0

Giáo án Toán 4 tiết 124

2 3,704 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2013, 09:22

Giáo án Toán 4 tiết 124 Toán ( 124 ) : LUYỆN TẬP. I) MỤC TIÊU : Giúp HS : - Bước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số : tính chất giao hoán , tính chất kết hợp , tính chất nhân một tổng 2 phân số với 1 phân số. - Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong trường hợp đơn giản. II) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Bài cũ : B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em cùng tìm hiểu một số tính chất của phép nhân phân số và áp dụng các tính chất đó làm các bài tập. 2. Giới thiệu một số tính chất của phép nhân phân số : a. Giới thiệu tính chất giao hoán : - Cho HS tính 3 2 5 4 ; 5 4 3 2 xx và so sánh 2 kết quả. -Sau đó so sánh hai kết quả, rút ra kết luận: x 3 2 = 5 4 x 5 4 3 2 -Em có nhận xét gì về vị trí của các thừa số của hai tích? -Vậy khi đổi vị trí của các phân số trong một tích thì tích có thay đổi không? -Đó chính là tính chất giao hoán của phép nhân các phân số. -Em có nhận xét gì về tính chất giao hoán của phép nhân phân số so với tinh chất giao hoán của phép nhân số tự nhiên? *GV kết luận: Đó đều đuợc gọi là tính chất giao hoán của phép nhân. -1 HS lên bảng làm bài. - HS tính và so sánh. -Khi đổi vị trí các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi. -Giống nhau * Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi. - HS nghe. - HS nhắc lại. b. Giới thiệu tính chất kết hợp : - Thực hiện tương tự như phần a. - HS thực hiện. * GV rút ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số. - HS lắng nghe. - HS nhắc lại. c. Giới thiệu tính chất của tính chất nhân một tổng 2 phân số với 1 phân số. - Thực hiện tương tự như phần a,b. - HS thực hiện. - GV rút ra tính chất phân phối của phép nhân một tổng 2 phân số với 1 phân số. - HS lắng nghe và lặp lại. 3.Thực hành : Bài 1 : Yêu cầu HS làm vào vở. - Yêu cầu HS vận dụng tính chất vừa học để tính bằng 2 cách. - HS làm vào vở. - GV chữa bài và nêu các tính chất vận dụng trong quá trình tính. Có thể trình bày như sau : Cách 1 : 11 9 22 242 9 22) 11 3 22 3 (22 11 3 22 3 === xxxxx Cách 2 : 11 9 242 198 11 66 22 3 )22 11 3 ( 22 3 22 11 3 22 3 ==== xxxxx - HS chữa bài vào vở. * Lưu ý : Có thể cho HS nhận xét xem cách làm nào thuận tiện hơn. - HS nghe. Bài 2 : -GV gọi HS đọc đề. -Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật? -HS tự làm vào Vở rồi chữa bài. -HS làm bài vào vở: Đ/S: )( 15 44 m Bài 3 : -GV tiến hành tương tự bài 2 -HS tự làm vào Vở rồi chữa bài. -1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở: May 3 chiếc túi hết số mét vải là: )(2=3 3 2 mx Đ/S: 2 m vải C. Củng cố - dặn dò : - Học thuộc các tính chất của phép nhân phân số. - Bài sau : Tìm phân số của 1 số. . chất giao hoán : - Cho HS tính 3 2 5 4 ; 5 4 3 2 xx và so sánh 2 kết quả. -Sau đó so sánh hai kết quả, rút ra kết luận: x 3 2 = 5 4 x 5 4 3 2 -Em có. Toán ( 1 24 ) : LUYỆN TẬP. I) MỤC TIÊU : Giúp HS : - Bước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số : tính chất giao hoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 tiết 124, Giáo án Toán 4 tiết 124,