0

Giáo trình Máy điện (Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử, Trình độ Cao đẳng)

67 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:52

Microsoft Word MAY DIEN BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VINATEX TP HCM GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÁY ĐIỆN NGÀNH CN KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ ngày tháng năm[.] BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VINATEX TP.HCM GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MÁY ĐIỆN NGÀNH: CN KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ- ngày …tháng năm… ……… ………………………………… TP.HCM, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình giảng dạy có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động giảng dạy học tập sinh viên hệ cao đẳng ngành CNKT điện - điện tử - Giáo trính giảng dạy Máy điện phù hợp chương trình mơn học, đáp ứng chất lượng đào tạo, phù hợp với trình độ sinh viên Xin cám ơn tất giáo viên khoa điện góp ý giúp tơi hồn thiện giáo trình TP.HCM, ngày……tháng……năm 2017 Tham gia biên soạn Ths Lữ Thái Hòa ………… MỤC LỤC Trang Lời giới thiệu Chương : MÁY BIẾN ÁP I KHÁI NIỆM CHUNG & TỔ ĐẤU DÂY CỦA MÁY BIẾN ÁP 1 Đại cương Nguyên lý làm việc máy biến áp Các đại lượng định mức Các loại máy biến áp Cấu tạo máy biến áp Tổ nối dây máy biến áp II CÁC ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC Ở TẢI ĐỐI XỨNG CỦA MÁY BIẾN ÁP Giản đồ lượng máy biến áp Độ thay đổi điện áp máy biến áp cách điều chỉnh điện áp Hiệu suất MBA 10 Máy biến áp làm việc song song 11 III CÁC MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT 11 Máy biến áp đo lường 11 Máy biến áp hàn 12 Chương II: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ I ĐẠI CƯƠNG & QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KĐB 13 Phân loại – kết cấu 13 Nguyên lý làm việc 13 Các lượng định mức 14 Công dụng máy điện không đồng 15 Máy điện không đồng làm việc rotor quay 15 Các chế độ làm việc, giản đồ lượng máy điện KĐB 16 II DÂY QUẤN PHẦN ỨNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU 18 Đại cương 18 Dây quấn có q số nguyên 19 Cách thực dây quấn máy điện xoay chiều 23 Cải thiện dạng sóng sức điện động 24 III MỞ MÁY VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ 25 Quá trình mở máy động điện không đồng 25 Các phương pháp mở máy 25 Điều chỉnh tốc độ động không đồng 27 IV MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA 29 Đại cương 29 Nguyên lý làm việc 29 Phương pháp mở máy loại động điện pha 30 Chương III: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ I ĐẠI CƯƠNG & QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 31 Đại cương 31 Nguyên lý làm việc máy điện đồng 31 Phân loại kết cấu máy điện đồng 32 Các trị số định mức máy điện đồng 34 Từ trường dây quấn kích thích (của cực từ) 34 Từ trường phần ứng 36 Cân lượng máy điện đồng 37 II MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC Ở TẢI ĐỐI XỨNG 38 Tổn hao hiệu suất máy điện đồng 38 Ghép máy phát điện đồng làm việc song song 39 Anh hưởng tải không đối xứng máy phát điện đồng 40 III ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ 40 Động điện đồng 40 Máy bù đồng 41 Chương IV: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU I ĐẠI CƯƠNG & QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 42 Đại cương 42 Nguyên lý làm việc máy điện chiều 42 Cấu tạo máy điện chiều 43 Các trị số định mức 45 Mômen điện từ công suất 45 Quá trình lượng & phương trình cân 46 Tính chất thuận nghịch máy điện chiều 48 II MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU 49 Đại cương 49 Các đặc tính máy phát điện chiều 49 Máy phát điện chiều làm việc song song 49 III ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 50 Đại cương 50 Mở máy động điện chiều 51 Đặc tính động điện chiều 52 Tài liệu tham khảo 53 GIÁO TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học: MÁY ĐIỆN Mã môn học: MH12 Thời gian thực môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thí nghiệm, thảo luận, tập: giờ; Kiểm tra: 02 giờ) I Vị trí, tính chất mơn học: - Vị trí: Mơn học học sau môn học Kỹ thuật điện - Tính chất: Là mơn học kỹ thuật sở, thuộc mơn học bắt buộc chương trình đào tạo II Mục tiêu mơn học: - Về kiến thức: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động ứng dụng số máy điện máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện chiều,… - Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức cách linh hoạt vào thực tiễn việc lắp đặt, vận hành, sửa chữa: máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện chiều,… - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Nhận thức ý nghĩa, giá trị khoa học mơn học + Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập III Nội dung môn học: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Thời gian (giờ) Số Tên chương, mục Tổng Lý Thực hành, Kiểm TT số thuyết thí nghiệm tra thảo luận, tập 1 Bài mở đầu: Khái niệm chung máy điện 0 Chương 1: MÁY BIẾN ÁP 4 Khái niệm chung tổ nối dây máy biến áp Các đặc tính làm việc tải đối xứng máy biến áp Các máy biến áp đặc biệt Chương 2: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG 10 BỘ Đại cương quan hệ điện từ máy điện không đồng Dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều Mở máy điều chỉnh tốc độ Máy điện không đồng pha Chương 3: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Đại cương quan hệ điện từ máy điện đồng Máy phát điện đồng làm việc tải đối xứng Động máy bù đồng Chương 4: MÁY ĐIỆN CHIỀU Đại cương quan hệ điện từ máy điện chiều Máy phát điện chiều Động điện chiều Tổng cộng Nội dung chi tiết: Bài mở đầu: Khái niệm chung máy điện 10 10 0 30 28 Thời gian: 01 Mục tiêu bài: - Trình bày định luật điện từ máy điện - Phân tích nguyên lý hoạt động máy phát động điện - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Nội dung bài: 2.1 Các định luật điện từ dùng máy điện 2.1.1 Lực từ 2.1.2 Hiện tượng cảm ứng điện từ 2.1.3 Sức điện động cảm ứng dây dẫn chuyển động cắt từ trường 2.1.4 Tự cảm hổ cảm 2.2 Định nghĩa phân loại máy điện 2.3 Nguyên lý máy phát điện động điện 2.3.1 Nguyên lý máy phát điện động điện 2.3.2 Tính thuận nghịch máy điện 2.4 Sơ lượt vật liệu chế tạo máy điện Chương 1: Máy biến áp Thời gian: 04 Mục tiêu chương: - Trình bày cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc máy biến áp pha ba pha; đại lượng định mức; loại máy biến áp - Tính tốn dây quấn sơ cấp thứ cấp máy biến áp - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Nội dung chương: ? ? 2.1 Khái niệm chung tổ nối dây máy biến áp 2.1.1 Đại cương 2.1.2 Nguyên lý làm việc máy biến áp 2.1.3 Các đại lượng định mức 2.1.4 Các loại máy biến áp 2.1.5 Cấu tạo máy biến áp 2.1.6 Tổ nối dây máy biến áp 2.2 Các đặc tính làm việc tải đối xứng máy biến áp 2.2.1 Giản đồ lượng máy biến áp 2.2.2 Độ thay đổi điện áp máy biến áp cách điều chỉnh điện áp 2.2.3 Hiệu suất máy biến áp 2.2.4 Máy biến áp làm việc song song 2.3 Các máy biến áp đặc biệt 2.3.1 Máy biến áp đo lường 2.3.2 Máy biến áp hàn Chương 2: Máy điện không đồng Thời gian: 10 Mục tiêu chương : - Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc động không đồng - Vẽ sơ đồ trải dây - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Nội dung chương: 2.1 Đại cương quan hệ điện từ máy điện không đồng 2.1.1 Phân loại kết cấu 2.1.2 Nguyên lý làm việc 2.1.3 Các lượng định mức 2.1.4 Công dụng máy điện không đồng 2.1.5 Máy điện không đồng làm việc rotor quay Thời gian: 03 2.1.6 Các chế độ làm việc, giản đồ lượng máy điện không đồng 2.2 Dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều 2.2.1 Đại cương 2.2.2 Dây quấn có q số nguyên 2.2.3 Cách thực dây quấn máy điện xoay chiều 2.2.4 Cải thiện dạng sóng suất điện động 2.3 Mở máy điều chỉnh tốc độ 2.3.1 Quá trình mở máy động điện không đồng 2.3.2 Các phương pháp mở máy 2.3.3 Điều chỉnh tốc độ động điện không đồng 2.4 Máy điện không đồng pha 2.4.1 Đại cương 2.4.2 Nguyên lý làm việc 2.4.3 Phương pháp mở máy loại động điện pha Kiểm tra Chương 3: Máy điện đồng Mục tiêu chương: Thời gian: 02 Thời gian: 02 Thời gian: 02 Thời gian: 01 Thời gian: 10 - Trình bày cấu tạo, nguyên lý, phản ứng phần ứng xảy máy phát điện đồng - Điều chỉnh điện áp máy phát phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Vận dụng phương pháp hòa đồng máy phát điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an tồn - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Nội dung chương: Thời gian: 04 2.1 Đại cương quan hệ điện từ máy điện đồng 2.1.1 Đại cương ? ? 2.1.2 Nguyên lý làm việc máy điện đồng 2.1.3 Phân loại kết cấu máy điện đồng 2.1.4 Các trị số định mức máy điện đồng 2.1.5 Từ trường dây quấn kích thích 2.1.6 Từ trường phần ứng 2.1.7 Cân lượng máy điện đồng 2.2 Máy phát điện đồng làm việc tải đối xứng 2.2.1 Tổn hao hiệu suất máy điện đồng 2.2.2 Ghép máy phát điện đồng làm việc song song 2.2.3 Ảnh hưởng tải không đối xứng máy phát điện đồng Thời gian: 04 2.3 Động máy bù đồng Thời gian: 02 2.3.1 Động điện đồng 2.3.2 Máy bù đồng Chương 4: Máy điện chiều Thời gian: 05 Mục tiêu chương: - Trình bày cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, phản ứng phần ứng xảy máy điện chiều - Trình bày phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động điện chiều - Trình bày nguyên nhân gây tia lửa biện pháp cải thiện đổi chiều - Vẽ phân tích sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện chiều - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Nội dung chương: Thời gian: 02 2.1 Đại cương quan hệ điện từ máy điện chiều 2.1.1 Đại cương ? ? 2.1.2 Nguyên lý làm việc máy điện chiều 2.1.3 Cấu tạo máy điện chiều 2.1.4 Các trị số định mức 2.1.5 Momen điện từ cơng suất 2.1.6 Q trình lượng & phương trình cân 2.1.7 Tính chất thuận nghịch máy điện chiều ... nối lại với nhau, có dây trung tính ký hiệu Yo  Đấu : đầu cuối pha nối đầu đầu pha kia: AX-BY-CZ AX-CZ-BY Ở máy biến áp truyền tải công suất, thường dây quấn cao áp đấu Y, dây quấn hạ áp đấu ... máy điện 10 10 0 30 28 Thời gian: 01 Mục tiêu bài: - Trình bày định luật điện từ máy điện - Phân tích nguyên lý hoạt động máy phát động điện - Rèn tính cẩn thận, phương pháp học tư duy, phát huy... Mục tiêu chương: - Trình bày cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc máy biến áp pha ba pha; đại lượng định mức; loại máy biến áp - Tính tốn dây quấn sơ cấp thứ cấp máy biến áp - Rèn tính cẩn thận,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Máy điện (Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử, Trình độ Cao đẳng),