Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh.doc

13 1.9K 1
Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tìm hiểu các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh.

CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh kinh tế nói riêng khái niệm có nhiều cách hiểu khác Khái niệm sử dụng cho phạm vi doanh nghiệp, phạm vi nghành, phạm vi quốc gia phạm vi khu vực liên quốc gia vv điều khác chỗ mục tiêu đặt chỗ quy mô doanh nghiệp hay quốc gia mà Trong doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu tồn tìm kiếm lợi nhuận sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế, quốc gia mục tiêu nâng cao mức sống phúc lợi cho nhân dân vv Theo K Marx: "Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm dành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu dùng hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch " Nghiên cứu sâu sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa cạnh tranh tư chủ nghĩa Marx phát quy luật cạnh tranh tư chủ nghĩa quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình qn, qua hình thành nên hệ thống giá thị trường Quy luật dựa chênh lệch giá chi phí sản xuất khả bán hành hố giá trị vân thu đựơc lợi nhuận - Theo từ điển kinh doanh (xuất năm 1992 Anh) cạnh tranh chế thị trường định nghĩa " Sự ganh đua, kình địch nhà kinh doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất loại hàng hoá phía - Theo Từ điển Bách khoa Việt nam (tập 1) Cạnh tranh (trong kinh doanh) hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành điều kiện sản xuất , tiêu thụ thị trường có lợi - Hai nhà kinh tế học Mỹ P.A Samuelson W.D.Nordhaus kinh tế học (xuất lần thứ 12) cho Cạnh tranh (Competition) kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để dành khách hàng thị trường Hai tác giả cho cạnh tranh đồng nghĩa với cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition) Ba tác giả Mỹ khác D.Begg, S Fischer R Dornbusch cho cạnh tranh cạnh cạnh tranh hoàn hảo, tác giả viết Một cạnh tranh hoàn hảo, nghành người tin hành động họ không gây ảnh hưởng tới giá thị trường, phải có nhiều người bán nhiều người mua - Cùng quan điểm trên, R.S Pindyck D.L Rubinfeld kinh tế học vĩ mô cho rằng: Một thị trường cạnh tranh hồn hảo, hồn thiện có nhiều người mua người bán, khơng có người mua người bán có ảnh hưởng có ý nghĩa giá - Các tác giả "Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh, thuộc án VIE/97/016 cho: Cạnh tranh hiểu ganh đua doanh nghiệp việc giành số nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao vị thị trường, để đạt đựơc mục tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ lợi nhuận, doanh số thị phần Cạnh tranh môi trường đồng nghĩa với ganh đua - Tác giả Nguyễn Văn Khôn từ điển Hán việt giải thích: "Cạnh tranh ganh đua thua" - Ở Phạm vi quốc gia, theo Uỷ ban cạnh tranh công nghiệp Tổng thống mỹ Cạnh tranh quốc giá mức độ mà đó, điều kiện thị trường tự công bằng, sản xuất hàng hố dịch vụ đáp ứng đòi hỏi thị trường Quốc tế, đồng thời trì mở rộng đợc thu nhập thực tế người dân nứơc - Tại diễn đàn Liên hợp quốc báo cáo cạnh tranh tồn cầu năm 2003 định nghĩa cạnh tranh quốc gia là" Khả nước đạt thành nhanh bền vững mức sống, nghĩa đạt đựơc tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao xác định thay đổi tổn sản phẩm quốc nội (GDP) tính đầu người theo thời gian Từ định nghĩa cách hiểu khơng giống rút điểm hội tụ chung sau Cạnh tranh cố gắng nhằm giành lấy phần phần thắng mơi trường cạnh tranh Để có cạnh tranh phải có điều kiện tiên sau: - Phải có nhiều chủ thể nhua tham gia cạnh tranh: Đó chủ thể có mục đích, mục tiên kết phải giành giật, tức phải có đối tượng mà chủ thể hớng đến chiếm đoạt Trong kinh tế, với chủ thể canh tranh bên bán, loại sản phẩm tưng tự có mục đích phục vụ loại nhu cầu khách hàng mà chủ thể tham gia canh tranh làm đợc người mua chấp nhận Còn với chủ thể cạnh tranh bên muc giành giật muc sản phẩm theo mong muốn - Việc cạnh tranh phải diễn môi trường cạnh tranh cụ thể, ràng buộc chung mà chủ thể tham gia cạnh tranh phải tuân thủ Các ràng buộc cạnh tranh kinh tế dianh nghiệp alf đặc điểm nhu cầu sản phẩm khách hàng ràng buộc luật pháp thông kệ kinh doanh thị trường Còn người mua với người muc, người mua người bán thoả thuận thực có lợi người mua - Cạnh tranh diễn khoảng thời gian không cố định ngắn vụ việc) dài (trong suốt trình tồn hoạt động chủ thể tham gia cạnh tranh) Sự cạnh tranh diễn khoảng thời gian không định hẹp (một tổ chức, địa phương, nghành) rộng (một nước, nứơc) Cạnh tranh kinh tế doanh nghiệp Là việc sử dụng có hiệu nguồn lực, hội doanh nghiệp để giành lấy phần thắng, phần trước doanh nghiệp khác trình kinh doanh, bảo đảm cho foanh nghiệp phát triển nhanh chóng bền vũng - Trong kinh tế thị trường, trớc nhu cầu cảu người tiêu dùng (người muc- bên A) dới dạng loại sản phẩn tương tự - sản phẩn thường có nhiều nhà sản xuất (người bán - bên B) tham gia đáp ứng, họ phải cố gắng để giành chiến thắng, cạnh tranh diễn tất yếu môi trường luật pháp nhà nước, thông lệ thị trường quy luật khách quan vốn có 3 Các loại hình cạnh tranh Dựa vào tiêu thức khác nhau, cạnh tranh phên thành nhiều loại * Căn vào chủ thể tham gia thị trường Cạnh tranh chia thành loại - Cạnh tranh người mua người bán: Người bán muốn bán hàng hố với giá cao nhất, cịn người mua muốn bán hàng hố với gái cao nhát, người mua muốn muc với giá thấp Giá cuối hình thành sau trình thương lượng giữ hai bên - Cạnh tranh giứa người mua với nhau: Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào quan hệ cầu thị trường Khi cung nhỏ cầu cạnh tranh trở nên gay gắt, giá hàng hoá dịch vụ tăng lê, người mua phải chấp nhận giá cao để mua hàng hoá hoá mà họ cần - Cạnh tranh nguời bán với nhau: Là cạnh tranh nhằm giành giật khách hàng thị trường, kết giá giảm xuống có lợi cho người mua Trong cạnh tranh này, doanh nghiệp tỏ đuối sức, không chịu sức ép phải rút lui khỏi thị trường, nhường thị phần cho đối thủ mạnh * Căn theo phạm vu nghành kinh tế Cạnh tranh phân thành hai loại - Cạnh tranh nội nghành: cạnh tranh doanh nghiệp ngành, sản xuất loại hàng hoá dịch vụ Kết cạnh tranh làm cho kỹ thuật phát triển - Cạnh tranh nghành: Là cạnh tranh doanh nghiệp nghành kinh tế với nhằm thu lợi nhuận cao Trong trình có phận bổ vốn đầu tư cách tự nhiên giuqã nghành, kết hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân * Căn vào tính chất cạnh tranh Cạnh tranh phân thành loại - Cạnh tranh hồn hảo (Perfect Cometition): Là hình thức cạnh tranh nhiều người bán thị trờng khơng người có đủ ưu khống chế giá thị trường Các sản phẩm bán người mua xem đồng thức, tức không khác nhua quy cách, phẩm chất mẫu mã Để chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp buộc phải tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành làm khác biệt hố sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh - Cạnh tranh khơng hồn hảo (Imperfect Competition) Là hình thức cạnh tranh người bán có sản phẩm khơng đồng với Mỗi sản phẩn mang hình ảnh hay uy tín khác để giành đựơc ưu cạnh tranh, người bán phảo sử dụng công cụ hỗ trợ bán như: Quảng cáo, khuyến mại, cung cấp dịch vụ, ưu đãi giá cả, loại hình cạnh tranh phổ biến giai đoạn - Cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition): Trên thị trường có nột số người bán sản phẩm dịch vụ vào đó, giá sản phẩm dịch vụ thị trường họ định không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu * Căn vào thủ đoạn sử dụng cạnh tranh Cạnh tranh chia thành - Cạnh tranh lành mạnh Là cạnh tranh luật pháp, phù hợp với chuẩn mực xã hội đợc xã hội thừa nhận, thướng diễn sịng phẳng, công công khai - Cạnh tranh không lành mạnh Là cạnh tranh dựa bào kẽ hổ luật pháp, trái với chuẩn mực xã hội bị xã hội lên án ( trốn thuế bn lậu, móc ngoặc, khủng bố vv ) Các công cụ cạnh tranh * Cạnh tranh sản phẩm: tổng thể tiêu, thuộc tính sản phẩm thể mức độ thoả mãn nhu cầu điều kiện xác định phù hợp với công dụng sản phẩm Ngày nay, chất lượng sản phẩm trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp thị trờng Chất lượng sản phẩm cành cao tức mức độ thoả mãn nhu cầu cao, dẫn tới đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, làm tăng khả thắng cạnh tranh doanh nghiệp Trong điều kiện nay, mức sống người dân ngày đựơc nâng cao, tức nhu cầu có khả tốn người tiêu dùng tăng lên cạnh tranh giá có xu hướng vị trí cho cạnh tranh chất lượng Chất lượng sản phẩm tập hợp thuộc tính sản phẩm điều kiện định kinh tế kỹ thuật Chất lượng tiêu tổng hợp thể nhiều mặt khác tính lý hoá tiêu quy định, hình dáng mầu sắc hấp dẫn Với loại sản phẩm khác nhau, nhiên vấn đề đặt la doanh nghiệp phải luôn giữ vũng không ngừng cao chất lượng sản phẩm Đó điều kiện thiết doanh nghiệp muốn giành thắng lợi cạnh tranh, nói cách khác chất lượng sản phẩm vấn đề sống doanh nghiệp Khi chất lượng khơng cịn đảm bảo, khơng thoả mãn nhu cầu khách hàng khách hàng rời bỏ doanh nghiệp Nâng cao chất lượng sản phẩm có ý nghĩa quan trọng việc tăng khả cạnh tranh thể giác độ - Chất lượng sản phẩm tăng lên thu hút khách hàng tăng đựơc khối lượng hàng hố tiêu thụ, tăng uy tín sản phẩm mở rộng thị trường, từ tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà doanh nghiệp đề - Nâng cao chất lượng sản phẩm có nghĩa nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh * Cạnh tranh giá bán sản phẩm Giá sản phẩm biểu tiền giá trị sản phẩm mà người bán hay doanh nghiệp bán dự định nhận từ người mua thơng qua việc trao đổi hàng hố thị trường Giá sản phẩm phụ thuộc vào yếu tố sau: - Các yếu tố kiểm soát được: Chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí lưu động chi phí yểm trợ xúc tiến bán hàng - Các yếu tố không kiểm soát quan hệ cung cầu cường độ cạnh tranh thị trường, sách điều tiết thị trường Nhà nước Giá sử dụng làm công cụ cạnh tranh thơng qua sách định giá bán sản phẩm doanh nghiệp thị trường, doanh nghiệp có sách định giá sau: - Chính sách định giá thấp - Đây cách định giá bán thấp mức giá thị trờng Chính sách định giá thấp hướng vào mục tiêu khác nhau, tuỳ theo tình hình sản xuất thị trường đựơc chia cách khác + Định giá thấp so với thị trường cao giá trị sản phẩm, doanh nghiệp chấp nhận mức lãi thấp Nó ứng dụng trưịng hợp sản phẩm thâm nhập thị trường, cần bán hàng nhan với khối lượng lớn, dùng giá để cạnh tranh với đối thủ + Định giá bán thấp giá thị trường thấp giá trị sản phẩm: Doanh nghiệp bị lỗ Cách đựơc áp dụng trường hợp bán hàng thời kỳ khai trương muốn bán nhanh để thu hồi vốn ( tương tự bán phá gia ) + Chính sách định giá cao Tức mức giá bán cao mức giá thống trị thị trường cao giá trị sản phẩm Được áp dụng trường hợp sau: + Sản phẩm tung thị trường, người tiêu dùng chưa biết rõ chất lượng nó, chưa có hội để so sánh giá áp dụng giá bán cao sau giảm dần + Doanh nghiệp hoạt động thị trường độc quyền, áp dung giá cao ( giá độc quyền ) để thu lợi nhuận độc quyền + Sản phẩm thuộc loại cao cấp, sản phẩm có chất lượng đặc biệt tốt phù hợp với người tiêu dùng thuộc tầng lớp thượng lưu + Sản phẩm thuộc loại khơng khuyến khích người tiêu dùng mua, áp dụng giá bán cao để thúc đẩy họ tìm sản phẩm thay + Chính sách ổn định giá bán Tức giữ nguyên giá bán theo thời kỳ địa điểm Chính sách giúp doanh nghiệp thâm nhập, giữ vũng mở rộng thị trường - Chính sách định giá theo giá thị trường Đây cách định giá phổ biến doanh nghiệp tức giá bán sản phẩm xoay quanh mức giá thị trường sản phẩm Ở khơng sử dụng yếu tố giá làm địn bẩy kích thích người tiêu dùng nên để tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp tăng cường công tác tiếp thị thực nghiêm ngặt biện pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh - Chính sách giá phân biệt Với loại sản phẩm doanh nghiệp định nhiều mức giá khác dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau: + Phân biệt theo lượng mưa: Mua khối lượng nhiều giảm giá hưởng chiết khấu + Phân biệt theo chất lượng: Các loại chất lượng ( 1,2,3 ) có mức giá khác phục vụ cho nhóm đối tượng khác + Phân biệt theo phương thức toán: Thanh toán hay trả chậm, toán tiền mặt hay chuyển khoản + Phân biệt theo thời gian: Tại thời điểm khác nhau, giá khác - Chính sách bán phá giá - Định mức giá bán thấp hẳn giá thị trường thấp giá thành sản xuất Mục tiêu bán giá tối thiểu hoá rủi ro hay thua lỗ để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh Muốn đạt đựơc mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính, khoa học cơng nghệ sản phẩm có uy tín thị trường Bán phá giá chủ nên áp dụng sản phẩm bị tồn đọng nhiều, bị cạnh tranh gay gắt, lạc hậu không phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, sản phẩm mang tính thời vụ, dễ hư hỏng, để lâu lỗ lớn Ngày với phát triển sản xuất xã hội mức sống người dân không ngừng nâng cao, giá khơng cịn cơng cụ cạnh tranh quan trọng doanh doanh nghiệp biết kết hợp cơng cụ giá với cơng cụ khác kết thu to lớn * Cạnh tranh nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm Đối với doanh nghiệp hoạt động chế thị trường, sản xuất tốt chưa đủ để khẳng định khả tồn phát triển mình, mà cịn phải biết tổ chức mạng lướt bán hàng, tập hợp kênh đưa sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng sản phẩm Thông thường kênh tiêu thu sản phẩm doanh nghiệp chia thành loại sau: A: Kênh trực tiếp ngắn, từ doanh nghiệp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng (NTD) B: Kênh trực tiếp dài ( từ DN tới người bán lẻ, sau đến tay NTD) C: Kênh gián tiếp ngắn ( từ DN tới đại lý, tiếp phân tới người bán lẻ sau đến tay NTD) Bên cạnh đó, để thúc đẩy q trình bán hàng doanh nghiệp tiến hành loạt hoạt động hỗ trợ như: Tiếp thị, quảng cáo, yểm trợ bán hàng, tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia tổ chức liên kết kinh tế Ngày nay, nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm đóng vai trị vơ quan trọng, trí định đến doanh nghiệp thị trường tác động đến khả cạnh tranh doanh nghiệp khía cạnh sau: - Tăng khả tiêu thụ hàng hố thơng qua việc thu hút quan tâm khách hàng tới sản phẩm doanh nghiệp - Cải thiện vị trí hình ảnh doanh nghiệp thị trường ( thương hiệu, chữ tín doanh nghiệp) - Mở rộng quan hệ làm ăn với đối tác thị trường, phối hợp với chủ thể việc chi phối thị trường, chống hàng giả * Cạnh tranh công cụ khác Trách nhiệm doanh nghiẹp sản phẩm khơng phải chấm dứt sau giao hàng nhận tiền khách hàng có nguyên tắc chung kà " Ai sản xuất người ssó phục vụ kỹ thuật Tốt chuẩn bị cho việc phục vụ kỹ thuật sớm việc cung cấp sản phẩm thị trường Doanh nghiệp bán nhiều sản phẩm khách hàng cảm thấy yên tâm sản phẩm đảm bảo chất lượng quan hệ mua bán chấm dứt Dịch vụ sau bán hàng thường áp dụng trường hợp sau: + Sản phẩm mang tính kỹ thuật cao + Đơn giá sản phẩm cao + Sản phẩm đựơc bán đơn + Người mua không am hiểu tính cách sử dụng sản phẩm + Sản phẩm chiếm lĩnh thị trường nhiều Nội dung dịch vụ sau bán hàng gồm: + Cam kết thu lại sản phẩm hoàn trả tiền lại cho khách hàng đổi lại hàng nều sản phẩm không với thoả thuận ban đầu không thoả mãn nhu cầu họ + Cam kết bảo hành thời gian định + Cung cấp dụch vụ bảo dưỡng kỹ thuật cho sản phẩm có tuổi thọ dài Phương thức tốn cơng cụ cạnh tranh nhiều doanh nghiếp sử dụng Phương thức toán gọn nhẹ, rườm rà hay chậm chễ ảnh huởng đến cơng tác tiêu thụ ảnh hưởng đến cơng tác tiêu thụ ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường - Yếu tố thời gian Những thay đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ làm thay đổi nhanh chóng cách nghĩ, cách làm việc người, tạo thời cho người, đất nước tiến nhành phía trước Đối với doanh nghiệp yếu tố định chiến lược kinh doanh tốc độ yếu tố cổ truyền nguyên vật liệu, lao động muốn chiến thắng cạnh tranh này, doanh nghiệp phải biết tổ chức nắm bắt tin nhanh chóng tiêu thụ để thu hồi vốn nhanh trước chu kỳ sản xuất sản phẩm kết thúc - Cạnh tranh thời thị trường Doanh nghiệp dự báo trước thời thị trường nắm thời thị trường có thêm điều kiện để chiến thắng cạnh tranh Thời thị trường thường xuất yếu tố sau: + Sự thay đổi môi trường công nghệ + Sự thay đổi yếu tố dân cư, điều kiện tự nhiên + Các quan hệ tạo lập doanh nghiệp Cạnh tranh thời thị trường thể chỗ doanh nghiệp dự báo thay đổi thị trường, từ có sách khai thác thị trường hợp lý sớm doanh nghiệp khác Tuy nhiên cạnh tranh thời thị trường thể chỗ doanh nghiệp tìm lợi kinh doanh, sớm vào khai thác thị trường loạt sản phẩm doanh nghiệp sớm bị bão hồ u cầu địi hỏi phải thích ứng nhanh với thay đổi - Thương lượng cạnh tranh Đó việc thoả thuận chủ doanh nghiệp để chia sẻ thị trường cách ơn hồ ( cạnh tranh gây bất lợi ) việc sử dụng kỹ thuật tính tốn lý thuyết trị chơi ( Theory of Game ) Chẳng hạn hai doanh nghiệp I II diễn hai chiến lựơc: Chiêu thị mức thấp chiêu thị mức cao Với hai chiến lược cạnh tranh có kết thu bảng 3.10 Doanh nghiệp I Chiêu thị mức thấp L1 = 120 Chiêu thị mức cao L2 = 60 (B) L1 = 100 L1 = 180 L2 = 100 (C) II L2 = 120 (A) L2 = 60 Chiêu thị mức thấp Chiêu thị mức cao L1 = 180 (D) Với giải pháp A Trò chơi diễn hai doanh nghiệp I II khơng tiến hành chi phí nhiều biện pháp chiêu thị kết hai thu mức lợi nhuận L1 = L2 = 120 Còn doanh nghiệp chọn giải pháp chiêu thị tích cực doanh nghiệp tạo kết bên bên ( giải pháp B C Rõ ràng hai doanh nghiệp khong có thoả thuận với thi tất yếu hai phải tiến hành chiến lược theo giải pháp D, giải pháp hai bên có mức lợi nhuận bị lượng không ( 100 = 120 -20 ) tốt trường hợp hai bên cần gặp gỡ bàn bạc thoả thuận để chia khu vực thị trường ( để quay giải pháp A giải pháp có lợi cho hai bên ) - Các phương pháp né tránh: Đó cách rút lui khỏi cạnh tranh việc tìm thị trường khác ( xa hơn, hiệu vv trí phải từ bỏ mặt hàng mà doanh nghiệp trụ sang mặt khác CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI BẠN HÀNG Các phương pháp sử dụng bạn hàng Bàn hàng người cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp, họ bán sản phẩm cho người khác họ (bên bán với nhau) xuất hiện tượng cạnh tranh, phương pháp sử dụng chủ yếu tôn trọng lợi ích (giữ chữ tín tốn sịng phẳng thơng cảm Nhưng cần né tránh o ép mặt hàng (nếu họ người bán khơng biết điều trục lợi bất tín) mà phương pháp chủ yếu thay quan hệ buôn bán quan hệ bạn hàng thay quan hệ song phương quan hệ đa phương Các phương pháp sử dụng quan viên chức quan quản lý vĩ mơ Đó sử dụng kết hợp phương pháp sau: - Chủ động tới mức cao không đối đầu với luật pháp thông lệ Nghiêm chỉnh thực nghĩa vụ ( chấp nhận, thuế nộp doanh lợi khoản khác vv ) - Tạo chuyển đổi quan hệ pháp lý thành quan hệ thông cảm, tơn trọng thân tình ... sang mặt khác CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỐI VỚI BẠN HÀNG Các phương pháp sử dụng bạn hàng Bàn hàng người cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp, họ bán sản phẩm cho người khác họ (bên bán với nhau) xuất... phương pháp chủ yếu thay quan hệ buôn bán quan hệ bạn hàng thay quan hệ song phương quan hệ đa phương Các phương pháp sử dụng quan viên chức quan quản lý vĩ mơ Đó sử dụng kết hợp phương pháp sau:... không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu * Căn vào thủ đoạn sử dụng cạnh tranh Cạnh tranh chia thành - Cạnh tranh lành mạnh Là cạnh tranh luật pháp, phù hợp với chuẩn mực xã hội đợc xã hội thừa nhận,

Ngày đăng: 13/08/2012, 16:12

Hình ảnh liên quan

3. Các loại hình cạnh tranh - Các phương pháp sử dụng đối với các đối thủ cạnh tranh.doc

3..

Các loại hình cạnh tranh Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan