0

QĐ-BGDĐT 2022 về khung thời gian năm học 2022-2023

3 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:32

a) Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. b) Trong trường hợp ảnh hưởng bởi[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: QĐ-BGDĐT 2022 về khung thời gian năm học 2022-2023,