0

Giáo trình thực tập động cơ diesel

54 1 0
  • Giáo trình thực tập động cơ diesel

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:45

MỞ ĐẦU Càng ngày nhà sản xuất ô tô áp dụng cơng nghệ vào q trình điều khiển động nói chung động Diesel nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe mơi trường tính kinh tế nhiên liệu Để nâng cao chất lượng đào tạo giúp sinh viên tiếp cận cơng nghệ mới, nhóm giảng viên mơn Diesel tiến hành biên soạn giáo trình thực tập động Diesel áp dụng cho bậc cao đẳng liên thơng Để giáo trình đa dạng, phong phú, cập nhật phù hợp, nhóm giảng viên tổ mơn động Diesel tham khảo giáo trình động dầu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, tài liệu hướng dẫn sửa chữa Toyota nhiều tài liệu khác Tuy nhiên trình biên soạn khơng thể tránh khỏi sai sót, chúng tơi xin trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp để giáo trình hồn thiện Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Động lực – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM giảng viên khoa giúp đỡ nhiệt tình để hồn thành giáo trình Các giảng viên Bộ môn Động Diesel MỤC LỤC MỞ ĐẦU Bài tập thực hành nghề số .3 Bài tập thực hành nghề số 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 BÀI TẬP THỰC HÀNH NGHỀ SỐ: 01 Tên : THÁO LẮP KIỂM TRA SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP VE - EDC Thời gian: 15 Tiết I MỤC ĐÍCH: Hướng dẫn tháo ráp cân bơm cao áp (BCA) VE – EDC II YÊU CẦU Sinh viên thực công tác tháo ráp , kiểm tra cân BCA VE EDC Nắm vững nguyên lý hoạt động BCA VE - EDC Nhận diện chi tiết BCA VE - EDC công dụng chúng Đảm bảo an toàn cho người thiết bị III VẬT LIỆU – THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Bơm cao áp VE - EDC, vẽ chi tiết bơm cao áp VE - EDC Động 3C - TE Các dụng cụ thông thường dụng cụ chuyên dùng IV PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN A Kiểm Tra Lọc Nhiên Liệu : Tháo lọc nhiên liệu: Thay lọc nhiên liệu: a.Xả nhiên liệu từ lọc nhiên liệu Nới lỏng chốt xả nhiên liệu từ lọc nhiên liệu b.Gá nắp đậy lọc mhiên liệu lên ê- tô c Tháo công tắc đèn báo từ lọc nhiên liệu Tháo ống nối : - Nới lỏng đai ốc hãm tháo ống nối vòng đệm hình chữ O Cơng tắc báo : - Sử dụng kềm tháo bơm, tháo công tắc báo vịng đệm hình chữ O Hình 1.1 Tháo cơng tắc đèn báo từ lọc nhiên liệu d.Tháo lọc nhiên liệu - Sử dụng SST, tháo lọc nhiên liệu SST 09228 - 64010 Hình 1.2 Tháo lọc nhiên liệu dụng cụ SST e Lắp lọc nhiên liệu Liểm tra lau bề mặt lắp ráp lọc nhiên liệu Lắp đệm kín lên lọc nhiên liệu Vặn nhẹ nhàng lọc vào đệm kín chạm đến bệ Siết thêm ¾ vịng tay Hình 1.3 Lắp lọc nhiên liệu vào f Lắp công tắc báo nhiên liệu vào lọc nhiên liệu mới: o Cơng tắc báo : a) Lắp vịng đệm hình chữ O vào cơng tắc báo b) Lắp vịng đệm hình chữ O từ lọc nhiên liệu cơng tắc báo c) Lắp công tắc báo vào lọc nhiên liệu tay o Lắp ống nối : a) Xả nhiên liệu từ đai ốc hãm rắc co b) Lắp vịng đệm hình chữ O từ rắc co c) Lắp vịng đệm hình chữ O nhiên liệu rắc co Hình 1.4 Lắp cơng tắc báo nhiên liệu vào lọc nhiên liệu d) Lắp rắc co cách xoay tay bắt đầu dừng lại Hình1.5 Lắp rắc co e) Lắp rắc co đèn báo tín hiệu theo dẫn Hình 1.6 Lắp rắc co đèn báo tín hiệu Chú ý: Nếu rắc co xoay theo phương giống phương chia điện, thay đổi phương rắc co Đỡ lắp lại lọc nhiên liệu vào bệ đỡ 4.Châm đầy nhiên liệu vào lọc nhiên liệu Dùng bơm tiếp vận bơm dầu đầy vào hệ thống Khởi động động kiểm tra rị rỉ nhiên liệu Hình 1.7 Kiểm tra mẫu phun B BƠM NHIÊN LIỆU (1KZ-TE) Kiểm Tra Trên Xe 1.1 Kiểm tra điện trở cảm biến tốc độ động : a Tháo giắc nối cảm biến b Sử dụng đồng hồ đo ôm, đo điện trở hai cọc Giá trị điện trở: 205 – 255 20oC(68 oF) - Nếu giá trị điện trở không đúng, thay cảm biến c Nối giắc nối cảm biến lại Hình 1.8 Đo điện trở cọc 1.2 Kiểm tra van SPV: a Tháo giắc nối van b Sử dụng đồng hồ đo ôm, đo điện trở hai cọc Giá trị điện trở: –  từ 20oC (68oF) - Nếu giá trị điện không đúng, thay van c Nối giắc nối van lại Hình 1.9 Đo điện trở cọc 1.3 Kiểm tra điện trở hiệu chỉnh : a Tháo giắc nối để sửa chữa b Sử dụng đồng hồ đo ôm, đo điện trở hai cọc Giá trị điện trở: 0.1 – 2.5  từ 20oC (68 oF) - Nếu giá trị điện trở không đúng, thay c Nối giắc nối sửa chữa lại Hình 1.10 Đo điện trở cọc 1.4 Kiểm tra van TCV: a Tháo giắc nối van TCV b Kiểm tra điện trở van TCV: Sử dụng đồng hồ đo ôm, đo điện trở hai cọc Giá trị điện trở: 10 – 14 THÁO VÀ LẮP RÁP CÁC BỘ PHẬN 10 25.Cảm biến IAT tuabin diesel 26.ECM P 0105/31 Mạch cảm 27.Hở mạch hay ngắn biến áp suất mạch cảm biến áp suất đường nạp đướng nap Sáng lên Lưu ES-75 DTC 28.Cảm biến áp suất đường nạp 29.Bộ tuabin tăng áp 30.Cụm van EGR 31.ECM P0107/35 Mạch cảm 32.Hở hay ngắn mạch biến áp suất cảm biến áp suất đường nạp đướng nap áp suất vào thấp Sáng lên lưuDTC ES-75 Sáng lên Lưu 33.Cảm biến áp suất đướng nạp 34.Bộ tuabin tăng áp 35.Cụm van EGR 36.ECM P 0108/35 Mạch cảm 37.Hở hay ngắn mạch biến áp suất cảm biến áp suất đường nạp đường nạp tín hiệu vào cao ES-75 DTC 38.Cảm biến áp suất đường nạp 39.Bộ tuabin tăng áp 40 40.Cụm van EGR 41.ECM P 0110/24 Mạch nhiệt độ khí nạp 42.Ngắn mạch hay hở - lưuDTC ES-81 - lưuDTC ES-81 - LưuDT mạch IAT 43.Cảm biến IAT 44.ECM P 0112/24 Mạch nhiệt độ khí nạp mạch IAT tín hiệu vào 46.Cảm biến IAT thấp P 0113/24 Mạch nhiệt 47.ECM 48.Ngắn mạch hay hở độ khí nạp mạch IAT tín hiệu vào 49.Cảm biến IAT cao P0115/22 45.Ngắn mạch hay hở Mạch nhiệt độ nước làm mát ES-81 C 50.ECM 51.Ngắn mạch hay hở Sáng lên mạch ECT LưuDT ES-88 C 52.Cảm biến ETC 53.ECM P0117/22 Mạch nhiệt độ nước làm mạch ECT mát tín hiệu 55.Cảm biến ECT vào thấp P0118/22 54.Ngắn mạch hay hở Mạch nhiệt Sáng lên Lưu ES-88 DTC 56.ECM 57.Ngắn mạch hay hở độ nước làm mạch ECT mát tín hiệu 58.Cảm biến ECT Sáng lên lưuDTC ES-88 vào cao 41 59.ECM P0120/41 Hỏng mạch 60.Ngắn mạch hay hở công tắc mạch cảm biến vị trí A/cảm biến bướm ga vị trí bàn đạp ga Sáng lên LưuDT ES-95 C 61.Cảm biến vị trí bướm ga 62.ECM P0122/41 Mạch cơng tắc A/ cảm biến vị trí bàn đạp ga 63.Cảm biến vị trí bướm Sáng lên ga LưuDT ES-95 C 64.Ngắn mạch hay hở mạch VLU tín hiệu vào thấp 65.Hở mạch VC 66.ECM P0123/41 Mạch công tắc A/cảm biến vị trí bàn đạp ga tín hiệu vào cao 67.Cảm biến vị trí bươm Sáng lên lưuDTC ES-95 Sáng lên lưuDTC ES-99 Sáng lên lưuDTC ES-101 ga 68.Hở mach E2 69.Ngắn mạchVLU hayVC 70.ECM P0168/39 Áp suất nhiên liệu 71.Cảm biến áp suất nhiên liệu cao P0180/39 Mạch cảm 72.Ngắn mạch hay hở biến nhiệt độ mạch cảm biến nhiệt nhiên liệu A độ nhiên liệu 42 73.Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 74.ECM P0182/39 Mạch cảm 75.Ngắn mạch hay hở biến nhiệt độ mạch cảm biến nhiệt nhiên liệu tín độ nhiên liệu hiệu vào thấp Sang lên lưuDTC ES-101 Sáng lên lưuDTC ES-101 Sáng lên LưuDT 76.Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 77.ECM P0183/39 Mạch cảm 78.Ngắn mạch hay biến nhiệt độ mạch cảm biến nhiệt nhiên liệu tín độ nhiên liệu hiệu vảo cao 79.Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 80.ECM P0190/49 Mạch cảm 81.Ngắn mạch hay hở biến áp suất mạch cảm biến áp suất phân phối nhiên liệu nhiên liệu ES-52 C 82.Cảm biến áp suất nhiên liệu 83.ECM P0192/49 Mạch cảm 84.Ngắn mạch hay hở biến áp suất mạch cảm biến áp suất phân phối nhiên liệu nhiên liệu tín hiệu vào Sáng lên lưuDTC ES-52 85.Cảm biến áp suất nhiên liệu thấp 43 86.ECM P0193/49 Mạch cảm 87.Ngắn mạch hay hở biến áp suất mạch cảm biến áp suất phân phối nhiên liệu nhiên liệu tín hiệu vào cao Sáng lên lưuDTC ES-52 Sáng lên lưuDTC ES-105 Sáng lên lưuDTC ES-112 - lưuDTC ES-112 88.Cảm biến áp suất nhiên liệu 89.ECM P0200/97 Hở mạch vòi phun 90.Ngắn hay hở mạch EU 91.Vòi phun 92.ECU 93.ECM P0335/12 Mạch cảm 94.Hở mạch hay ngắn biến vị trí mạchtrong mạch cảm trục khuỷu A biến vị trí trục khuỷu 95.Cảm biến vị trí trục khuỷu 96.Đỉa tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu No.1 97.ECM P0339/12 Mạch cảm 98.Hở hay ngắn mạch biến vị trí mạch cảm biến trục khuỷu A vị trí trục khuỷu chập chờn 99.Cảm biến vịtrí trục khuỷu 100 Đĩa tín hiệu cảm 44 biến vị trí trục khuỷu No.1 101 ECM P0340/12 Mạch biến vị 102 Hở mạch hay ngắn trí trục cam mạch mạch cảm A( thân máy biến vị trí trục cam hay cảm biến đơn) Sáng lên lưuDTC ES-116 Sáng lên lưuDTC ES119 Sáng lên lưuDTC ES-125 103 Cảm biến vị trí trục cam 104 Puly dẫn động bơm 105 ECM P0400/17 Dòng tuần 106 Van EGR kẹt hồn xả khí 107 Van EGR không chuyển động êm 108 Hở hay ngắn mạch van E-VRV cho EGR 109 Hở hay ngắn mạch cảm biến vị trí van EGR 110 Cảm biến vị trí van EGR 111 Bơm chân khơng 112 Lỏng mối nối chân không 113 ECM P0405/96 Cảm biến 114 Hở hay ngắn mạch 45 tuần hoàn cảm biến vị trí khí xả A tín van EGR hiệu thấp 115 Cảm biến vị trí van EGR 116 ECM P0406/96 Cảm biến 117 Hở hay ngắn mạch tuần hoàn cảm biến vị trí khí xả A tín van EGR hiệu cao Sáng lên lưuDTC ES-125 Sáng lên LƯUdt 118 Cảm biến vị trí van EGR 119 ECM P0488/15 Phạm vi/tính 120 Bướm ga kẹt điều 121 Bướm ga khơng di khiển vị trí bướm ga tuần hồn xả khí Es-128 c chuyển êm 122 Hở hay ngắn mạch mạch bướm ga 123 Hở hay ngắn mạch mạch cạm biến vị trí bướm ga 124 Cảm biến vị trí bướm ga( lắp họng gió diesel) 125 ECM P0500/42 Cảm biến tốc độ xe A 126 Hở hay ngắn mạch Sáng lên lưuDTC ES134 mạch cảm biến tốc độ 46 127 Cảm biến tốc độ 128 Bảng đồng hồ táplô 129 ECM P0501/51 Tỳ lệ công 130 Ngắn mạch tắc phanh mạch đèn phanh A/B Sáng lên LưuDT ES-138 C 131 Công tắc đèn phanh 132 ECM P0606/89 Bộ vi xử lý 133 ECM Sáng lên lưuDTC ES-143 134 ECM Sáng lên lưuDTC ES-143 Hở mạch 135 Hở hay ngắn mạch Sáng lên lưuDTC ES-144 điều khiển van điều khiển hút bơm nhiên 136 Van điều khiển hút Sáng lên lưuDTC ES-59 Sáng lên lưuDTC ES-147 Sáng lên lưuDTC ES-143 ECM/PCM P0607/89 Tính mơđun điều khiển P0627/78 liệu P1229/78 Hệ thống 137 ECM 138 Ngắn mạch bơm nhiên mạch bơm cấp áp(van liệu điều khiển hút) 139 Bơm cấp áp(van điều khiển hút) 140 ECM P1601/89 Mã điều chỉnh vòi P1611/17 141 Mã điều chỉnh vòi phun phun 142 ECM Hư hỏng 143 Mã điều chỉnh 47 xung chạy P12120/19 Mạch công tắc D/cảm biến vị trí bàn đạp/ bướm ga vịi phun 144 Cảm biến vị trí bàn Sáng lên lưuDTC ES-149 Sáng lên lưuDTC ES-156 Sáng lên lưuDTC ES-149 Sáng lên lưuDTC ES-149 đạp ga 145 Bàn đạp ga 146 Cần bàn đạp ga biến dạng 147 ECM P12121/19 Tinh năng/ phạm vi mạch công tắc D/ cảm biến vị trí bàn 148 Mạch cảm biến vị trí bàn đạp ga 149 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 150 ECM đạp/bướm ga P12122/19 Mạch công tắc D/cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga tín hiệu thấp 151 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 152 Hở mạch VCPA 153 Hở mạch VPA hay ngắn mạch với mát 154 Bàn đạp ga 155 Cần bàn đạp ga biến dạng 156 ECM P12123/19 Mạch công tắc D/ cảm biến vị trí 157 Cảm biến vị trí bàn đạp g 158 Hở mạch EPA bàn đạp/ 48 bướm ga tín 159 Bàn đạp ga hiệu thấp 160 Cần bàn đạp ga biến dang 161 ECM P12125/19 Mạch công tắc E/ cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga 162 Cảm biến vị trí bàn Sáng lên đạp ga LưuDT ES-149 C 163 Bàn đạp ga 164 Cần bàn đạp ga biến dạng 165 ECM P12127/19 Mạch cơng tắc E/cảm biến vị trí bàn đạp/ bướm ga tín hiệu thấp 166 Cảm biến vị trí bàn Sáng lên lưuDTC ES-149 Sáng lên lưuDTC ES-149 đạp ga 167 Hở mạch VCP2 168 Hở mạch VPA2 hay ngắn mạch với mát 169 Bàn đạp ga Cần bàn đạp ga biến dạng ECM P12128/19 Mạch công tắc E/cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga 170 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 171 Hở mạch EPA2 172 Bàn đạp ga 173 Cần bàn đạp ga biến dang 174 ECM 49 P12138/19 Tỷ lệ điện áp mạch cơng tắc ED/cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga 175 Ngắn mạch VPAvà Sáng lên lưuDTC ES-149 180 ECM Sáng lên lưuDTC ES-160 181 ECM Sáng lên lưuDTC ES-160 182 ECM Sáng lên lưuDTC ES-160 183 ECM Sáng lên lưuDTC ES-160 VPA2 176 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 177 Bàn đạp ga 178 Cần bàn đạp ga biến dạng 179 ECM P2226/A5 Cảm biến áp * suất khí áp P2228/A5 Cảm biến áp * suất khí áp tín hiệu vào thấp P2229/A5 Cảm biến áp * suất khí áp tín hiệu vào cao U000/A2* Đường truyền CAN tốc độ cao 184 185 186 (a) *: A DTC cho biết rắng đèn MILsẽ nháy 10 lần 50 D Cài đặt ban đầu cân bơm cấp liệu: Việc thiết lập giá trị ban đầu cần thiết động không khởi động sau thay bơm cấp liệu hay ECU Bộ nhớ EEPROM Thay giá giá trị trị lượng lượng nhiên nhiên liệu liệu cung cấp từ bơm cấp cung cấp từ bơm cấp liệu liệu Thiết lập giá trị ban đầu & cân bơm Cài đặt giá trị lượng nhiên liệu cung cấp từ bơm cấp liệu Hình 2.10 51 Sau thay Không khởi động Thiết lập giá trị ban đầu CG TC Trong phút DLC3 START IG ON Nối tắt Động khởi động Cân bơm IG OFF Động khởi động THW > 60 °C THF > 20 °C Làm nóng động Cài đặt lại Xác nhận giá trị Chạy không tải phút IG OFF Hình 2.11 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thực hành sửa chữa bảo trì động Diesel - Trần Thế San – Đỗ Dũng- 2000 Tài liệu đào tạo TOYOTA – TOYOTA VIỆT NAM - 2006 Tài liệu đào tạo MERCEDES BENZ, MERCEDES VIỆT NAM 53 ...MỤC LỤC MỞ ĐẦU Bài tập thực hành nghề số .3 Bài tập thực hành nghề số 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 BÀI TẬP THỰC HÀNH NGHỀ SỐ: 01 Tên : THÁO LẮP... 4.9 Lắp đai ốc pulley dẫn động bơm nhiên liệu Lắp Bơm Nhiên Liệu Vào Động Cơ: 5.1 Lắp bơm nhiên liệu: a Lắp vịng đệm hình chữ O từ bơm nhiên liệu b Thoa lớp mỏng dầu động vịng đệm hình chữ O 23... dầu đầy vào hệ thống Khởi động động kiểm tra rò rỉ nhiên liệu Hình 1.7 Kiểm tra mẫu phun B BƠM NHIÊN LIỆU (1KZ-TE) Kiểm Tra Trên Xe 1.1 Kiểm tra điện trở cảm biến tốc độ động : a Tháo giắc nối cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình thực tập động cơ diesel ,