0

Bài Tập Toán Lớp 5C: Thứ Ba, Ngày 17/3//2020

3 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:57

BÀI TẬP TOÁN Lớp 5C Thứ Ba, ngày 17/3//2020 BÀI TẬP TOÁN Lớp 5C Thứ Ba, ngày 17/3//2020 Bài 1 Khoanh vào các đáp án đúng a) Giá trị của biểu thức 7 0,25 – 3,2 0,4 + 8 x 1,25 là A 10; B 20; C 30; D 200[.] BÀI TẬP TOÁN Lớp 5C: Thứ Ba, ngày 17/3//2020 Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng: a) Giá trị biểu thức: A 10; B 20; b) Tìm x: A x = 12, 359; : 0,25 – 3,2 : 0,4 + x 1,25 là: C 30; D 200 x – 2,751 = 6,3 x 2,4 B x = 15,12; C x = 17,81; 17,871 c) Đổi 10325m2 = ….ha … m2, kết là: A 103ha 25m2; B 10ha 325m2; 325m2; C 1ha 3250m2; D x = D 1ha d) Trong hộp có 40 viên bi, có 24 viên bi xanh Tỉ số phần trăm số bi xanh số bi hộp ? A 20% B 40% C 60% D 80% e) Dãy số xếp theo thứ tự tăng dần: A 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03 B ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98 C 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503 D 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108 g) Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống bảng sau: A 25 B 36 16 C 29 h) Trong số sau, số chia hết cho ; ; ; là: A 145 B 270 ? D 30 C 350 Bài 2: Viết số thập phân có : a, Năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm: b, Bốn mươi hai đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn: c, Mười đơn vị, trăm linh phần chục nghìn Bài : Đặt tính tính a) 57,648 + 35,37 b)70,9 - 23,296 c) 18,2 x 3,05 d) 17,55 : 3,9 Bài4 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm 7tạ + 26 kg = g km - hm = dam : = kg 6m : = cm 7dm2 + 42 mm2 = mm2 8m : = mm - 25 dam2 = dam2 7mm x = cm Bài : Một hình vng có cạnh 5cm Một hình tam giác có đáy 8cm có diện tích diện tích hình vng Tính chiều cao tam giác Bài 6: Tính nhanh:  1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9  ( 2003 – 123 x : ) x ( 36 : – ) BÀI TẬP TIẾNG VIỆT Lớp 5C Em đọc thầm đoạn văn làm tập: QUÊ HƯƠNG Chị Sứ yêu biết chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi ngọt, trái sai thắm hồng da dẻ chị Chính nơi này, mẹ chị hát ru chị ngủ Và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru câu hát … Chị Sứ u Hịn Đất tình u máu thịt Chị thương nhà sàn lâu năm có bậc thang, nơi mà lúc đứng đó, chị nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn hàng cây, thấy ruộng đồng, thấy núi BaThê vòi vọi xanh lam buổi hồng lại trắng cánh cị Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng Nắng chiếu sáng cửa biển, xóm lưới ngập nắng Sứ nhìn thấy khói bay lên từ mái nhà chen chúc bà làng biển Sứ thấy rõ vạt lưới đan sợi ni lơng vàng óng, phất phơ bên cạnh vạt lưới đen ngăm, trùi trũi Nắng sớm đẫm chiếu người Sứ Ánh nắng chiếu vào đơi mắt chị, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đơi bờ vai trịn trịa chị Theo Anh Đức Bài Tên vùng quê tả là: a Ba Thê b Hịn Đất c Đất đỏ có tên Bài Quê hương chị Sứ thuộc vùng: d Không a Thành phố b Vùng núi c Vùng biển d Vùng nông thôn Bài Từ nhà sàn chị Sứ nhìn thấy: a Sóng biển, xóm nhà b Hàng cây, ruộng đồng c Núi BaThê vòi vọi d Cả ý Bài Trong có danh từ riêng: a Một từ, từ : b Hai từ, từ: c Ba từ, từ: d Bốn từ, từ: Bài Trong câu “Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng.” dấu phẩy có tác dụng là: a Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ b Ngăn cách phận chức vụ câu c Ngăn cách vế câu ghép d Cả ý sai Bài Trong các từ đây, từ nào khác nghĩa với các từ còn lại: a Quê cha đất tổ b Quê hương c Nơi chôn rau cắt rốn d Quê mùa Bài Xác định Trạng ngữ, chủ ngữ câu sau: Chính nơi này, mẹ chị hát ru chị ngủ Bài Nêu nội dung bài: Bài Điền l / n : o ê, o ắng, ưu uyến, ức, ão ùng, óng ảy, ăn ó c, ong anh, ành ặn, anh ợi, oè oẹt, ơm ớp Bài 10 Đặt câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ sau: Nếu Mặc dù Vì nên Hễ Khơng mà Nhờ mà Tuy ... chiều cao tam giác Bài 6: Tính nhanh:  1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9  ( 2003 – 123 x : ) x ( 36 : – ) BÀI TẬP TIẾNG VIỆT Lớp 5C Em đọc thầm đoạn văn làm tập: QUÊ HƯƠNG Chị... nơi này, mẹ chị hát ru chị ngủ Bài Nêu nội dung bài: Bài Điền l / n : o ê, o ắng, ưu uyến, ô ức, ão ùng, óng ảy, ăn ó c, ong anh, ành ặn, anh ợi, oè oẹt, ơm ớp Bài 10 Đặt câu ghép có sử dụng... trịa chị Theo Anh Đức Bài Tên vùng quê tả là: a Ba Thê b Hịn Đất c Đất đỏ có tên Bài Q hương chị Sứ thuộc vùng: d Không a Thành phố b Vùng núi c Vùng biển d Vùng nông thôn Bài Từ ngơi nhà sàn chị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 5C: Thứ Ba, Ngày 17/3//2020,