0

Mạch khóa cửa thông minh

48 40 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2022, 15:30

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH KHÓA CỬA THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN Giảng viên hướng dẫn Th S Nguyễn Thị. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH KHÓA CỬA THÔNG MINH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực Lớp : Th.S Nguyễn Thị Bảo Thư : Bùi Tất Thành : ĐHĐI5A4 Thái Bình, tháng năm 2020 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, giáo trường Đại Học Thái Bình, đặc biệt thầy cô khoa Điện-Điện Tử tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy nhà trường truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích để thực khóa luận có hành trang vững cho nghiệp tương lai sau Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bố mẹ tôi, người bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ tơi có thời gian nghiên cứu đề tài hết lịng hỗ trợ tơi mặt tinh thần suốt thời gian thực đề tài Trong trình thực luận văn, cố gắng hoàn thiện đề tài qua tham khảo tài liệu, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp chắn khơng tránh khỏi sai sót Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân cịn nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp thầy giáo để khóa luận em hồn thiện Thái Bình, ngày 15 Tháng năm 2020 Sinh viên Bùi Tất Thành NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thái Bình, ngày … tháng … năm 2020 (Ký, ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thái Bình, ngày … tháng … năm 2020 (Ký, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Lý lựa chọn đề tài 2 Mục tiêu đề tài 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG I : LINH KIỆN SỬ DỤNG 1.1.Arduino UNO R3…………………………………………………………… ……4 1.2.Màn hình LCD .14 1.3.Động Servo SG90 19 CHƯƠNG II:SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 22 2.1 Sơ đồ khối: 22 2.2 Chức khối 22 2.3 Sơ đồ nguyên lý 23 2.4 Nguyên lý hoạt động 23 2.5 Chương trình (code): 24 CHƯƠNG III: HƯỚNG PHÁT TRIỂN .31 3.1 Mở cửa vân tay 31 3.2 Mở khóa thẻ từ 33 3.3 So sánh đánh giá phương pháp .38 CHƯƠNG IV:ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾT LUẬN 40 4.1.Kết đạt được: 40 4.2.Hạn chế: 40 4.3.Phạm vi ứng dụng: .40 4.4.Kết luận: 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Arduino uno Hình 1.2: Arduino nano .5 Hình 1.3: Các loại arduino Hình 1.4: Arduino UNO R3 Hình 1.5: Sơ đồ kết nối arduino uno r3 10 Hình 1.6: Bàn phím keypad .13 Hình 1.7: Sơ đồ nối dây bàn phím keypad 14 Hình 1.8: LCD 1602 xanh 15 Hình 1.9: LCD 1602 Xanh dương 5v 16 Hình 1.10: Module giao tiếp I2C .18 Hình 1.11: Sơ đồ kết nối dây I2CĐộng Servo SG90 .19 Hình 1.12: Động Servo SG90 .20 Hình 1.13: Sơ đồ kết nối dây Servo SG90 21 Hình 2.1: Sơ đồ khối 22 Hình 2.2: Sơ đồ kết nối dây mạch .23 Hình 3.1: Mở cửa sử dụng vân tay .31 Hình 3.2: Máy quét thẻ từ 37 DANH MỤC BIỂU BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1: Thông số kỹ thuật Arduino board Bảng 1.2: Kết nối module I2C Arduino: 18 Bảng 2.1: Nhật ký công việc………………………………………………………….30 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình LỜI MỞ ĐẦU Trong xã hội đại, phát triển ngành điện tử viễn thông yêu cầu thiếu để thúc đẩy kinh tế phát triển góp phần nâng cao đời sống xã hội Ngày nay, giới, điện tử viễn thông không ngừng phát triển với tốc độ cao thâm nhập ngày sâu vào tất lĩnh vực đời sống xã hội Cùng với phát triển vũ bão đó, ngành điện tử viễn thông Việt Nam nỗ lực đường tìm chỗ đứng cho Trong đó, lĩnh vực bảo mật mảng lớn mà cần quan tâm Chính thế, với mục đích làm quen bước đầu với việc thiết kế mạch điện tử nói chung với hệ thống an tồn, bảo mật nói riêng, chúng em chọn đề tài “Thiết kế chế tạo mạch khóa cửa thơng minh sử dụng vi điều khiển” để nghiên cứu thực Đề tài khơng lớn song mặt ngun lý phát triển thành ứng dụng quản lý theo thẻ từ, vân tay, mã vạch, mã hoá khu vực đặc biệt cần phải có máy tính đại với CSDL, ngồi mật mã cịn kiểm tra tần số giọng nói camera kiểm tra hình ảnh mà cần thiết Vì thế, em bước sở để nghiên cứu ứng dụng lớn sau GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Lý lựa chọn đề tài Với gia đình, qua, xí nghiệp, trường học hay nơi đâu, để bảo vệ tài sản phòng Trên cánh cửa vào trang bị thêm khóa Hiện thị trường có nhiều loại khóa cửa khóa khí, cáckhóa khí gặp vấn đề lớn tính bảo mật khóa khơng cao, nên dễ dàng bị phá khóa chìa khóa đa Đa số khố kỹ thuật số có bán thị trường Hàn Quốc sản xuất, chủ yếu loại khoá tay nắm có giá cao Khố sử dụng phương pháp cài đặt mã số (như khoá số loại vali hay cặp số) để khoá mở người sử dụng cài đặt số Hệ thống số khoá thiết kế phím bấm số điện thoại nên tiện lợi sử dụng Bên cạnh loại có chức khố mã số, cịn có loại kèm theo chức khố chìa Chìa loại đặc biệt loại thơng thường, làm cạnh, khó làm loại khố cạnh Khố kỹ thuật số cịn có loại mở dấu vân Loại khố đăng ký 25 40 vân tay khác Như bạn lưu lại nhiều vân tay người gia đình vào nhớ khố Khi cho vân tay có lưu nhớ cửa mở Phần lớn loại khơng sử dụng chìa Vì để nâng cao yêu cầu tính bảo mật để bảo vệ tài sản, dao diện dễ sử dụng Nhóm nghiên cứu chúng tơi đề giải pháp dùng khóa số dựa tảng kỹ thuật vi điều khiển Mục tiêu đề tài - Mục tiêu tổng quát  Tìm hiểu nguyên lý, ứng dụng vi điều khiển  Ứng dụng lý thuyết vi điều khiển vào thiết kế mạch khóa cửa thơng minh - Mục tiêu cụ thể  Thiết kế mạch khóa cửa thơng minh thực tế  Báo cáo lý thuyết, nguyên lý thiết kế mạch khóa cửa thơng minh GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Nghiên cứu vi điều khiển  Nhu cầu sử dụng khóa cửa thơng minh  Phạm vi ứng dụng khóa thơng minh Phương pháp nghiên cứu Sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác :  Thu thập tài liệu liên quan đến đề tài  Nghiên cứu phát triển sở lý luận thực tiễn đề tài  Nghiên cứu thí nghiệm phịng khảo sát, thử nghiệm mơ hình thử nghiệp thực tế Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương :  Chương I: Linh kiện sử dụng  Chương II: Sơ đồ khối nguyên lý hoạt động  Chương III: Hướng phát triển  Chương V: Đánh giá kết đạt kết luận  Tài liệu tham khảo GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình { Serial.println(customKey); Str[8]= customKey; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Mat khau"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Str); } if (character ==3) { Serial.println(customKey); Str[9]= customKey; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Mat khau"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Str); } if (character ==4) { Serial.println(customKey); Str[10]= customKey; activated=1; } character=character+1; } if (activated == 1) { /*Change your password below!!! Change each of Str[6], Str[7], Str[8], Str[9]*/ if(Str[10]='A' && character==5 && Str[6]=='9' && Str[7]=='9' && Str[8]=='9' && Str[9]=='9' ) { myservo.write(mot_max); lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); lcd.print("oke"); activated = 2; analogWrite(buzzer,240); GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 27 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình delay(250); analogWrite(buzzer,200); delay(250); analogWrite(buzzer,180); delay(250); analogWrite(buzzer,250); delay(250); analogWrite(buzzer,LOW); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); lcd.print("Xin chao"); delay(500); lcd.setCursor(2,1); lcd.print("Dien-Dien tu"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(3,0); lcd.print("Cua da mo"); lcd.setCursor(2,1); lcd.print("Dien-Dien tu"); } else { lcd.clear(); lcd.setCursor(1,0); lcd.print("Sai mat khau"); lcd.setCursor(3,1); lcd.print("Thu lai"); analogWrite(buzzer,150); delay(3000); analogWrite(buzzer,LOW); character=0; Str[6]= '-'; Str[7]= '*'; Str[8]= '*'; Str[9]= '*'; Str[10]= ' '; activated = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); lcd.print("Mat khau"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Str); GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 28 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình } } if (activated == 2) { if(customKey == 'B' ) { myservo.write(mot_min); activated = 0; character=0; Str[6]= '-'; Str[7]= '*'; Str[8]= '*'; Str[9]= '*'; Str[10]= ' '; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Mat khau"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Str); } } } GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 29 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình NHẬT KÝ CƠNG VIỆC Thời gian thực Từ ngày, Đến ngày, tháng Xây dựng đề cương nghiên cứu chi 27/04/2020 tháng 28/04/2020 TT Hoạt động nghiên cứu tiết Nội dung chuẩn bị vật tư, linh kiện Sản phẩm đạt Vật liệu Nội dung nghiên cứu ưu điểm , nhược điểm Phương pháp tốt nhất, nguyên lý Khung sơ Thu thập viết tổng quan tài liệu 27/04/2020 04/05/2020 Tài liệu Điều tra khảo sát, thí nghiệm, thu 29/04/2020 04/05/2020 Thông số thập số liệu Nội dung kiểm tra linh kiện 06/05/2020 Lỗi-đổi Nội dung quan sát 08/05/2020 Lắp ráp Xử lý kết 09/05/2020 Test Viết báo cáo nội dung 05/05/2020 12/05/2020 Báo cáo 13/05/2020 14/05/2020 Chỉnh sửa Số nội dung (như mục 1) Bổ sung số liệu/thử nghiệm/ứng dụng Tổng kết số liệu Viết báo cáo tổng hợp 14/05/2020 Báo cáo Hoàn thiện báo cáo 15/05/2020 15/05/2020 Nộp sản phẩm 16/05/2020 19/05/2020 Nghiệm thu đề tài 19/05/2020 Sản phầm Bảng 2.1: Nhật ký công việc CHƯƠNG III: HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trên thực tế nhiều khóa thơng minh bảo mật khác sử dụng cảm biến vân tay hay dùng thẻ từ 3.1 Mở cửa vân tay GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 30 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Hình 3.1: Mở cửa sử dụng vân tay Để mở phương thức người dùng cần phải đăng kí vân tay hệ thống Trên thị trường bạn tham khảo nhiều địa mua khóa vân tay giá rẻ với chất lượng tốt Một số địa uy tín, tin cậy khóa vân tay VNLOCK với thương hiệu lâu năm thị trường khóa thơng minh phổ biến Đăng kí dấu vân tay chủ Trên khóa vân tay cho phép đăng kí 10 dấu vân tay chủ Cách đăng kí: Người dùng đặt tay lên hình cảm ứng khóa sau làm theo bước hướng dẫn nhà sản xuất, thường người dùng yêu cầu quét lần để xác nhận vân tay Trong trường hợp khóa có vân tay chủ mà muốn đăng kí tiếp vân tay chủ thực thao tác tương tự cần có đồng ý người quản lý Để mở khóa dấu vân tay cần đăng kí dấu vân tay với hệ thống quản lý Đăng kí vân tay thành viên Đối với vân tay thành viên thao tác đăng kí tương tự với vân tay chủ cần có đồng ý người quản lý Trong trường hợp thuê giúp việc theo giờ, nhân viên tạm thời… đăng kí mã vân tay tạm thời GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 31 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Cách mở khố vân tay Khóa cửa vân tay sử dụng công nghệ sinh trắc học dấu vân tay — công nghệ tiên tiến, đại độc Dấu vân tay người nhất, gần khơng có trùng lặp nên khơng có khả làm giả Cửa khóa vân tay mở với thao tác vô đơn giản đặt ngón tay có dấu vân tay đăng kí lên hình cảm ứng khóa Nếu dấu vân tay trùng với vân tay đăng kí với hệ thống máy chủ khóa tự động mở 1s Ngược lại, dấu vân tay sai cửa tự động phát tín hiệu cảnh báo giọng nói âm Ngồi ra, khóa cửa vân tay cịn mở thẻ từ mật mã Tiện ích đầu tiện mở cửa dấu vân tay dùng vân tay làm chìa khóa để mở cửa nhà mình, hay cửa Khơng dùng đến khóa chìa truyền thống Tiện ích thứ việc mở cửa vân tay, dấu vân tay giúp bạn tăng cường an ninh, an tồn cho cánh cửa Tiện ích thứ 3, khơng cần phải sợ khóa cửa hay chưa, hay có mang chìa khóa theo bên hay khơng Vì dùng khóa cửa dấu vân tay Khi bạn khép cửa lại khóa tự động khóa cửa lại, khơng cần phải thao tác thêm Tiện ích thứ 4, Nó giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian mở cửa, mở dấu vân tay nhanh chóng Thử nghĩ buổi sáng thức dậy làm thức dậy phải tranh thủ làm đủ vệc để chuẩn bị làm, đến lúc lại khơng biết chìa khóa để đâu, làm vội vàng khơng biết cửa đóng hay chưa? khóa mở cửa dấu vấn tay giúp cho bạn nhiều sống ngày Khóa mở cửa dấu vân tay giúp bạn tránh nhiều việc trộm đột nhập, bẻ khóa ăn trộm đồ nhà bạn Khóa cửa dấu vân tay có chìa khóa dành cho bạn có cố khẩn cấp hết Pin, khóa tạm thời khơng mở dấu vân tay Vì dùng pin để hoạt động nên có trường hợp rủi ro khóa vân tay bị hết pin khơng thể dùng vân tay, thẻ từ hay mật mã để mở cửa Nhà sản xuất tính tốn đến trường hợp nên đưa giải pháp mở khóa vân tay chìa khóa thiết kế an tồn, bảo mật, khả chống chép GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 32 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Để mở cửa chìa khóa bạn cần mở nắp ổ khóa khóa, dùng khóa để mở sau tiến hành thay pin cho khóa 3.2 Mở khóa thẻ từ Khóa cửa thẻ từ loại khóa cửa thuộc danh mục khóa điện tử, khóa thẻ từ sản phẩm thiết bị an ninh trang bị phổ biến hộ, biệt thự, vila, nhà phố, văn phòng Khi sử dụng sản phẩm khoa the tu không cần phải mang theo trùm chìa khóa tryền thống bất tiện trước, bạn cần để thẻ từ nhỏ gọn ví da dán trực tiếp điện thoại mặt khác bạn quên thẻ từ bạn mở cửa mã số trang bị mặc định sản phẩm khóa từ tất tính thơng minh, an tồn thuận tiện Hay gọi với nhiều tên gọi khác là: hệ thống kiểm soát vào thẻ từ, hệ thống kiểm sốt vào, khóa cửa điện tử, kiểm sốt cửa vào, khóa cửa thẻ từ, khóa từ cho cửa gỗ, khóa từ cửa kính hệ thống khóa cửa sử dụng thẻ từ có chíp để đóng mở cửa Hệ thống thường lắp đặt hệ thống cửa công ty, cửa kho, cửa khu công nghiệp, nhà trọ Hiện hệ thống khóa đóng mở cửa thẻ từ sử dụng rộng rãi tính hiệu chi phí thấp Một hệ thống khóa đóng mở cửa thẻ từ có giá từ đến triệu GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 33 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Hệ thống khóa đóng mở cửa thẻ từ bao gồm: đầu đọc thẻ từ, khóa chốt gắn cửa, phụ kiện kèm, nguồn cung cấp điện Từ xưa đến nay, khóa cửa hiểu dụng cụ kim loại làm với mục đích để ngăn không cho phép người khác mở cửa không phép Muốn mở cửa phải có chìa khóa làm kim loại khóa Ngày nay, khóa cửa coi thiết bị bảo mật với cách mở cửa đại hơn, ứng dụng công nghệ kĩ thuật cao khơng có tác dụng ngăn mở cửa mà thiết bịu bảo mật, đảm bảo mức an toàn cao nhất, chống đột nhập, phá khóa, bẻ khóa….Hiện có nhiều loại khóa có độ bảo mật cao tiện dụng thẻ từ, vân tay, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng tiếng nói… Một sản phẩm khóa thơng minh đại ững dụng rộng rãi khóa thẻ từ Khóa thẻ từ gì? Khóa thẻ từ (Khóa cửa từ, khóa từ) có tên gọi keycard lock với kết cấu bên đặc biệt tạo nên tính bền độ bảo mật cao Cấu tạo khóa thẻ từ Khóa gồm phận, mặt khóa trước, mặt khóa sau làm chất liệu siêu bền, chống cháy chống va đập tốt thép không gỉ hợp kim kẽm quan trọng ruột khóa với bo mạch bên Thường khóa thẻ từ thiết kế với ổ khóa kim loại có lõi từ tính tổ hợp hình học 28 41 lõi từ Ngồi ra, khóa thẻ từ thường thiết kế thêm ổ bi chìa cơ, để phịng trường hợp khơng mở thẻ dùng chìa để mở cửa Cơ chế hoạt động ổ khóa giống với loại khóa truyền thống quen thuộc mà dùng Bộ phận quan trọng khóa thẻ từ phần bo mạch khóa, phần phải sản xuất công nghiệp dây chuyền công nghệ đảm bảo tính xác, ngồi việc xử lí bề mặt chíp điện tử cần sử dụng kĩ thuật đảm bảo độ bền tính bảo mật cho sản phẩm Khóa thẻ từ sử dụng loại chìa khóa loại thẻ có hình dáng thẻ tín dụng Thẻ từ phổ biến sử dụng loại RFID Công nghệ RFID (Radio Frequency GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 34 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Identification) cơng nghệ nhận dạng đối tượng sóng vơ tuyến, cho phép đọc thơng tin chứa chip khoảng cách xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp Thẻ RFID thẻ gắn chip + Anten, thẻ thường có lớp:  Lớp mặt trước mặt sau thẻ lớp phủ thường làm nhựa cứng  Lớp thứ hai bên lớp phủ thường lớp Platic có tác dụng cố định bảo vệ lớp  Lớp chip điện tử vòng anten thu sóng radio Thẻ lập trình điện tử với thông tin Mỗi cá nhân sử dụng thẻ, thẻ có mã số không trùng lặp đồng thời thông tin chi tiết cá nhân lưu phần mềm ứng với mã thẻ Nguyên lí hoạt động khóa thẻ từ Khóa điện tử dùng diot bán dẫn, loại mạch điện tử có nhiều loại chức như: diot chỉnh lưu, diot tách sóng (cao tần), diot ổn áp (zener)…Mạch điện tử diot bán dẫn sử dụng khóa đóng ngắt dịng điện tự động Mạch điện tử phần định đến việc bật mở đóng chốt cửa Loại khóa điện từ phải dùng mạch điện vậy, nhiên loại khóa có phương thức mở khách dẫn tới cấu mạch điện khác Khóa từ sử dụng hệ thống mạch điện này, nguồn điện cung cấp từ nguồn pin pin tùy theo thiết kế nhà sản xuất Trên sở mạch điện kết hợp với số phương thức nhận dạng đối tượng, nhà sản xuất sản xuất loại khóa mong muốn Riêng khóa thẻ từ thường nhận dạng đối tượng qua mã số thẻ truyền nhận qua thu phát sóng radio Hệ thống hoạt động sau: Trong bo mạch khóa thẻ từ tích hợp đầu đọc thẻ (reader) cảm biến (sensor) thiết bị kết nối không dây với thẻ để dễ dàng nhận dạng đối tượng Dữ liệu từ đầu đọc thẻ truyền trung tâm xử lý nhận diện, trung tâm kết nối với máy tính, máy tính cài đặt phần mềm quản lí thơng tin bên sản xuất phân phối khóa thẻ từ cung cấp GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 35 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Khi người dùng muốn mở cửa cần đưa thẻ từ lên ô quẹt thẻ Trên thẻ từ (thẻ RFID MF) có hệ thống anten thu phát sóng vơ tuyến liên kết thẻ thiết bị đọc Thiết bị đọc phát tín hiệu sóng để kích họat, truyền sóng nhận dạng đối tượng sau chuyển thơng tin đọc trung tâm đối chiếu thông tin đăng kí trước Nếu thơng tin xác, hệ thống bật mở chốt khóa mở cửa Thơng tin chuyển mã hóa theo dạng mã code Sau người dùng vào, cửa tự động khóa lại để đảm bảo an tồn Khóa thẻ từ thiết bị điện tử thiếu hệ thống kiểm soát vào đại ngày Cùng với phần mềm kiểm soát vào cửa, người dùng có cơng cụ kiểm sốt an ninh kết hợp với nhiều tính khác tạo quản lí tối ưu hiệu Hệ thống kiểm sốt cửa vào trực tuyến tải liệu offline, hiển thị thông tin người sử dụng, vào xác, tính cơng – tính lương, quản lí buồng phịng khách sạn, xuất file báo cáo, phân quyền người sử dụng… Đó lí khóa cửa từ có mặt hầu hết cơng trình kiến trúc lớn nhỏ, đặc biệt nơi có nhu cầu sử dụng cao Hiện nay, nhiều nhà sản xuất khóa cửa từ ứng dụng công nghệ bảo mật vào cơng trình qn sự, đảm bảo an ninh quan phủ… Một vài hình ảnh khóa đóng mở cửa thẻ từ thông dụng GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 36 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Hình 3.2: Máy quét thẻ từ GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 37 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình 3.3 So sánh đánh giá phương pháp Khóa số cửa nhà Về chất loại khóa điện tử mã số sử dụng mật số bí mật mà gia chủ, người sử dụng cài đặt biết Người dùng chủ động thiết lập mật thiết bị khóa trước sau lần mở cửa nhập nhập cài đặt đăng ký để mở cửa Nếu nhập sai mật cửa từ chối mở Khóa cửa từ số giúp người dụng mở khóa cửa khơng cần chìa khơng lo vấn đề để qn chìa khóa Điều quan tâm bạn phải ghi nhớ mật mở khóa thiết lập vào bảo mật mật Người sử dụng cho thành viên bạn muốn cho mở cửa chắn yêu cầu thành viên không cung cấp mật mở khóa cửa cho Khóa cửa vân tay thơng minh Khóa cửa vân tay loại khóa cửa điện tử thơng minh cách mở khóa cửa nhà khơng cần chìa Bởi chìa khóa cửa loại khóa cửa cổng vân tay vân tay nhận dạng bạn Dựa nguyên tắc người sinh có kiểu vân tay nên việc sử dụng lắp khóa cửa vân tay để mở khóa cửa có tính bảo mật tốt Để mở/ khóa cửa dấu vân tay người dùng cần thiết lập đăng ký vân tay hình cảm ứng Vân tay lưu trữ lần mở cửa đặt vân tay quét đối chiếu với liệu đăng ký, lưu trữ trước đó, trùng khớp khóa cửa vân tay mở cho bạn Khóa cửa nhà vân tay sử dụng nhiều chung cư, hộ, văn phòng tiện dụng khơng cần chìa khóa Người sử dụng thiết lập nhiều dấu vân tay mở cửa người bạn cấp quyền quét lưu trữ vân tay mở khóa cửa vào GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 38 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình Khóa cửa thẻ từ Khóa cửa từ, khóa cửa thẻ từ hay khóa từ cửa vào cách gọi dùng cho loại khóa cửa nhà sử dụng cơng nghệ nhận dạng sóng vơ tuyến Trong khóa cửa từ có thẻ từ ổ khóa đóng vai trị thu phát tín hiệu ăng-ten Khóa cửa thẻ từ hoạt động với nguyên lý đóng mở dựa việc xác thực thẻ từ thiết bị đọc tần số thẻ khóa Cách sử dụng khóa cửa từ dùng thẻ từ thẻ phải đăng ký trước với thiết bị mở cửa Nếu thiết bị đọc ổ khóa từ cửa nhà đọc tần số thẻ trùng cửa mở ngược lại cửa khơng thể mở Hiện khóa thẻ từ cho khách sạn, chung cư, cách khóa cửa từ bên bên sử dụng phổ biến tính tiện dụng, người hữu thẻ trùng khớp với ổ khóa từ mở cửa Khóa cửa từ chống trộm phân thành loại là:  Khóa cửa nhà thẻ từ cảm ứng: loại khóa sử dụng sóng PF để mở người dùng cần đưa thẻ từ lại vần khóa sóng định dạng phát thẻ có tần số hay không để mở từ chối  Khóa cửa dùng thẻ từ cảm ứng thơng minh: loại khóa mà người dùng cần quẹt thẻ vào đầu đọc thân khóa Tại đầu đọc có rãnh ghi liệu thiết lập mở liệu nhận dạng xác Khóa từ cửa vào sử dụng phổ biến cho nhiều loại cửa như: khóa từ cửa nhà, cửa chính, cửa cổng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa sắt, cửa cuốn, cửa kính lề sàn, cửa kính cường lực, khóa cửa nhà vệ sinh khơng chìa,… áp dụng nhiều nơi, đặc biệt khu vực thành phố Hà Nội, TPHCM… Hệ thống khóa cửa từ sản xuất nước, chẳng hạn khoá từ cửa nhôm xingfa đồng thời nhập từ nhiều quốc gia khóa cửa từ Hàn Quốc, Nhật Bản… nhiều hãng chất lượng tốt Tùy theo môi trường mục đích sử dụng khác người dùng chọn cách mở cửa phương pháp khác Ngoài sử dụng kết hợp khóa số vân tay hay khóa số thẻ từ GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 39 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾT LUẬN 4.1 Kết đạt được:  Thiết bị hoạt động xác ổn định, tuổi thọ cao  Tiện lợi cho người sử dụng    4.2 Nhỏ gọn đặt vị trí Tính bảo mật cao Gía thành rẻ so với mẫu vân tay hay thẻ từ Hạn chế: Do nguồn sử dụng dùng trực tiếp điện lưới nên điện thiết bị không hoạt động Khắc phục: thiết kế nguồn pin riêng cho thiết bị hoạt động ổn định 4.3 Phạm vi ứng dụng:  Tất người sử dụng  Thiết bị hoạt động tốt điều kiện thời tiết  Sử dụng rộng rãi nhà thông minh 4.4 Kết luận: Do sản phẩm đầu tay thời gian có hạn gặp nhiều sai sót em tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thêm vào thiết bị với tính bảo vệ giúp ích cho người sử dụng Và hi vọng qua thi em nhận góp ý đến từ thầy bạn GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 40 SVTH: BÙI TẤT THÀNH Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu tiếng Việt: [1] google.com [2] Tbu.edu.vn [3] datasheetcatalog.com [4] https://dammedientu.vn [5] banlinhkien.vn [6] linkiendientu.vn [7] arduino.com.vn - Tài liệu tiếng Anh: [1] Tiếng anh chuyên nghành điện-điện tử (Nguyễn Hoàng Thanh Ly) GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO THƯ 41 SVTH: BÙI TẤT THÀNH ... dạng xác Khóa từ cửa vào sử dụng phổ biến cho nhiều loại cửa như: khóa từ cửa nhà, cửa chính, cửa cổng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa sắt, cửa cuốn, cửa kính lề sàn, cửa kính cường lực, khóa cửa nhà... mở cửa chắn yêu cầu thành viên không cung cấp mật mở khóa cửa cho Khóa cửa vân tay thơng minh Khóa cửa vân tay loại khóa cửa điện tử thơng minh cách mở khóa cửa nhà khơng cần chìa Bởi chìa khóa. .. điều khiển vào thiết kế mạch khóa cửa thông minh - Mục tiêu cụ thể  Thiết kế mạch khóa cửa thơng minh thực tế  Báo cáo lý thuyết, ngun lý thiết kế mạch khóa cửa thơng minh GVHD: NGUYỄN THỊ BẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch khóa cửa thông minh,