0

VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

9 25 0
  • VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 21:07

VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT XIX) I) Các thành phần của văn học trung đại 1 Văn học chữ Hán Là sáng tác của người Việt, được viết bằng chữ Hán Văn học chữ Hán xuất hiện ngay khi văn. VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT XIX) I) Các thành phần văn học trung đại: Văn học chữ Hán: - Là sáng tác người Việt, viết chữ Hán - Văn học chữ Hán xuất văn học viết đời, phát triển tồn thời kì văn học Trung đại - Văn học chữ Hán gồm nhiều thể loại: - Chiếu: Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn) - Hịch: Hịch tướng sĩ (Trần Hưng Đạo) - Cáo: Bình Ngơ đại cáo (Nguyễn Trãi) - Biểu: Biểu tạ ơn (Nguyễn Trãi) - Truyện truyền kì: Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ) - Tiểu thuyết chương hồi: Hồng Lê Nhất thống chí - Phú: Phú sơng Bạch Đằng - Thơ Đường luật: Thất ngôn Văn học chữ Nôm: - Là sáng tác người Việt, viết chữ Nôm (chữ người Việt sáng tạo nên) - Ra đời vào khoảng kỉ XIII, phát triển tồn thời kì văn học trung đại - Thể loại: - Chủ yếu thơ - Truyện thơ - Ngâm khúc - Hát nói tác giả - đỉnh cao thơ Nơm: • Nguyễn Trãi: đặt móng cho thơ ca chữ Nơm (Quốc âm thi tập) • Nguyễn Du: đưa thơ ca chữ Nơm lên đỉnh cao (Truyện Kiều) • Hồ Xuân Hương: viết nhiều, sáng tác nhiều thơ Nôm (được mệnh danh Bà chúa thơ Nôm)  Hai phận Văn học chữ Hán văn học chữ Nôm tồn song song, góp phần làm nên phong phú, đa dạng cho văn học trung đại Việt Nam II) Các giai đoạn phát triển văn học trung đại Việt Nam: Trong suốt 10 kỷ, văn học trung đại trải qua giai đoạn Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIV: a Tình hình xã hội: - Ngơ Quyền đánh thắng qn Nam Hán vào năm 938 đưa đất nước bước vào thời kì độc lập tự chủ - Đánh thắng quân Tống vào kỉ XI - Quân dân nhà Trần lần chiến đấu chiến thắng quân Mông - Nguyên → Đất nước thoát khỏi ách thống trị ngàn năm phong kiến phương Bắc, chiến đấu chiến thắng nhiều lực xâm lược, bắt đầu hình thành, củng cố nhà nước → Giai đoạn quyền lợi giai cấp thống trị nhân dân phù hợp thống với → tạo thành khối đồn kết, vững b Tình hình văn học: - Nội dung: mang nội dung yêu nước với âm hưởng hào hùng Biểu hiện: - Lòng căm thù giặc sâu sắc - Quyết tâm đánh giặc - Lòng tự hào dân tộc - … → Đỉnh cao văn học yêu nước Văn học Lý - Trần , đặc biệt văn học thời Trần - Hào khí Đơng A - Lịng u nước - căm thù giặc - tâm chiến đấu (Hịch tướng sĩ, Phú sông Bạch Đằng, ) - Xây dựng người anh hùng thời đại: Thuật hoài (PNL) - Tinh thần tự hào dân tộc - Khát vọng thái bình cho dân tộc (Tụng giá hồn kinh sư, ) - Nghệ thuật: ghi nhận phong phú thể loại Văn học trung đại Việt Nam từ kỉ XV đến hết kỉ XVII: a Tình hình xã hội: - Triều Lê thiết lập sau chiến thắng giặc Minh, nhà Lê lấy Nho giáo làm Quốc giáo, xây dựng quốc gia Đại Việt thịnh trị (1427 - 1527) - Các phe phái phong kiến gây nội chiến Lê - Mạc (1533 - 1593), nội chiến Đàng Trong - Đàng Ngoài b Tình hình văn học: - Văn học chữ Hán phát huy vai trò to lớn nghiệp xây dựng tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, chủ nghĩa anh hùng: Bình Ngơ đại cáo - Văn xi chữ Hán - có tác phẩm đặc sắc: “Truyền kì mạn lục” Thiên cổ kì bút (gồm 20 truyện, viết chữ Hán, thể loại truyền kì) - Nổi bật văn học giai đoạn phát triển văn học chữ Nôm - Thơ Nôm Đường luật: “Quốc âm thi tập” - Nguyễn Trãi: hoa đầu mùa thơ ca tiếng Việt - Thơ lục bát, song thất lục bát - Nội dung chủ yếu: + Chủ nghĩa yêu nước + Phê phán xã hội phong kiến + Tác giả tiêu biểu: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ 3 Văn học trung đại từ kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX: a Tình hình xã hội: - Giai đoạn lịch sử mà xã hội có nhiều biến động: Nhà nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng , tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh sụp đổ - Nhiều khởi nghĩa nông dân nổ ra, tiêu biểu phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ thống đất nước, lên sau triều đại Tây Sơn sụp đổ → Nhà Nguyễn lên - Vua quan ăn chơi sa đọa, đời sống người dân chịu cực khổ b Tình hình văn học: - Chính tình trạng khủng hoảng trầm trọng xã hội, văn