0

Giáo án Toán 4 tiết 123

2 3,655 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2013, 09:22

Giáo án Toán 4 tiết 123 Toán ( 123 ) : LUYỆN TẬP. I) Mục tiêu Giúp HS : - Biết cách nhân phân số với số tự nhiên và cách nhân số tự nhiên với phân số. - Biết thêm một ý nghĩa của phép nhân phân số với số tự nhiên. - Củng cố quy tắc nhân phân số và biết nhận xét để rút gọn phân số. II) Đồ dùng dạy học - Bảng phụ + Phiếu bài tập. III) Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A/Bài cũ -Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? -GV nhận xét cho điểm. B/Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ học hôm nay các em sẽ tiếp tục luyện tập về phép nhân phân số. Bài 1 -GV viết sẵn đề ở bảng, gọi HS đọc yêu cầu của đề bài. -Đề bài yêu cầu gì? -GV hướng dẫn thực hiện phép tính trong phần mẫu: .5 9 2 x -GV gợi ý chuyển về phép nhân hai phân số(viết 5 thành phân số 1 5 ) rồi vận dụng quy tắc đã học: =5 9 2 x x 9 2 = 1 5 = 19 52 x x 9 10 -GV giới thiệu cách viết gọn: =5 9 2 x = 9 52x 9 10 *Lưu ý khi làm bài nên trình bày theo cách rút gọn. -GV chữa bài hỏi: +Em có nhận xét gì về phép nhân ở phần c? +Em có nhận xét gì về phép nhân ở phần d? *GV nêu: Cũng giống như phép nhân số tự nhiên, mọi phân số khi nhân với 1cũng cho ra kết quả là chính phân số đó, mọi phân số khi nhân với o cũng bằng o. Bài 2 -GV hướng dẫn HS làm tương tự bài 1 3 HS phát biêủ quy tắc. -Lắng nghe. -1 2HS đọc đề bài. -Thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên. -HS theo dõi cách tính, tiếp tục làm các bài còn lại vào vở. -K/q: a) 11 72 b) 6 35 c) 5 4 d) .0 -HS trả lời. -Em có nhận xét gì về phép nhân ở phần c, d?(1 nhân với số nào cũng bằng chính phân số đó, o nhân với phân số nào cũng bằng o). Bài 3 -GV cho HS nêu yêu cầu của bài, rồi tự làm bài. Trước hết phải tính 3 3 2 x và + 5 2 + 5 2 5 2 ; sau đó so sánh hai kết quả tìm được. Bài 4 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -GV yêu cầu HS tự làm bài -GV chữa bài cho HS trên bảng, có thể trình bày như sau; x 3 5 = 5 4 = 53 45 x x 3 4 Bài 5 -GV gọi HS đọc đề bài. -Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào? -Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào? -GV nhận xét, cho điểm. C/Củng cố -Dặn dò -Muốn thực hiện phép nhân hai phân số ta làm như thế nào? -GVnhận xét tiết học. Về nhà làm bài tập 5 Bài sau: Luyện tập -HS tự nêu cách tính, cách rút gọn. -HS cả lớp làm vào vở. -HS thực hiện tính: =3 5 2 x = 5 32x 5 6 + 5 2 5 2 + = 5 2 = 5 2+2+2 5 6 -Tính rồi rút gọn. -3 HSlên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở, -HS đổi vở chấm chéo bài. -HS trả lời. -HS làm vào vở: Chu vi hình vuông là: =4 7 5 x )( 7 20 m Diện tích của hình vuông là: x 7 5 = 7 5 )2( 49 25 m . Toán ( 123 ) : LUYỆN TẬP. I) Mục tiêu Giúp HS : - Biết cách. -GV chữa bài cho HS trên bảng, có thể trình bày như sau; x 3 5 = 5 4 = 53 45 x x 3 4 Bài 5 -GV gọi HS đọc đề bài. -Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 tiết 123, Giáo án Toán 4 tiết 123,