0

Giáo trình Gia công nguội cơ bản (Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện Trung cấp)

91 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 19:02

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: GIA CƠNG NGUỘI CƠ BẢN NGHỀ: BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:203/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm Trang 2/91 LỜI GIỚI THIỆU Để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo nghề thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhằm dẫn dắt người học tiếp cận với môi trường tác phong cơng nghiệp, rèn luyện đức tính chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tích cực học tập cơng tác Với phương châm tạo cho người học có tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đồng thời giúp cho học viên nắm thao tác động tác nghề nguội để ứng dụng thực tế vào công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghiệp Cuố n giáo trình “Gia Công Nguội” tổ mơn khí “Trường Cao Đẳ ng Dầ u Khí” biên soạn nhằ m phục vụ cho đào tạo nghề thuộc khối nghề kỹ thuâ ̣t Giáo trình đươc̣ biên soa ̣n cho đố i tươṇ g là học sinh hệ Cao đẳ ng nghề, Trung cấp nghề, đồ ng thời cũng là tài liê ̣u tham khảo cho các kỹ thuâ ̣t viên làm viê ̣c ở các sở sản xuất của nhiề u liñ h vực khác có liên quan đến khí Phần nội dung giáo trình bao quát từ pha ̣m vi ứng du ̣ng của nghề nguô ̣i, các du ̣ng cu ̣ đo và phương pháp đo, các phương pháp gia công đế n các bài thực hành cu ̣ thể Giáo trình đươc̣ biên soa ̣n mă ̣c dù đã có nhiều cớ gắ ng việc sưu tầm tài liệu, kinh nghiệm thực tế trình giảng dạy thực tế sản xuất để phục vụ cho công tác biên soạn, chắ c chắ n thiếu khỏi khiế m khuyế t Nội dung giáo trình bao gồm phần sau: Bài 1: Khái quát phạm vi ứng dụng nghề nguội Bài 2: Đo chi tiết Bài 3: Vạch dấu phôi kim loại Bài 4: Dũa kim loại Bài 5: Cưa kim loại Bài 6: Khoan kim loại Chúng rấ t mong nhâ ̣n đươc̣ ý kiế n đóng góp của bạn đồng nghiệp để giáo trình tiếp tục hiệu chỉnh hoàn thiện tốt nội dung Thư góp ý xin gửi về theo điạ chỉ: Tổ bô ̣ môn khí - Khoa Giáo Dục Nghề Nghiệp - Trường Cao Đẳ ng Dầ u Khí Số 676 - Đường cách mạng tháng tám phường Long tồn - Thành Phớ Bà rịa Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! Bà Rịa Vũng Tàu, tháng 06 năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: ThS Đỗ Văn Thọ ThS Trần Kim Khánh ThS: Lê Anh Dũng Trang 3/91 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN BÀI MỞ ĐẦU 13 BÀI 1: KHÁI QUÁT VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦ A NGHỀ NGUỘI 17 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG: 18 1.2 GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ THIẾT BI ̣NGHỀ NGUỘI: 19 BÀI 2: ĐO CHI TIẾT 28 2.1 SỬ DỤNG THƯỚC CẶP: 29 2.2 CÁCH ĐO VÀ CÁCH ĐỌC BẰNG PANME 33 2.3 SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ ĐO KHÁC 36 BÀ I 3: VẠCH DẤU PHÔI KIM LOẠI 42 3.1 VẠCH DẤU: 43 3.2 PHƯƠNG PHÁP VẠCH DẤU: 45 3.3 CHẤM DẤU: 52 BÀ I 4: GIŨA KIM LOẠI 55 4.1 CÔNG DỤNG CẤU TẠO PHÂN LOẠI: 56 4.2 PHƯƠNG PHÁP GIŨ A KIM LOẠI: 58 BÀ I 5: CƯA KIM LOẠI 64 5.1 CÔNG DỤNG, CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI CƯA KIM LOẠI: 65 5.2 PHƯƠNG PHÁP CƯA KIM LOẠI 67 5.3 NHỮ NG SAI HỎNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ AN TOÀN: 72 BÀ I 6: KHOAN KIM LOẠI 74 6.1 MÁY KHOAN VÀ DỤNG CỤ KHOAN: 75 6.2 PHƯƠNG PHÁP KHOAN: 80 6.3 NHỮNG SAI HỎNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ AN TOÀN: 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Trang 4/91 DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hinh 1.5: bàn nguội 19 Hinh 1.6: Êtô song hành 20 Hinh 1.7: Êtô chân 20 Hinh 1.8: Êtô tay 20 Hinh 1.9 Dũa kim loa ̣i 20 Hinh 1.10: Cưa 21 Hinh 1.11: Máy khoan 21 Hinh 1.12: Mũi khoan 21 Hinh 1.13: Đu ̣c 22 Hinh 1.14: Dao tarô 22 Hinh 1.15: Bàn cắt ren 22 Hinh 1.16: Du ̣ng cu ̣ va ̣ch dấ u 22 Hinh 1.17: Du ̣ng cu ̣ chấ m dấ u 22 Hinh 1.18: Bàn rà 23 Hinh 1.19: Thước lá 23 Hinh 1.20: Compa 23 Hinh 1.21: Êke kiể m tra đô ̣ vuông góc 23 Hinh 1.22: Thước cặp 24 Hinh 1.23: Panme 24 Hinh 1.24: Đồ ng hồ so gắn giá đỡ 25 Hinh 1.25: Calíp 25 Hinh 1.26: Dưỡng đo ren 25 Hinh 1.27: Khối V 25 Hinh 1.28: Khố i D 26 Hinh 1.29: Bàn phẳ ng 26 Hinh 1.30: Các dụng cụ tháo lắp 26 Hinh 1.31: Búa 27 Hinh 2.1: Thước că ̣p 29 Hinh 2.2: Các loại thước kẹp 30 Hinh 2.3: Kiểm tra thước kẹp 31 Hinh 2.4: Đo độ sâu 31 Hinh 2.5: Vi ̣trí đă ̣t mỏ đo 31 Hinh 2.6: Đo ̣c tri ̣số đo thước că ̣p 32 Hinh 2.7: Cấu ta ̣o Panme 33 Hinh 2.8: Các loa ̣i Panme 34 Hinh 2.9: Kiể m tra điể m 34 Hinh 2.10: Cách đọc panme 35 Hinh 2.11: Cấ u ta ̣o thước lá 36 Hinh 2.12: Đă ̣t thước vào tru ̣c đo 36 Hinh 2.13: Đo ̣c giá tri.̣ 37 Hinh 2.14: Căn mẫu 37 Hinh 2.15: Thước sin 38 Hinh 2.16: Thước kiể m độ thẳ ng 38 Hinh 2.17: Êke 39 Trang 5/91 Hinh 2.18: Thước góc 39 Hinh 2.19: Thước đo sâu 40 Hình 3.1: Dụng cụ vạch dấu 43 Hình 3.2: Bàn vạch dấu (bàn máp) 44 Hình 3.3: Dụng cụ gá đặt 44 Hình 3.4: Va ̣ch dấ u khố i tròn 45 Hình 3.5: Thiết bị dung va ̣ch dấ u khố i tròn 45 Hình 3.6: Đĩa vạch dấu 47 Hình 3.7: Vạch dấu compa 47 Hình 3.8: Vạch dấu thước vng 48 Hình 3.9: Vạch dấu thước thẳ ng 48 Hình 3.10: Vạch dấu thước că ̣p 48 Hình 3.11: Thước vạch dấu đă ̣c biê ̣t 49 Hình 3.12: Dùng compa để kẻ 49 Hình 3.13 Vạch dấu chấm dấu mặt phẳng 50 Hình 3.14 Vạch dấu hình khối 51 Hình 3.15 Va ̣ch dấ u khớ i 52 Hình 3.16 Du ̣ng cu ̣ chấ m dấ u 52 Hình 3.17 Xác đinh ̣ dấ u tâm 53 Hình 3.18 Kiể u chấ m dấ u tâm 53 Hình 19 Lấ y dấ u mờ 53 Hình 4.1: Cấ u ta ̣o của giũa 56 Hình 4.2: Hình dáng của giũa 57 Hình 4.3 Hình dáng mă ̣t cắ t ngang của giũa 57 Hình 4.4 Ke ̣p phơi vào Ê tô 58 Hình 4.5 Thao tác giũa 59 Hình 4.6: Giũa chéo 60 Hình 4.7: Thứ tự đă ̣t giũa 60 Hình 4.8 Giũa tinh lầ n ć i 61 Hình 5.1: Cấ u ta ̣o lưỡi cưa 65 Hình 5.2: Kiể u khung cưa 66 Hình 5.3 Các kiể u lưỡi cưa 67 Hình 5.4 Ke ̣p phôi vào Ê tô 68 Hình 5.5 Ta ̣o điể m cắ t 68 Hình 5.6 Thao tác cưa 69 Hình 5.7 a b Cưa ố ng mỏng 70 Hình 5.8 Cưa sâu 71 Hình 5.9: Cưa đĩa 71 Hình 5.10 Cưa ngang 71 Hình 5.11 Cưa trịn 72 Hình 5.12 Cưa tự động 72 Hình 6.1 Khoan tay 75 Hình 6.2 Khoan điện cầm tay 76 Trang 6/91 Hình 6.3 Máy khoan bàn 76 Hình 6.4 Máy khoan đứng 77 Hình 6.5 Máy khoan cần 77 Hình 6.6 Cấu tạo mũi khoan 78 Hình 6.7 Cấ u ta ̣o mũi khoan ruột gà 79 Hình 6.8 Áo 79 Hình 6.9 Các loại bầ u că ̣p mũi khoan 80 Hình 6.10 Chấ m dấ u tâm 81 Hình 6.11 Lắ p mũi khoan vào bầ u că ̣p 81 Hình 6.12 Ke ̣p chi tiế t lên êtô khối V 82 Hình 6.13 Điề u chỉnh máy 82 Hình 6.14 Quá trình khoan 83 Hình 6.15 Tạo phơi 83 Hình 6.16 Thay dở i tớ c ̣ tru ̣c chính 84 Hình 6.17: Mài mũi khoan 85 Trang 7/91 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: GIA CƠNG NGUỘI CƠ BẢN Tên Mơ đun: GIA CƠNG NGUỘI CƠ BẢN Mã mơ đun: MECM513104 Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trị mơ đun: 3.1 Vị trí: Là mơ đun thuộc chun mơn nghề chương trình đào tạo Môn đun dạy trước mô đun: BDSC động cơ, BDSC máy nén, BDSC bơm van sau môn học như: Vẽ Kỹ Thuật, Dung Sai, Vật Liệu Cơ Khí 3.2 Tính chất: Thực tập nguội mơ đun kỹ nghề chương trình đào tạo cao đẳng nghề Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu khí 3.3 Ý nghĩa vai trị mô đun: Mô đun trang bị kiến thức cấu tạo loại dụng cụ đo kiểm, dụng cụ cắt, đồ gá dùng nghề nguội, kĩ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị nghề nguội để chế tạo sửa chữa chi tiết máy Mục tiêu mô đun: 4.1 Về kiến thức: A1 Trình bày khái quát, phạm vi ứng dụng nghề nguội A2 Nhận biết, lựa chọn sử dụng dụng cụ nghề nguội 4.2 Về kỹ năng: B1 Thực động tác, thao tác sử dụng dụng cụ thực tập B2 Lấy dấu vạch dấu đạt độ xác theo yêu cầu kỹ thuật B3 Cưa đường thẳng theo dấu vạch B4 Dũa mặt phẳng đạt độ xác B5 Khoan lỗ có độ xác kích thước B6 Gia cơng ren ta-rô bàn ren 4.3 Về lực tự chủ trách nhiệm: C1 Rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ công việc C2 Rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành nội qui an tồn lao động, ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản sử dụng dụng cụ, trang thiết bị Nội dung mơ đun: 5.1 Chương trình khung: Trang 8/91 Mã MH/MĐ/HP Tên môn học, mô đun Các mơn học chung/đại cương COMP52001 Giáo dục trị COMP51003 Pháp luật COMP51007 Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng nn COMP52009 ninh COMP52005 Tin học FORL54002 Tiếng Anh SAEN52001 An tồn vệ sinh lao động Các mơn học, mô đun II chuyên môn ngành, nghề II.1 Môn học, mô đun sở MECM512003 Vẽ kỹ thuật ELEI53117 Khí cụ điện ELEI53115 Đo lường điện ELET5201 An toàn điện ELEI62158 Đại cương thiết bị điện MECM513104 Gia công nguội Môn học, mô đun chuyên II.2 môn ngành, nghề ELEI53150 Thực tập điện ELET55157 Trang bị điện ELEM53167 Xử lý cố thiết bị điện ELEM5415 Bảo trì máy điện Bảo trì hệ thống truyền MECM53124 động khí Bảo trì hệ thống truyền ELEM5313 động điện ELEM54154 Thực tập sản xuất Tổng cộng I Số tín Thời gian học tập (giờ) Trong Thực hành/ Kiểm tra Tổng thực tập/ Lý số thí nghiệm/ thuyết LT TH tập/ thảo luận 14 285 117 153 10 1 30 15 30 15 13 24 0 2 45 21 21 2 45 90 30 15 30 23 29 56 0 40 1005 253 706 16 30 15 3 2 330 45 75 75 30 30 75 112 14 14 14 28 28 14 203 29 58 58 0 58 1 2 2 0 25 675 141 503 22 75 120 60 90 14 28 28 28 58 87 29 58 2 2 3 75 14 58 75 14 58 54 180 1290 15 370 155 859 26 10 35 5.2 Chương Trình chi tiết mơ đun: Thời gian STT Tên mô đun Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Bài tập Kiểm tra Trang 9/91 Bài mở đầu Bài 1: Khái quát phạm vi ứng dụng nghề nguội Bài 2: Đo chi tiết Bài 3: Vạch dấu phôi kim loại Bài 4: Dũa kim loại Bài 5: Cưa kim loại Bài 6: Khoan kim loại Tổng cộng 01 01 0 03 02 01 08 02 06 02 05 35 12 08 75 03 02 02 14 31 10 05 58 1 Điều kiện thực mơ đun: 6.1 Phịng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 6.2 Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn 6.3 Học liệu, dụng cụ, mơ hình, phương tiện: Giáo trình, mơ hình học tập, 6.4 Các điều kiện khác: Người học tìm hiểu thực tế công tác xây dựng phương án gia cơng, sản xuất xí nghiệp Nội dung phương pháp đánh giá: 7.1 Nội dung: - Kiến thức: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức - Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kỹ - Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học + Nghiêm túc trình học tập 7.2 Phương pháp: Người học đánh giá tích lũy mơ đun sau: 7.2.1 Cách đánh giá - Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng ̣ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội - Hướng dẫn thực hiê ̣n quy chế đào tạo áp du ̣ng ta ̣i Trường Cao đẳ ng dầu khí sau: Điể m đánh giá + Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1) Tro ̣ng sớ 40% Trang 10/91 Hình 6.4 Máy khoan đứng d Máy khoan cần Dùng để gia công nhiều lỗ chi tiết lớn, khó gá loại máy khoan khác Đầu trục máy khoan cần di chuyển cần phạm vi định, cần quay quanh trục thẳng đứng, cố định góc 180 – 3600 di chuyển lên xuống dọc trục Việc định tâm lỗ khoan thực máy, tức vật đứng yên chỗ, người thợ điều chỉnh, di chuyển mũi khoan tới tâm lỗ vật gia cơng Hình 6.5 Máy khoan cần Máy khoan nhiều trục ụ khoan lắp nhiều mũi khoan làm việc theo chế độ Máy dùng sản xuất hàng loạt 6.1.2 Dụng cụ khoan: a Cấu tạo mũi khoan: Trang 77/91 Mũi khoan dùng công việc nguội thường mũi khoan dẹt chế tạo thép cacbon dụng cụ Y 10, Y 12 thép gió P 9, P18 Được chế tạo từ thép tròn đầu dẹp dạng mái chéo, lưỡi cắt phẳng có hai cạnh cắt bố trí đối xứng qua tâm tạo thành góc 2φ Hình 6.6 Cấu tạo mũi khoan Mũi khoan kim loại có loại mũi khoan dẹt mũi khoan ruột gà Mũi khoan dẹt thường sử dụng khoan bê tông, đá, tường Mũi khoan ruột gà dùng nhiều cắt gọt kim loại Mũi khoan ruột gà có loại chi trụ chi Trang 78/91 Hình 6.7 Cấ u ta ̣o mũi khoan ruột gà Quy định góc đỉnh mũi khoan cho theo vật liệu gia công: Vật liệu gia công Góc đỉnh mũi khoan Thép, gang, đồng, cứng 1160 - 1180 Đồng thau, đồng 1300 - 1400 Đồng đỏ 1250 - 1300 Nhơm, bac bích 1400 Phíp, xenlulo 850 - 90 Đá 800 Mũi khoan chuôi trụ thường có kích thước từ – 18 lắp vào bầu cặp láp vào máy Mũi khoan chi thường có kích thước từ 12 trở lên lắp vào áo côn lắp vào máy b Dụng cụ dùng kẹp mũi khoan: Dùng để kẹp mũi khoan, mũi kht, mũi dao có chi Bầu kẹp có nhiều loại kết cấu khác Hình 6.8 Áo Trang 79/91 Hình 6.9 Các loại bầ u că ̣p mũi khoan 6.2 PHƯƠNG PHÁP KHOAN: 6.2.1 Vạch dấu chấm dấu phôi : Nghiên cứu đọc vẽ xác định tọa độ tâm lỗ khoan tiến hành vạch dấu chấm dấu tâm lỗ khoan xác kích thước Chấm dấu phải đủ lớn để khoan mũi khoan không bị trượt Trang 80/91 Hình 6.10 Chấ m dấ u tâm 6.2.2 Gá lắp mũi khoan vào bầu cặp: Mũi khoan phải gá cho đồng tâm với trục máy khoan đảm bảo độ vững cho trình khoan Vật gia công phải gá cho đường tâm lỗ chuẩn bị khoan trùng song song với đường tâm trục lắp mũi khoan ở máy Sau điều chỉnh cho tâm lỗ khoan trùng với tâm mũi khoan Hình 6.11 Lắ p mũi khoan vào bầ u că ̣p 6.2.3 Định vị kẹp chặt chi tiết: Để đảm bảo vị trí xác lỗ, sau kẹp sơ dùng búa gõ nhẹ vào chi tiết để mặt chi tiết ln tiếp xúc với mặt phẳng định vị sau kẹp lần cuối cho chắn Với chi tiết hình trụ đường kính khơng lớn thường gá khối V Trang 81/91 Hình 6.12 Ke ̣p chi tiế t lên êtô khối V 6.2.4 Điề u chỉnh máy: Hình 6.13 Điề u chỉnh máy Sau chi tiết kẹp chặt định vị hàm êtô ta quay tay quay để nâng gá đỡ chi tiết định vị, khoảng cách an toàn bề mặt gia công đẩu mũi khoan 20 mm bắt đầu khoan Khóa vít hãm máy, bàn kẹp chi tiết để suốt q trình khoan khơng bị dịch chuyển làm ảnh hưởng đến trình cắt Trang 82/91 Bật công tắc máy Chọn tốc độ cắt Điều khiển máy để gia công chi tiết Trong trình gia cơng chi tiết ta phải tưới dung dịch làm mát mũi khoan, để nâng cao suất cắt gọt Thỉnh thoảng dừng trục để lấy phơi khỏi lỗ (cắt bỏ phôi dây) Giảm lực ấn khoan lỗ gần thủng Hình 6.14 Quá trình khoan Hình 6.15 Tạo phôi 6.2.5 Chọn chế độ cắt gọt: Nguyên tắc chọn khoan lỗ nhỏ chọn số vịng quay lớn khoan lỗ lớn chọn số vịng quay nhỏ Khi khoan vật liệu cứng chọn số vòng quay nhỏ khoan vật liệu mềm chọn số vịng quay lớn Cơng thức tính: n = 1000 v/ πd Trong : n: số vịng quay trục v: vận tốc cắt (m/phút) d: đường kính mũi khoan (mm) Bước tiến cắt gọt (m/s) Là lượng tiến mũi khoan theo chiều sâu lỗ khoan tự động thực tay Trang 83/91 Chiều sâu cắt đường kính mũi khoan: Phải ý tùy thuộc vào công suất máy độ cứng vững máy kết hợp với yêu cầu kích thước lỗ khoan mà chọn mũi khoan hợp lý a) b) Hình 6.16 Thay dở i tố c đô ̣ tru ̣c chính a) Trục động b) Trục truyền đông Bảng tốc độ cắt bước tiến cho mũi khoan thép gió -5 - 11 12 - 18 ĐK mũi khoan (mm) Tốc độ Bước Tốc độ Tốc độ Bước Bước tiến cắt tiến cắt cắt tiến mm/vg Vật liệu mm/ph mm/vg mm/ph mm/ph mm/vg khoan Độ bền kéo 20 – 25 0,2 30 - 35 0,25 (kg/mm2) 20 – 25 0,1 Thép 20 - 25 0,1 20 - 25 0,2 20 - 25 0,25 30 – 50 50 - 70 Độ cứng 25 – 30 0,1 30 – 40 0,2 25 – 30 0,35 Gang HB ≤ 220 12 - 18 0,1 14 - 18 0,15 16 - 20 0,2 220 - 260 Hợp kim đồng có độ ≤ 50 0,05 ≤ 50 0,15 ≤ 50 0,3 cứng ≤ 80 HB 6.2.6 Thao tác khoan: Tư đứng thao tác phải hợp lý thoải mái khơng gị bó, đảm bảo an toàn người máy, ý đến tượng phoi dây dễ bị quấn vào người, tay gạt điều khiển trước chạy máy phải kiểm tra an toàn người máy Khi chạy máy phải ý đến nước tưới nguội nhiệt phát sinh q trình cắt gọt lớn Khi nghe có tiếng kêu lạ phải dừng máy, kiểm tra Nếu mũi khoan bị cùn mài lại mũi khoan Hoặc máy bị hỏng rơ lỏng phải sứa chữa kịp thời 6.2.7 Mài sửa mũi khoan: Kiểm tra an toàn máy mài, trang bị bảo hộ lao động (kính bảo hộ ) Điều chỉnh vị trí chỗ tì (khe hở) Cho máy chạy ổn định Trang 84/91 Hai tay cầm mũi khoan cách lưỡi cắt chừng 15 – 20 mm tay trái cịn tay phải cầm chi mũi khoan, mài đường sinh đá cho lưỡi cắt hướng lên lần xoay mũi khoan chuyển động tròn vòng tròn, từ phải sang trái ngược chiều kim đồng hồ đồng thời ấn nhẹ mũi khoan vào đá mài mài lưỡi cắt độ dốc giống Mũi khoan phải có chiều dài lưỡi cắt nhau, góc lưỡi cắt, góc sắc lưỡi cắt Hình 6.17: Mài mũi khoan 6.3 NHỮNG SAI HỎNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ AN TOÀN: 6.3.1 Những sai hỏng, biện pháp khắc phục Đường kính lỗ khoan sai: Nguyên nhân mũi khoan bị đảo bị mòn Mũi khoan bị đảo việc gá mũi khoan vào trục bầu kẹp khơng xác Do gá lắp mũi khoan vào trục bầu kẹp phải cẩn thận, đảm bảo xác Khi mũi khoan bị mịn, đường kính danh nghĩa mũi khoan nhỏ lại làm cho lỗ khoan nhỏ đường kính danh nghĩa mũi khoan chọn Do mũi khoan mịn ta mài sửa lại, cịn mịn nhiều q tốt nên thay mũi khoan Vị trí lỗ khoan sai: Nguyên nhân việc điều chỉnh độ đồng tâm mũi khoan với tâm lỗ cần khoan khơng xác Do gá vật gia cơng khơng xác Cách khắc phục: Trước khoan cần phải điều chỉnh độ đồng tâm thật xác 6.3.2 An tồn sử dụng máy khoan: Gá đặt kẹp chặt phôi bàn máy, không giữ phôi tay q trình gia cơng Khơng để qn chìa vặn đầu kẹp mũi khoan sau thay dụng cụ cắt Chỉ khởi động máy đảm bảo điều kiện an tồn Khơng nắm vào dụng cụ cắt trục quay Trang 85/91 Không tháo dụng cụ cắt bị gãy tay Thường xuyên theo dõi trình làm việc dụng cụ cắt, cấu kẹp chặt dụng cụ Khi khoan quấn tóc gọn gàng, khơng đeo găng tay, cài cẩn thận tay áo Không khoan thép dung dịch tưới Khơng ấn mạnh mũi khoan, mũi khoan có đường kính nhỏ Khơng cúi xuống gần mũi khoan, để tránh phoi bắn vào mắt Không thổi phoi miệng, không dùng tay gạt phoi Khi khoan nghe tiếng kêu rít (két) ngừng khoan ngay, để kiểm tra mài sửa mũi khoan Khoan xong phải tắt máy, lau chùi máy vệ sinh Gá kẹp vật xác, dùng êke kiểm tra độ vng góc mũi khoan với bề mặt vật gia công Gãy mũi khoan: Nguyên nhân khoan khơng thực thao tác khoan, trình tự khoan hay mũi khoan bị mòn Cách khắc phục: Thực thao động tác khoan kim loại trình tự bước khoan Mũi khoan bị mịn mài sửa lại thay mũi khoan  TÓM TẮT BÀI 6: Trong này, số nội dung giới thiệu: 1: Máy khoan dụng cụ khoan kim loại 2: Phương pháp khoan kim loại  CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN BÀI 6: Câu hỏi Trình bày cấu tạo mũi khoan ruột gà ? Câu hỏi Trình bày phương pháp khoan kim loại Bài tập Khoan lỗ búa nguội theo vẽ 04 QUY TRÌNH KHOAN KIM LOẠI Trin ̀ h tư ̣ gia công Du ̣ng cu ̣ Vạch dấu chấm dấu phôi Thước – Vạch dấu Đúng kích thước hai Chấm dấu - Eke tâm Gá kẹp chặt phôi Ê tô - phôi Tư đứng khoan Máy khoan - Ê tô - phôi Đung tư Thao tác khoan Máy khoan - Ê tô - phôi Đúng động tác Kiểm tra kích thước Thước cặp - phơi stt Ghi chú Đường tâm trục tâm lỗ Trang 86/91 Giũa lỗ khoan Giũa trịn- Ê tơ U CẦU: Xác định tâm lỗ Khoan lỗ thẳng, đối xứng Trang 87/91 BẢNG THÔNG SỐ CHẾ TẠO BÚA Cỡ búa Trọng lương H gam + 5% B h b b1 a h1 r f 50 75 11 12 2 34 145 100 82 15 2,5 36 160 1,25 0,7 150 88 17 16 40 175 1,5 0,8 200 95 19 20 10 4,5 43 190 1,75 300 105 23 12 48 210 0,9 400 112 25 25 50 225 2,5 500 118 27 52 240 600 122 29 54 250 13 1,2 800 130 33 56 265 10 1000 135 35 60 280 3,5 1,3 STT 5,5 12 6,5 30 15 7,5 32 18 Tên Sơ đồ gia Thiết nguyên công bị công Kiểm tra phôi theo vẽ Bàn nguội 8,5 Đồ gá Chỉ dẫn Dụng cụ Cắt Thước cặp 0,1 mm f1 đo Phụ Phơi khơng có vết nứt Kích thước gia công mặt không nhỏ 0,1mm Trang 88/91 Gia công mặt phẳng Bàn nguội Gia công mặt phẳng Bàn nguội Giũa mặt đảm bảo độ song song với mặt Bàn nguội Lấy dấu theo vẽ Dưỡng kiểm thẳng Cần đạt độ thẳng Vết giũa phân bố theo chiều dọc Giũa phá mặt phẳng Thước góc êtơ Giũa phá mặt phẳng Thước kẹp Mặt đảm bảo độ song song với mặt Bàn nguội êtô Giũa phá mặt phẳng Thước kẹp Lấy dấu, đóng tâm Giũa mặt Bàn nguội êtô Mũi vạch Thước kẹp Đảm bảo đô vng góc mặt bên Giũa mặt Bàn nguội êtô Dưỡng kiểm tra thẳng Dưỡng kiểm êtô Giũa phá mặt phẳng Thước kẹp Dưỡng kiểm Đảm bảo độ vng góc so với mặt đầu Đảm bảo vng góc mặt bên Trang 89/91 Giũa nguội lỗ kín Bàn nguội êtơ Giũa phá Giũa trịn Giũa tinh 10 Sửa tinh bề mặt 10 -11 - 12 Bàn nguội Tôi đầu búa 13 – 14 đạt độ cứng Lị tơi máy đánh bóng êtơ Giũa tinh Thước kẹp Dưỡng kiểm Thước kẹp Dưỡng kiểm Giấy nhám Lỗ cần có kích thướcdáng theo vẽ Vát cạnh sắc, độ thẳng, nhẵn bong bề mặt Đảm bảo độ cứngbúa nhẵn khơng cịn vết giũa 49 – 56 HRC Đánh bong bề mặt Trang 90/91 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Giáo trình nguội ………………………………Trường ĐH cơng nghiê ̣p Hà Nô ̣i [2] Chế độ cắ t gia công ……………… Trường Đa ̣i Ho ̣c Bách Khoa Hà Nô ̣i [3] Giáo trình kim loại học và nhiê ̣t luyê ̣n ……Tác giả: Nghiêm Hùng Hà Nô ̣i 1968 [4] Dung sai đo lường SGK …………… Đa ̣i Ho ̣c Sư Pha ̣m Kỹ Thuâ ̣t TPHCM [5] Giáo trình Vật liệu khí cơng nghê ̣ khí …… Nhà xuấ t bản giáo du ̣c [6] Giáo trình Vật liệu khí công nghê ̣ khí …… Nhà xuấ t bản giáo du ̣c Trang 91/91 ... niệm đặc điểm phương pháp gia cơng nguội - Trình bày giống khác nguội chế tạo, nguội sửa chữa nguội lắp ráp - Trình bày cấu tạo, công dụng dụng cụ nghề nguội  Về kỹ năng: - Sử dụng kỹ thuật loại... theo máy - Trình bày quy trình thao tác vận hành máy phay  Về kỹ năng: - Vận hành thành thạo máy phay quy trình, quy phạm đảm bảo an tồn tuyệt đối cho người máy - Lập quy trình, gia công chi... hành 1- Lỗ lắp vào bàn nguội; 2- Bulông; 3- Bàn cố định; 4- Bàn quay; 5- Tay quay; - Má động; - Miếng kẹp; - Má tĩnh; 9- Đai ốc; 10 - Vít me; 1 1- Bulơng kẹp; 1 2- Rãnh T Hinh 1.3: Êtô chân 1- Tấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Gia công nguội cơ bản (Nghề Bảo trì thiết bị cơ điện Trung cấp),