vào folder TRONG MANHNGUYEN, sau đó nhấn ReplyShared Email Address . có thể truy cập shared email address2. Gán quyền cho user để có thể gửi mail bằng địa chỉ của shared email address3. Tạo shared email address trong mailbox. Exchange Server 2007, có nghĩa là 1 địa chỉ email có thể được gán cho nhiềumailbox. Lấy ví dụ, công ty bạn có địa chỉ email là info@msopenlab.com, nhu cầu đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chia sẻ email, Hướng dẫn chia sẻ email, Hướng dẫn chia sẻ email

Hình ảnh liên quan

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình Share E-mail Address. Bài lab bao gồm các bước: - Hướng dẫn chia sẻ email

rong.

bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình Share E-mail Address. Bài lab bao gồm các bước: Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Gán quyền cho user có thể truy cập vào Shared Email Address: - Hướng dẫn chia sẻ email

1..

Gán quyền cho user có thể truy cập vào Shared Email Address: Xem tại trang 2 của tài liệu.