Cài window qua mạng dùng ris

7 617 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2012, 14:32

Hướng dẫn cài đặt window qua mạng dùng RIs “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT title='cài windows qua mạng'>Cài Windows qua mạng (dùng RIS)Cài Windows qua mạng (dùng RIS)Cái này trong ebook training Kit 70-270 có rồi, nhưng em xin post lên để các thầy, các bạn góp ý thêm.Mục đích: Các máy client (chưa có Hệ điều hành) cài Window (không cần nhập thông tin như CD key, user name .)từ server.Các bước chính:ServerCài RIS (remote intallation services) lên server 2k hay 2k3 (ở đây em dùng 2k3).Tạo image lưu trên server.Tạo đĩa mền boot mạngTạo answer file.Phân quyền để user có thể cài window.ClientCó card mạngLưu dữ liệu qua máy khác nếu có (vì sẽ bị format mất tiêu)Thực hiện:***Cài RIS lên server 2k3:Start->Control Panel->Add or Remove. Chọn Add or remove Window components -> Tìm và chon Remoteintallation service -> OK (Next .)Restart->***Tạo image lưu trên server.Logon administratorStart-> Administrative tool-> Remote intallation service setup.bảng Welcome->Next-> Chọn đường dẫn chứa image (Phải nằm trên đĩa dịnh dạng NTFS, còn trống nhiều và"không cùng nằm trên ổ cứng chứa win server" vd: G:\RemoteInstall). Chọn Next.Đánh dấu chọn vào Respond to client computer (khoang chọn Do not respond to unknown client). Next1 of 7 Kế là chọn nơi có intallation files (chính là thư mực I386 trên CD window). NextChọn text mô tả cho image của mình (Vd: winXP_full). NextFinish.***Tạo đĩa mền boot mạng (nếu card mạng có thể boot mạng thì khỏi làm cái này)Vào thư mục G:\RemoteInstall\Admin\i386 chạy file rbfg.exe để tạo đĩa mền.2 of 7 ***Tạo answer file.Chạy file setupmgr.exe (next) chọn new -> chọn Remote intallation service (RIS) chọn window mà mình đã tạoimage lưu trên server. Next -> chọn Fully automated -> I accept .Cuối cùng mình save file này tên là "remboot.sif" trong thư mục G:\RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386\templates***Phân quyền để user có thể dùng RIS cài window.Start -> administrative tool -> Active Directory users and computerỞ đây em tạo ra OU nhatnghe gồm 2 user u1 và u2. Chỉ u1 được quyền dùng RIS để cài window.Right-click nhatnghe chọn Delegate Control -> Next -> Add u1 -> Next -> Chọn Create a custom task to delegateNextChọn This folder, existing objects . NextBỏ chọn General, Chọn lạ Creation/deletion of nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects. Next ->Finsh3 of 7 Vẫn trong Active Directory users and computer, Right-click DOMAIN.COM chọn properties.Chọn group policy -> edit. Trong group policy object -> user configuration ->window setting ->remote installation4 of 7 service ->double click vào choice option bên phải. Chọn Automatic Setup là Enable ->OKXong phần Server. Bây giờ là clientClientBật máy client, chọn PXE boot ROM trong BIOS, nếu không có thì dùng cái đĩa mền hồi nãy (thông thường thì ấnphím F12 để boot mạng).Khi boot mạng thì máy client sẽ phát broadcast, server sẽ Respond to client (do mình đã chọn). Khi nhận được tínhiệu từ server, máy client sẽ báo ấn F12 lần nữa.Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện5 of 7 ấn Enternhập u1, password rồi Enter.Ta sẽ thấy cái tiêu đề winxp_full quen quen (do mình đặt hồi nảy)6 of 7 Chọn cái image này để bắt đầu cài.Phần còn lại là chờ thôi.nkeptau Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC ComChuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin họcĐiện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294Website: http://www.gccom.net7 of 7 . học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬTCài Windows qua mạng (dùng RIS )Cài Windows qua mạng (dùng RIS) Cái này trong ebook training Kit 70-270 có. đây em dùng 2k3).Tạo image lưu trên server.Tạo đĩa mền boot mạngTạo answer file.Phân quyền để user có thể cài window. ClientCó card mạngLưu dữ liệu qua máy

Hình ảnh liên quan

Bỏ chọn General, Chọn lạ Creation/deletion of...... nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects - Cài window qua mạng dùng ris

ch.

ọn General, Chọn lạ Creation/deletion of...... nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects Xem tại trang 2 của tài liệu.
Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện - Cài window qua mạng dùng ris

au.

khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan