0

Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai bà trưng

39 5,930 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 14:57

Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai bà trưng Lịch sử ngày Quốc tế PN 8/3 khởi nghĩa 2 Trưng, một số vấn đề liên quan đến BĐGHội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyngày 28/2/2011 3 nội dung:Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 khởi nghĩa hai trưng.Vấn đề BĐG, thành tựu, khó khăn, thách thức mà phụ nữ phải đối mặt.Một số hoạt động trọng tâm của Hội Phụ nữ trong thời gian tới.1/ Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 khởi nghĩa Hai Trưng. Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 : Cuối thế kỷ 19 nền kỹ nghệ phát triển mạnh ở các nước phương Tây, thu hút nhiều phụ nữ trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Bọn chủ trả lương rất rẻ mạt, đời sống của phụ nữ -trẻ em vô cùng cực khổ. Căm phẫn trước sự đè nén áp bức cùng cực đó, ngày 8/3 năm 1899 nữ công nhân ở các thành phố Chi ca gô, Nữu ước - Mỹ, rồi lan sang các thành phố ở Đức cùng đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, mặc dầu bọn tư bản thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh, buộc bọn chủ tư bản phải nhượng bộ. Từ phong trào xuất hiện 2 nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc là Clarazetkin Giôgialucxambua. Hai thấy được sức mạnh đông đảo của phụ nữ lao động, sự cần thiết phải có một tổ chức dành cho phụ nữ, phải huy động sự tham gia của phụ nữ để góp phần giành thắng lợi cho cách mạng vô sản, sau một thời gian chuẩn bị đến năm 1907, 2 đã phối hợp với Cơ rúp xcai a ( vợ đồng chí Lê Nin) vận động thành lập Ban thư ký phụ nữ quốc tế. Đến năm 1910 Đại hội quốc tế phụ nữ XHCN họp tại Côpen-haghen ( Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngàyQuốc tế phụ nữ” với các khẩu hiệu đậm chất nhân văn nhưng không kém phần quyết liệt: - Ngày làm 8h - Việc làm ngang nhau - Bảo vệ mẹ trẻ em.Nhìn lại khẩu hiệu đoàn kết đấu tranh của phụ nữ cách đây 101 năm cho thấy, ngày nay phụ nữ trên thế giới đã được hưởng nhiều quyền lợi của sự tiến bộ phát triển xã hội. Những nguyện vọng của phụ nữ ngay nay đã vượt xa rất nhiều nguyện vọng về bình đẳng trong lao động của phụ nữ cách đây một thể kỷ. Vấn đề BĐG tăng quyền năng cho PN đã được coi là những mục tiêu quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững nâng cao địa vị của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thế giới hiện nay vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức về vấn đề giới. Trong khi nhiều quốc gia đã có tổng thống, thủ tướng cả tỷ lệ nữ Đại biểu quốc hội cao, số nữ sinh nhiều hơn nam sinh, thì vẫn còn nhiều quốc gia phụ nữ chưa có quyền đi bầu cử, chiếm tỷ lệ mù chữ cao, nghèo khổ, bệnh tật, bóc lột sức lao động, bị phân biệt đối xử vì vậy những khẩu hiệu của Đại hội PN cách đây 101 năm vẫn nguyên giá trị. Lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Trưng: Theo sử sách ghi lại vào tháng 3 năm 40 cách đây 1971 năm Hai Trưng đã lãnh đạo nhân dân Giao chỉ cùng các quận Cửu Châu, Nhật Nam, hợp phố đứng lên chống lại áp bức bóc lột của nhà Đông hán. Hai Trưng thuộc dòng dõi Hùng Vương, chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị, trưng Trắc có chồng là Thi Sách lạc tướng huyện Chu Diên, hai họ đang mưu toan việc lớn thì Thi Sách bị thái thú Tô Định giết hại. Nợ nước, thù nhà, trước sự bóc lột tàn ác của chính quyền đô hộ. Hai đã phất cờ khởi nghĩa. Trong lễ xuất quân tại cửa sông Hát( Phúc Thọ- Hà Tây) Trưng Trắc dõng dạc tuyên bố trước ba quân tướng sĩ, trong đó có rất nhiều nữ tướng.Một xin rửa sạch thù nhàHai xin đem lại nghiệp xưa họ HùngBa kẻo oan ức lòng chồngBốn xin vẻn vẹn sở công lênh này Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ lãnh thổ nước ta gồm 65 huyện/ thành đã được thu phục, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua lấy hiệu là Trưng Vương- đóng đô ở Mê Linh. Sau 3 năm xưng vương nhà Hán lại đem quân sang đàn áp, quân ta chống trả ác liệt, song vì thế cùng lực tận quân 2 bị thua, Hai Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát tự vẫn. [...]... ảng ta sớm nhận rõ PN là lực lượng quan trọng của cách mạng đề ra nhiệm vụ: Giải phóng PN gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, và: Làm cách mạng mà không giải phóng PN tức là mới làm cách mạng có một nửa ảng đặt ra PN phải tham gia các đoàn thể thành lập tổ chức riêng của PN để lôi cuốn các tầng lớp PN tham gia cách mạng Ngày 20/10/1930 t chc Hi PN c thnh lp - Hin phỏp 1946 v c . trọng tâm của Hội Phụ nữ trong thời gian tới.1/ Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai bà Trưng.  Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 : Cuối thế. 28/2/2011 3 nội dung: Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa hai bà trưng. Vấn đề BĐG, thành tựu, khó khăn, thách thức mà phụ nữ phải đối mặt.Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai bà trưng, Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai bà trưng,

Từ khóa liên quan