0

Phương pháp học IELTS cơ bản

8 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2022, 12:32

Hướng dẫn học ielts cơ bản hiệu quả, giúp chúng ta nâng cao trình độ tiếng anh và cải thiện trình độ tiếng anh của bản thân, các bạn hãy tham khảo nhé. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lộ trình ứng dụng Phương pháp học tập nghiên cứu kỹ đem lại hiệu tốt cho q trình ơn luyện Thời gian: 1.5 tiếng cho kỹ Bạn tham khảo lộ trình xếp cho phù hợp với thời gian thân để đạt kết tốt Lưu ý: Các bạn hoàn thành kiến thức tảng trước học kỹ Chuyên sâu để đảm bảo hiệu tốt nhé! + & ¥ Hãy tham khảo thêm phương pháp "quả cà chua" - Pomodoro để cân việc học nghỉ ngơi trình chinh phục IELTS nhé! ☐ Listening / Speaking Review Writing / Reading Progress Test / Final Test DISTRIBUTED PRACTICE MÔ TẢ Việc luyện tập kiến thức diễn nhiều session khác nhau, dàn trải theo thời gian, thay học luyện tập liên tục đơn vị kiến thức, chuyển sang đơn vị kiến thức khác (massed practice) Chiến lược PHÂN CHIA THỜI GIAN luyện tập : THỜI GIAN ÁP DỤNG Sau khoảng thời gian (ví dụ 6-14 ngày) ôn lại kiến thức học Ví dụ: Day 11 ôn tập kiến thức Day 1, 4, 6; Day 18 tiếp tục ôn tập kiến thức Day 11, Day 24 tiếp tục ôn tập kiến thức Day 18, Giúp tăng trí nhớ, khắc sâu củng cố kiến thức học Hãy tự điều chỉnh lại thời gian ôn tập để phù hợp với lịch cá nhân thân, cần đảm bảo thời gian ôn tập kiến thức phải đủ xa (nhưng không xa) so với thời gian học kiến thức lần đầu Hiệu việc ơn tập tăng lên nhiều Gợi ý: Có thể cách lần đầu học 10 - 20 ngày RETRIEVAL PRACTICE MÔ TẢ THỜI GIAN ÁP DỤNG 'g Gợi ý cách ôn tập hiệu (đã có nghiên cứu chứng minh), giúp: - Hỗ trợ kết nối, xâu chuỗi xếp kiến thức - Hỗ trợ tăng trí nhớ, hiệu học tập lâu dài - Giúp nhận thiếu sót kiến thức, để cải thiện, học tốt vào hôm sau - Nâng cao khả tự đánh giá thân (siêu nhận thức - metacognition) Phương pháp hữu hiệu, dùng cho buổi ôn tập kiến thức - Cuối ngày học hơm - Ngay trước buổi học - Buổi sáng sau ngày học - Cuối tuần có thời gian rảnh - Cùng hơm REVIEW - làm theo Distributed practice CÁCH ÁP DỤNG - Sau hồn thành tập Nghe, Đọc, tự tóm tắt lại nội dung Nghe/ Đọc tập nói khoảng phút/ - Sau kết thúc buổi học, viết ÍT NHẤT điều vừa học buổi học - Viết lại trình tự buổi học ngày hơm - Viết tất bạn cịn nhớ kiến thức buổi học hôm trước - Vẽ mind map để tổng hợp kiến thức buổi học - Tập giảng lại kiến thức học cho bạn bè/ gia đình tưởng tượng có người lắng nghe, tập giảng lại kiến thức Sau tự tóm tắt, phát biểu lại kiến thức, mở lại phần kiến thức để tự kiểm tra xem cịn qn kiến thức để ơn tập lại kịp thời Listening / Speaking Progress Test / Final Test Writing / Reading Review " DAY DAY DAY Writing: Reading: Skimming, Scanning Mệnh đề, câu đơn, câu ghép Listening: Xác định từ khoá Câu phức, câu phức ghép Speaking: Các tiêu chí chấm Bổ trợ thêm: đánh giá IELTS Speaking Từ vựng trung cấp: Phương tiện Bổ trợ thêm: Ngữ pháp trung cấp: Mệnh đề giao thông, Công việc Bổ trợ thêm: quan hệ Phát âm bản: Tổng quan âm Từ vựng trung cấp: Giáo dục, nguyên âm Môi trường giới tự nhiên, Địa điểm nơi chốn Listening: Dự đoán đáp án DAY DAY phương diện ngữ pháp Speaking: Đưa thông tin Writing: Cách cải thiện kỹ Reading: Nhận diện từ miêu tả thân viết câu đồng nghĩa, trái nghĩa Bổ trợ thêm: DAY Bổ trợ thêm: paraphrase (2) Ngữ pháp bản: Danh từ, Tính Ngữ pháp trung cấp: Giới từ trợ thêm: từ, Động từ thời động từ Từ vựng trung cấp: Sức khoẻ Bổ Từ vựng trung cấp: Môi trường Ngữ pháp trung cấp: Thì giới tự nhiên Từ vựng trung cấp: Địa điểm nơi chốn, Cơng việc DAY Listening: Dự đốn trước đáp án Speaking: Phương pháp mở rộng câu trả lời Bổ trợ thêm: Phát âm bản: Tổng quan âm phụ âm Ngữ pháp trung cấp: Từ nối Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật thể thao Listening: Dự đoán đáp án ngôn ngữ dẫn Speaking: Thể sở thích thân (1) DAY Bổ trợ thêm: Phát âm bản: Âm tiết trọng âm từ âm tiết Ngữ pháp trung cấp: Từ nối Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật thể thao DAY 11 DAY 12 DAY 13 DAY 14 REVIEW Listening: Xác định từ khóa, dự đốn trước đáp án, dự đốn đáp án phương diện ngữ pháp Speaking: Các tiêu chí chấm đánh giá IELTS Speaking, phương pháp mở rộng câu trả lời, đưa thông tin miêu tả thân Listening: Kỹ ghi Speaking: Thể sở thích thân (2) Bổ trợ thêm: Phát âm bản: Âm cuối Từ vựng trung cấp: Mua sắm Writing: Các lỗi viết câu thường gặp Bổ trợ thêm: Ngữ pháp trung cấp: Từ nối Từ vựng trung cấp: Công việc REVIEW Reading: Skimming, Scanning, Nhận diện từ đồng nghĩa, trái nghĩa paraphrase Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu ghép, Câu phức, câu phức ghép, cách cải thiện kỹ viết câu color + code DAY Reading: Nhận diện từ đồng nghĩa, trái nghĩa paraphrase (1) Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Địa điểm, nơi chốn, Môi trường giới tự nhiên DAY 10 Reading: Dạng câu hỏi trắc nghiệm Bổ trợ thêm: Từ vựng bản: Công nghệ Từ vựng trung cấp: Ăn uống DAY 15 Listening: Nghe hiểu nội dung qua tiền tố, hậu tố Speaking: Thể cảm xúc quan điểm (1) Bổ trợ thêm: Phát âm bản: Trọng âm từ âm tiết trở lên từ ghép Ngữ pháp bản: Trạng từ Từ vựng trung cấp: Cảm xúc quan điểm, Địa điểm nơi chốn, Công việc Listening / Speaking Progress Test / Final Test Writing / Reading Review " REVIEW Listening: Xác định từ khóa, dự DAY 16 DAY 17 đốn trước đáp án, dự đoán đáp Writing: Cấu trúc song song án phương diện ngữ pháp, Reading: Dạng câu hỏi điền từ dự đốn đáp án ngơn ngữ Bổ trợ thêm: Bổ trợ thêm: DAY 18 Ngữ pháp trung cấp: So sánh dẫn Từ vựng trung cấp: Vui chơi Speaking: Các tiêu chí chấm Ngữ pháp nâng cao: Cấu trúc giải trí đánh giá IELTS Speaking, phương song song Từ vựng trung cấp: Sức khoẻ pháp mở rộng câu trả lời, đưa thông tin miêu tả thân, thể sở thích thân color + code Listening: Nghe hiểu nội dung kỹ xác định trọng âm DAY 19 Speaking: Thể cảm xúc Reading: Dạng câu hỏi xác định quan điểm (2) DAY 20 sai Bổ trợ thêm: Phát âm bản: Bắt lỗi 15 từ Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Vui chơi vựng dễ phát âm sai Từ vựng trung cấp: Cảm xúc giải trí quan điểm, Sức khoẻ, Mơi trường giới tự nhiên Phát âm trung cấp: Trọng âm câu DAY 21 DAY 22 DAY 23 DAY 24 DAY 26 DAY 27 DAY 28 DAY 29 Reading: Progress Test Bổ trợ thêm: Luyện làm đề IELTS Reading Test (Thuộc Bộ 12 Đề thi Cambridge IELTS Practice Tests kèm Giải thích đáp án) Reading: Ơn tập dạng câu hỏi Reading Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Công việc, Môi trường giới tự nhiên Speaking: Practice Test REVIEW Reading: Dạng câu hỏi điền từ, Dạng câu hỏi xác định sai Writing: Phân tích đề Writing DAY 25 REVIEW REVIEW REVIEW Reading: Dạng câu hỏi ghép nối Writing: Phân tích đề Writing Listening: Xác định từ khóa, dự Listening: Kỹ ghi chú, Nghe đoán trước đáp án, dự đoán đáp Reading: Nhận diện từ đồng Bổ trợ thêm: Bổ trợ thêm: án phương diện ngữ pháp, hiểu nội dung qua tiền tố, hậu nghĩa, trái nghĩa paraphrase, Từ vựng trung cấp: Giáo dục, Từ vựng trung cấp: Phim dự đoán đáp án ngôn ngữ tố, Nghe hiểu nội dung kỹ Dạng câu hỏi trắc nghiệm xác định trọng âm truyền thông, Công việc dẫn Writing: Các lỗi viết câu thường mua sắm Speaking: Phương pháp mở rộng Speaking:Thể sở thích gặp, Cấu trúc song song câu trả lời, đưa thông tin thân, Thể cảm xúc quan điểm miêu tả thân DAY 30 REVIEW Listening: Kỹ ghi chú, Nghe hiểu nội dung qua tiền tố, hậu tố, Nghe hiểu nội dung kỹ xác định trọng âm Speaking:Thể sở thích thân, Thể cảm xúc quan điểm Listening / Speaking Progress Test / Final Test Writing / Reading Review " DAY 31 REVIEW Reading: Skimming, Scanning, Nhận diện từ đồng nghĩa, trái nghĩa paraphrase Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu ghép, Câu phức, câu phức ghép, cách cải thiện kỹ viết câu DAY 32 DAY 33 Writing: Progress Test REVIEW Bổ trợ thêm: Reading: Ôn tập dạng câu Từ vựng trung cấp: Giáo dục, hỏi Reading Môi trường giới tự Bổ trợ thêm: nhiên Phương tiện giao thông Từ vựng trung cấp: Công việc, Luyện tập đề Writing Môi trường giới tự nhiên (Thuộc Bộ 50 luận mẫu IELTS Writing 7.0-8.0) DAY 34 color + code DAY 35 Writing: Phương pháp viết đoạn văn hiệu Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật thể thao, Công việc Ngữ pháp nâng cao: Những lỗi phổ biến viết câu Speaking: Practice Test DAY 45 DAY 40 µ Listening: Dạng câu hỏi điền từ DAY 39 DAY 37 DAY 36 DAY 38 Writing: Phương pháp đảm bảo vào chỗ trống Speaking: Kể kế hoạch Listening: Progress Test Listening: Dạng câu hỏi nhiều REVIEW mạch lạc Writing dự đoán cho tương lai lựa chọn Bổ trợ thêm: Reading: Nhận diện từ đồng Bổ trợ thêm: trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Môi trường Ngữ pháp bản: Sự sở hữu Bổ nghĩa, trái nghĩa paraphrase, Speaking: Kể khứ Ngữ pháp bản: Động từ thời giới tự nhiên, Nhà cửa đại từ Dạng câu hỏi trắc nghiệm Bổ trợ thêm: động từ Luyện làm đề IELTS Listening - Ngữ pháp trung cấp: Từ nối Writing: Các lỗi viết câu thường Phát âm bản: Âm cuối Từ vựng trung cấp: Phim gặp, Cấu trúc song song Từ vựng trung cấp: Địa điểm truyền thông, Giáo dục, Phương Ngữ pháp trung cấp: Thì khứ Test (Thuộc Bộ 12 Đề thi Từ vựng trung cấp: Địa điểm Cambridge IELTS Practice Tests nơi chốn, Môi trường giới tiện giao thông, Môi trường kèm Giải thích đáp án) tự nhiên nơi chốn, Giáo dục giới tự nhiên DAY 41 DAY 42 DAY 43 DAY 44 Writing: Luyện tập viết đoạn văn Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Công việc, Môi trường giới tự nhiên, Phương tiện giao thông Speaking: Progress Test Bổ trợ thêm: Phát âm trung cấp: Chunking, Nối âm Luyện tập trả lời câu hỏi Speaking (Thuộc Bộ mẫu IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm Audio & Bài tập ứng dụng) REVIEW Reading: Dạng câu hỏi điền từ, Dạng câu hỏi xác định sai Writing: Phân tích đề Writing REVIEW Listening: Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, Dạng câu hỏi điền từ vào chỗ trống Speaking: Kể khứ REVIEW Writing: Phương pháp viết đoạn văn hiệu quả, Phương pháp đảm bảo mạch lạc Writing, Luyện tập viết đoạn văn Listening / Speaking Progress Test / Final Test Writing / Reading Review " DAY 46 DAY 47 REVIEW Reading: Ôn tập dạng câu hỏi Reading Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Công việc, Môi trường giới tự nhiên Writing: Final Test Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Môi trường giới tự nhiên, Phương tiện giao thông Luyện tập đề Writing (Thuộc Bộ 50 luận mẫu IELTS Writing 7.0-8.0) DAY 51 REVIEW Listening: Dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, Dạng câu hỏi điền từ vào chỗ trống, Dạng câu hỏi nối Speaking: Kể khứ, Kể kế hoạch dự đoán cho tương lai DAY 56 Speaking: Practice Test DAY 52 DAY 48 Listening: Dạng câu hỏi nối Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Phim truyền thông DAY 53 REVIEW REVIEW Listening: Kỹ ghi chú, Nghe Reading: Skimming, Scanning, hiểu nội dung qua tiền tố, hậu Nhận diện từ đồng nghĩa, tố, Nghe hiểu nội dung kỹ trái nghĩa paraphrase xác định trọng âm DAY 57 DAY 58 color + code DAY 49 DAY 50 Writing: Practice Test REVIEW Writing: Phương pháp viết đoạn văn hiệu quả, Phương pháp đảm bảo mạch lạc Writing, Luyện tập viết đoạn văn DAY 54 DAY 55 Writing: Practice Test DAY 59 DAY 60 REVIEW REVIEW REVIEW REVIEW Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu Speaking: Kể khứ, Kể Listening: Dạng câu hỏi nhiều Reading: Ôn tập dạng câu hỏi ghép, Câu phức, câu phức ghép, kế hoạch dự đoán cho lựa chọn, Dạng câu hỏi điền từ Reading cách cải thiện kỹ viết câu tương lai vào chỗ trống, Dạng câu hỏi nối Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Công việc, Môi trường giới tự nhiên Listening / Speaking Progress Test / Final Test Writing / Reading Review " DAY 61 Writing: Practice Test DAY 63 DAY 64 DAY 65 Speaking: Practice Test REVIEW Writing: Phương pháp viết đoạn văn hiệu quả, Phương pháp đảm bảo mạch lạc Writing, Luyện tập viết đoạn văn REVIEW Speaking: Thể sở thích thân, Thể cảm xúc quan điểm DAY 68 DAY 69 DAY 70 a DAY 62 DAY 67 Reading: Final Test Bổ trợ thêm: Luyện làm đề IELTS Reading Test (Thuộc Bộ 12 Đề thi Cambridge IELTS Practice Tests kèm Giải thích đáp án) DAY 72 Writing: Practice Test DAY 73 DAY 74 REVIEW REVIEW REVIEW Reading: Skimming, Scanning, Speaking: Thể sở thích Listening: Dạng câu hỏi nhiều lựa Nhận diện từ đồng nghĩa, trái thân, Thể cảm xúc chọn, Dạng câu hỏi điền từ vào nghĩa paraphrase quan điểm chỗ trống, Dạng câu hỏi nối color + code DAY 66 Listening: Final Test Bổ trợ thêm: Từ vựng trung cấp: Phương tiện giao thông, Môi trường giới tự nhiên Luyện làm đề IELTS Listening Test (Thuộc Bộ 12 Đề thi Cambridge IELTS Practice Tests kèm Giải thích đáp án) DAY 71 Speaking: Final Test REVIEW Bổ trợ thêm: Phát âm trung cấp: Trọng âm Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu ghép, Câu phức, câu phức ghép, câu, Ngữ điệu Luyện tập trả lời câu hỏi cách cải thiện kỹ viết câu Speaking (Thuộc Bộ mẫu IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm Audio & Bài tập ứng dụng) DAY 75 DAY 76 IELTS Mock Test - Full kỹ Lưu ý: Bài kiểm tra Prep.vn gồm: Reading & Listening: Test (Thuộc Bộ 12 Đề thi Cambridge IELTS Practice Tests kèm Giải thích đáp án) đề Speaking (Thuộc Bộ mẫu IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm Audio & Bài tập ứng dụng) đề Writing (Thuộc Lesson 1, Bộ 50 luận mẫu IELTS Writing 7.0-8.0) ... thúc buổi học, viết ÍT NHẤT điều vừa học buổi học - Viết lại trình tự buổi học ngày hơm - Viết tất bạn cịn nhớ kiến thức buổi học hôm trước - Vẽ mind map để tổng hợp kiến thức buổi học - Tập... Listening: Xác định từ khóa, dự đốn trước đáp án, dự đoán đáp án phương diện ngữ pháp Speaking: Các tiêu chí chấm đánh giá IELTS Speaking, phương pháp mở rộng câu trả lời, đưa thông tin miêu tả thân Listening:... Ngữ pháp bản: Sự sở hữu Bổ nghĩa, trái nghĩa paraphrase, Speaking: Kể khứ Ngữ pháp bản: Động từ thời giới tự nhiên, Nhà cửa đại từ Dạng câu hỏi trắc nghiệm Bổ trợ thêm: động từ Luyện làm đề IELTS
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp học IELTS cơ bản,