Hình vẽ kĩ thuật, bài thực hành gay go lớp 11, giúp đạt điểm 9,10

10 79.3K 607

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 21:58

Giúp các em lớp 11 đạt được kết quả tốt trong thao tác vẽ kĩ thuật, đạt được điểm 9,10 là điều tất nhiên, đặc biệt là các em nữ, bạn đang bị khó khăn về vấn đề này, hãy tải ngay tài liệu để được hiểu rõ hơn!! Thân ái!! . lợn sóng ứng dụng nét vẽ Ph(ơng pháp chiếu góc thứ nhất A B C Vị tí các hình chiếu góc chiếu thứ nhất A B C Vị tí các hình chiếu góc chiếu thứ ba Bài 3 Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể. Hình vẽ dùng soạn giáo án công nghệ 11 Bài 1 Bài 2 1 A2 A3 A4 A4 Khung tên Khung vẽ A1 Khung vẽ Khổ giấy-Khung bản vẽ- khung tên Nét liền đậm Nét đứt Nét. vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản Đề và lời giải bài thực hành trang 21 2 2 3 14 18 50 18 38 28 28 20 ỉ14 Thiếu 2 bài cha vẽ 3 Giá chữ V Tấm trợt dọc ống đứng Tấm trợt ngang 4 Gi¸

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan