0

Seminar Nghiên Cứu Giáo Dục Đề Tài Vai Trò Của Đánh Giá Quốc Tế. Trường Hợp Của Đài Loan.pptx

27 16 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 01:50

Vai trò của Đánh giá quốc tế Trường hợp của Đài Loan Seminar NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC Seminar NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ TRƯỜNG HỢP CỦA ĐÀI LOAN VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ TRƯỜNG HỢ[.] Seminar NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ TRƯỜNG HỢP CỦA ĐÀI LOAN GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ TS Tăng Thị Thùy Vai trò Đánh giá quốc tế - Trường hợp Đài Loan Tang Thi Thuy, PhD thuytang@vnu.edu.vn Đánh giá quốc tế nào? Đài Loan làm gì? Đánh giá diện rộng (Large-scale assessment) Cấp Quốc gia – Cấp Quốc tế (National level – International level) Standardised tests Internationa l European National Regional International large-scale assessment in education (International Surveys) PISA • Programme for International Student Assessment TIMMS • Trends in International Mathematics and Science Study PIRLS • Progress in International Reading Literacy Study OECD: PISA PISA đánh giá lực học sinh độ tuổi 15 lĩnh vực: Đọc hiểu, Toán học Khoa học Mỗi kỳ tập trung vào lĩnh vực: Đọc hiểu (2000, 2009, 2018), Toán học (2003, 2012) and Khoa học (2006, 2015) PISA cơng cụ để so sánh tính hiệu công hệ thống giáo dục quốc gia từ góc độ quốc tế Sơ đồ nước/ vùng kinh tế tham gia PISA Đến 2015, 70 quốc gia tham gia PISA IEA: TIMSS Đánh giá khả Toán học Khoa học học sinh lớp lớp Khảo sát tiến hành bốn năm lần: 1995, 1999, 2003, and 2007, 2011, 2015 TIMSS 2015, có 57 quốc gia vùng kinh tế tham gia đánh giá lớp 4, đánh giá lớp hai lớp Báo cáo kết PISA Báo cáo kết TIMSS & PIRLS Báo cáo Quốc gia kết chương trình khảo sát quốc tế Trung tâm PISA Quốc gia • Phân tích kết PISA kỳ tham gia để tư vấn phủ sách giáo dục • Cơng bố nghiên cứu liên quan • Tổ chức nằm trường đại học Kết tham gia chương trình đánh giá quốc tế Đài Loan Kết TIMSS năm 2015 Kết PISA Năm 2006 Khoa học 2009 Đọc hiểu 2012 Toán 2015 Khoa học Toán (549) (543) (560) (542) Khoa học (523) 14 (520) 13 (523) (532) Đọc hiểu 16 (496) 23 (496) (523) 23 (497) Lĩnh vực Sau kết PISA 2006, nhận thấy học sinh yếu lực đọc hiểu, phủ Đài Loan tập trung vào việc tạo thói quen đọc sách cho học sinh, tiểu học Nhà nước khuyến khích tổ chức tơn giáo tham gia Văn hóa đọc phải nhỏ Ý tưởng thư viện di động Những xe chỏ đầy sách đến trường vùng sâu, vùng xa cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Seminar Nghiên Cứu Giáo Dục Đề Tài Vai Trò Của Đánh Giá Quốc Tế. Trường Hợp Của Đài Loan.pptx,