0

Đề tài: Tìm hiểu tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình

93 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 02:59

LỜI NÓI ĐẦU Tiền lương vừa nguồn thu nhập chủ yếu Cơng nhân viên chức, đảm bảo cho sống người lao động ổn định ln có xu hướng nâng cao Mặt khác tiền lương doanh nghiệp lại yếu tố phí Như ta thấy tính hai mặt tiền lương Người lao động muốn thu nhập cao nhằm phục vụ cho sống thân gia đình tốt hơn, cịn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng tiêu lợi nhuận Vì cơng tác quản lý tiền lương nội dung quan trọng Đưa biện pháp quản lý tiền lương tốt góp phần nâng cao cơng tác quản lý sử dụng lao động hiệu quả, thu hút nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng phát triển xã hội, bên cạnh phía doanh nghiệp đảm bảo phí tiền lương hợp lý hiệu Ngoài ra, việc tính tốn hạch tốn khoản trích nộp theo lương Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp người lao động Nó tạo nguồn tài trợ đảm bảo quyền lợi cho cán công nhân viên sau Nhìn nhận tầm quan trọng nội dung tiền lương khoản trích nộp theo lương, Trong thời gian vừa công tác vừa thực tập tốt nghiệp Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình, em chọn đề tài thực tập: “Tiên lương khoản trích theo lương Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình” Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp trước hết đưa lý luận chung tiền lương, tiếp xem xét thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích nộp theo lương Cơng ty Thiết bị Quảng cáo Truyền hình (EAC) Nội dung báo cáo thực tập gồm phần : Phần I: Một số nét khái quát Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình Phan II: Thực trạng cơng tác kế tốn tiên lương Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình Phần HI: Nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiên lương khoản trích theo lương Mặc dù cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế đơn vị thời gian có hạn, chắn báo cáo cịn thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo để bổ sung vào báo cáo thực tập tốt nghiệp khắc phục thiếu sót PHANI: MOT SO NET KHAI QUAT VE CONG TY THIET BI VA QUẢNGCÁO TRUYỀN HÌNH Q trình hình thành phát triển Công ty 1.1 Lịch sử phát triển Công ty Công ty Đầu tư phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam có tên giao dịch quốc tế VietNam Television Technology Investment and Development Company viết tắt VTC, tiên thân Xí nghiệp dịch vụ bảo hành thiết bị phát truyền thành lập vào tháng năm hình trực thuộc văn hóa thơng tin 1988 Đến tháng năm 1992, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Đầu tư Phát triển kỹ thuật thông tin (NTEDICO) Tháng 11 năm 1993 Công ty chuyển trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam Ngày 10 tháng 12 năm 1996 theo Quyết định số 918QĐ/TC-THVN Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cơng nghệ truyền hình Việt Nam ngày 10/12/1996 Cơng ty Đầu tư Phát triển sở hợp công ty: Intedico, Telexim, Ratimex Hiện nay, trung tâm quảng cáo dịch vụ truyền hình 10 đơn vị hạch tốn phụ thuộc trực thuộc Cơng ty Đầu tư Phát triển cơng nghệ truyền hình Việt Nam thành lập từ năm 1999, Tháng 12 năm 2002 Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình có tên giao dịch Equipment Television Advertising Company viết tắt EAC thành theo Quyết and định số 187 QĐ/VTC — TC sở hợp đơn vị : Trung tâm quảng cáo dịch vụ truyền hình ; phịng xuất nhập II ; phịng phát sóng Cơng ty thiết bị Quảng cáo truyền hình có tư cách pháp nhân khơng đủ, phép mở tài khoản tiền Việt ngoại tệ ngân hàng hoạt động với dấu riêng để giao dịch với tên : “Công ty thiết bị Quảng cáo truyền hình EAC — Cơng ty Đầu tư Phát triển cơng nghệ truyền hình Việt Nam VTC” Hiện tại, Công ty EAC đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đảm bảo cung cấp đày đủ máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư chương trình tài trợ ngồi nước, thiết kế, xây dựng tổ chức triển khai dự án phủ, ngành dự án chương trình nhằm mục tiêu: “ Đưa truyền hình vùng núi, vùng cao, hải đảo, biên giới” góp phần thực tốt sách đưa văn hố thơng tin với sở Đảng Nhà nước, chương trình phủ sóng phát truyền hình tới vùng lõm thuộc vung sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tạo điểu kiện cho đài phát truyền hình địa phương tiếp nhậ chuyển giao công nghệ tiên tiến phát truyền hình góp phần hồn thành tốt mục tiêu Đảng Nhà nước đặt Một số tiêu tài cơng ty VTC số năm gần đây: Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu năm 2002 năm 2003 năm 2004 Doanh thu 283.584 334.991 360.785 Loi nhuan 3.719 4.266 4.733 Nộp ngân sách 18.070 26.486 36.370 Thuế VAT 10.133 16.683 25.491 Thuế 1.190 1.365 1.527 Thuế XNK 4.888 6.469 7.839 Thuế vốn 864 864 260 Thuế khác 683 589 689 Các khoản nộp khác 312 516 564 nghiệp thu nhập Doanh 10 | Tổng TS Có 150.431 185.141 239.510 11 | Tài sản Có lưu động 135.931 172.825 227.057 12 Tong TS No 150.431 185.141 239.510 13 Tai san No luu dong 125.114 159.275 210.675 Năng lực tài kinh doanh Tổng số vốn công ty - Von cé dinh - Von lưu động : 25.321.000.000 VND : 12.487.000.000 VND : 12.834.000.000 VND Trong Cơng ty EAC đạt tiêu sau: Don vị tính: triệu đơng Chỉ tiêu Năm 2002 | Năm 2003 | Năm 2004 Doanh thu 22.157 26.300 20.960 Lợi nhuận 451 511 570 Với số vốn pháp định Công ty lớn uy tín cao hoạt động kinh doanh, cộng với nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật vững vàng qua nhiều năm hoạt động, thực tế chứng minh Công ty đảm bảo việc cung cấp hàng cho người sử dụng có chất lượng tồn diện Điều chứng minh thực tế qua thiết bị mà Công ty cung cấp, phục vụ khách hàng năm qua hoạt động tốt 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Thiết bị quảng cáo truyền hình (EAC): + Kinh doanh xuất nhập máy móc thiết bị vật tư chuyên dùng dân dụng thuộc lĩnh vực phát truyền hình lĩnh vực khác Cơ khí, phương tiện vận tải, hàng hoá tiêu dùng, thiết bị vật tư ngành mỏ, thăm dò địa chất để xây lắp cột anten truyền hình + Kinh doanh lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thang máy, thiết bị điện tử tin học bưu viễn thơng + Tư vấn, môi giới đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức, cá nhân nước để quảng cáo sóng truyền hình tồn quốc + Tổ chức dịch vụ hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm theo qui định hành Nhà nước Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty VTC uỷ nhiệm Đây chức năng, nhiệm vụ công ty quy định giấy phép thành lập Công ty Thiết thuộc đầu Công nam, cấp ty quyền Công tư tự chủ ty VTC, giao, chịu ràng Công ty bị Quảng phát triển hoạt cáo truyền hình cơng nghệ truyền động thực đầy buộc quyền kinh doanh đủ chức (EAC) trực hình Việt theo phân nhiệm nghĩa vụ Công vụ ty VTC thực hoạt ký kết hợp đồng động kinh doanh, kinh tế, chủ động hoạt động tài chính, tổ chức tổ chức nhân theo uỷ quyền phân cấp Cong ty VTC Được hưởng quyền lợi kinh tế quyền lợi khác theo quy định Công ty VTC Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Giám đốc Công ty kết hoạt động kinh doanh Phải thực sách chế độ quản lý tài - kế tốn - thống kê (hạch toán kế toán, khoản nộp ngân sách, thuế, phí quản lý, báo định kỳ) nội quy, quy chế Giám đốc Công ty VTC ban hành Chịu kiểm tra đại diện Công ty VTC, tuân thủ quy định tra, kiểm tra quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật Xuất phát từ yêu cầu quản lý đặc điểm kinh doanh bố máy quản lý công ty tổ chức đơn giản gọn nhẹ với tổng số nhân viên 19 người Hoạt động với phòng chức thuộc quản lý Ban Giám đốc Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình Ban Giám đốc Phịng Kinh doanh Phịng Tài - Kế tốn Phịng Tổ chức - Hành 2) Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp ° Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước công ty tổ chức, điều hành hoạt động Công ty Ban giám đốc gồm Giám đốc Phó giám đốc Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty quản lý, điều hành hoạt động Công ty, người đại diện hợp pháp cho Công ty tham gia ký kết hợp đồng kinh tế với bạn hàng, nhà cung cấp Hai phó giám đốc: Là người giúp giám đốc công ty đạo quản lý lĩnh vực kỹ thuật, tài kinh doanh công ty, thay mặt giám đốc công ty giải công việc giao chịu trách nhiệm cơng việc ° Phịng Tổ chức hành Có chức giúp ban giám đốc xây dựng, tổ chức máy quản lý lực lượng lao động nhằm sử dụng có hiệu lực lượng lao động công ty, theo dõi thực chế độ tiền lương hàng tháng cho lao động Đồng thời, thực quản lý việc sử dụng dấu, hồ sơ tài liệu cơng ty ° Phịng Tài — Kế tốn Cung cấp đầy đủ thơng tin hoạt động tài đơn vị Thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý cung cấp thông tin Tổng hợp, báo cáo lý giải nghiệp vụ tài diễn đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả xem xét tồn diện hoạt động đơn vị kinh tế Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản có vận động vốn tài sản đơn vị qua giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản công ty nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Thực cơng tác hạch tốn — kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Thực theo chế độ báo cáo định kỳ cơng ty VTC báo cáo tài hành Nhà nước Thực nhiệm vụ khác giám đốc cơng ty EAC giao ° Phịng Kinh doanh Có chức giúp Ban Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường tìm kiếm bạn hàng, ký kết thực hợp đồng kinh tế với khách hàng 3) Đặc điểm máy kế tốn theo hình thức tập trung - Tổ chức máy kế tốn: Phịng Tài —- Kế tốn cơng ty có người, tất có chun mơn nghiệp vụ cao, đảm nhiệm phần hành phù hợp với thân, gồm kế toán trưởng kiêm trưởng phịng TC-KT, kế tốn tổng hợp, kế toán toán, thủ quỹ Có thể khái qt tổ chức kế tốn theo sơ đồ sau: Kế tốn trưởng kiêm trưởng phịng Tài — kế toán Kế toán toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Trong đó: * Kế tốn trưởng kiêm trưởng phịng Tài —- Kế tốn: có nhiệm vụ phụ trách chung, điều hành hoạt động phòng, hướng dẫn chuyên môn kiểm tra nghiệp vụ kế toán theo chức pháp lệnh thống kê, kế toán mà Nhà nước ban hành Cuối tháng, cuối q lập báo cáo tài gửi cơng ty, cung cấp ý kiến cần thiết, tham mưu chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc hoạt động phịng Tài - Kế tốn * Kế toán toán: nắm giữ nhiệm vụ tốn cơng ty theo dõi quỹ tiền mặt, giám sát cơng tác tốn với ngân hàng, với khách hàng người cung cấp, tốn với Cơng ty, nội công ty giám sát vốn tiền mặt; chịu trách nhiệm hạch toán tài khoản: 131, 331, 334, 333, 356, 111, 112 * Kế tốn tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp phí liên quan đến q trình mua bán chi phí phát sinh Cơng ty, xác định kết kinh doanh tháng, phản ánh, giám đốc tình hình nhập mua bán hàng hố cơng ty Đồng thời, có nhiệm vụ so sánh đối chiếu tổng hợp số liệu để kế toán trưởng lập báo cáo tài gửi cơng ty; Hạch tốn quản lý tài khoản: 156, 641, 642, 632, 511 ° Thủ quỹ: Nắm giữ tiền mặt Công ty, đảm nhiệm nhập xuất tiền mặt sở phiếu thu, phiếu chi hợp pháp hợp lệ ghi nội dung phí kiêm kế tốn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn (tính đắn tiền lương, thưởng, khoản phụ cấp, phải trả công nhân viên theo số lượng chất lượng lao động để làm sở cho việc toán kịp thời tiền lương khoản phụ cấp cho cán cơng nhân viên tồn Cơng ty) kế toán tài sản cố định; Hạch toán tài khoản: 211, 212, 214 - Tổ chức công tác kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình, để đảm bảo cung cấp thông tin, phản ánh thông tin kế toán cách kịp thời cho phận lãnh đạo đảm bảo quản lý thống toàn Trung tâm Cơng ty, máy kế tốn Trung tâm tổ chức theo hình thức kế toán tập trung: chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh gửi phòng Tài — Kế tốn để kiểm tra, xử lý ghi sổ kế toán Về hệ thống tài khoản kế tốn, Cơng ty vận dụng hệ thống tài khoản thống theo “Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp” ban hành theo định 1141 TC/QĐÐ/CĐKT ngày 01/11/1995 Ví du: TK1122 “Tiền gửi ngân hàng”- mở tiết theo ngoại tệ TK 112201-USD TK 112202-SGD TK112203-FRF TK511 “Doanh thu bán hàng” hi tiết TK 5111- Doanh thu bán hàng hoá TK 5112- Doanh thu cung cấp dịch vụ (uỷ thác) TK5113- Doanh thu lắp đặt thiết bị 10 Cuối quý kế toán ghi bút tốn kết chuyển chi phí số tiền BHXH, BHYT Công ty phải nộp theo tỷ lệ quy định Nợ TK: 642(6421): 18.660.506đ { (BHXH 15% , BHYT 2%) tính vào chi phí} Có TK 338: 18.660.506 đ (BHXH 15%, BHYT 2%,) Hàng quý, cán bảo hiểm đối chiếu với đơn vị quản lý bảo hiểm doanh nghiệp, chốt số phải nộp cho quan bảo hiểm Khi nộp tiền BHXH, BHYT, kế toán ghi Nợ TK 338: 25.246.567đ (Số tiền phải nộp quý BHXH 20%, BHYT 3%) Có TK 112: 25.246.567đ CHÚNG TỪGHI SỐ SỐ: 25 GHI CĨ TK 112 NGÀY 31/12/2004 Đơn vị tính: đồng Trích yếu Nộp BHXH, BHYT (23%) Số hiệu tài khoản Nợ Có 338 112 Cộng Kèm theo Su Số tiền 25.246.567đ 25.246.567đ 01 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 79 SỐ ĐĂNG KÝ CHÚNG TỪGHI SỐ THÁNG 12 NĂM 2004 Chứng từ ghi sổ _ Les Số tiền Số hiệu Ngày tháng 22 31/12/2004 9.564.400 đ 23 31/12/2004 2.268.985đ 24 31/12/2004 §.246.567đ 25 31/12/2004 25.246.567đ Cộng Thángl2 Ty * Kế toán KPCĐ Do đơn vị hạch tốn phụ thuộc nên việc trích nộp kinh phí cơng đồn Cơng ty EAC hạch tốn sau: Đầu kỳ kế tốn (thơng thường đầu năm) kế toán quy định chung, tính số kinh phí cơng đồn phải trích nộp hạch toán: No TK 6421: 8.200.000 d ( 2% tổng quỹ lương) Có TK 3382: 8.200.000 đ Khi nộp tiền KPCĐ cho cấp trên, kế toán ghi: Nợ TK 338: 8.200.000 đ (số KPCĐ phải nộp) Có TK 112: 8.200.000 đ Nếu tháng tính thu nhập người lao động mà cao 5.000.000đ/tháng, lúc bảng tốn tiền lương có thêm cột thuế thu nhập tạm tính tạm nộp Kế tốn ghi: 80 Nợ TK 334: Số thuế thu nhập tạm nộp Có TK 333: Số thuế thu nhập tạm