0

Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng

3 78,264 2,097

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 15:56

Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG- Căn cứ hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 giữa Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam và Liên danh Công ty cổ phần Truyền thông Mặt trời và Công ty TNHH Thương mại điện tử viễn thông Thành Nam;- Căn cứ vào biên bản bàn giao hàng hóa giữa đại diện hai Bên ngày 22/12/2009,Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2009Bên A : VĂN PHÒNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAMĐại diện: 1- Ông Lại Tự Hùng Chức vụ: Chánh Văn phòng2- Ông Lê Quyền Chức vụ: Trưởng phòng Bên B : LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MẶT TRỜI VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THÀNH NAMĐại diện: 1- Ông Nguyễn Ngọc Phi Chức vụ: Giám đốc2- Ông Nguyễn Xuân Lộc Chức vụ: Trưởng phòngĐại diện đơn vị sử dụng: TRUNG TÂM THVN TẠI TP HỒ CHÍ MINHĐại diện: 1- Ông Chức vụ: 2- Ông Chức vụ: Các bên tiến hành bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng thuộc Hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 với những nội dung sau:1. Hàng hóa và bàn giao: - Bên B đã bàn giao, lắp đặt, chạy thử, đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh các thiết bị Hội nghị truyền hình với chủng loại, số lượng, ký mã hiệu như sau:STT TÊN THIẾT BỊ Serial Number Part NumberĐơn vị tínhSố lượng1HDX7001 bao gồm:- Đầu codec- Camera- Micro- Remote- License8209480C1869CN1644264882094801551BC5K1005-2220-2052-73452201-28629-0021624-23412-0012201-23313-003 Bộ012 TV Samsung LAB530 12923YHSC00375P LAB530 Chiếc012. Chất lượng:- Toàn bộ thiết bị bàn giao mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.- Quy cách, phẩm chất, ký mã hiệu, đặc tính của thiết bị đúng như mô tả trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, chủng loại đúng như trong hợp đồng đã ký.3. Lắp đặt, chạy thử, đào tạo hướng dẫn sử dụng- Bên B đã tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thửbàn giao vật tư thiết bị tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Việc lắp đặt chạy thử đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu của Bên A.- Các cán bộ kỹ thuật Bên B đã tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh theo đúng hợp đồng đã ký bao gồm các phần việc sau:o Hướng dẫn lắp đặt thiết bị o Hướng dẫn sử dụng POLYCOM HDX7001o Hướng dẫn quy tắc vận hành an toàn thiết bị, xử lý sự cố4. Bảo hành Bảo trì:- Toàn bộ thiết bị được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày đưa vào sử dụng tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Bên B thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.- Bảo trì: Toàn bộ thiết bị cung cấp sẽ được bảo trì vĩnh viễn, Bên B sẵn sàng cung cấp vật tư linh kiện thay thế cả sau thời gian bảo hành.5. Phụ lục kèm theo:- không có6. Kết luận:- Hai bên thống nhất bàn giao nghiệm thu thiết bị thuộc hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 giữa Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam và Liên danh Công ty cổ phần Truyền thông Mặt trời và Công ty TNHH Thương mại điện tử viễn thông Thành Nam cho Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh- Biên bản này lấy làm cơ sở cho việc Thanh lý hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009- Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản, Bên sử dụng thiết bị giữ 02 bản.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG . NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG- Căn cứ hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày. vị sử dụng: TRUNG TÂM THVN TẠI TP HỒ CHÍ MINHĐại diện: 1- Ông Chức vụ: 2- Ông Chức vụ: Các bên tiến hành bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng, Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng,

Từ khóa liên quan