LUẬN VĂN: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC pot

51 344 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 00:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phạm Đình Hậu XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phạm Đình Hậu XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán bộ hướng dẫn: TS.Nguyễn Hoài Sơn HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS. Nguyễn Hoài Sơn. Thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa luận. Đồng thời em xin được cảm ơn các thầy giáo, giáo trong Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích trong suốt thời gian h ọc tập tại trường. Cuối cùng, em xin cảm ơn tất cả bạn bè, gia đình và người thân đã giúp đỡ, động viên em rất nhiều để em thể hoàn thành tốt khoá luận. Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009 Sinh viên Phạm Đình Hậu TÓM TẮT NỘI DUNG Hiện nay, các dịch vụ dựa vào vị trí cung cấp dịch vụ cho các thiết bị di động đang phát triển mạnh. Trong đó dịch vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí là một dịch vụ quan trọng. Do các máy chủ cung cấp dịch vụ dựa vào vị trí hiện nay hoạt động rời rạc, không sự liên kết với nhau dễ gây quá tải tại các máy chủ vào giờ cao điểm, thông tin cung cấp cho người dùng không đa dạng. Chính vậy nảy sinh nhu cầu liên kết các máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ lại với nhau thành một mạng dịch vụ. Để các máy chủ cung cấp dịch vụ thể liên kết được với nhau thì phải giải quyết được các vấn đề về quản lý, lưu trữ, xử lý thông tin phân tán và tìm kiếm thông tin quy mô lớn. Mạng ngang hàng cấu trúc sẽ là một giải pháp tốt để liên kết các máy chủ cung cấp d ịch vụ lại với nhau bản chất của mạng ngang hàng là xử lý và lưu trữ dữ liệu phân tán đồng thời mạng ngang hàng cấu trúc ưu điểm là tìm kiếm dữ liệu nhanh, thể tìm kiếm được dữ liệu trên quy mô lớn và hệ thống khả năng mở rộng cao. Khoá luận đã xây dựng một hệ thống tìm kiếm thông tin theo vị trí dựa trên mạng ngang hàng cấu trúc trong đó thông tin tìm kiếm được dựa trên ngữ cảnh của người sử dụng. Ngữ cảnh ở đây là các thông tin về tuổi, giới tính, sở thích của người dùng và các thông tin về môi trường như thời tiết, mùa trong năm, thời gian trong ngày và vị trí hiện tại của người dùng. Hệ thống đã được thử nghiệm và đánh giá thông qua môi trường mạng giới hạn băng thông và độ trễ giống với môi trường mạng Internet và m ạng điện thoại hiện nay. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của dịch vụ dựa vào vị trí là cung cấp dịch vụ thời gian thực và thể dễ dàng mở rộng hệ thống. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH DỊCH VỤ DỰA VÀO VỊ TRÍ 3 1.2. Tổng quan về dịch vụ dựa vào vị trí 3 1.3. Các thành phần của dịch vụ dựa vào vị trí 4 1.3.1. Thiết bị di động 5 1.3.2. Mạng kết nối 6 1.3.3. Thành phần định vị 8 1.3.4. Nhà cung cấp ứng dụng và dịch vụ 9 1.4. Cách thức hoạt động của dịch vụ dựa vào vị trí 10 1.5. Tìm kiếm thông tin dựa vào vị trí 11 1.6. Tổng kết 12 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC 13 2.1. Tổng quan về mạng ngang hàng 13 2.1.1. Khái niệm mạng ngang hàng 13 2.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của mạng ngang hàng 14 2.1.3. Phân loại mạng ngang hàng 15 2.2. Mạng ngang hàng cấu trúc 16 2.1.1. Tổng quan về mạng ngang hàng cấu trúc 16 2.2.2. Mạng ngang hàng cấu trúc CHORD 18 2.3. Tìm kiếm thông tin trên mạng ngang hàng cấu trúc 22 2.3.1. Tìm kiếm chính xác 22 2.3.2. Tìm kiếm theo thuộc tính – giá trị 22 2.3.3. Tìm kiếm theo khoảng 23 2.4. Kết luận 24 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ DỰA TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC 26 3.1. Mục đích và yêu cầu của tìm kiếm thông tin dựa vào vị trí 26 3.2. Giải pháp thực hiện 27 3.2.1. Tạo câu truy vấn phù hợp với ngữ cảnh 27 3.2.2. Biểu diễn dữ liệu theo vị trí 27 3.2.3. Chèn dữ liệu vào mạng ngang hàng cấu trúc 29 3.2.4. Tìm kiếm dữ liệu 30 3.3. Cấu trúc hệ thống 32 3.4. Hoạt động của hệ thống 33 3.5. Đặc điểm của hệ thống đề xuất 36 3.6. Kết luận 37 CHƯƠNG 4. THỰC THI VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 38 4.1. Kết quả thực thi chương trình 38 4.2. Mô hình thử nghiệm 39 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 43 5.1. Kết luận 43 5.2. Hướng phát triển tiếp theo của khoá luận 44 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1. Cấu trúc hệ thống dịch vụ dựa vào vị trí 4 Hình 2. Một số thiết bị di động sử dụng dịch vụ dựa vào vị trí 5 Hình 3. Mạng diện rộng không dây 6 Hình 4. Mạng cục bộ không dây 7 Hình 5. Mạng cá nhân không dây 7 Hình 6: Xác định vị trí dùng tín hiệu vệ tinh 8 Hình 7. Xác định vị trí dùng dựa vào các trạm sóng đài 9 Hình 8. Cách thức hoạt động của dịch vụ dựa vào vị trí 10 Hình 9: Mô hình mạng ngang hàng 13 Hình 10. Hệ thống mạng ngang hàng lai ghép 15 Hình 11. Mạng ngang hàng cấu trúc Chord dạng vòng tròn 17 Hình 12. Mô hình mạng Chord 19 Hình 13: Định nghĩa các trường trong bảng định tuyến của Chord 19 Hình 14. Minh hoạ quy tắc lưu khoá trong mạng Chord 20 Hình 15. Minh hoạ chia bề mặt trái đất thành các ô 28 Hình 16. Minh hoạ một ô của bề mặt trái đất được chia ra 28 Hình 17: Minh hoạ tìm kiếm thông tin trong một vùng 30 Hình 18: Minh hoạ thông tin vị trí của một ô trên bề mặt trái đất 31 Hình 20. Cấu trúc hệ thống dịch vụ tìm kiếm thông tin dựa vào vị trí 33 Hình 21: Minh hoạ việc tạo truy vấn theo ngữ cảnh 34 Hình 22: Yêu cầu địa chỉ IP và cổng của các máy trong mạng ngang hàng 34 Hình 23: Yêu cầu tìm kiếm của thiết bị di động gửi lên mạng ngang hàng 35 Hình 24: Minh hoạ mạng ngang hàng trả kết quả cho thiết bị di động 36 Hình 25: Minh hoạ giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm thông tin 38 Hình 27: Giao diện hiển thị kết quả trên bản đồ 39 Hình 28: Mô hình thí nghiệm 39 Hình 29: Kết quả thí nghiệm 40 Hình 30: Đồ thị kết quả thử nghiệm 41 1 LỜI MỞ ĐẦU Ngày này, số lượng các thiết bị di động cầm tay tăng nhanh, sức mạnh xử lý và bộ nhớ của thiết bị đã thể đáp ứng được yêu cầu của nhiều dịch vụ. Trong đó dịch vụ dựa vào vị trí là một dịch vụ phổ biến và đang phát triển hiện nay. Dịch vụ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vự c và cung cấp các thông tin như dịch vụ gần nhất, theo dõi phương tiện giao thông, các dịch vụ khẩn cấp. Dịch vụ tìm kiếm thông tin là một dịch vụ quan trọng của dịch vụ dựa vào vị trí và đang phát triển mạnh. Tuy hiện nay nhiều dịch vụ tìm kiếm thông tin nhưng thông tin tìm kiếm được thường không đúng yêu cầu và không liên hệ với ngữ cảnh của người dùng. Ngữ cảnh ở đ ây là các thông tin cá nhân (tuổi, giới tính, sở thích, lịch làm việc), thông tin môi trường xung quanh (thời gian trong ngày, mùa trong năm, thời tiết ) và vị trí của người dùng. Để đáp ứng được nhu cầu của người sử dụngtìm kiếm thông tin chính xác và phù hợp với yêu cầu của người dùng thì khoá luận đã xây dựng một hệ thống tìm kiếm thông tin theo vị trí trong đó thông tin được tìm kiếm dựa trên ngữ cảnh của người dùng. Hệ thống sẽ cung cấ p thông tin một cách tự động cho người dùng bằng cách tạo truy vấn tìm kiếm tự động từ ngữ cảnh của người dùng. Yêu cầu của hệ thống này là phải khả năng tìm kiếm dữ liệu trên quy mô lớn, tính phân tán và khả năng mở rộng cao. Công nghệ mạng ngang hàng đã phát triển nhanh chóng trên mạng Internet trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của hàng loạt các ứng ngang hàng như Napster, Gnutella, Freenet, BitTorrent, Edonkey…. Sở d ĩ mô hình mạng mạng ngang hàng phát triển như vậy là mô hình này rất phù hợp với tính phân tán của dữ liệu, đồng thời nó đảm bảo quyền quản lý dữ liệu của người dùng nên khuyến khích được việc chia sẻ dữ liệu, làm tăng nguồn tài nguyên trên mạng. Mô hình mạng ngang hàng cũng được sử dụng để xử lý các bài toán phức tạp do tận dụng được khả năng tính toán phân tán và tích hợp dữ liệu từ các máy tính tham gia mạng. Trong mạng ngang hàng các máy tham gia đều đóng góp tài nguyên như băng thông, khả năng xử lý và khả năng lưu trữ. Để đáp ứng được yêu cầu của hệ thống tìm kiếm thông tin theo vị trí thể tìm kiếm dữ liệu trên quy mô lớn, tính phân tán và tính mở rộng cao thì mạng ngang hàng cấu trúc là một giải pháp tốt. Bởi mạng ngang hàng cấu trúc ưu điểm là thể quản lý, lưu trữ và tìm kiếm trên quy mô lớn, tính phân tán và thể dễ dàng mở rộng. vậy khoá luận đã đi sâu vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin theo vị trí dựa trên mạng ngang hàng cấu trúc . Để đánh giá hiệu quả của hệ thống đã xây dựng thì hệ thống đã được thử nghiệm trong môi trường được giới 2 hạn về băng thông và độ trễ giống với môi trường Internet và mạng điện thoại hiện nay và kết quả thử nghiệm là khá khả quan. Khoá luận được chia làm 5 chương: - Chương 1: Chương này sẽ giới thiệu về cấu trúc của hệ thống dịch vụ dựa vào vị trí hiện đang được sử dụng và các yêu cầu của dịch vụ dựa vào vị trí. - Chương 2: Trong chươ ng này sẽ giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, ưu nhược điểm của mạng ngang hàng và các phương pháp tìm kiếm đang được sử dụng trong mạng ngang hàng cấu trúc. - Chương 3: Chương này sẽ trình bày về ý tưởng, yêu cầu và cách thức xây dựng dịch vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí dựa trên mạng ngang hàng cấu trúc. - Chương 4: Trong chương này chúng ta sẽ trình bày về mô hình thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của dịch vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí đã xây dựng và đưa ra các nhận xét đánh giá kết quả thử nghiệm. - Chương 5: Kết luận và hướng phát triển tiếp theo của khoá luận. 3 CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH DỊCH VỤ DỰA VÀO VỊ TRÍ Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phần cứng đã thể tạo ra các thiết bị nhỏ gọn, khả năng lưu trữ và xử lý lớn như PDA, Smart Phone, Pocket PC Giá thành của các sản phẩm này liên tục giảm khiến cho số lượng người dùng sử dụng các thiết bị thông minh này t ăng nhanh chóng. Chính số lượng các thiết bị thông minh này tăng nhanh dẫn đến nhu cầu của người dùng muốn sử dụng các dịch vụ gia tăng trên các thiết bị này lớn. Dịch vụ dựa vào vị trí là một dịch vụ gia tăng đang phát triển ngày nay. Các ứng dụng của dịch vụ này rất đa dạng, các ứng dụng này cung cấp cho mọi người các thông tin như vị trí các rạp chiếu bóng, các phòng nghe nhạc, các b ữa tiệc và các thông tin về bản đồ, nhà hàng, viện bảo tàng, bệnh viện ở các địa điểm gần mình. 1.2. Tổng quan về dịch vụ dựa vào vị trí Dịch vụ dựa vào vị trí là dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị di động cầm tay thông qua mạng điện thoại hoặc kết nối không dây. Dịch vụ dựa vào vị trí cũng thể được định nghĩa là dịch vụ khai thác các thông tin về vị trí của thiết bị di động cầm tay. Dịch vụ này thể cung cấp các thông tin như “Vị trí trạm ATM (Automatic Teller Machine) gần nhất” hoặc các thông tin về vị trí của các nhà hàng, quán ăn, các bến xe ở quanh vị trí của thiết bị di động cầm tay. Các thông tin này thể được cung cấp một cách tự động mà không cần bất cứ thao tác yêu cầu nào của người dùng hoặc người dùng cũng th ể yêu cầu trực tiếp các thông tin mình muốn tìm thể tuỳ chọn tìm kiếm thông tin về một vị trí được chỉ định trên bản đồ số. Dịch vụ dựa vào vị trí mới xuất hiện gần đây, dịch vụ này tập trung vào cung cấp các dịch vụ trong phạm vi nhóm người dùng không chuyên và hoạt động trong môi trường tính toán di động năng lực tính toán thấp. Các ứng dụng phổ biến của dị ch vụ dựa vào vị trí: + Định vị: Dùng để xác định vị trí của một người nào hay vật nào để trả lời cho câu hỏi đang ở đâu. + Di chuyển: Ứng dụng này thể chỉ dẫn một cách chi tiết làm sao để đi đến một vị trí mà người dùng mong muốn. + Tìm kiếm: Ứng dụng này thể là cung cấp các thông tin về các dịch vụ gần nhất (có thể là nhà hàng gần nhất, tr ạm ATM gần nhất), các thông tin về giao thông như tình trạng tắc nghẽn giao thông tại điểm nào đó. 4 + Xác định một người hay vật: Dùng để xác định một vật hay người nào đó ở vị trí hiện tại. + Kiểm tra sự kiện: Dùng để kiểm tra xem sự kiện nào xảy ra ở vị trí này không. + Dịch vụ khẩn cấp: Khi các tình trạng khẩn cấp như hoả hoạn, lũ lụt, trộm cướp thì thể sử dụng dịch vụ này để thông báo cho cảnh sát hoặc cho lính cứu hoả . + Dịch vụ theo dõi: Dịch vụ này thể là theo dõi giao thông để thông báo cho các các xe cứu thương hoặc cung cấp cho người dùng tránh các điểm tắc nghẽn. 1.3. Các thành phần của dịch vụ dựa vào vị trí Dịch vụ dựa vào vị trí gồm bốn thành phần như hình 1 [3]: - Thiết bị di động - Mạng kết nối - Thành phần định vị -Nhà cung cấp ứng dụng và dịch vụ Hình 1. Cấu trúc hệ thống dịch vụ dựa vào vị trí [...]... băng thông của mạng và hệ thống khả năng mở rộng cao 25 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ DỰA TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CẤU TRÚC 3.1 Mục đích và yêu cầu của tìm kiếm thông tin dựa vào vị trí Để đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin chính xác và phù hợp với yêu cầu của người dùng thì khoá luận đã xây dựng một hệ thống tìm kiếm thông tin theo vị trí trong đó thông tin tìm kiếm. .. và mạng ngang hàng không cấu trúc Mạng ngang hàng Gnutella là đại diện cho mạng ngang hàng không cấu trúc và nhược điểm của mô hình mạng này là không đảm bảo chắc chắn tìm kiếm được dữ liệu tồn tại trên mạng do sử dụng chế tìm kiếm phát tràn thông điệp Do mạng ngang hàng không cấu trúc sử dụng chế tìm kiếm phát tràn nên làm tốn băng thông mạng đồng thời giảm hiệu quả tìm kiếm Mạng ngang. .. thì mới thể tìm được trên mạng ngang hàng cấu trúc mà không thể tìm được các thông tin như “Giá < 100.000 đồng và Giá > 10.000 đồng” Để thể tìm kiếm theo khoảng trên mạng ngang hàng cấu trúc thì chúng ta một số ý tưởng để thực hiện việc đó: - Ý tưởng để thể tìm kiếm theo khoảng trên mạng ngang hàng cấu trúc đó là dùng một phép biến đổi từ tìm kiếm theo khoảng thành tìm kiếm chính... dùng dụ như khi người dùng muốn tìm một quyển sách Mạng ngang hàng cấu trúc nhưng người dùng chỉ nhập vào từ khoá Mạng ngang hàng thì thông tin tìm thấy chỉ là những thông tin nội dungMạng ngang hàng mà không thể tìm thấy các thông tin như Mạng ngang hàng không cấu trúc, Mạng ngang hàng cấu trúc, mạng ngang hàng lai ghép ” Phương pháp tìm kiếm này thường dùng kết hợp với bảng... hàng cấu trúc cũng nhanh hơn trong mạng ngang hàng không cấu trúc Nếu như trong mạng ngang hàng không cấu trúc các máy tính gửi thông điệp lan tràn để tìm kiếm thông tin thì trong mạng ngang hàng cấu trúc một máy tính chỉ cần gửi thông điệp tìm kiếm qua một số máy tính là thể tìm thấy được thông tin tồn tại trên mạng Một số mạng ngang hàng cấu trúc nổi tiếng bao gồm Chord, CAN, Kademlia,... đảm bảo tìm kiếm được thông tinmạng bị lỗi 26 3.2 Giải pháp thực hiện Triển khai dịch vụ tìm kiếm theo vị trí trên mạng mạng ngang hàng cấu trúc mang hàng hàng cấu trúc ưu điểm là thể quản lý, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trên quy mô lớn và dễ dàng mở rộng Để thể tìm kiếm thông tin chính xác phù hợp với yêu cầu của người dùng thì hệ thống tự động tạo truy vấn tìm kiếm dựa trên ngữ... pháp tìm kiếm trong mạng ngang hàng cấu trúctìm kiếm chính xác, tìm kiếm theo thuộc tính – giá trịtìm kiếm theo khoảng Qua tìm hiểu về lịch sử phát triển của mạng ngang hàng, ưu nhược điểm của mạng ngang hàng thì ta thấy mạng ngang hàng là một công nghệ mạnh và sẽ phát triển trong tương lai Việc triển khai các ứng dụng trên mạng ngang hàng sẽ thể tận dụng được rất nhiều ưu điểm của mạng. .. phương pháp tìm kiếm này ưu điểm là giảm số thông báo yêu cầu tìm kiếm và các thông báo gửi đi định hướng Hiện nay, rất nhiều mạng ngang hàng cấu trúc đang sử dụng phương pháp tìm kiếm này, tiêu biểu là các mạng ngang hàng cấu trúc CAN, Chord, Pastry 2.3.2 Tìm kiếm theo thuộc tính – giá trị Phương pháp tìm kiếm này sẽ sử dụng các cặp thuộc tính – giá trị để tìm kiếm thông tin Các từ khoá... vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí là hệ thống thể lưu trữ, xử lý, tìm kiếm dữ liệu trên quy mô lớn và khả năng mở rộng cao vậy việc triển khai dịch vụ này trên mô hình khách - chủ là không phù hợp Mạng ngang hàng cấu trúc là một giải pháp tốt để triển khai dịch vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí bản chất của mạng ngang hàng là quản lý, lưu trữ, xử lý thông tin phân tán và mạng ngang hàng. .. tập trung Mạng ngang hàng thuần tuý được chia thành hai loại là mạng ngang hàng không cấu trúcmạng ngang hàng cấu trúc Mạng ngang hàng không cấu trúc: Trong mạng ngang hàng không cấu trúc thì các liên kết giữa các nút trong mạng được thiết lập ngẫu nhiên không theo quy luật Những mạng như thế này dễ dàng được xây dựng một máy mới khi muốn tham gia mạng thể lấy các liên kết sẵn của . 2.2.2. Mạng ngang hàng có cấu trúc CHORD 18 2.3. Tìm kiếm thông tin trên mạng ngang hàng có cấu trúc 22 2.3.1. Tìm kiếm chính xác 22 2.3.2. Tìm kiếm theo thuộc tính – giá trị 22 2.3.3. Tìm kiếm. dịch vụ tìm kiếm thông tin theo vị trí vì bản chất của mạng ngang hàng là quản lý, lưu trữ, xử lý thông tin phân tán và mạng ngang hàng có cấu trúc có ưu điểm là có thể thể tìm kiếm thông tin nhanh,. theo khoảng 23 2.4. Kết luận 24 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ DỰA TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC 26 3.1. Mục đích và yêu cầu của tìm kiếm thông tin dựa vào vị
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC pot, LUẬN VĂN: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC pot, LUẬN VĂN: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN THEO VỊ TRÍ TRÊN MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC pot

Từ khóa liên quan