nộp Sau toán xong tuần lương cuối cho cán CNV, lúc coi thu số tiên BHXH BHYT phần người lao động phải nộp theo tỷ lệ quy định (BHXH 5% tổng lương tháng thực nhận, BHYT 1% tổng lương tháng thực nhận) Cơng ty Thiết bị Quảng cáo Truyền hình 65 Lac Trung — Hai Ba Trung - Ha Noi sO CAI Tit 01/01/2004 dén 31/12/2004 Tài khoản: 3382 — Kinh phí cơng đồn Ngày Chứng từ ghi sổ tháng ghi sổ Số Diễn Giải Ngày ĐƯ Số dư đâu kỳ 10/02 23 15/02 Phát sinh Tk Nợ Có 10/2 KPCD phải nộp tháng đầu năm 2004 | 6421 24 15/02 Nop KPCD thang dau nam 2004 111 8.200.000 28/02 24 28/02 Chi KPCD 111 2.100.000 10/07 21 10/07 KPCD phải nộp tháng cuối năm 2004 | 6421 31/12 55 31/12 Nhan no KPCD 336 8.200.000 8.200.000 8.200.000 Cong phat sinh ky 29,000.70 | 26.900.70 Số dư cuối kỳ 2.100.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 81 Giám đốc CONG TY THIET BI VA QUANG CAO TRUYEN HiNH 65 Lac Trung — Hai Ba Trung — Ha Noi SỐ CÁI Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2004 Tài khoản: 3383 — Bảo hiểm xã hội Ngày | Chứng từ ghỉ é tháng Diễn Giải ghỉ sổ | Số | Ngày Tk Đ Phát sinh Nợ Có Số dư đâu kỳ 24/1 | 24 |24/1 | Thu tin BHXH + BHYT T1/04 H11 2.281.540 28/2 | 21 | 28/2 | Thu tin BHXH + BHYT H11 2.350.620 T2/04 24/6 |27 | 24/6 | Nộp tiền BHXH, BHYT quý 1121 | 42.825.360 1+2 31/12 | 26 | 31/12 | Kết chuyển phí BHXH,BHYT 6421 Cộng phát sinh kỳ 62.789.750 95.250.260 | 95.250.260 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 82 Giám đốc SỐ CÁI Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2004 Tài khoản: 3384 — Bảo hiểm y tế Ngày thing ghi Chứng từ ghi sổ Phát sinh Dién Giai Số | Ngày | ™ BU No Có Số dư đâu kỳ 24/1 |24 28/2 | 24 7/3 29 30/6 | 31 29/10 | 31 24/1 Thu tién BHYT T1/04 28/2 | Thutién BHYTTI/04 | 7/3 30/6 Chi tién mua BHYT 6T dau Kết chuyển chi phí 29/10 | Nộp tiên BHYT Cộng phát sinh ky 1111 128.163 1111 1111 133.245 2.181.700 6421 112 1.206.834 1.090.951 5.454.351 | 5.454.351 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2004 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 83 Giám đốc PHAN II NHAN XET VA KIEN NGHI NHAM HOAN THIEN CONG TAC KE TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG V Môi số nhân xét chung Tuy công ty ty tích luỹ được thành lập, thời gian chưa nhiều công số kinh nghiệm công tác quản lý công tác tổ chức kinh doanh Việc quản lý lao động công ty thực chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Cơng ty có phân cơng cán quản lý riêng việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH, BHYT, KPCĐ Việc bố trí, xếp lao động hợp lý, tính tốn trả cơng cho người lao động cách thoả đáng, góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động Từ mang lại hiệu kinh tế cao Thực tế, cán Tài — Kế tốn Cơng ty áp dụng quy định có vận dụng hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách phương pháp hạch tốn Nhờ có điều chỉnh kịp thời theo tiến chuyên môn đội ngũ cán - nhân viên có lực, nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao công việc nên máy kế tốn thực tốt chức năng, đồng thời góp phần quan trọng phát triển chung Công ty Uu điểm a) Bộ máy kế tốn: Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình đơn vị hoạt động kinh doanh, hạch toán phụ thuộc, số lượng lao động 19 người, khối lượng công việc nhiều mà máy kế tốn có 05 người kể thủ quỹ, lại kế toán trưởng kế toán viên Ta thấy máy kế tốn Cơng 84 ty EAC gọn nhẹ, điều khẳng định trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kế tốn Cơng ty vững vàng, người kiêm nhiệm nhiều công việc mà đảm bảo chế độ báo cáo thường xuyên kịp thời cho Giám đốc Công ty EAC để nắm bắt tình hình tài Cơng ty b) Cơng tác hạch tốn Cơng ty áp dụng kế tốn máy, làm giảm khối lượng cơng việc nhiều, tận dụng số lượng lao động ỏi, tiết kiệm phí tiền lương cho phận gián tiếp Việc hạch toán tiền lương khoản trích nộp theo lương đảm bảo nguyên tắc chế độ kế toán hành Thu nhập cán công nhân viên tương đối cao ồn định, làm cho Cán công nhân viên làm việc Công ty yên tâm công tác, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhược điểm Công thức tính lương cịn q phức tạp, việc xác định hệ số hồn thành cơng việc, làm để tính lương nên số tiền lương người lao động nhận chưa thể đầy đủ kết công việc mà họ làm Như chưa đảm bảo nguyên tắc lý thuyết tiền lương “trả công ngang cho lao động nhau” Việc hạch tốn tồn số tiền lương phận vào TK 6421, chi phí tiền lương cho cán kinh doanh, lương cán kỹ thuật, người trực sát cơng trình từ đầu đến cuối, việc lắp đặt, chuyển giao cơng nghệ, sửa chữa máy móc thiết bị để tạo sản phẩm hoàn chỉnh bàn giao cho bên mua Theo tơi phí tiên lương lao động trực tiếp nên đưa vào chi phí nhân cơng trực tiếp ( TK 622) để tính vào giá thành sản phẩm 85 H/ Kiến nghỉ để hồn thiên kế tốn tiền lương khoản trích nơp theo lương 1) Về lao động Các phận phịng ban nghiệp vụ phải có đủ trình độ lực để làm trịn nhiệm vụ tự trau dồi nghiên cứu chun mơn nghiệp vụ Chủ động tìm kiếm bạn hàng, ký kết hợp đồng thực hợp đồng kinh tế với khách hàng Việc áp dụng nguyên tắc khuyến khích vật chất người lao động cần phải thường xun làm tốt cơng tác trị tư ttưởng cơng nhân biện pháp tuyên truyền phổ biến đầy đủ chế độ sách lao động tiền lương mà nhà nước ban hành 2) Phương thức trả lương Hiện nay, ngày phát triển hệ thống tốn khơng dùng tiên mặt, hàng loạt Ngân hàng nước Quốc tế xây dung hệ thống box rút tiền thẻ, hay sử dụng tài khoản cá nhân Đây bước phát triển lớn hệ thống Ngân hàng Việt Nam, giảm bớt lưu thông tiền mặt, tránh phiền phức mà tiền mặt gây độ an tồn khơng cao, cồng kênh việc di chuyển Do mức lương Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam nói chung lương Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình nói riêng tương đối cao Vậy có nên thay tháng 04 lần tốn tiền lương cho cơng nhân viên tiền mặt, hàng tháng tháng 02 lần Công ty cắt trả lương cho công nhân viên vào tài khoản cá nhân người, vừa giảm bớt công việc cho nhân viên kế toán, vừa giảm bớt việc sử dụng tiền mặt doanh nghiệp 86 3) Hình thức trả lương Bên cạnh kiến nghị trả lương cho công nhân viên chuyển khoản việc tốn tiền lương theo hình thức trả lương tuần khơng cịn phù hợp số tiền lương tuần mà cơng nhân viên nhận chưa phải cao, số lượng lần tốn cho cán cơng nhân viên nhỏ Vậy Cơng ty áp dụng hình thức trả lương tháng lần (lần tam ứng lương, số tiền tương ứng với 1/2 tiền lương tháng tạm tính, cuối tháng tốn tồn số lương tháng trừ số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí cơng đồn, thuế thu nhập tạm tính ) Hiện Cơng ty áp dụng chế độ trả lương theo thời gian, lương tuần Do mức lương trung bình cơng nhân viên Công ty tương đối cao khoảng 2000.000đ/tháng Để giảm bớt cơng việc tốn tiền lương cho cơng nhân viên hàng tháng thay việc trả lương theo tuần, Cơng ty tốn lương cho cơng nhân viên theo tháng Mỗi tháng toán chia làm lần (lần tạm ứng lương, số tiền tương ứng với 1/2 lương tháng tạm tính, cuối tháng tốn tồn số lương tháng trừ số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, kinh phí cơng đồn, thuế thu nhập tạm tính 87 KẾT LUẬN Công tác tổ chức quản lý kế tốn tiền lương khoản trích theo lương BHXH nội dung bản, quan trọng công tác quản lý kinh tế Tổ chức quản lý tốt cơng tác lao động cơng ty phải tính tốn hợp lý khoa học việc lập kế hoạch lao động tiền lương, toán khoản trả cho cán cơng nhân viên góp phần không nhỏ công việc giảm giá thành sản phẩm Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phản ánh xác kịp thời đáp ứng u cầu chung cơng ty giúp cho người lãnh đạo cơng ty nắm tình hình lao động đạo nhân viên có hiệu quả, đồng thời có biện pháp kịp thời, đắn với tình hình Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình Do cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng cơng tác kế tốn nói chung phải ln ln khơng ngừng hồn thiện Qua thời gian thực tập tìm hiểu tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình, em thu nhiều kiến thức thực tế tổ chức kế toán với phần hành, sâu tìm hiểu tiền lương cơng ty Từ em xin đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiên lương Công ty Mặc dù cố gắng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cơng tác kế tốn, trình độ nhận thức cịn hạn chế chắn viết khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy Phạm Hữu Tùng đến vấn đề để viết hoàn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phạm Hữu Tùng cảm ơn Ban giám đốc cán phịng Kế tốn tài vụ Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em thời gian thực tập hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 88 TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP Trong q trình thực tập Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình em chấp hành tốt giấc thực tập Công ty, thực nghiêm chỉnh nguyên tắc, quy định kỷ luật Công ty đề Luôn chịu khó tìm tịi, chịu khó học hỏi anh, chị phịng kế tốn nói riêng ban lãnh đạo tồn thể phịng ban nói chung vấn đề có liên quan đến chương trình thực tập đhuân lợi : Được hướng dẫn tận tình anh, chị phịng kế tốn ban lãnh đạo, cung cấp số liệu cần thiết cho em, hướng dẫn tỉ mỉ lý thuyết mà em học nhà trường gắn lion vào thực tế Ngồi ra, cịn giúp em nhiều q trình viết báo cáo tốt nghiệp, tạo điều kiện tốt để em hiểu sâu vêkế toán tiền lương khoản trích theo lương Khó khăn: Trong q trình thực tập em nhiều lúc em cịn gặp số khó khăn định như: - _ Đơi lúc phịng kế tốn cịn cơng tác, nên em chưa thể kịp thời có số liệu áp dụng vào viết báo cáo -_ Do trình độ kiến thức cịn hạn chế, chưa nhiều nên em gặp số hạn chế việc học lý thuyết nhà trường gắn liền với việc thực tế Công ty Cuối cùng, cho em gửi lời cảm ơn đến cô giáo, Ban Giám đốc phịng Kế tốn tạo điều kiện tốt cho em để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cẩm ơn ! 89 mae Lge Lời nói đầu - - - -= { {cv se PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUANG CAO TRUYEN HÌNH -555555 1) Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình - - «cv cv 1.1 Lịch sử phát triển Công ty - - 1.2 Chức nhiệm vụ - - 2) Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp - - -‹ ‹ - 3) Dac đểm máy kế toán - «
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Tìm hiểu tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình,