Sự phân gân của lá

4 606 2
Sự phân gân của lá

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Sự phân gân của lá

Sự phân gân của Gân hệ thống các bó mạch đi từ thân, cành tiếp tục vào lá. Sự phân bố của hệ thống bó mạch đó trên phiến gọi sự phân gân. Tập hợp các hệ thống gân đó trên phiến gọi hệ gân. Hệ gân của thực vật hạt kín rất đa dạng, căn cứ vào đặc điểm cấu tạo người ta có thể xếp thành hai hệ gân chính: hệ gân hình mạng và hệ gân song song. a. Hệ gân hình mạng Thường gặp ở cây thực vật hai mầm, hệ gân hình mạng có thể có dạng lông chim hay chân vịt (tùy thuộc vào sự phân bố của gân chính trên phiến lá). Trong hệ gân hình mạng, gân lớn nhất thường nằm ở giữa gọi gân chính hay gân giữa. Từ những gân này phát ra những gân có kích thước nhỏ hơn: gọi gân bên hay gân cấp 1 và từ gân cấp 1 sẽ hình thành nên những gân cấp 2 . quá trình cứ tiếp diễn như vậy làm cho các gân phân bố gần như đồng đều trên khắp phiến lá, các gân có xu hướng giảm dần về kích thước. Tùy thuộc vào vị trí của gân chính trên phiến người ta phân biệt phân gân hình lông chim và phân gân hình chân vịt b. Hệ gân song song Thường gặp ở cây thực vật một mầm - đó tập hợp các gân có kích thước tương đối bằng nhau và sắp xếp dọc theo phiến lá, các gân này có thể gặp nhau ở chóp lá. Căn cứ vào độ cong của gân trên phiến lá, người ta chia hệ gân song song ra làm 2 dạng: phân gân hình cung (lá Mã đề) và phân gân song song (lá Lúa, Ngô .). Hình 3.15. Các kiểu phân gân A. Kiểu phân gân hình mạng 1. Hình lông chim 2. Hình chân vịt B. Kiểu phân gân song song 1. Hình cung 2. Song song 76 1.4. Khái niệm về kèm, bẹ chìa, thìa lìa và búp a. kèm kèm trong trường hợp điển hình những bộ phận nhỏ hình lá, hình vảy, hình tam giác hay hình sợi mọc ở gốc của cuống lá, đôi khi kèm có dạng lớn (đậu Hà Lan). kèm ở một số loài có nhiệm vụ che chở cho chồi non, do đó chúng sớm rụng ngay sau khi chồi được lộ ra ngoài (Đa búp đỏ). kèm cũng có thể đính luôn vào cuống (lá Hoa hồng) và có thể biến đổi thành gai (Xương rồng). Sự có mặt của kèm và đặc điểm của chúng đặc điểm để phân loại. . Sự phân gân của lá Gân là hệ thống các bó mạch đi từ thân, cành tiếp tục vào lá. Sự phân bố của hệ thống bó mạch đó trên phiến lá gọi là sự phân gân. . thuộc vào sự phân bố của gân chính trên phiến lá) . Trong hệ gân hình mạng, gân lớn nhất thường nằm ở giữa gọi là gân chính hay gân giữa. Từ những gân này

Ngày đăng: 11/08/2012, 23:08

Hình ảnh liên quan

a. Hình m - Sự phân gân của lá

a..

Hình m Xem tại trang 1 của tài liệu.
chim và phân gân hình chân v - Sự phân gân của lá

chim.

và phân gân hình chân v Xem tại trang 2 của tài liệu.
hình tam giác hay hình s - Sự phân gân của lá

hình tam.

giác hay hình s Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan