0

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

19 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 08:50

TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Núi Thành – Quảng Nam” để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật lý – Lớp 11 - Thời gian: 45 phút A TRẮC NGHIỆM (7 điểm/21 câu) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ĐÊ 201 A C B C C B C C C D B C A D C B A C B D A ĐỀ 202 C A D C A D C D A D A C C B C C B D D B A ĐỀ 203 C B B D C C C D A C B A C A C B D B B C D ĐỀ 204 D C A D A D C C D C A D D B C B A A C B C ĐÊ 205 D C C B B C B A D C C C D D B A D A C B C ĐỀ 206 D A C D D D D C A C A B C C B B D C A A C ĐỀ 207 C C B D B C D C B C C D C C B A C A C C B B TỰ LUẬN (3 điểm) Đề 201, 203, 205, 207 Bài 1: 0,25 đ 0,25 đ Viết biểu thức NLCC ĐT Viết biểu thức : EN = E2 – E1= 30 V/m Bài 2: a/ Tính Rđ = 6Ω Tính R2đ = 3Ω Tính RAB = R1 + R2đ = Ω b/ Tính I = 1,5A Viết cơng thức tính A2 Thay số vào kết A2 = 2835J c/ Đèn sáng bình thường : Uđ = Uđm = 6V Iđ = Iđm = = 6V Tính R1 = 3Ω 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ ĐỀ 208 A A A D D C A C C C D C A B B B C A D D D Đề 202, 204, 206, 208 Bài 1: 0,25 đ 0,25 đ Viết biểu thức NLCC ĐT Viết biểu thức : EN = E2 – E1= 146 V/m Bài 2: a/ Tính Rđ = 6Ω Tính R2đ = 2Ω Tính RAB = R1 + R2đ = 4Ω b/ Tính I = 2,5A Viết cơng thức tính A2 Thay số vào kết A2 = 5000J c/ Đèn sáng bình thường : 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Uđ = Uđm = 6V Iđ = Iđm = 0,25 đ = 4V Tính R1 = 4/3Ω 0,25 đ 0,25 đ SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý – Lớp: 11 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 201 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B C 16 D 17 Câu Ngoài đơn vị vơn(V), suất điện động có đơn vị là: A Jun giây(J/s) B Cu – lông giây(C/s) C Jun cu – lông(J/C) D Ampe nhân giây(A.s) Câu Điện tiêu thụ đo C tỉnh điện kế D Ampe kế A Vôn kế B Công tơ điện Câu Câu phát biểu sau đúng? A Electron hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 (C) B Độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.1019 (C) C Điện tích hạt nhân số nguyên lần điện tích nguyên tố D Hạt electron hạt có khối lượng 1,67.10-27 (kg) Câu Trong trường hợp đây, ta khơng có tụ điện ? Giữa hai kim loại lớp A mica B nhựa pôliêtilen C giấy tẩm dung dịch muối ăn D giấy tẩm parafin Câu Chọn câu trả lời sai: B 1mF = 10-6 F C 1nF = 10-9 F D 1F = 10-6 F A 1pF = 10-12 F Câu Câu phát biểu sau chưa đúng? A Qua điểm điện trường vẽ đường sức B Các đường sức điện trường không cắt C Đường sức điện trường đường thẳng D Đường sức điện trường tĩnh không khép kín Câu Cơng lực điện trường tác dụng lên điện tích chuyển động từ M đến N sẽ: A lớn đoạn đường lớn B phụ thuộc vào dạng quỹ đạo C phụ thuộc vào vị trí điểm M N D phụ thuộc vào vị trí M Câu Hiệu điện hai điểm M N UMN = 30 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 30 V C Điện M cao điện N 30 V D Điện N Câu 10 Dịng điện khơng đổi dịng điện có A Chiều khơng đổi cường độ thay đổi B Cường độ không đổi C Chiều thay đổi, cường độ không đổi D Chiều cường độ không đổi theo thời gian Câu 11 Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho khả A tích điện cho hai cực B thực cơng nguồn điện C dự trữ điện tích nguồn điện D tác dụng lực nguồn điện Câu 12 Đặt điện tích q điện trường Lực điện tác dụng lên điện tích q có chiều A ln ngược chiều với B ln vng góc với C tùy thuộc vào dấu điện tích q mà chiều hay ngược chiều với D chiều với Câu 13 Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên vật đặt C phụ thuộc vào điện tích q đặt vào D khơng phụ thuộc vào điện tích Q gây Câu 14 Chọn câu sai ? A U MN  VM  VN B U MN  Ed C U MN  AMN q D U MN  VM q Câu 15 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích B 2.10-4 (μC) C 5.10-4 (C) D 5.10-4 (μC) A 2.10-4 (C) Câu 16 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 220 (V) Điện tích tụ điện là: A 11 (μC) B 0,11 (μC) C 1,1 (nC) D 10.10-4 (C) Câu 17 Điện tiêu thụ đoạn mạch xác định theo công thức: A A = UIt B A = E It C A = E I D A = UI Câu 18 Đại lượng sau cho biết độ mạnh yếu điện trường điểm A Điện tích B Điện trường C Cường độ điện trường D Đường sức điện Câu 19 Cường độ điện trường điện tích điểm thay dổi ta giảm nửa điện tích tăng khoảng cách lên gấp đôi: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 20 Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng hút Khẳng định sau đúng? B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < A q1> q2 > Câu 21 Một bếp điện 230V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có công suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 20cm Bài 1: Hai điện tích chân khơng Xác định cường độ điện trường tổng hợp N với N nằm AB Bài 2: Cho đoạn mạch hình vẽ: R1 = Ω , R2 = Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện khơng đổi 12V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 14 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý – Lớp: 11 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 203 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Ngoài đơn vị vơn(V), suất điện động có đơn vị là: A Jun giây(J/s) B Cu – lông giây(C/s) C Jun cu – lông(J/C) D Ampe nhân giây(A.s) Câu Điện tiêu thụ đo A Vôn kế B Công tơ điện C tỉnh điện kế D Ampe kế Câu Điện tiêu thụ đoạn mạch xác định theo công thức: A A = E It B A = UIt C A = E I D A = UI Câu Dịng điện khơng đổi dịng điện có A Chiều không đổi cường độ thay đổi B Cường độ không đổi C Chiều thay đổi, cường độ không đổi D Chiều cường độ không đổi theo thời gian Câu Đặt điện tích q điện trường Lực điện tác dụng lên điện tích q có chiều A ngược chiều với B vuông góc với C tùy thuộc vào dấu điện tích q mà chiều hay ngược chiều với D chiều với Câu Đại lượng sau cho biết độ mạnh yếu điện trường điểm A Điện tích B Điện trường C Cường độ điện trường D Đường sức điện Câu Hiệu điện hai điểm M N UMN = 30 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 30 V C Điện M cao điện N 30 V D Điện N Câu Chọn câu sai ? A U MN  VM  VN B U MN  Ed C U MN  AMN q D U MN  VM q Câu Một bếp điện 230V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có cơng suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu 10 Câu phát biểu sau đúng? A Electron hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 (C) B Độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.1019 (C) C Điện tích hạt nhân số nguyên lần điện tích nguyên tố D Hạt electron hạt có khối lượng 1,67.10-27 (kg) Câu 11 Cường độ điện trường điện tích điểm thay dổi ta giảm nửa điện tích tăng khoảng cách lên gấp đơi: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 12 Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên vật đặt C phụ thuộc vào điện tích q đặt vào D khơng phụ thuộc vào điện tích Q gây Câu 13 Câu phát biểu sau chưa đúng? A Qua điểm điện trường vẽ đường sức B Các đường sức điện trường không cắt C Đường sức điện trường đường thẳng D Đường sức điện trường tĩnh không khép kín Câu 14 Cơng lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích B 2.10-4 (C) C 2.10-4 (μC) D 5.10-4 (μC) A 5.10-4 (C) Câu 15 Trong trường hợp đây, ta khơng có tụ điện ? Giữa hai kim loại lớp A mica B nhựa pôliêtilen C giấy tẩm dung dịch muối ăn D giấy tẩm parafin Câu 16 Chọn câu trả lời sai: B 1mF = 10-6 F C 1nF = 10-9 F D 1F = 10-6 F A 1pF = 10-12 F Câu 17 Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng hút Khẳng định sau đúng? B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < A q1> q2 > Câu 18 Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B C 16 D 17 Câu 19 Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho khả A tích điện cho hai cực B thực công nguồn điện C dự trữ điện tích nguồn điện D tác dụng lực nguồn điện Câu 20 Công lực điện trường tác dụng lên điện tích chuyển động từ M đến N sẽ: A lớn đoạn đường lớn B phụ thuộc vào dạng quỹ đạo C phụ thuộc vào vị trí điểm M N D phụ thuộc vào vị trí M Câu 21 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 220 (V) Điện tích tụ điện là: D 0,11 (μC) A 11 (μC) B 1,1 (nC) C 10.10-4 (C) B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 20cm Bài 1: Hai điện tích chân khơng Xác định cường độ điện trường tổng hợp N với N nằm AB Bài 2: Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = Ω , R2 = Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện không đổi 12V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 14 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý – Lớp: 11 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 205 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng hút Khẳng định sau đúng? B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < A q1> q2 > Câu Đặt điện tích q điện trường Lực điện tác dụng lên điện tích q có chiều A ngược chiều với B vuông góc với C tùy thuộc vào dấu điện tích q mà chiều hay ngược chiều với D chiều với Câu Đại lượng sau cho biết độ mạnh yếu điện trường điểm A Điện tích B Điện trường C Cường độ điện trường D Đường sức điện Câu Cường độ điện trường điện tích điểm thay dổi ta giảm nửa điện tích tăng khoảng cách lên gấp đôi: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích B 5.10-4 (C) C 2.10-4 (μC) D 5.10-4 (μC) A 2.10-4 (C) Câu Trong trường hợp đây, ta khơng có tụ điện ? Giữa hai kim loại lớp A mica B nhựa pôliêtilen C giấy tẩm dung dịch muối ăn D giấy tẩm parafin Câu Chọn câu trả lời sai: B 1mF = 10-6 F C 1nF = 10-9 F D 1F = 10-6 F A 1pF = 10-12 F Câu Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên vật đặt C phụ thuộc vào điện tích q đặt vào D khơng phụ thuộc vào điện tích Q gây Câu Dịng điện khơng đổi dịng điện có A Chiều khơng đổi cường độ thay đổi B Cường độ không đổi C Chiều thay đổi, cường độ không đổi D Chiều cường độ khơng đổi theo thời gian Câu 10 Ngồi đơn vị vơn(V), suất điện động có đơn vị là: A Jun giây(J/s) B Cu – lông giây(C/s) C Jun cu – lông(J/C) D Ampe nhân giây(A.s) Câu 11 Công lực điện trường tác dụng lên điện tích chuyển động từ M đến N sẽ: B phụ thuộc vào dạng quỹ đạo A lớn đoạn đường lớn C phụ thuộc vào vị trí điểm M N D phụ thuộc vào vị trí M Câu 12 Hiệu điện hai điểm M N UMN = 30 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 30 V C Điện M cao điện N 30 V D Điện N Câu 13 Chọn câu sai ? A U MN  VM  VN B U MN  Ed C U MN  AMN q D U MN  VM q Câu 14 Điện tiêu thụ đo A Vôn kế B tỉnh điện kế C Ampe kế D Công tơ điện Câu 15 Điện tiêu thụ đoạn mạch xác định theo công thức: A A = EIt B A = UIt C A = E I D A = UI Câu 16 Một bếp điện 230V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có cơng suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu 17 Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D Câu 18 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 220 (V) Điện tích tụ điện là: A 0,11 (μC) B 11 (μC) C 1,1 (nC) D 10.10-4 (C) Câu 19 Câu phát biểu sau đúng? A Electron hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 (C) B Độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.1019 (C) C Điện tích hạt nhân số nguyên lần điện tích ngun tố D Hạt electron hạt có khối lượng 1,67.10-27 (kg) Câu 20 Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho khả A tích điện cho hai cực B thực cơng nguồn điện C dự trữ điện tích nguồn điện D tác dụng lực nguồn điện Câu 21 Câu phát biểu sau chưa đúng? A Qua điểm điện trường vẽ đường sức B Các đường sức điện trường không cắt C Đường sức điện trường đường thẳng D Đường sức điện trường tĩnh không khép kín B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 20cm Bài 1: Hai điện tích chân khơng Xác định cường độ điện trường tổng hợp N với N nằm AB Bài 2: Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = Ω , R2 = Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện không đổi 12V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 14 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý – Lớp: 11 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 207 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Đặt điện tích q điện trường Lực điện tác dụng lên điện tích q có chiều A ln ngược chiều với B ln vng góc với C tùy thuộc vào dấu điện tích q mà chiều hay ngược chiều với D ln chiều với Câu Ngồi đơn vị vơn(V), suất điện động có đơn vị là: A Jun giây(J/s) B Cu – lông giây(C/s) C Jun cu – lông(J/C) D Ampe nhân giây(A.s) Câu Điện tiêu thụ đo A Vôn kế B Công tơ điện C tỉnh điện kế D Ampe kế Câu Dòng điện khơng đổi dịng điện có A Chiều khơng đổi cường độ thay đổi B Cường độ không đổi C Chiều thay đổi, cường độ không đổi D Chiều cường độ không đổi theo thời gian Câu Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho khả A tích điện cho hai cực B thực công nguồn điện D tác dụng lực nguồn điện C dự trữ điện tích nguồn điện Câu Đại lượng sau cho biết độ mạnh yếu điện trường điểm A Điện tích B Điện trường C Cường độ điện trường D Đường sức điện Câu Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng hút Khẳng định sau đúng? B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < A q1> q2 > Câu Điện tiêu thụ đoạn mạch xác định theo công thức: A A = E It B A = E I C A = UIt D A = UI Câu Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B C 16 D 17 Câu 10 Công lực điện trường tác dụng lên điện tích chuyển động từ M đến N sẽ: B phụ thuộc vào dạng quỹ đạo A lớn đoạn đường lớn C phụ thuộc vào vị trí điểm M N D phụ thuộc vào vị trí M Câu 11 Hiệu điện hai điểm M N UMN = 30 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 30 V C Điện M cao điện N 30 V D Điện N Câu 12 Chọn câu sai ? A U MN  VM  VN B U MN  Ed C U MN  AMN q Câu 13 Câu phát biểu sau đúng? A Electron hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 (C) B Độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.1019 (C) C Điện tích hạt nhân số nguyên lần điện tích ngun tố D Hạt electron hạt có khối lượng 1,67.10-27 (kg) D U MN  VM q Câu 14 Một tụ điện có điện dung 500 (pF) mắc vào hiệu điện 220 (V) Điện tích tụ điện là: A 11 (μC) B 1,1 (nC) C 0,11 (μC) D 10.10-4 (C) Câu 15 Cường độ điện trường điện tích điểm thay dổi ta giảm nửa điện tích tăng khoảng cách lên gấp đôi: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 16 Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên vật đặt C phụ thuộc vào điện tích q đặt vào D khơng phụ thuộc vào điện tích Q gây Câu 17 Cơng lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích B 2.10-4 (μC) C 5.10-4 (C) D 5.10-4 (μC) A 2.10-4 (C) Câu 18 Một bếp điện 230V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có cơng suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu 19 Câu phát biểu sau chưa đúng? A Qua điểm điện trường vẽ đường sức B Các đường sức điện trường không cắt C Đường sức điện trường đường thẳng D Đường sức điện trường tĩnh khơng khép kín Câu 20 Trong trường hợp đây, ta khơng có tụ điện ? Giữa hai kim loại lớp A mica B nhựa pôliêtilen C giấy tẩm dung dịch muối ăn D giấy tẩm parafin Câu 21 Chọn câu trả lời sai: B 1mF = 10-6 F C 1nF = 10-9 F D 1F = 10-6 F A 1pF = 10-12 F B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 20cm Bài 1: Hai điện tích chân khơng Xác định cường độ điện trường tổng hợp N với N nằm AB Bài 2: Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = Ω , R2 = Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện không đổi 12V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 14 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý– Lớp: 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 202 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Có hai điện tích điểm q1 q2, chúng đẩy Khẳng định sau ? B q1< q2 < C q1.q2 > D q1.q2 < A q1> q2 > Câu Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng Câu Cơng lực điện tác dụng lên điện tích điểm q q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường không phụ thuộc vào A giá trị điện tích q B vị trí điểm M, N D hình dạng đường từ M đến N C cường độ điện trường M N Câu Hiệu điện hai điểm M N UMN = 40 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 40 V C Điện M cao điện N 40 V D Điện N Câu Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của môi trường Câu Một bếp điện 115V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có công suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu Phát biểu sau khơng đúng? Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt C tác dụng lực điện lên vật đặt D khơng phụ thuộc vào điện tích q đặt vào Câu Chọn câu trả lời :Cho biết mối liên hệ hiệu điện hai điểm M, N : UMN UNM A UMN >UNM B UMN UNM B UMN D q1.q2 < A q1> q2 > Câu 11 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng Câu 12 Cơng lực điện tác dụng lên điện tích điểm q q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường không phụ thuộc vào A giá trị điện tích q B vị trí điểm M, N D hình dạng đường từ M đến N C cường độ điện trường M N Câu 13 Phát biểu sau không đúng? A.Hạt electron mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) B Hạt electron hạt có khối lượng 9.1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion D Electron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 14 Điện tiêu thụ dịng điện có đơn vị A J.s B KW.h C W D KVA Câu 15 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 1000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích là: B 2.10-4 (μC) C 1.10-3 (C) D 5.10-4 (μC) A 2.10-4 (C) Câu 16 Trong trường hợp sau ta có tụ điện? A hai gỗ khô đặt cách khoảng khơng khí B hai nhơm đặt cách khoảng nước nguyên chất C hai kẽm ngâm dung dịch axit D hai nhựa phủ ngồi nhơm Câu 17 Cơng nguồn điện xác định theo công thức: A A = E It B A = UIt C A = E I D A = UI Câu 18 Cường độ điện trường điện tích điểm thay đổi ta giảm nửa điện tích giảm khoảng cách nửa: A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu 19 : Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100V, Điện tích tụ điện B 5.104  C C.5.10-2  C D.5.10-4C A 5.104 nC Câu 20 Ngoài đơn vị ampe(A), cường độ dịng điện có đơn vị là: A.Jun (J/) B Cu – lông giây(C/s) C.Vôn(V) D.Cu – lông (C) Câu 21 Phát biểu sau suất điện động không đúng? A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện B Suất điện động đo thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích dương ngược chiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn điện có trị số hiệu điện hai cực mạch hở B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 16cm Bài 1: Hai điện tích chân không Xác định cường độ điện trường tổng hợp điện tích q1 q2 gây M với M nằm AB Bài : Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện không đổi 10V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 10 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý– Lớp: 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 206 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Chọn câu trả lời :Cho biết mối liên hệ hiệu điện hai điểm M, N : UMN UNM A UMN >UNM B UMN D q1.q2 < A q1> q2 > Câu 11 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng Câu 12 Điện tiêu thụ dịng điện có đơn vị A J.s B KW.h C W D KVA Câu 13 Phát biểu sau suất điện động không đúng? A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện B Suất điện động đo thương số cơng lực lạ dịch chuyển điện tích dương ngược chiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn điện có trị số hiệu điện hai cực mạch hở Câu 14 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 1000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích là: B 2.10-4 (μC) C 1.10-3 (C) D 5.10-4 (μC) A 2.10-4 (C) Câu 15 Trong trường hợp sau ta có tụ điện? A hai gỗ khô đặt cách khoảng khơng khí B hai nhơm đặt cách khoảng nước nguyên chất C hai kẽm ngâm dung dịch axit D hai nhựa phủ ngồi nhơm Câu 16 Ngồi đơn vị ampe(A), cường độ dịng điện có đơn vị là: A.Jun (J/) B Cu – lông giây(C/s) C.Vôn(V) D.Cu – lông (C) Câu 17 Một bếp điện 115V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230V nối qua cầu chì chịu dịng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có cơng suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu 18 Phát biểu sau không đúng? Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt C tác dụng lực điện lên vật đặt D khơng phụ thuộc vào điện tích q đặt vào Câu 19 Cơng nguồn điện xác định theo công thức: A A = E It B A = UIt C A = E I D A = UI Câu 20 Cường độ điện trường điện tích điểm thay đổi ta giảm nửa điện tích giảm khoảng cách nửa: A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu 21 : Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100V, Điện tích tụ điện B 5.104  C C.5.10-2  C D.5.10-4C A 5.104 nC B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 16cm Bài 1: Hai điện tích chân không Xác định cường độ điện trường tổng hợp điện tích q1 q2 gây M với M nằm AB Bài : Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện không đổi 10V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 10 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Vật Lý– Lớp: 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 208 Họ tên thí sinh……………………Số báo danh……………………Lớp …………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Công nguồn điện xác định theo công thức: A A = E It B A = UIt C A = E I D A = UI Câu Cường độ điện trường điện tích điểm thay đổi ta giảm nửa điện tích giảm khoảng cách nửa: A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần Câu Dòng điện định nghĩa A dịng chuyển dời có hướng điện tích B dịng chuyển động điện tích C dịng chuyển dời có hướng electron D dịng chuyển dời có hướng ion dương Câu Tổng số proton electron nguyên tử số sau đây? B 13 C 15 D 16 A 11 Câu Đơn vị cường độ điện trường A.Niutơn (N) B.Culông (C) C.vôn.mét(V.m) D.vôn mét (V/m) Câu Hiệu điện hai điểm M N UMN = 40 V Phát biểu sau chắn ? A Điện M có giá trị dương, N có giá trị âm B Điện M 40 V C Điện M cao điện N 40 V D Điện N Câu Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường Câu Phát biểu sau không đúng? Điện trường A dạng vật chất bao quanh điện tích gắn liền với điện tích B tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt C tác dụng lực điện lên vật đặt D khơng phụ thuộc vào điện tích q đặt vào Câu Chọn câu trả lời sai: B 1F = 106 F C 1F = 106 nF D 1F = 1012 pF A 1F = 103 mF Câu 10 : Một tụ điện có điện dung 500 pF mắc vào hiệu điện 100V, Điện tích tụ điện B 5.104  C C.5.10-2  C D.5.10-4C A 5.104 nC Câu 11 Chọn câu trả lời :Cho biết mối liên hệ hiệu điện hai điểm M, N : UMN UNM A UMN >UNM B UMN D q1.q2 < A q1> q2 > Câu 13 Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường không khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng Câu 14 Điện tiêu thụ dịng điện có đơn vị A J.s B KW.h C W D KVA Câu 15 Ngoài đơn vị ampe(A), cường độ dịng điện có đơn vị là: A.Jun (J/) B Cu – lông giây(C/s) C.Vôn(V) D.Cu – lông (C) Câu 16 Trong trường hợp sau ta có tụ điện? A hai gỗ khơ đặt cách khoảng khơng khí B hai nhôm đặt cách khoảng nước nguyên chất C hai kẽm ngâm dung dịch axit D hai nhựa phủ ngồi nhơm Câu 17 Phát biểu sau suất điện động không đúng? A Suất điện động đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện B Suất điện động đo thương số cơng lực lạ dịch chuyển điện tích dương ngược chiều điện trường độ lớn điện tích dịch chuyển C Đơn vị suất điện động Jun D Suất điện động nguồn điện có trị số hiệu điện hai cực mạch ngồi hở Câu 18 Cơng lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 1000 (V) A = (J) Độ lớn điện tích là: B 2.10-4 (C) C 2.10-4 (μC) D 5.10-4 (μC) A 1.10-3 (C) Câu 19 Một bếp điện 115V- 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230V nối qua cầu chì chịu dòng điện tối đa 15A Bếp điện sẽ: A có cơng suất tỏa nhiệt 1kW B có cơng suất tỏa nhiệt 1kW C có cơng suất tỏa nhiệt lớn 1kW D nổ cầu chì Câu 20 Cơng lực điện tác dụng lên điện tích điểm q q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường không phụ thuộc vào A giá trị điện tích q B vị trí điểm M, N C cường độ điện trường M N D hình dạng đường từ M đến N Câu 21 Phát biểu sau khơng đúng? A.Hạt electron mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C) B Hạt electron hạt có khối lượng 9.1.10-31 (kg) C Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion D Electron chuyển động từ vật sang vật khác B PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) đặt điểm A B cách 16cm Bài 1: Hai điện tích chân khơng Xác định cường độ điện trường tổng hợp điện tích q1 q2 gây M với M nằm AB Bài : Cho đoạn mạch hình vẽ : R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , Đèn ghi 6V- W ( bỏ qua điện trở dây nối) Đặt vào hai đầu đoạn mạch A,B hiệu điện khơng đổi 10V a Tính điện trở đoạn mạch AB? b Tính điện tiêu thụ điện trở R2 thời gian 10 phút? c Giả sử giá trị điện trở R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - ... R1 thay đổi Tìm giá trị R1 để đèn sáng bình thường? - Hết - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 202 2-2 023 Môn: Vật Lý – Lớp: 11 ĐỀ... - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 202 2-2 023 Môn: Vật L? ?– Lớp: 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ... - SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 202 2-2 023 Môn: Vật L? ?– Lớp: 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Núi Thành – Quảng Nam,