0

Đề Thẩm Định Chất Lượng Đại Trà Tháng 2 -2016

1 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:25

ĐỀ THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ THÁNG 2 2016 ĐỀ THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ THÁNG 2 2016 Môn Toán – Lớp 2 Thời gian 30 phút Bài 1 Đặt tính rồi tính(3đ) 38 + 27 73 – 34 83 – 8 75 + 18 36 + 45 51 – 19[.] ĐỀ THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ THÁNG -2016 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 30 phút Bài Đặt tính tính(3đ): 38 + 27 73 – 34 83 – 75 + 18 36 + 45 51 – 19 Bài Tính(1đ): 51 – 19 + 18 = 36 – 19 + 19 = Bài 3.(3đ) Mỗi can đựng 5l dầu Hỏi can đựng lít dầu ? Bài (3đ) Có 18kg đường chia thành gói, gói có 2kg Hỏi có tất gói ? ĐỀ THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ THÁNG -2016 Môn: Tiếng Việt – Lớp Thời gian: 30 phút Câu (1,5đ) Chon chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (chiết, chiếc): … cành, … (tiết, tiếc): nhớ …., … kiệm (biết, biếc): hiểu …., xanh … Câu (1,5đ)Hãy nêu tên loài chim theo yêu cầu sau - Gọi tên theo hình dáng: … - Gọi tên theo tiếng kêu: … - Gọi tên theo cách kiếm ăn: … Câu (3đ) Trong tập đọc: “Một trí khơn trăm trí khơng” Gà Rừng nghĩ mẹo để hai thoát nạn ? ` Câu (4đ) Hãy viết đoạn văn từ đến câu nói mùa hè
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thẩm Định Chất Lượng Đại Trà Tháng 2 -2016,