0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP THỰC TẾ CỘNG ĐỒNG

16 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2022, 22:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT MƠN HỌC: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ BUỔI THẢO LUẬN THỨ BA Nhóm – CLC45QTLA GIẢNG VIÊN: Th.S Nguyễn Trần Bảo Uyên Thành phố Hồ Chí Minh DANH SÁCH NHĨM 01 – CLC45QTLA STT HỌ TÊN Trần Ngọc Bội MSSV NHIỆM VỤ 2053401020022 Thực Bài tập + Tổng hợp, chỉnh sửa Hồ Nguyễn Phương 2053401020035 Thực nhận định Dung Lê Hoàng Gia Huy 2053401020074 Thực nhận định Nguyễn Hồng Lâm 2053401020089 Phân tích Bản án số Bản án số 04/2018/DSPT Trần Lê Diệu Linh 2053401020101 Phân tích 04/2018/DSPT Bùi Thu Ngọc 2053401020141 Thực Bài tập + Tổng hợp, chỉnh sửa Nguyễn Đức Quân 2053401020175 Phân tích Bản án số Bản án số 04/2018/DSPT Lý Huỳnh Phương 2053401020263 Uyên Phân tích 04/2018/DSPT BÀI TẬP THẢO LUẬN TUẦN THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN PHẦN I: NHẬN ĐỊNH Tranh chấp cho thuê lại lao động tranh chấp dân Nhận định Sai CSPL: điểm b khoản Điều 32 BLTTDS năm 2015, khoản Điều 179 BLLĐ năm 2019 Theo quy định điểm b khoản Điều 32 BLTTDS năm 2015, tranh chấp cho thuê lại lao động tranh chấp lao động, tranh chấp dân Hiện nay, pháp luật chưa có khái niệm rõ ràng tranh chấp dân Tranh chấp dân hiểu tranh chấp xảy chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân quan hệ nhân thân quan hệ tài sản pháp luật bảo vệ Theo quy định khoản Điều 179 BLLĐ năm 2019: “Tranh chấp lao động tranh chấp quyền nghĩa vụ, lợi ích phát sinh bên trình xác lập, thực chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.” Thẩm quyền xét xử tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh Nhận định Đúng.  CSPL: điểm a khoản Điều 37, khoản Điều 26, Điều 30 BLTTDS năm 2015 Điều 37 BLTTDS năm 2015 quy định thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp tỉnh Điểm a khoản Điều 37 dẫn chiếu đến khoản điều 26 Bộ luật quy định Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ Như vậy, tranh chấp chuyển giao công nghệ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tịa án khơng có thẩm quyền giải tranh chấp lao động người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động Nhận định Sai CSPL: điểm c khoản Điều 32 BLTTDS 2015 Thẩm quyền giải tranh chấp lao động người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động có thuộc thẩm quyền giải Tòa án Theo quy định tại  điểm c khoản Điều 32 BLTTDS 2015, trường hợp thuộc thẩm quyền giải Tòa án bao gồm tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động sau thông qua thủ tục hòa giải hòa giải viên lao động mà hòa giải thành bên không thực thực khơng đúng, hịa giải khơng thành hết thời hạn hòa giải theo quy định pháp luật lao động mà hịa giải viên lao động khơng tiến hành hòa giải, nhiên luật quy định trường hợp không cần thông qua thủ tục hòa giải thuộc thẩm quyền giải Tịa án, có trường hợp tranh chấp lao động người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động Như vậy, Tịa án có thẩm quyền giải tranh chấp lao động người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động Tịa dân khơng có thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Nhận định Sai CSPL: Điều 30, 31, Điều 37, khoản Điều 38 BLTTDS năm 2015 Theo khoản Điều 38 BLTTDS năm 2015 Tịa dân Tịa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải tranh chấp theo thủ tục sơ thẩm quy định Điều 37 BLTTDS năm 2015 theo thủ tục phúc thẩm quy định điểm b khoản Điều 38 Bộ luật này: “Những vụ việc mà án, định dân chưa có hiệu lực pháp luật Tịa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật này.” Tòa dân tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo Điều 45 Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 Theo Điều Thông tư 01/2016/TT-CA “Tịa chun trách dân có thẩm quyền giải vụ việc dân sự; giải vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành trường hợp Tịa án khơng tổ chức Tịa kinh tế, Tịa lao động, Tịa hành chính.” Tịa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tịa án nước ngồi Nhận định Đúng CSPL: khoản Điều 27, điểm b khoản Điều 37, điểm a khoản Điều 423 BLTTDS năm 2015 Theo quy định điểm b khoản Điều 37 BLTTDS năm 2015 Tịa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải yêu cầu dân quy định Điều 27 Căn theo khoản Điều 27 Tịa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tịa án nước ngồi Ngồi ra, yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước quy định điều ước quốc tế mà nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên theo điểm a khoản Điều 423 BLTTDS năm 2015 PHẦN II: BÀI TẬP Bài tập 1: a Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp ? Quan hệ pháp luật tranh chấp quan hệ pháp luật nhân thân Trường hợp tài sản bà B giao cho ông A sở hữu tồn nên khơng xảy tranh chấp Ơng bà khơng có nên việc tranh chấp quyền ni khơng xảy b Theo anh, chị, Tịa án quận X thành phố Y giải vụ án thẩm quyền theo cấp Tịa án khơng? Tại sao? Việc Tòa án quận X thành phố Y giải vụ án thẩm quyền Ở đây, việc ly hôn ông A bà B xem thuận tình ly theo quy định khoản Điều 29 BLTTDS năm 2015 Theo khoản Điều 35 BLTTDS năm 2015, Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải vụ án này.  Mà ông A bà B đăng ký kết hôn quận X thành phố Y, theo quy định khoản Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hai bên nam, nữ thực đăng ký kết hơn” Vậy nên xác định quận X thành phố Y nơi cư trú ông A bà B.  Theo quy định điểm h khoản Điều 39 BLTTDS năm 2015: “Tòa án nơi bên thuận tình ly hơn, thỏa thuận ni con, chia tài sản ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận ni con, chia tài sản ly hơn” Tịa án quận X thành phố Y thỏa mãn yếu tố nơi bên thuận tình ly hơn, ơng A bà B cư trú, nên Tòa án quận X thành phố Y hồn tồn có thẩm quyền giải vụ án ly Trước có yếu tố bà B sinh sống làm việc Pháp, nhiên ơng A làm đơn khởi kiện u cầu Tịa án quận X thành phố Y cho ly hôn với bà B sau bà B Việt Nam Chính thế, khơng xuất yếu tố nước - đương nước Nên vấn đề không thuộc điều chỉnh khoản Điều 35 BLTTDS năm 2015, thẩm quyền xử lý vụ án thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án quận X thành phố Y - khơng thay đổi thành Tịa án nhân dân cấp tỉnh - Tòa án nhân dân thành phố Y PHẦN III: PHÂN TÍCH ÁN (Bản án số 04/2018/DSPT ngày 12/02/2018 TAND tỉnh Thái Nguyên) Xác định chủ thể nội dung kháng cáo Bản án phúc thẩm nêu - Chủ thể: o Nguyên đơn: Ông T1  Ông T1 người khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân ơng T1 cho quyền lợi ích hợp pháp ơng T1 ông T2 bà H không chịu trả cho ông số tiền vay 1.400.000 đồng lãi dù ơng địi nhiều lần  CSPL: khoản Điều 68 BLTTDS năm 2015 o Bị đơn: Ông T2 bà H  Ông T2 bà H bị ơng T1 khởi kiện để u cầu Tịa án giải vụ án dân xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp ơng T1 ông T2 bà H không chịu trả cho ông số tiền vay 1.400.000.000 đồng lãi dù ơng T1 địi nhiều lần  CSPL: khoản Điều 68 BLTTDS năm 2015 o Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông K  Bà S vợ ơng T1, khơng nói đến yếu tố số tiền 1.400.000.000 đồng tài sản riêng ông T1, mà ông T1 bà S thời kỳ hôn nhân, nên khoản tiền xem tài sản chung người Thế nên, bà S có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số tiền cho vay 1.400.000.000 đồng  CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 - Nội dung kháng cáo: Ông T2 bà H kháng cáo toàn án sơ thẩm đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên bác yêu cầu nguyên đơn đòi vợ chồng ông 1,4 tỷ đồng buộc ông T1 phải trả lại cho vợ chồng ông 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng) Hướng giải Hội đồng xét xử phúc thẩm? Nhận xét định Hội đồng xét xử phúc thẩm theo hai hướng đồng ý không đồng ý? (Lưu ý nêu rõ luận cho nhận xét) 2.1 Hướng giải HĐXX phúc thẩm? Hướng giải hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng việc xác định quan hệ pháp luật cần phải giải vụ án, chuyển hồ sơ cấp sơ thẩm để giải lại theo quy định pháp luật 2.2 Nhận xét định Hội đồng xét xử phúc thẩm theo hai hướng đồng ý không đồng ý? (Lưu ý nêu rõ luận cho nhận xét) Nhóm cho Hướng giải HĐXX phúc thẩm khơng đơn phần Quyết định, mà cịn bao gồm luận điểm phần Nhận định TAND Vì vậy, nhóm nhận xét định Hội đồng xét xử phúc thẩm thông qua việc bình luận luận điểm ấy, luận điểm Nhóm cho theo hai hướng Đồng ý Khơng đồng ý Nhóm nêu luận theo hướng 2.2.1.      Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập họp lệ lần thứ hai T1 S vắng mặt không lý Tòa án xét xử vắng mặt nguyên đơn HĐXX cấp phúc thẩm định với quy định pháp luật Cụ thể, khoản Điều 296 BLTTDS 2015: “Điều 296 Hỗn phiền tịa phúc thẩm … Người khơng kháng cáo có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị người tham gia tố tụng khác Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt Tịa án tiến hành xét xử vụ án.” Khi Tòa án triệu tập hợp lệ phiên tòa lần thứ nhất, người khơng kháng cáo có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, buộc phải hỗn phiên tịa Đó để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân vắng mặt Tuy nhiên, Khi Tòa án triệu tập hợp lệ phiên tòa lần thứ hai, mà người vắng mặt khơng kiện bất khả kháng, khơng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt Tịa án tiến hành xét xử vụ án dựa chứng có, mà khơng cần có diện người phiên tòa Đây quy định nhằm rút gọn thời gian xét xử, đảm bảo Tòa án tạo điều kiện để người vắng mặt thực quyền nghĩa vụ mình, thể điểm Tịa án thơng báo triệu tập hai lần 2.2.2.  Phía bị đơn khơng chấp nhận việc rút đơn khởi kiện bên nguyên đơn Tòa án điểm a khoản Điều 299 BLTTDS 2015 không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện ông T1 HĐXX định với tinh thần quy định pháp luật Nguyên tắc tồn nhằm bảo vệ quyền nghĩa vụ phía bị đơn Bởi lẽ, nguyên đơn thường có tâm lý muốn rút đơn khởi kiện nhận thấy thân gặp bất lợi Việc rút đơn khởi kiện trực tiếp tác động tiêu cực tới quyền lợi bên bị đơn, cần phải hỏi ý kiến phía bị kiện bên khởi kiện vụ án muốn rút đơn Nguyên tắc quy định rõ ràng điểm a khoản Điều 299 BLTTDS 2015: “Điều 299 Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước mở phiên tòa phiên tòa phúc thẩm Trước mở phiên tòa phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn rút đơn khởi kiện Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay khơng tuỳ trường hợp mà giải sau: a) Bị đơn khơng đồng ý khơng chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn; b) Bị đơn đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn Hội đồng xét xử phúc thẩm định hủy án sơ thẩm đình giải vụ án Trong trường hợp này, đương phải chịu án phí sơ thẩm theo định Tòa án cấp sơ thẩm phải chịu nửa án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật.”   2.2.3  Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng vay nợ sai quan hệ pháp luật, phải xác định tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Nhóm cho rằng, yếu tố dẫn thành hai hướng Đồng ý hay Không đồng ý với định HĐXX cấp phúc thẩm Xác định sai quan hệ pháp luật vụ án dẫn tới sai lầm xét xử, làm thay đổi nội dung, tính chất vụ án.  Ơ đây, Nhóm bình luận theo hai hướng Đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Hợp đồng vay nợ cam kết hai bên dựng nên lý khác, nội dung sâu xa bên lại bắt nguồn từ mâu thuẫn việc mua bán đất đai, tranh chấp quyền nghĩa vụ bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao kết thực hợp đồng Vì thế, phải xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Cụ thể hơn, ta phân tích dựa tình tiết vụ án Khi thực nghĩa vụ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên bán ông T1 khơng thực đủ theo cam kết, ơng T2 muốn đảm bảo cho quyền lợi khơng bị ảnh hưởng nên xác lập nên giấy vay nợ Có thể hiểu việc ơng T2 giữ khoản tiền gọi tiền nợ ông T1, thực chất khoản tiền nhằm để đảm bảo việc nhận diện tích đất mà ơng T1 chưa giao đủ cho ơng Vì tiền hợp đồng vay nợ có nguồn gốc từ mâu thuẫn trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai bên nên tranh chấp thực phải tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất Không đồng ý   Ngày 6/6/2011, ông T2 vay lại vợ chồng ông T1 H 1.400.000.000 trả lãi theo lai suất Ngân hàng thiết lập giấy vay ghi rõ số tiền thời hạn trả, có chữ ký đầy đủ hai bên Theo điều 463 BLTTDS 2015: “Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay; đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản loại theo số lượng, chất lượng phải trả lãi có thỏa thuận pháp luật có quy định.”      Có thể thấy, Tịa án cấp sơ thẩm khơng xác định sai quan hệ pháp luật vụ án Tình tiết vụ việc cho thấy số tiền hai bên tranh chấp thuộc quan hệ hợp đồng vay tài sản Số tiền liên quan tới việc tranh chấp đất thuộc quan hệ hợp đồng mua bán đất, số tiền liên quan tới việc vay mượn thuộc hợp đồng vay tài sản Hai quan hệ độc lập không liên quan tới Điều thể chi tiết phía bị đơn không dẫn chứng xác thực số tiền có liên quan tới hoạt động giao dịch đất hai bên Nếu bảo số tiền phía nguyên đơn thiếu bị đơn phía bị đơn dùng loại hợp đồng khác có lợi cho phía mình, ví dụ họp đồng tặng cho tài sản   2.2.4.  HĐXX cấp phúc thẩm cho Tòa án cấp sơ thẩm phải coi yêu cầu T2 H yêu cầu phản tố Phản tố quyền lợi bên phía bị đơn vụ án dân đó‚ có nghĩa người bị kiện quyền kiện ngược lại (nhưng vụ án) người làm đơn khởi kiện tịa án Người phản tố nộp đơn phản tố tòa án với nội dung có liên quan đến vấn đề đặt đơn khởi kiện‚ với đơn khởi kiện trước nguyên đơn tòa án tiếp tục xem xét đưa hướng giải vụ kiện Đơn phản tố người bị kiện (bị đơn) tòa án chấp thuận đáp ứng điều kiện nội dung quy định Điều 200 BLTTDS 2015: + Yêu cầu đơn phản tố nhằm mục đích bù trừ nghĩa vụ cho yêu cầu nguyên đơn‚ người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến vụ án dân có yêu cầu độc lập khác + Nội dung yêu cầu bị đơn trình bày đơn phản tố tồ án chấp thuận dẫn đến hệ loại trừ chấp nhận toàn phần yêu cầu nguyên đơn‚ người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đến vụ án dân có yêu cầu độc lập khác” Có thể thấy để xác định xem phản tố không dễ dàng, việc dễ dàng dẫn tới mâu thuẫn bên Ở đây, nhóm chia thành hai ý Đồng ý hay Không đồng ý với HĐXX cấp phúc thẩm: ·       +Đồng ý: -     Đây quyền phía bị đơn nên bị đơn hồn tồn phép thực quyền phản tố -        Yêu cầu phản tố xem bù trừ nghĩa vụ loại, bù trừ nghĩa vụ tài sản Vì xem quan hệ hợp đồng vay mượn, việc phía bị đơn cho bên khởi kiện nợ số tiền bù trừ phần nghĩa vụ tài sản mà phía ơng T2, bà H thiếu vợ chồng T1 Cịn xem quan hệ hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu phản tố phía bị đơn có liên quan mật thiết với yêu cầu khởi kiện bên nguyên đơn, rõ ràng giúp đỡ cho trình tố tụng trở nên xác nhanh gọn ·         Không   đồng ý Xét trường hợp yêu cầu phản tố ông T2 bà H không Tịa án chấp nhận, theo khoản Điều 72 BLTTDS 2015 quy định: “Trường hợp yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập không Tòa án chấp nhận để giải vụ án bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác”  Theo điều khoản trên, dù có hay khơng có đơn yêu cầu phản tố ông T2 bà H vụ án giải triệt để Hơn nữa, rõ ràng Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai quan hệ tranh chấp vụ việc, phía nguyên đơn lại muốn yêu cầu liên quan tới hợp đồng vay mượn, phía bị đơn lại cho số tiền quan hệ tranh chấp đất đai Rõ ràng ý kiến phía bị đơn không gần gũi với yêu cầu ngun đơn Vì vậy, khẳng định phải khởi kiện thành vụ án độc lập khác coi yêu cầu phản tố phía bị đơn   2.2.5 Do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xác định sai quan hệ pháp luật nên cấp phúc thẩm không xem xét nội dung, cần phải hủy án sơ thẩm Chuyển hồ sơ cấp sơ thẩm giải lại vụ án Trước hết cần xác định rõ ràng “vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” BLTTDS 2015 khơng có quy định đủ cụ thể nêu rõ ý nghĩa, nhiên áp dụng quy định điểm o, khoản Điều BLTTHS 2015 để xác định rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: “1 Trong Bộ luật này, từ ngữ hiểu sau: ……………   o) Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng việc quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực thực khơng đúng, khơng đầy đủ trình tự, thủ tục Bộ luật quy định xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan, toàn diện vụ án.” Hành vi vi phạm thủ tục tố tụng dẫn để quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan, toàn diện vụ án Ở đây, việc Tòa án sơ thẩm xác định sai quan hệ tranh chấp dẫn tới nhận định, phán sai lầm, nên rõ ràng xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp phía bị đơn Sự ảnh hưởng rõ rệt thấy trước tiên, xác định sai thẩm quyền Tịa án xét xử Theo đó, xác định sai quan hệ pháp luật, vụ án Tòa án thành phố TN, nơi cự trú bị đơn, thụ lý xét xử vụ án Điều trái với quy định pháp luật, theo điểm c khoản Điều 39 BLTTDS 2015: “Điều 39 Thẩm quyền Tòa án theo lạnh thổ 1.  Thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: … 10 c) Đối tượng tranh chấp bất động sản Tịa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.” Theo đó, quy định Tịa án nơi có thẩm quyền giải vụ án phải Tòa án nhân dân huyện ĐH, TAND tỉnh Thái Nguyên khơng phải Tịa án thành phố TN Điều rõ ràng ảnh hưởng nhiệm trọng tới tính chất vụ án, lẽ phải xét xử Tịa án địa phương dễ dàng tra cứu nguồn gốc, lịch sử mảnh đất Từ né tránh sai lầm q trình tố tụng Xác định vấn đề pháp lý từ việc giải câu hỏi nêu Tóm tắt án Vấn đề pháp lý: Xác định Thẩm quyền Tòa án Quan hệ tranh chấp vụ án Tóm tắt BA 04-2018 TAND tỉnh Thái Nguyên:  Đây tranh chấp hợp đồng vay tài sản  Chủ thể:   Nguyên đơn: ông T1  Bị đơn: ông T2 bà H   Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà S (vợ ông T1)  Nội dung vụ án:  Nguyên đơn trình bày:  Tháng 5/2011 vợ chồng ông T2 bà H đến nhà T1 đặt vấn đề mua số diện tích đất rừng Ông T2 bà H đồng ý mua ông T1 56.230 m2 huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên với giá 2.000.000.000 đồng  16/5/2011: ông T2 bà H giao tiền cho vợ chồng ông T1 u cầu tới văn phịng cơng chứng văn phịng công chứng, ông T2 bà H đưa cho vợ chồng ông T1 hợp đồng đặt cọc yêu cầu vợ chồng ông T1 ký vào để làm thủ tục cấp bìa cho T2 H  Ơng T1 đồng ý ký tên thỏa thuận trước Đồng thời giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T2 bà H làm thủ tục  Việc mua bán đất vợ chồng ông T1-bà S với T2 bà H hồn thành  6/6/2011, ơng T2 đến nhà ông T1 vay tiền, trả lãi theo lãi ngân hàng T1 đồng ý cho T2 H vay 1.400.000.000 đồng  Cuối năm 2012, ơng T1 địi nhiều lần ông T2 không chịu trả số tiền  Nay ông khởi kiện, yêu cầu ông T2 bà H phải trả số tiền 1.400.000.000 đồng vay lãi suất  Bị đơn trình bày:  16/5/2011 vợ chồng ông T2 H đặt cọc cho vợ chồng ông T1 tỷ để mua đất Hợp đồng công chứng số 1146 xác thực nội dung  Tuy vậy, ông T1 không đủ đất để bán cho ơng T2 bà H tách cho chưa đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do nên ông T2 vay lại ông T1 bà S 1.400.000.000 đồng 11 số tiền 2.000.000.000 đồng mà ông T2 cọc cho vợ chồng ông T1  1/9/2017, ông T1 bà S sang tên cho vợ chồng ông T2 56.230m2 tương đương 196.805.000 đồng Có nghĩa ơng T1 cịn thiếu ơng T2 51ha đất rừng chưa sang tên  6/6/2011, ông T2 phát ơng T1 khơng có đất bán nên ơng T2 tìm cách lấy lại tiền Ơng đề nghị TA xem xét  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (bà S-vợ ơng T2) trình bày: bà đồng ý với ý kiến chồng bà ông T1  Tòa sơ thẩm xét xử:  Tòa án định áp dụng: Điều 26, 35, 147 BLTTDS năm 2015; Điều 469 BLDS năm 2015: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện T1 bà S: Buộc T2 H trả 2.200.000.000 đồng  30/10/2017, ông T2 bà H kháng cáo toàn án sơ thẩm Đề nghị TAND tỉnh bác bỏ yêu cầu nguyên đơn buộc ông T1 trả lại cho vợ chồng ông T2 400.000.000 đồng  2/2/2018 ơng T1 có đơn xin rút đơn khởi kiện  Nhận định Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên:  Tại phiên tòa phúc thẩm: T2 M (người đại diện theo ủy quyền H) giữ nguyên nội dung kháng cáo không chấp nhận đơn xin rút đơn khởi kiện ông T1  HĐXX nhận xét: 1) Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập họp lệ lần T1 S vắng mặt không lý nên khoản Điều 296 BLTTDS năm 2015 Tịa án xét xử vắng mặt nguyên đơn T2 M không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn ông T1 nên điểm a khoản Điều 299 BLTTDS năm 2015, Tịa án khơng chấp nhận việc rút đơn khởi kiện ông T1 2) Về nội dung: Xét kháng cáo T2 H thấy rằng: T2 H không chuyển đủ đất theo hợp đồng đặt cọc trước bên, mặt khác T1 khơng cịn đủ đất chuyển nhượng cho ơng T1, xuất việc bên viết giấy vay nợ, vợ chồng T2 nợ vợ chồng T1 1.400.000.000 đồng Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng vay nợ sai quan hệ pháp luật, phải xác định tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Vì Tòa án cấp sơ thẩm phải coi yêu cầu T2 H yêu cầu phản tố Do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xác định sai quan hệ pháp luật nên cấp phúc thẩm không xem xét nội dung, cần phải hủy án sơ thẩm 3) Tại phiên tịa phúc thẩm, phía bị đơn cho TA cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xác định không quan hệ pháp luật đến xác định sai thẩm quyền xét xử Tòa án Đây phải quan hệ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vì vậy, Tịa án có thẩm quyền giải Tòa án nhân dân huyện ĐH Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm phải xin lỗi bị đơn bồi thường cho bị đơn tổn thất tinh thần 12  Quyết định:  Áp dụng khoản Điều 308 BLTTDS năm 2015, Tòa án định hủy án sơ thẩm số 17/2017 ngày 19 tháng 10 năm 2017 TAND thành phố TN, chuyển hồ sơ cấp sơ thẩm để giải lại vụ án Xác định vấn đề pháp lý từ việc giải câu hỏi nêu Tóm tắt án - Tóm tắt vụ án o Đây tranh chấp hợp đồng vay tài sản o Chủ thể:   Nguyên đơn: Ông T1  Bị đơn: Ơng T2 bà H   Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà S (vợ ông T1) o Nội dung vụ án:  Nguyên đơn trình bày: Tháng 5/2011 vợ chồng ông T2 bà H đến nhà T1 đặt vấn đề mua số diện tích đất rừng Ơng T2 bà H đồng ý mua ông T1 56.230 m2 huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên với giá 2.000.000.000 đồng 16/5/2011: ông T2 bà H giao tiền cho vợ chồng ông T1 u cầu tới văn phịng cơng chứng văn phịng công chứng, ông T2 bà H đưa cho vợ chồng ông T1 hợp đồng đặt cọc yêu cầu vợ chồng ông T1 ký vào để làm thủ tục cấp bìa cho T2 H Ơng T1 đồng ý ký tên thỏa thuận trước Đồng thời giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T2 bà H làm thủ tục Việc mua bán đất vợ chồng ông T1-bà S với T2 bà H hồn thành 6/6/2011, ơng T2 đến nhà ơng T1 vay tiền, trả lãi theo lãi ngân hàng T1 đồng ý cho T2 H vay 1.400.000.000 đồng Cuối năm 2012, ơng T1 địi nhiều lần ơng T2 không chịu trả số tiền Nay ông khởi kiện, yêu cầu ông T2 bà H phải trả số tiền 1.400.000.000 đồng vay lãi suất 13  Bị đơn trình bày: 16/5/2011 vợ chồng ơng T2 H đặt cọc cho vợ chồng ông T1 tỷ để mua đất Hợp đồng công chứng số 1146 xác thực nội dung Tuy vậy, ông T1 không đủ đất để bán cho ông T2 bà H tách cho chưa đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do nên ông T2 vay lại ông T1 bà S 1.400.000.000 đồng số tiền 2.000.000.000 đồng mà ông T2 cọc cho vợ chồng ông T1 1/9/2017, ông T1 bà S sang tên cho vợ chồng ông T2 56.230m2 tương đương 196.805.000 đồng Có nghĩa ơng T1 cịn thiếu ông T2 51 đất rừng chưa sang tên 6/6/2011, ơng T2 phát ơng T1 khơng có đất bán nên ơng T2 tìm cách lấy lại tiền Ơng đề nghị TA xem xét  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Bà S đồng ý với ý kiến chồng bà ông T1  Tòa sơ thẩm xét xử: Tòa án định áp dụng: Điều 26, 35, 147 BLTTDS năm 2015; Điều 469 BLDS năm 2015: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện T1 bà S: Buộc T2 H trả 2.200.000.000 đồng 30/10/2017, ơng T2 bà H kháng cáo tồn án sơ thẩm Đề nghị TAND tỉnh bác bỏ yêu cầu nguyên đơn buộc ông T1 trả lại cho vợ chồng ông T2 400.000.000 đồng 2/2/2018 ông T1 có đơn xin rút đơn khởi kiện  Nhận định Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Tại phiên tòa phúc thẩm: T2 M (người đại diện theo ủy quyền H) giữ nguyên nội dung kháng cáo không chấp nhận đơn xin rút đơn khởi kiện ông T1 HĐXX nhận xét: 1) Về thủ tục tố tụng: Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập họp lệ lần T1 S vắng mặt không lý nên khoản Điều 296 BLTTDS năm 2015 Tịa án xét xử vắng mặt nguyên đơn T2 M không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn ông T1 nên điểm a khoản Điều 299 BLTTDS năm 2015, Tịa án khơng chấp nhận việc rút đơn khởi kiện ông T1 2) Về nội dung: Xét kháng cáo T2 H thấy rằng: 14 T2 H không chuyển đủ đất theo hợp đồng đặt cọc trước bên, mặt khác T1 khơng cịn đủ đất chuyển nhượng cho ơng T1, xuất việc bên viết giấy vay nợ, vợ chồng T2 nợ vợ chồng T1 1.400.000.000 đồng Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng vay nợ sai quan hệ pháp luật, phải xác định tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Vì Tịa án cấp sơ thẩm phải coi yêu cầu T2 H yêu cầu phản tố Do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xác định sai quan hệ pháp luật nên cấp phúc thẩm không xem xét nội dung, cần phải hủy án sơ thẩm 3) Tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị đơn cho TA cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng xác định không quan hệ pháp luật đến xác định sai thẩm quyền xét xử Tòa án Đây phải quan hệ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vì vậy, Tịa án có thẩm quyền giải Tòa án nhân dân huyện ĐH Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm phải xin lỗi bị đơn bồi thường cho bị đơn tổn thất tinh thần  Quyết định: Áp dụng khoản Điều 308 BLTTDS năm 2015, Tòa án định hủy án sơ thẩm số 17/2017 ngày 19 tháng 10 năm 2017 TAND thành phố TN, chuyển hồ sơ cấp sơ thẩm để giải lại vụ án 15
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP THỰC TẾ CỘNG ĐỒNG,