0

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8 - văn mẫu

1 11,452 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 17:41

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp)   1. Tham khảo các đề bài: Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt. Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến. Đề 4: Giới thiệu về chiếc […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp) 1. Tham khảo các đề bài:Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt.Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.Đề 3: Giới thiệu đôi dép lốp trong kháng chiến.Đề 4: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam.2. Hướng dẫn chuẩn bị:- Quan sát, tìm hiểu trước các đối tượng thuyết minh;- Tìm đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đối tượng sẽ thuyết minh;- Lập dàn ý theo bố cục ba phần;- Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp với từng nội dung.Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:• viet bai van so 3 van lop8, . VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 VĂN THUYẾT MINH (làm tại lớp) 1. Tham khảo các đề bài: Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt. Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi. Đề 3: Giới thiệu. dung. Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • viet bai van so 3 van lop8, . Hướng dẫn chuẩn bị: - Quan sát, tìm hiểu trước các đối tượng thuyết minh; - Tìm đọc tài liệu, thu thập kiến thức về các đối tượng sẽ thuyết minh; - Lập dàn ý theo bố cục ba phần; - Lựa chọn phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8 - văn mẫu, Viết bài tập làm văn số 3 lớp 8 - văn mẫu,