0

Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5

9 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:41

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5 BÀI TẬP TOÁN Thứ Hai ngày 17/2/2020 Bµi 1 Ch÷ sè 3 trong sè thËp ph©n 72, 364 cã gi¸ trÞ lµ A) 3 B) 3 10 C) 3 100 D) 3 1000 Bµi 2 Trong bÓ cã 25 con c¸, trong ®ã cã 2[.] BI TP TON Th Hai ngy 17/2/2020 Bài 1: Chữ số số thập phân 72, 364 có giá trị là: A) B) 10 C) 100 D) 1000 Bµi : Trong bĨ cã 25 cá, có 20 cá chép Tỉ sốphần trăm số cá chép số cá bĨ lµ : A) 5% B)20% C)80% D) 100% Bµi : 2800 g = kg? A) 280 B) 28 C)2,8 D) 0,28 Bµi : 8m 5dm = ? A) 8,5 B)8,05 C)8,005 D) 85 Bµi 5: Số dới có 20% 20 ? A) B)10 C)50 D) 100 Bµi 6: 3giê 12phót = giê? A) 3,12 B)3,5 C)3,2 D) 3,25 Bµi : TÝnh : a) - c) 578,97 b) x 307 :3 d) 266,22 : 34 Bµi : T×m y : a) 0,8 x y = 1,2 x 10 b) 0,336 x y : 0,35 = 0,6 Bài : Một mảnh vờn hình thang có tổng độ dài hai đáy 140m, chiều cao tổng độ dài hai đáy a) Tính diện tích mảnh vờn b) Ngời ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vờn để trồng xoài, phần lại trång nh·n TÝnh diƯn tÝch trång nh·n, trång xoµi Bµi 10: Tính cách thuận tiện nhất: a) 8,75 + 4,65 + 2,25 b) ( 4,91 + 12,57 ) + ( 5,09 + 7,43) BÀI TẬP TIẾNG VIỆT Thứ Hai ngày 17/2/2020 Bài 1: Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời nhất: a Từ “kén” câu: “Tính kén lắm.” thuộc từ loại nào? A Động từ B Tính từ C Danh từ D Đại từ b Câu: “Ồ, bạn Lan thông minh quá!” bộc lộ cảm xúc gì? A thán phục B ngạc nhiên C đau xót D vui mừng c Câu câu khiến? A Mẹ đi, mẹ ! B A, mẹ về! C Mẹ D Mẹ chưa? d Tiếng “trung” từ có nghĩa ? A.trung kiên B trung hiếu C trung nghĩa D trung thu e Từ “đánh” câu dùng với nghĩa gốc ? A Các bạn không nên đánh B Bác nông dân đánh trâu đồng C Sáng nào, bố đánh thức em dậy tập thể dục Bài Tách vế câu ghép sau gạch chéo(/), khoanh tròn vào quan hệ từ( có), xác định chủ ngữ , vị ngữ a Chẳng hải bạn bà nông dân, mà hải âu bạn em nhỏ b Ai làm, người chịu c Ông già, nên chân chậm chạp hơn, mắt nhìn d Mùa xuân về, cối hoa kết trái, chim chóc hót vang chùm to Bài 3: Dùng từ ngữ thích hợp để nối vế sau thành câu ghép a trời mưa to / đường đến trường bị ngập lụt b anh khơng đến / anh có gửi quà chúc mừng c em không thuộc / em không làm tập Bài 4: Thêm vế câu vào ô trống để tạo thành câu ghép a Vì trời mưa to…………………………………………………………… b Mưa to kéo dài hàng hai ba tiếng đồng hồ……………………………… c Nhờ bạn Thu cố gắng mình…………………………………… Bài 5: Viết câu theo mơ hình cấu trúc sau: - C–V,C–V - TN , C – V , C – V - Tuy C – V C – V - Vì C- V nên C - V BÀI TẬP TOÁN: Thứ Ba ngày 18/2/2020 Bµi 1: Khoanh vào đáp án đúng: a) 5,4phót = gi©y ? A) 54 B) 540 C) 324 D) 304 b) Phân số đợc viết dới dạng số thập phân là: 50 A) 0,4 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08 c) Mét tÊm b×a hình tam giác có đáy 7,2dm, chiều cao cạnh đáy 2,7dm, có diện tích dm 2? A) 19,44 d) B) 16,2 giê = ? 12 C) 32,4 A) 25 D) 35,64 B) 12 C) 17 D) 22 e) 35% cña 90kg lµ : A) 31,5 B) 315 C) 315kg D) 31,5kg g) Mét h×nh thang cã chiỊu cao 12cm, trung b×nh cộng độ dài đáy 22cm có diện tích cm 2? A) 132 B) 204 C) 192 D) 264 h) 25% ngày b»ng bao nhiªu giê? A) B) C) D) Bµi : TÝnh : a) - (  ) 10 c) 1 b) Bài : Tìm y : d) : : 210 : y = 14,75 + 6,25 Bµi 4:  a)Tính đường kính hình trịn có chu vi: C = 12,56cm ; C = 18,84dm ; C = 2,826m b)Tính bán kính hình trịn có chu vi: C = 16,328dm ; C = 8,792cm ; C = 26,376m Bài 5: Tính cách thuận tiện : 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,1 + 0,35 x 0,1 Một ruộng hình chữ nhật có chiỊu réng b»ng 12,5m vµ cã diƯn tÝch b»ng diƯn tích hình vuông cạnh 25m Tính chu vi ruộng Bài 7: Viết phân số khác cho phân số lớn bé h¬n 7 BÀI TẬP TỐN: Thứ Tư, ngày 19/2/2020 Bµi 1: Khoanh vào đáp án đúng: a) Hỗn số đợc viết thành số thập phân nào? A) 3,05 B) 3,5 C)3,02 D) 3,2 b) Một hồ hình tròn có r = 4cm có chu vi .cm? A) 12,56 B) 25,12 C) 50,24 D) 11,14 c) 16,5m2 = ….dm2 ? A)165 B)1650 C)1605 D) 16005 d) Mét líp häc cã 18 học sinh nữ 12 nam Số học sinh nam chiếm phần trăm số học sinh lớp ? A) 150 B) 60 C) 66 D) 40 e) 1 gấp lần ? A) B) C) g) Số thích hợp thay vào x để : A)3 B) D) x  lµ: C)2 D) h) Kết biểu thức: 75 + (15,2 x ) – 30 : là: A 136 B 26 C 2,6 Bài 2: Đặt tính rối tính : a/ 465,74 + 352,48 c/ 67,8 x 1,5 b/196,7 - 97,34 Bµi : Tìm X D 2,06 c/ 52 : 1,6 X + 35,2 = (25,6 + 3,14) x Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)12,44m = .m cm b) 8m2 5dm2 = m2 c)3cm2 44mm2 = mm2 d) 65 000m2 = Bài 5: Một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy 89m, độ dài hai đáy chiều cao 18,6m Trong mảnh ất có hồ nớc hình vuụng cạnh 3,6m Tính diện tích lại mảnh đất Bài 6: Tính cách thuận tiện nhất: a) x x x x 50 x 25 x 125 b) 5,72 x 11 + 5,72 x 88 + 5,72 BÀI TẬP TIẾNG VIỆT - Thứ Tư , ngày 19/2/2020 Bài Chọn đáp án cho câu hỏi sau: a) Các từ nhóm: “Ước mơ, ước muốn, mong ước, khát vọng” có quan hệ với nào? A Từ đồng âm B Từ nhiều nghĩa C Từ đồng nghĩa D Từ trái nghĩa b) Trái nghĩa với từ “tươi” “Cá tươi” ? A Ươn B Thiu C Non D Sống c Chủ ngữ câu: “Qua khe dậu, ló ớt đỏ chói.” gì? A Quả ớt đỏ chói B Mấy ớt đỏ chói C Khe dậu D Quả ớt d Câu câu ghép? A Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ vườn B Năm nay, mùa đơng đến sớm, gió thổi lạnh buốt C Người xưa ví bờ biển Cửa Tùng giống lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim sóng biển e Tác giả thơ “ Hạt gạo làng ta” là? A Trần Đăng Khoa B Định Hải C Thanh Thảo D Tố Hữu g Cặp quan hệ từ nối vế câu ghép: “Không hoa hồng nhung đẹp mà cịn thơm.” thể quan hệ vế câu ghép? A Nguyên nhân kết B Tương phản C Tăng tiến D Giả thiết kết Bài Xếp từ: "giang sơn, thương người, đất nước, nhi đồng, sơn hà, trẻ thơ, nhân ái, nước non, nhân đức, nít" vào chủ điểm đây: a) Tổ quốc b)Trẻ em c)Nhân hậu Bài Điền vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ, tục ngữ sau: a) Đồng ……… hợp lực b) Đồng sức đồng ………… c) Một miếng ……… gói no e) Cây ………….không sợ chết đứng d) Tre già ……….mọc g Trẻ cậy cha, già cậy……… Bài Xác định quan hệ từ nối vế câu ghép mối quan hệ mà chúng biểu thị ví dụ sau: Câu Quan hệ từ Mối quan hệ biểu thị Vì trời mưa nên hơm chúng em không lao động Nếu ngày mai trời khơng mưa chúng em cắm trại Chẳng gió to mà mưa Bạn Hoa không học giỏi mà bạn chăm làm Tuy Hân giàu có tằn tiện Bài 5 Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trạng ngữ (TN) có câu BÀI TẬP TOÁN: Thứ Năm, ngày 20/2/2020 Bµi 1: Khoanh vào đáp án đúng: a) Hỗn số a 21 viết dạng phân số là: 25 13 b c 10 d 13 b) Giá trị biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5  0,9 là: a 359 b.136,25 c.15,65 d.359 c ) Kết biểu thức: 75 + (15,2 x ) – 30 : là: a 136 b 26 c 2,6 d 2,06 d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2giờ 6phút = ………….giờ là: a 126 b 2,1 c 2,6 d 2,06 e) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: a 350 m2 b 3,5m2 c 3,05m2 d 3,005m2 g) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3km 15 m = …………km là: a 3,15 km h) b 31,5 km c 3,015 km d 30,15 km Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5kg = …… là: a 350 b 3,5 c 3,05 d 3,005 Bài : Đặt tính tính: a)275,34 + 87,9 b)60 - 9,34 c)5,24 x 904 d)8,568 : 3,6 Bài : a) Tìm x số tự nhiên bé cho : x > 10,25 b) Tìm x số tự nhiên lớn cho: x < 8,2 Bài : Tính cách thuận tiện : a)4,86 x 0,25 x 40 b)72,9 x 99 + 72 + 0,9 c) 0,125 x 6,94 x 80 d)0,8 x 96 + 1,6 x e) 96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72 Bài 5: Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên) Tính diện tích hình thang ABCH   Bài 6: Một cửa hàng có 750 m vải Buổi sáng bán 10% số vải đó, buổi chiều bán 18% số vải Hỏi sau bán, cửa hàng cịn lại mét vải? BÀI TẬP TOÁN: Thứ Sáu, ngày 21/2/2020 Bµi 1: Khoanh vào đáp án đúng: a) Chữ số số 14,205 thuộc hàng nào? A Hàng đơn vị B Hàng trăm C Hàng phần trăm D Hàng phần nghìn b) vit di dng t số phần trăm là: A 7% B 0,7% c) Ph©n sè C 70% D 0,007 % viÕt díi d¹ng số thập phân là: A 0,34 B 0,75 C 7,5 D 3,4 d) 10% cđa 8dm lµ: A 10cm B 70cm C 8cm D 0,8 e) Cho nưa h×nh tròn H nh hình bên Chu vi H là: A 6,28cm C 12,56cm B 10,28cm 4cm D 16,56cm g) 5m 7dm đợc viết theo đơn vị mét là: A) m 10 B) 57dm C) 5,7m Hình H D) Cả A C h) Từ giê kÐm 10 ®Õn giê 30 cã: A 10 B 20 C 30 D 40 Bµi : Tính nhẩm a)112,4 x 10 b)112,4 x 0,1 c)68,3 x 100 d)68,3 x 0,01 d)4,351 x 1000 e)4,351 x 0,001 Bµi : Tính: a)15,3 : ( + 0,25 x 16 ) c)40,28 - 22,5 : 12,5 + 1,7 b) 1,6 x 1,1 + 1,8 : d) 18,05 – 10,5 : + 5,704 Bµi : Tìm y a) y : 15 - 34,87 = 52,21 + b)76,22 - y x = 30,61 x Bµi : Cửa hàng bán máy tính với giá 6.750.000 đồng Tiền vốn để mua máy tính 6000000 đồng Hỏi bán máy tính, cửa hàng lãi phần trăm? A Bµi : Tam giác ABC ( hình bên ) có chiều cao AH = 8cm M điểm đáy BC a) AH đường cao tam giác nào? B H M C b) Tính đáy BC , biết diện tích tam giác AMC 48 cm ... Tính diện tích lại mảnh đất Bài 6: Tớnh bng cỏch thuận tiện nhất: a) x x x x 50 x 25 x 1 25 b) 5, 72 x 11 + 5, 72 x 88 + 5, 72 BÀI TẬP TIẾNG VIỆT - Thứ Tư , ngày 19/2/2020 Bài Chọn đáp án cho câu hỏi... .cm? A) 12 ,56 B) 25, 12 C) 50 ,24 D) 11,14 c) 16,5m2 = ….dm2 ? A)1 65 B)1 650 C)16 05 D) 160 05 d) Một lớp học có 18 học sinh nữ 12 nam Số học sinh nam chiếm phần trăm số học sinh lớp ? A) 150 B) 60... vào chỗ chấm để 5kg = …… là: a 350 b 3 ,5 c 3, 05 d 3,0 05 Bài : Đặt tính tính: a)2 75, 34 + 87,9 b)60 - 9,34 c )5, 24 x 904 d)8 ,56 8 : 3,6 Bài : a) Tìm x số tự nhiên bé cho : x > 10, 25 b) Tìm x số tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5,