0

Bài tập hè tiếng anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 2 vndoc com

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 14:54

Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 2 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí BÀI TẬP TIẾNG ANH LÊN LỚP CÓ ĐÁP ÁN I Nối A B Nine a Con chó Car b Số Dog c Ơ tơ, xe Bedroom d Số eight e Phòng ngủ II Reorder cat/ This/ a/ is/ _ How/ cars/ many/ ? _ two/ Nam/ teddy bears/ has/ _ a/ have/ I/ dog/ / Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí _ old/ he/ How/ is/ ? _ III Choose the odd one out A swim B What C walk A two B four C How A boy B cat C hippo A teddy bear B ball C many A This B bedroom C kitchen ĐÁP ÁN I Nối - d; - c; - a; - e; - b; II Reorder - This is a cat - How many cars? - Nam has two teddy bears - I have a dog Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - How old is he? III Choose the odd one out - B; - C; - A; - C; - A; Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-2 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-2 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https:/ /vndoc.com/ tieng -anh- lop -2 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https:/ /vndoc.com/ test/tieng -anh- lop -2 Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ |... 024 22 42 618 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - How old is he? III Choose the odd one out - B; - C; - A; - C; - A; Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng. .. kitchen ĐÁP ÁN I Nối - d; - c; - a; - e; - b; II Reorder - This is a cat - How many cars? - Nam has two teddy bears - I have a dog Trang chủ: https:/ /vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hè tiếng anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 2 vndoc com,