0

Tác động của Ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

28 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2023, 23:30

Slide 1 Tên thành viên Nhóm 9 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Lương Thanh Trúc Lâm Gia Hạnh III Quá trình vận chuyển Quá trình vận chuyển Khái Niệm Yếu Tố Tác Động Đến Khoảng Cách Vận Chuyển Phân Loại Theo Hình Thứ[.] Tên thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc Lương Thanh Trúc Lâm Gia Hạnh Nhóm III Q trình vận chuyển Quá trình vận chuyển Khái Niệm Yếu Tố Tác Động Phân Loại Theo Đến Khoảng Cách Hình Thức Vận Chuyển Vận Chuyển Khái niệm : Là trình di chuyển vật liệu từ nơi đến nơi khác Động q trình Điều kiện địa lí tự nhiên khác mặt đệm Yếu tố tác động Trọng lượng vật liệu Kích thước vật liệu Phân loại theo hình thức vận chuyển: Có hình thức: Vật liệu nhỏ, nhẹ động ngoại lực theo Vật liệu lớn,nặng chịu thêm tác động trọng lực làm cho vật liệu lăn mặt dốc Sự phong hóa làm cho hịn đá nhỏ rơi xuống Sự xói mịn chuyển động di chuyển trầm tích cát,sạn,bùn, xuống dốc để đến vị trí khác Được gọi trình vận chuyển Dịch chuyển trọng lượng Dịch chuyển gió Vận chuyển phù sa đỏ nặng Sự ngưng tụ Sự kết tủa Sự bay từ đại dương, hồ ao, sơng si Sự nước Các mạch nước ngầm Dòng nước chảy xuống mặt đất Bồi tụ nước chảy Đồng duyên hải miền Trung Đồng sông Cửu Long Thung lũng sơng Hồng Bồi tụ gió Thung lũng đá Argentina Cồn cát Quảng Bình Cồn cát Mũi Né Bồi tụ sóng biển Hàm ếch sóng vỗ Quảng Ngãi Vách biển vịnh Hạ Long Bồi tụ băng hà Vịnh hẹp băng hà phi-o ... Tố Tác Động Phân Loại Theo Đến Khoảng Cách Hình Thức Vận Chuyển Vận Chuyển Khái niệm : Là trình di chuyển vật liệu từ nơi đến nơi khác Động trình Điều kiện địa lí tự nhiên khác mặt đệm Yếu tố tác. .. tố tác động Trọng lượng vật liệu Kích thước vật liệu Phân loại theo hình thức vận chuyển: Có hình thức: Vật liệu nhỏ, nhẹ động ngoại lực theo Vật liệu lớn,nặng chịu thêm tác động trọng lực làm... Khái Niệm Yếu tố tác động Khái niệm Là q trình tích tụ (tích lũy) vật liệu bị hủy Yếu tố tác động Tích tụ dần đường di chuyển theo thứ tự kích thước trọng lượng giảm động giảm Khi động giảm đột
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của Ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất,