0

Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5

7 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:08

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5 Bộ 5 đề thi HSG Tiếng Việt lớp 5 Bộ 5 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 tổng hợp một số đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt Đây là tài liệu bồi dư[.] Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp tổng hợp số đề thi học sinh giỏi lớp môn Tiếng Việt Đây tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hay dành cho thầy cô em học sinh tham khảo, tài liệu ơn tập hữu ích giúp em học sinh giỏi luyện đề, phát triển khiếu văn học BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP ĐỀ Câu 1: Cho kết hợp hai tiếng sau: Xe đạp, xe cộ, xe kéo, xe đẩy, đạp xe, đẩy xe, kéo xe, khoai nướng, khoai luộc, bánh kẹo, luộc khoai, bánh nướng, nướng bánh, nướng khoai a Những kết hợp từ ghép? b Những kết hợp hai từ đơn ? Câu 2: Cho tiếng: mong, lo, buồn, tươi, nhạt Em tạo thành tùa từ láy từ ghép Câu 3: Xác định từ “đứng” thành hai loại nghĩa gốc nghĩa chuyển: - Hãy đứng lên - Người đứng đầu nhà nước - Đứng bảo lãnh - Trời đứng gió - Cơng nhân lúc đứng năm máy - Dốc dựng đứng Câu 4: “Rừng mơ ôm lấy núi Mây trắng đọng thành hoa Gió chiều đơng gờn gợn Hương bay gần bay xa” THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp (Rừng mơ – Trần Lê Văn) Em nêu cảm xúc đọc câu thơ Câu 5: Em tả lại dịng sơng vào đêm trăng ĐỀ Câu 1: Tìm điền tiếp từ đồng nghĩa vào nhóm nghĩa chung nhóm : a Chọn, lựa, …… b To, lớn, …… Câu 2: Em tìm: - Năm từ ghép tổng hợp danh từ - Năm từ ghép tổng hợp đông từ - Năm từ ghép tổng hợp tính từ Câu 3: Tìm từ “lạc” nhóm từ sau: a Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, giang sơn, non sông, non nước b Quê hương, quê cha đất tổ, quê mùa, nơi chôn rau cắt rốn Câu 4: “Về thăm nhà Bác làng sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng Có bướm trắng lượn vịng THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.” (Về thăm nhà Bác – Nguyễn Đức Mậu ) Câu 5: Em tả lại cạnh sum họp gia đình em cho bạn lớp nghe ĐỀ Câu 1: Điền quan hệ từ (với, hoặc, của, mà) thích hợp vào câu đây: a Nói …… không làm b Tối …… ngày mai có c Đây thước kẻ ……tơi d Hai bạn hình …… bóng Câu 2: Xác định nghĩa từ “ăn” câu sau: a Xe cậu ăn xăng ! b Mỗi bữa tớ ăn ba bát c Một đồng đôla ăn đồng Việt Nam THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Câu 3: Tìm đại từ xưng hơ nhận xét thái độ tình cảm nhân vật dùng đại từ : Má hét lớn: “Tụi bay đồ chó Cướp nước tao cắt cổ dân tao Tao già không sức cầm dao Giết bay có tao trăm vùng.” Câu 4: “Cánh cị bay lả bay la Lũy tre đầu xóm; đa đồng Con đị trúc qua sơng Trái mơ tròn trĩnh; bòng đung đưa.” (Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà) Hãy nêu hình ảnh quê hương nhắc đến đoạn thơ hình ảnh gợi cho em suy nghĩ gì? Câu 5: Em tả lại người bạn học lớp với em mà có nhiều nết đẹp Đề Câu 1: Trong từ in nghiêng từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa: a Vàng: - Giá vàng nước tăng đột biến THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp - Tấm lịng vàng - Ơng tơi mua lưới vàng để chuẩn bị cho đánh bắt thủy sản b Bay: - Bác thợ nề cầm bay xây tường nhanh thoăn - Đạn bay rào rào - Chiếc áo bay màu Câu 2: Trong câu tục ngữ “chết cịn sống đục” có cặp từ trái nghĩa nào? Có thể thay từ “trong”, “đục” từ mà nghĩa không thay đổi Câu 3: Tìm từ đồng nghĩa đoạn thơ sau: Hoan hơ anh giải phóng qn Kính chào anh, người đẹp Lịch sử hôn anh, chàng trai chân đất Sống hiên ngang bất khuất đời Như Thạch Sanh kỉ hai mươi Câu 4: Trong “Bầm ơi” nhà thơ Tố Hữu có viết: “Con trăm núi ngàn khe Chưa muôn nỗi tái tê lịng bầm” Theo em, trăm có “ 99 + 1” ngàn có “ 999 + 1” khơng ? Vì sao? Câu 5: Gia đình em có vườn rau hay nơi mà em thích Hãy tả lại vườn rau cho bạn nghe THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp ĐỀ Câu 1: Xác định chức ngữ pháp ( chủ ngữ , vị ngữ , bổ ngữ , định ngữ ) đại từ “ ” câu : a.Đơn vị qua ngối đầu nhìn lại b.Đây sách tơi c.Cả nhà yêu quý d.Tôi học Nam đến Chú ý: Bổ ngữ phận phụ câu , dùng để bổ nghĩa cho đông từ tính từ câu Định ngữ phận phụ câu , dùng để bổ nghĩa cho danh từ câu Câu 2: Tìm từ thay cho từ “ mũi ” câu sau: -Mũi thuyền -Mũi súng -Mũi đất -Tiêm ba mũi Câu 3: Phân biệt sắc thái nghĩa từ in nghiêng a.Trời thu xanh ngắt tầng mây b.Tháng tám mùa thu xanh thắm c.Một vùng cỏ mọc xanh rì Câu 4: “ Ơi lịng Bác thương ta THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Thương đời chung thương cỏ hoa Chỉ biết quên cho Như dịng sơng chảy nặng phù sa.” ( Theo dấu chân Bác – Tố Hữu ) Theo em , đoạn thơ có hình ảnh gây xúc động ? Vì ? Câu 5: Em tả lại cánh đồng lúa chín vào buổi ban mai mà em có dịp quan sát THƯ VIỆN SEN VÀNG ... VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.” (Về thăm nhà Bác – Nguyễn Đức Mậu ) Câu 5: Em tả lại cạnh sum họp gia đình em cho bạn lớp nghe ĐỀ Câu 1: Điền quan...Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp (Rừng mơ – Trần Lê Văn) Em nêu cảm xúc đọc câu thơ Câu 5: Em tả lại dịng sơng vào đêm trăng ĐỀ Câu 1: Tìm điền tiếp... sau: a Xe cậu ăn xăng ! b Mỗi bữa tớ ăn ba bát c Một đồng đôla ăn đồng Việt Nam THƯ VIỆN SEN VÀNG Bộ đề thi HSG Tiếng Việt - lớp Câu 3: Tìm đại từ xưng hơ nhận xét thái độ tình cảm nhân vật dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5,