PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

3 10.6K 61
PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo:(*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chổ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY ĐỔI: , ngày tháng năm , ngày tháng năm Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ chuyển hộ khẩu Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có <o:p></o:p> - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;<o:p></o:p> - Bản khai nhân khẩu; <o:p></o:p> - Giấy chuyển hộ khẩu; <o:p></o:p> - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; <o:p></o:p> - Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa những người trong gia đình. <o:p></o:p> Theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên theo tôi được biết, chế tài để xử lý trong trường hợp này là rất hạn chế và ít được áp dụng trong thực tế.<o:p></o:p> Chúc bạn thành công.<o:p></o:p> Luật sư Mai Xuân Hương<o:p></o:p> . BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo:(*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chổ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY. tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên theo tôi. họ tên) Hồ sơ chuyển hộ khẩu Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có <o:p></o:p> - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;<o:p></o:p> - Bản khai nhân khẩu; <o:p></o:p> -

Ngày đăng: 27/06/2014, 22:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan