0

Hạ mực nước ngầm trong xây dựng

22 5 0
  • Hạ mực nước ngầm trong xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 00:21

Microsoft Word 2017 01 19 TMTT HA MUC NUOC NGAM 4 1 LÊ VAN LUONG 397 | P a g e CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH HỖN HỢP DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở Lô số 1, ô đất 4 1 CC, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội TÍNH TO. CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH HỖN HỢP DỊCH VỤ, VĂN PHỊNG VÀ NHÀ Ở Lô số 1, ô đất 4.1-CC, Lê Văn Lương, Thanh Xn, Hà Nội TÍNH TỐN BIỆN PHÁP HẠ MỰC NƯỚC NGẦM Thực hiện: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN XÂY DỰNG HỒ BÌNH 123 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 01-2018 397 | P a g e MỤC LỤC 1  GIỚI THIỆU 400  1.1 Tổng quan 400  1.2 Kích thước hình học kết cấu tầng hầm 400  1.3 Mục đích u cầu cơng tác hạ mực nước ngầm .401  1.4 Cơ sở thiết kế .401  1.5 Tiêu chuẩn áp dụng .401  1.6 Tài liệu tham khảo .401  2  THIÊT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẠ MỰC NƯỚC NGẦM 402  2.1 Giả thuyết thiết kế .402  2.2 Mặt cắt địa chất, thông sô địa chất, điều kiện thủy văn .402  2.2.1 Mặt cắt địa chất 402  2.2.2 Nhận xét điều kiện địa chất cơng trình, địa chất thủy văn 403  2.3 Tính tốn hạ mực nước ngầm 403  2.3.1 Thông số hố đào .403  2.3.2 Khả thu nước tối đa giếng 405  2.3.3 Tính tốn số lượng giếng theo phương pháp giếng tương đương 406  2.3.4 Tính tốn độ hạ thấp- phương pháp tương tác giếng 407  2.3.5 Kết luận 412  3  THI CÔNG HẠ MỰC NƯỚC NGẦM 412  3.1 Khối lượng thực 412  3.2 Trình tự thi cơng 413  3.3 An toàn lao động 417  3.3.1 Mục đích 417  3.3.2 An tồn vệ sinh lao động q trình thực 417  398 | P a g e DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình: 1-1 Mặt móng (HBC-LVL-08-51) 400  Hình: 1-2 Mặt cắt 1-1 (HBC-LVL-08-48) 401  Hình: 1-3 Mặt cắt 2-2 (HBC-LVL-08-48) 401  Hình: 2-1 Cắt dọc địa chất hố khoan HK1,2 403  Hình: 2-2 Sơ họa thơng số tính tốn Dupuit – Forcheimer: 406  Hình: 3-1 Hình ảnh thả bơm .414  Hình: 3-2 Chi tiết bể lắng 415  Hình: 3-3 Đường ống nước .415  Hình: 3-4 Tủ điện .416  DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng: Thông số tính tốn .404  Bảng: Thông số  405  Bảng: Kiểm tra 39 giếng thiết kế với điểm A 408  Bảng: Kiểm tra 39 giếng thiết kế với điểm B .410  Bảng: Khối lượng lắp đặt .412  Bảng: Thống kê vật tư vật liệu đầu vào lắp đặt công trình 412  399 | P a g e GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan Dự án Cơng trình hỗn hợp dịch vụ, văn phịng nhà tọa lạc Lơ số 1, ô đất 4.1 – CC Đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội Dự án bao gồm 35 tầng tầng hầm Diện tích sàn tầng hầm 7590m2 Chủ đầu tư Công ty CP Dịch vụ kinh doanh bất động sản Hà Nội Trong thuyết minh này, chúng tơi trình bày thiết kế biện pháp hạ mực nước ngầm với yêu cầu đảm bảo an tồn, tiết kiệm thuận tiện thi cơng Thuyết minh thiết lập dựa báo cáo khảo sát địa chất vẽ chủ đầu tư cung cấp 1.2 Kích thước hình học kết cấu tầng hầm Kích thước hình học cơng trình thể Hình: 1-1, Hình: 1-2, Hình: 1-3 Hình: 1-1 Mặt móng (HBC-LVL-08-51) 400 | P a g e Hình: 1-2 Mặt cắt 1-1 (HBC-LVL-08-48) Hình: 1-3 Mặt cắt 2-2 (HBC-LVL-08-48) 1.3 Mục đích yêu cầu công tác hạ mực nước ngầm  Bơm hạ mực nước ngầm cho khối hầm cơng trình đến cao độ thấp cao độ đào khoảng xấp xỉ 0.5m để thi cơng hầm đảm bảo an tồn cho cơng trình  Quan trắc mực nước ngầm giếng quan trắc trình bơm hạ mực nước ngầm nhằm theo dõi mực nước, điều chỉnh thiết kế điều tiết lượng nước bơm cho phù hợp để đảm bảo cho q trình thi cơng an tồn, tiến độ 1.4 Cơ sở thiết kế [1.] Báo cáo khảo sát địa chất thực công ty TNHH Nhà Nước MTV Khảo sát Xây Dựng lập 2010 [2.] Bản vẽ Chủ đầu tư cung cấp 1.5 Tiêu chuẩn áp dụng [1.] TCVN 9903:2014 “Cơng trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công nghiệm thu hạ mực nước ngầm” 1.6 Tài liệu tham khảo [1.] Hướng dẫn thực hành địa chất thủy văn – Nhà xuất ĐHQG-TP.HCM 401 | P a g e [2.] Construction Dewatering and Groundwater Control – New method and applications – 3rd Edition, J.Patrick et al [3.] Groundwater Lowering in Construction: A Practical Guide P.M Cashman THIÊT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG HẠ MỰC NƯỚC NGẦM 2.1 Giả thuyết thiết kế Thiết kế dựa giả thiết sau:  Hồ sơ khảo sát địa chất đáng tin cậy  Tường vây thi công đảm bảo chất lượng, khơng có khuyết tật thân tường, thân tường vây kín nước hồn tồn 2.2 Mặt cắt địa chất, thông sô địa chất, điều kiện thủy văn 2.2.1 Mặt cắt địa chất Báo cáo khảo sát địa chất thực Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát Xây dựng 2010 bao gồm 13 hố khoan với chiều sâu ~ 60m/ hố khoan Các lớp đất phân bố từ xuống sau: Lớp 1: Cát lấp, màu xám đen Phân bố khắp khu vực khảo sát nằm mặt đất Thành phần lớp chủ yếu cát mịn, màu xám đen Chiều dày lớp thay đổi từ 0.7m (HK8) đến 1.5 (HK13), trung bình khoảng 1.1m Lớp 2: Sét dẻo thấp (CL), màu nâu vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng Lớp sét dẻo cứng đến nửa cứng, nằm lớp cát lấp (1) phân khắp khu vực khảo sát Gặp lớp độ sâu 0.7m (HK8) đến 1.5m (HK13) Chiều dày lớp thay đổi từ 1.5m (HK3) đến 3.3m (HK11), trung binhd khoảng 2.6m Lớp Cát lẫn sét, cát bụi (SC-SM), màu xám đen, xám nâu, xen kẹp thấu kình mỏng sét dẻo thấp, trạng thái rời Lớp cát lẫn sét, cát mịn (3) nằm lớp sét dẻo cứng đến nửa cứng, gặp tất hố khoan, độ sâu từ 2.0 (HK4) đến 4.5m (HK11) Chiều dày lớp thay đổi từ 3.2m (HK1) đến 13.2 (HK12) trung bình khoảng 7.2m Lớp 4: Cát lẫn sét, cát bụi (SC-SM), trạng thái chặt vừa Lớp cát lẫn sét, cát mịn nằm lớp cát lẫn sét, cát mịn, gặp lại tất hố khoan độ sâu 7.2m (HK1) đến 16.0m (HK12) Chiều dày lớp thay đổi từ 4.0m (HK4) đến 24.8 (HK13), trung bình khoảng 15.0m Lớp Sét dẻo thấp (CL) đôi chỗ lẫn hữu cơ, màu xám đen, xám nâu, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng Lớp sét dẻo thấp nằm lớp gặp hố khoan (HK1, HK4, HK6, HK8, HK10, HK12, HK13) độ sâu 18.0m (HK4) đến 37.8m (HK13) Chiều dày lớp đất thay đổi từ 1.6m (HK7, HK13) đến 8.1m (HK6) trung bình 4.2m Lớp Cát mịn cấp phối lẫn sỏi sạn, màu xám vàng, xám ghi, trạng thái chặt Lớp cát lẫn sỏi sạn nằm lớp sét dẻo thấp hố khoan (HK1, HK4, HK6, HK7,8,10,11,12,13) nằm lớp hố khoan (HK2, 3,5,9) độ sâu 23m (HK4) đến 39.4m (HK13) Chiều dày lớp thay đổi khoảng từ 4.1m (HK16) đến 16.0m(HK2) trung bình khoảng 10.7m Lớp Cuội sỏi lẫn cát sạn (GP), màu nâu vàng, xám trắng, xám đen, trạng thái chặt Lớp cuội sỏi lẫn cát nằm thấu kính sét nửa cứng (6a) hố khoan (HK9) lớp cát lẫn sỏi sạn hố khoan (HK1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13) Bề mặt lớp cuội biến đổi mạnh, gặp lớp độ sâu từ 37m (HK12) đến 46.2m (HK13) Chiều dày lớp chưa xác định, hố khoan vào lớp từ 17.0 đến 19.0m mà chưa hết lớp 402 | P a g e 2.2.2 Nhận xét điều kiện địa chất cơng trình, địa chất thủy văn Khí hậu Hà Nội chịu ảnh hưởng kiểu nhiệt đới gió mùa:  Mùa mưa: từ tháng đến tháng 10, khí hậu nóng, mưa nhiều  Mùa khơ: từ tháng 11 đến tháng năm sau, khí hậu lạnh mưa Điều kiện địa chất cơng trình khu vực có lớp địa chất chủ yếu, mặt cắt địa chất bên Mặt cắt địa chất tham khảo Hình: 2-1 Hình: 2-1 Cắt dọc địa chất hố khoan HK1,2 Mực nước ngầm xuất tầng chứa nước -12.28m, tầng chứa nước thứ mực nước ngầm cao độ -10.27m (so với mặt đất) thời điểm khảo sát vào tháng 7/2010 Như vậy, mực nước ngầm trung bình chọn đưa vào tính tốn -11.28m 2.3 Tính tốn hạ mực nước ngầm 2.3.1 Thông số hố đào Dựa tài liệu khảo sát địa chất cơng trình theo kinh nghiệm tính tốn, chúng tơi đưa thơng số tính tốn Bảng: 403 | P a g e Bảng: Thơng số tính tốn Kí hiệu (đơn vị) Mơ tả Kết F (m2) Diện tích hố đào 7600 K (m/ngày) Hệ số thấm theo tính tốn 43 rh (m) Bán kính giếng 0.1 D (m) Bề dày tầng chứa trung bình (44m-25m) 19 H (m) Chiều cao mực nước ngầm tính từ đáy 32.72 tầng chứa quy ước hw (m) Chiều cao mực nước ngầm hạ thấp 18.95 tính từ đáy tầng chứa quy ước Qg (m3/ngày) Lưu lượng giếng thiết kế 600-840 l (m) Chiều dài ống lọc hoạt động Ghi Thí nghiệm thấm trường Bề dày tầng chứa quy ước (đáy tầng chứa quy ước cao độ -44m) Dựa vào hiệu suất giếng công suất mặc định thiết bị Mực nước ngầm tính so cote mặt đất tự nhiên cơng trình  Bề dày tầng chứa nước trung bình (tính từ mực nước tĩnh đến lớp sét pha) chọn theo tài liệu Báo cáo KSĐC Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát Xây dựng thực Trong tính tốn H= (36+8)-11.28 = 32.72m Trong 36m độ sâu đáy giếng, 11.28m độ sâu mực nước ngầm ban đầu, 8m chiều dài ống lọc  Chiều sâu giếng chọn theo tiêu chí sau: ∆ 25.05 1.85 35.90 Trong đó: S – chiều sâu mực nước giai đoạn cuối bơm hạ Chiều sâu lớn cơng trình 24.55 m Mực nước ngầm hạ thấp cote đào sâu tối đa 0.5m Vây chọn S= 25.05m l1 – chiều dài đoạn ống lắng (lấy 1m) l2 – chiều dài ống lọc (Chiều dài ống lọc chọn theo chiều dài ống lọc nhà sản xuất (4m/1 ống), khả thu nước yêu cầu giếng cho bơm 5Hp chúng tơi lựa chọn l2 = 8m) ∆ - bước nhảy thủy lực tính bất hồn chỉnh giếng (1.85 m tính theo công thức bên dưới) 404 | P a g e ∆ 0.01 Bảng: Thông số  Đất đá chứa nước α Các hạt nhỏ với k đến 6m/ngđ 90 Cát trung với k đến 6-15m/ngđ 60 Cát hạt thô 50 Cuội sỏi 30 Hệ số α – “Hướng dẫn thực Hành Địa Chất Thủy Văn” – Nhà xuất ĐHQG -TP.HCM f1 – Diện tích mặt lọc f1 =πdl2 d – đường kính giếng.(0.2m) k – hệ số thấm từ kết thí nghiệm trường (K= 43 m/ngđ) → Chiều sâu giếng 36.0m 2.3.2 Khả thu nước tối đa giếng Theo B.Sichardt (1928): Q max  F1.Vth F1  .d.n.l Vth  19.4 K Trong đó: Qmax – Lưu lượng nước chảy vào giếng (m3/ngđ) 405 | P a g e F1 – diện tích hoạt động phần ống lọc (m2) d – đường kính ống lọc (m) – 0.2m l - chiều dài ống lọc (m) – m n – độ lỗ hổng ống lọc (1.0) Vth – vận tốc tới hạn dòng thấm (m/ngđ) – theo B.Sichardt K – hệ số thấm (43 m/ngđ) →Lưu lượng giếng sâu 36m (chiều dài ống lọc hoạt động giai đoạn hạ thấp sâu 8m): Qmax = 639.45 m3/ngđ →Chọn lưu lượng thiết kết theo công suất bơm 5Hp → Qtk = 600 m3/ngđ 2.3.3 Tính tốn số lượng giếng theo phương pháp giếng tương đương Hình: 2-2 Sơ họa thơng số tính tốn Dupuit – Forcheimer:  Tầng chứa nước công trình tầng chứa nước có áp  Bán kính quy đổi 49.18  Bán kính ảnh hưởng Ro (Theo Duipuy) √ 3000  970.76 Lưu lượng nước chảy vào hố móng: ln / 23700.41 / Với lưu lượng bơm thiết kế ban đầu 600 m3/ngày đêm ta tính tốn số giếng: 23700.41 600 406 | P a g e 39 ế Như với hố móng có diện tích 7600 m2 để hạ thấp mực nước ngầm tới độ sâu 25.05m (thấp đáy hố móng sâu khoảng 0.5m) kết sơ 39 giếng 2.3.4 Tính tốn độ hạ thấp- phương pháp tương tác giếng 2.3.4.1 Phương pháp luận tính tốn Do phương pháp tính tốn bên quy cơng trình cần tình dạng giếng thu nước hình trịn có diện tích với cơng trình giếng bố trí theo lưới Trong thực tế cơng trình có hình dạng phức tạp việc bố trí giếng phải tránh hố móng để phù hợp cho thi công Nên người ta sử dụng “phương pháp tương tác giếng” để tính tốn đảm bảo yêu cầu hạ thấp hiệu an tồn tối đa q trình thi cơng, chúng tơi kiểm tra lần cuối phương pháp Nguyên lý: độ hạ thấp điểm tổng độ hạ thấp điểm giếng gây theo công thức: Skt = 2.25 2.25 “Hướng dẫn thực hành địa chất thủy văn” – Nhà xuất ĐHQG-TP.HCM Trong đó: Skt – mực nước hạ thấp tới cuối thời gian yêu cầu ∆h – bước nhảy tính bất hồn chỉnh giếng bơm hạ t – thời gian bơm hoạt động liên tục rg – bán kính giếng rg-i – Khoảng cách từ điểm xét đến giếng bơm hạ – hệ số hiệu chỉnh xác định từ biểu đồ, phụ thuộc vào vị trí ống lọc – hệ số truyền áp = a - hệ số truyền mực nước He – bề dầy tầng chứa nước chịu ảnh hưởng của giếng Qi- lưu lượng bơm tại các giếng K – hệ số thấm tầng chứa nước m – chiều dày tầng chứa nước trung bình t – thời gian bơm hạ ∑ tổng giếng cịn lại ( dấu có nghĩa tổng loại giếng tính hạ thấp) Các bước thực tính tốn:  Bước 1: Xác định sơ lượng giếng cần thiết để bơm hạ mực nước ngầm dựa vào phương pháp đơn giản 39 giếng  Bước 2: Bố trí giếng lên mặt  Bước 3: Đo khoảng cách từ giếng đến điểm kiểm tra (thường vị trí sâu vị trí xa trung tâm nhất) 407 | P a g e  Bước 4: Áp dụng cơng thức tương tác tính tốn kết hạ thấp Kết hạ thấp không đạt, tăng lưu lượng giếng, tăng số lượng giếng lần lược thêm giếng thực lại bước 2-3-4 đạt u cầu 39 giếng 2.3.4.2  Tính tốn cho điểm xem xét Kiểm tra điểm A (móng sâu, xa khu), giao trục Y7 X5 Bảng: Kiểm tra 39 giếng thiết kế với điểm A 2.25 Giếng 408 | P a g e Qi (m3/ngđ) rg-i (m) 2.25 GK1 600 38.96 0.34 GK2 600 35.30 0.35 GK3 600 41.40 0.33 GK4 600 59.31 0.29 GK5 600 74.38 0.26 GK6 600 72.19 0.26 GK7 600 71.01 0.26 GK8 600 68.46 0.27 GK9 600 59.43 0.29 GK10 600 43.08 0.32 GK11 600 37.98 0.34 GK12 600 45.02 0.32 GK13 600 41.54 0.33 GK14 600 31.06 0.36 GK15 600 22.14 0.40 GK16 600 33.08 0.35 GK17 600 39.63 0.33 Độ hạ thấp Skt 13.42 2.25 Giếng 409 | P a g e Qi (m3/ngđ) rg-i (m) 2.25 GK18 600 23.82 0.39 GK19 600 16.84 0.43 GK20 600 20.69 0.41 GK21 600 25.06 0.39 GK22 600 32.54 0.36 GK23 600 42.78 0.32 GK24 600 52.13 0.30 GK25 600 49.78 0.31 GK26 600 49.93 0.31 GK27 600 39.95 0.33 GK28 600 29.98 0.37 GK29 600 9.80 0.50 GK30 600 8.47 0.51 GK31 600 16.38 0.44 GK32 600 28.08 0.37 GK33 600 25.31 0.39 GK34 600 32.66 0.36 GK35 600 44.64 0.32 GK36 600 60.65 0.28 GK37 600 31.07 0.36 GK38 600 69.37 0.27 GK39 600 45.80 0.32 Độ hạ thấp Skt Như vậy: Với 39 giếng thiết kế với lưu lượng 600 m3/ngày, độ hạ thấp vị trí kiểm tra A (xem vẽ HBC-LVL-09-03) đạt tới chiều sâu trung bình (11.28) + (13.42)= 24.70m Đạt yêu cầu hạ thấp  Kiểm tra điểm B (móng sâu, xa khu), giao trục Y7 X10 Bảng: Kiểm tra 39 giếng thiết kế với điểm B 2.25 Giếng Qi (m3/ng) 410 | P a g e rg-i (m) 2.25 GK1 600 72.82 0.26 GK2 600 57.80 0.29 GK3 600 42.11 0.33 GK4 600 35.25 0.35 GK5 600 39.24 0.33 GK6 600 33.01 0.35 GK7 600 28.91 0.37 GK8 600 29.06 0.37 GK9 600 25.86 0.38 GK10 600 48.80 0.31 GK11 600 54.34 0.30 GK12 600 66.39 0.27 GK13 600 70.67 0.27 GK14 600 67.49 0.27 GK15 600 65.38 0.27 GK16 600 75.00 0.26 GK17 600 77.85 0.25 GK18 600 63.75 0.28 GK19 600 52.55 0.30 Độ hạ thấp Skt 13.53 2.25 Giếng Qi (m3/ng) rg-i (m) 2.25 GK20 600 46.29 0.31 GK21 600 35.70 0.35 GK22 600 27.39 0.38 GK23 600 21.48 0.40 GK24 600 19.47 0.42 GK25 600 9.57 0.50 GK26 600 7.99 0.52 GK27 600 6.74 0.54 GK28 600 15.44 0.44 GK29 600 35.61 0.35 GK30 600 49.55 0.31 GK31 600 44.34 0.32 GK32 600 55.05 0.29 GK33 600 38.86 0.34 GK34 600 31.04 0.36 GK35 600 17.17 0.43 GK36 600 17.77 0.43 GK37 600 45.50 0.32 GK38 600 26.13 0.38 GK39 600 38.04 0.34 Độ hạ thấp Skt Như vậy: Với 39 giếng thiết kế với lưu lượng 600 m3/ngày, độ hạ thấp vị trí kiểm tra B (xem vẽ HBC-LVL-09-03) đạt tới chiều sâu trung bình (11.28)+( 13.53)= 24.81m Đạt yêu cầu hạ thấp 411 | P a g e Ngoài ra, để trì đủ lượng bơm để giữ mực nước đạt u cầu q trình đổ bê tơng, cần dự phòng giếng trường hợp Theo kinh nghiệm thi cơng cơng trình tương tự lấy lượng giếng 5% số lượng giếng tính tốn Để dự phịng trường hợp điện cố khác (di dời đường ống cho xe chạy) cần bơm hạ trở lại mực hạ thấp yêu cầu thời gian ngắn lấy lượng giếng 5% số lượng giếng tính tốn Như cần 10% giếng dự phịng cho trường hợp Số lượng giếng dự phòng: n = 0.1*39 = giếng 2.3.5 Kết luận Với tổng số lượng giếng 39 giếng bơm giếng dự phòng với chiều sâu giếng 36m hoạt động liên tục ngày với lưu lượng giếng khoảng 600 m3/ngày đêm đảm bảo yêu cầu hạ mực nước ngầm phía bên hố đào xuống độ sâu cách mặt hố đào khoảng 0.5m THI CÔNG HẠ MỰC NƯỚC NGẦM 3.1 Khối lượng thực Số lượng giếng hạ mực nước ngầm vật tư kèm theo thể Bảng: Khối lượng lắp đặt STT Công việc Đơn vị Số lượng dự Ghi kiến Khoan giếng, bơm hạ nước ngầm Giếng 43 Vận hành giếng 39 Vật tư dự phòng Giếng giếng dự phịng Chiếm 20% số lượng tính tốn Bảng: Thống kê vật tư vật liệu đầu vào lắp đặt cơng trình STT Tên thiết bị Số lượng Năm sản xuất Nguồn gốc/ nhập hãng sản xuất Ống PVC D200 có Ống khoan lỗ dùng cho giếng bơm hạ nước ngầm bao gồm phụ kiện (keo, nắp bịt, ống nối, sỏi san…) 86 2016-2017 Ống PVC đạt tiêu chuẩn Ống PVC D200 dùng Ống cho giếng bơm hạ nước ngầm bao gồm phụ kiện (keo, nắp bịt, ống nối, sản sỏi…) 268 2016-2017 Ống PVC đạt tiêu chuẩn 412 | P a g e Đơn vị Máy bơm điện chìm Bộ cơng suất 5- 10 Hp bao gồm phụ kiện (dây điện, tủ điện, dây treo bơm,…) 44 2015-2016 Việt Nam Đài loan Tủ điện có đèn xoay Bộ báo hiệu, chế độ bảo vệ tự động 15 2015-2016 Việt Nam Bảng: Danh sách thiết bị khoan giếng đo mực nước ngầm STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Nguồn gốc/ Mục đích sử hãng sản xuất dụng Máy khoan tháp chữ A Bộ máy khoan XY-1 bao gồm bơm phụ kiện kèm theo 01-02 Trung Quốc Khoan giếng hay Nhật bơm hạ mực nước ngầm giếng quan trắc Thiết bị đo mực nước Ống ngầm Yamayo/ Nhật Đo mực nước Bảng: Thông số kỹ thuật bơm Kiểu Bơm điện chìm dạng đẩy Lưu lượng 20 – 30m3/h Công suất 5-10HP, pha x 380 Volt Kết cấu giếng PVC D200 sâu 36m 3.2 Trình tự thi cơng Giai đoạn 1: Thi công giếng Bước Khoan tạo lỗ  Bố trí dàn khoan máy XY-100 dàn khoan chữ A để thi công giếng khoan bơm hạ nước ngầm  Định vị vị trí giếng khoan để thiết bị khoan vào vị trí định vị  Định vị tháp khoan, làm đường bao quanh khu vực khoan để chứa dung dịch khoan kích thước x 2.5 x 0.3m 413 | P a g e  Khoan phương pháp khoan phá mẫu tồn phần quan sát mùn khoan với đường kính khoan 315 – 350mm, đến độ sâu 36m Mô tả địa tầng thực tế, ghi sổ nhật ký công trường thơng số kỹ thuật khoan theo quy trình qui phạm hành Bước Chống ống  Ống PVC D200, dày từ 4.5-6.0mm từ mặt đất hữu đến độ sâu 28m  Ống lọc PVC D200, lỗ lọc 3-5mm quấn lưới nhựa sỏi sạn lấp xung quanh, dày 4.5mm – 6mm, trung bình từ độ sâu 28m đến 36m  Sau chống ống xong, tiến hành bơm thổi rửa giếng khoan, làm mùn khoan & lỗng dung dịch sét bettonite, chọn thời điểm thích hợp đổ sạn lọc D3.0-6mm với khối lượng 0.5-1.0m3 từ độ sâu 26 đến 36m  Tiến hành bơm rửa giếng máy bơm chìm Bơm nước giếng trong, khơng có cát mịn, đo lưu lượng, đo mực nước tĩnh  Sau khoan xong đội khoan tiến hành thu dọn vật tư, vệ sich khu vực làm việc Giai đoạn Lắp đặt  Thả bơm chìm có lưu lượng Q = 20-30m3/h, pha x 380 Volt phụ kiện bơm cho giếng bơm hạ tầng hầm  Bơm thả xuống giếng đến độ sâu thấp mực nước ngầm 5-7m, bơm treo dây dù Hình: 3-1 Hình ảnh thả bơm  Đường ống nhựa Ø90 Ø75 (phụ thuộc công suất bơm) lắp đặt từ vị trí giếng đến bể lắng cơng trường Chi tiết bể lắng thể Hình: 3-2 414 | P a g e Hình: 3-2 Chi tiết bể lắng  Lắp đặt hệ thống ống xả từ đầu bơm ngồi hố lắng cơng trường Hình: 3-3 Đường ống nước  Nguồn điện: từ hệ thống tủ chính, điện sẽ đấu nối tủ điều điển để vận hành thiết bị bơm 415 | P a g e Hình: 3-4 Tủ điện Hệ thống điện lắp riêng rẽ từ đồng hồ cơng trình tránh tượng phải sử dụng chung với tủ điện cơng trình Lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng, phòng ngừa trường hợp điện bơm không hoạt động Giai đoạn Vận hành Các giếng bơm bơm thử sau 48h, sau kiểm tra hàm lượng cát, giếng đạt u cầu khơng có cát tiếp tục vận hành Nếu giếng có cát tiến hành bơm thổi rửa lại giếng Các giếng bật một, cách 24h, thời gian hạ mực nước ngầm, quan trắc mực nước ngầm nội ngày lần để kiểm soát tốc độ hạ mực nước ngầm Ghi chú: kế hoạch khoan giếng vận hành thay đổi tùy thuộc vào tiến độ, vị trí đào đất ngồi cơng trường Số lượng giếng vận hành phụ thuộc vào mức độ hạ thấp mực nước theo dõi qua giếng quan trắc tốc độ đào tầng hầm Trong trình vận hành giếng đào đất qua giai đoạn, giếng hạ mực nước ngầm phải bảo vệ cảnh báo thường xuyên dấu hiệu dễ nhận biết (sơn đỏ, cọc bảo vệ…) hay có người trực dõi, tránh tượng xe đào, xe xúc va chạm hay xúc, đào trúng giếng gây hư hỏng phải dừng bơm Tùy thuộc vào trình hạ mực nước ngầm đào đất theo chiều sâu hay khu vực, giếng vận hành phải đảm bảo đủ công suất mực nước hạ theo yêu cầu, giếng chọn lựa vận hành cho đảm bảo yêu cầu hạ thấp phải có vị trí giếng dự phòng trường hợp bị cố bơm điện Trong trình vận hành, bơm bị hỏng cho hoạt động giếng dự phịng, nhanh chóng thay bơm cho giếng bị cháy bơm Nếu trình bơm nước hạ mực nước ngầm với số giếng thiết kế không đảm bảo để thi công tầng hầm tiến hành khoan thêm giếng giai đoạn đào đất tầng hầm Tùy thuộc vào tiến độ thi công đào đất, điều kiện thời tiết đột biến số liệu quan sát mực nước ngầm, số lượng giếng bơm điều tiết cho phù hợp với yêu cầu nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng lượng điện việc sụt lún cơng trình xung quanh trình bơm hút nước ngầm 416 | P a g e 3.3 An toàn lao động 3.3.1 Mục đích u cầu nhằm đảm bảo an tồn, an ninh phịng cháy chữa cháy q trình thực cơng việc, góp phần hồn thành cơng việc, đảm bảo chất lượng, am toàn tiến độ  Tránh gây thương tích cho người, thiệt hại trang thiết bị  Chỉ nguy để khắc phục giảm thiểu thiệt hại  Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Nhà nước, mang lại hiệu công việc  Đảm bảo chương trình quản lý đào tạo kinh nghiệm cho cơng nhân để nhanh chóng hồn thành tốt cơng việc  Ngăn ngừa tác nhân gây hại ảnh hưởng đến mơi trường 3.3.2 An tồn vệ sinh lao động q trình thực Nhà thầu có trách nhiệm đảm nhận việc xem xét, đánh giá rủi ro xảy q trình làm việc khu vực làm việc Những rủi ro phát sinh trình làm việc phải đánh giá xác phải ghi chép cụ thể để mức độ loại rủi ro vấn đề thi công công trường Công việc phải thường xuyên trì suốt trình làm việc 3.3.2.1 Bảo hộ lao động tối thiểu Người lao động công trường phải trang bị quần áo bảo hộ trước làm việc Những trang bị bảo hộ cung cấp bao gồm:  Mũ bảo hộ  Quần áo bảo hộ, giầy bảo hộ Khi vào công trường thi công bắt buộc cá nhân phải đội nón bảo hộ lao động, giầy ủng bảo hộ 3.3.2.2 An tồn thi cơng An tồn  Khơng dịch chuyển Barrie dấu an toàn  Mọi tai nạn hay cố xảy phải báo cáo kịp thời cho Giám sát viên làm nhiệm vụ phải ghi nhận sổ cố  Người bị thương cần phải sơ cứu đưa tới sở y tế để cứu chữa cách nhanh  Khơng làm điều gây hại cho người khác, cho dù hành vi cẩu thả, sơ suất, không sử dụng thiết bị  Cần phải biết cách nhận biết tín hiệu báo động biết cách hành động Vệ sinh  Nơi làm việc phải gọn gàng,  Dọn rác xử lý chất thải thường xuyên sau ca làm việc 417 | P a g e  Người thực công việc phải chắn thứ an toàn, kể dụng cụ làm việc để cất giữ tốt Những quy định chung dụng cụ trang thiết bị  Tất phận máy để trần cần che chắn mưa, nắng để hiệu làm việc tốt  Đảm bảo cơng tác an tồn sẵn sàng trước sử dụng  Nếu thiết bị hư hỏng cần phải ngưng đánh giá lại xem xét mức độ hư hỏng nhự tiến hành sửa chữa, nặng thay thiết bị khác để đảm bảo tiến độ cơng trình điều kiện làm việc an tồn  Cơng tác vận chuyển vật tư, thiết bị đến bãi tập kết phải dẫn có kế hoạch cụ thể  Kho bãi để xếp bảo quản nguyên vật liệu, thiết bị phải định trước mặt công trường với số lượng cần thiết cho thi công Địa điểm khu vực phải thuận tiện cho việc vận chuyển bốc dỡ  Vật tư, thiết bị tập kết công trường phải cất giữ kho tạm che kín bạt An tồn điện thi công  Máy khoan chữ A (sử dụng điện) phải kiểm tra đủ điều kiện an toàn cán an toàn nhà thầu chủ đầu tư  Máy bơm điện chìm phải kiểm tra đủ điều kiện tiếp đất, mối nối điện nước phải có keo dán bơm chống nhiễm rị điện  Các loại dây điện, tủ điện có chế độ chống rị, giật, cách nước bảo vệ an tồn tránh va chạm với vật dụng khác 418 | P a g e ... m3/ngày đêm đảm bảo yêu cầu hạ mực nước ngầm phía bên hố đào xuống độ sâu cách mặt hố đào khoảng 0.5m THI CÔNG HẠ MỰC NƯỚC NGẦM 3.1 Khối lượng thực Số lượng giếng hạ mực nước ngầm vật tư kèm theo thể... hố khoan HK1,2 Mực nước ngầm xuất tầng chứa nước -12.28m, tầng chứa nước thứ mực nước ngầm cao độ -10.27m (so với mặt đất) thời điểm khảo sát vào tháng 7/2010 Như vậy, mực nước ngầm trung bình... công tác hạ mực nước ngầm  Bơm hạ mực nước ngầm cho khối hầm công trình đến cao độ thấp cao độ đào khoảng xấp xỉ 0.5m để thi công hầm đảm bảo an tồn cho cơng trình  Quan trắc mực nước ngầm giếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạ mực nước ngầm trong xây dựng,

Từ khóa liên quan