học giai đoạn phát triển đến độ rực rỡ nhất: phong phú nội dung, đa dạng thể loại, có nhiều đỉnh cao nghệ thuật - Nội dung: + Bức tranh thực xã hội phong kiến + Chủ nghĩa nhân đạo: quan tâm đến số phận người, số phận người phụ nữ/ cất lên tiếng nói địi quyền sống, quyền hạnh phúc cho người Ví dụ: Thơ Hồ Xn Hương/ Cung ốn ngâm/ Chinh phụ ngâm/ Truyện Kiều - Nghệ thuật: + Thể loại: phong phú, đặc biệt văn học chữ Nôm đạt nhiều thành tựu rực rỡ: truyện thơ, ngâm khúc, thơ, hát nói, + Ngơn ngữ: thơ ca Tiếng Việt - dấu ấn riêng, nhà thơ, nhà văn sử dụng linh hoạt lời ăn tiếng nói ngày nhân dân tác phẩm → ngôn ngữ văn học trở nên mềm mại uyển chuyển, giàu sức biểu cảm vươn tới trình độ thẩm mĩ cổ điển - Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: + Nguyễn Du: Truyện Kiều, thơ chữ Hán + Hồ Xuân Hương: thơ Nơm (Chùm Tự tình, Lấy chồng chung, ) + Các khúc ngâm Văn học trung đại nửa cuối kỉ XIX: a Tình hình xã hội: - Chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn, thực dân Pháp xâm lược (1858 - Sơn Trà, Đà Nẵng) , triều đình nhà Nguyễn đầu hàng Các phong trào yêu nước chống Pháp dậy mạnh mẽ, thất bại, nhân dân rơi vào kiếp nô lệ - Xã hội phong kiến Việt Nam chuyển dần sang chế độ nửa thực dân phong kiến b Tình hình văn học: - Văn học mang âm hưởng chủ nghĩa yêu nước (âm hưởng bi tráng) Ví dụ: Tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu - Phê phán xã hội nửa Tây, nửa ta (thơ Tú Xương, Nguyễn Khuyến) III) Một số đặc điểm văn học trung đại Việt Nam: Văn học ln gắn bó với vận mệnh đất nước số phận người: - Chủ nghĩa yêu nước: + Giai đoạn đầu: gắn với tư tưởng trung quân - “trung quân quốc” → mang âm hưởng hào hùng + Giai đoạn sau: gắn với trách nhiệm người dân trước tình cảnh nước → mang âm hưởng bi tráng + u nước cịn gắn với: tình cảm với giang sơn gấm vóc, ca ngợi gương kiên trung, niềm tự hào truyền thống dân tộc, → Thể chân thành, sâu sắc - Chủ nghĩa nhân đạo: Thể quan tâm tới số phận người đặc biệt người phụ nữ + Cảm thơng, thương xót số phận đau thương người Ví dụ: Nỗi oan khuất Vũ Nương / Số phận bị vùi dập hết lần đến lần khác Thúy Kiều / Nỗi cô đơn, sầu muộn, nhớ nhung người chinh phụ có chồng chinh chiến / Nỗi đau bị ruồng bỏ người cung nữ Cung oán ngâm/ Số kiếp chồng chung người vợ lẽ/… + Lên án, tố cáo lực chà đạp người Ví dụ: Chuyện người gái Nam Xương: chiến tranh phi nghĩa/ hủ tục hà khắc - trọng nam khinh nữ Ví dụ: Truyện Kiều: Vua quan phong kiến/ bọn bn thịt bán người / đồng tiền , Ví dụ: Chinh phụ ngâm: chiến tranh phi nghĩa, tội ác bọn vua quan phong kiến Ví dụ: Cung ốn ngâm: “Ông vua” - chế độ cung nữ + Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp người: Tài, sắc, phẩm chất + Bày tỏ khát vọng, niềm tin sống tốt đẹp cho người , quyền sống người … → Sự gắn bó với đất nước số phận người làm cho Văn học Việt Nam vừa giàu chất hùng tráng, vừa thấm đượm giọng điệu cảm thương → Chủ nghĩa yêu nước + chủ nghĩa nhân đạo → sợi đỏ xun suốt tồn VH thời kì Văn học Trung đại Việt Nam hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian: - Văn học dân gian ln có ảnh hưởng đến Văn học viết có văn học trung đại - Văn học dân gian cung cấp đề tài, cốt truyện, kinh nghiệm nghệ thuật, định hướng cho việc bảo tồn sắc dân tộc - Các thể loại: thơ lục bát, song thất lục bát, truyện thơ, kế thừa văn học dân gian - Vận dụng chi tiết, hình ảnh, tứ thơ, - Một số tác giả tiêu biểu có thành cơng việc vận dụng văn học dân gian: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Tiếp thu tinh hoa Văn học Trung Hoa tinh thần dân tộc, tạo nên giá trị văn học đậm đà sắc Việt Nam: - Về chữ viết: chữ Hán - Thể loại: hịch, cáo, chiếu, biểu, - Đề tài: người - người phụ nữ, kẻ sĩ, - Thi liệu: phong phú - Điển tích, điển cố - Phương thức thể … → Sự tiếp thu tinh thần dân tộc, Việt hóa, biến đổi cho phù hợp với tư thẩm mĩ người Việt Ví dụ: Chữ viết - chữ Hán - đọc theo âm Hán Việt Sáng tạo chữ Nơm Thể loại: có thêm thơ lục bát, hát nói, ngâm khúc, Thơ Đường: sáng tác tiếng Việt Trong khuôn khổ thi pháp trung đại Văn học Việt Nam vận động theo hướng dân tộc hóa dân chủ hóa: → THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI (Tiêu chí để phân biệt với văn học đại): Tính quy phạm phá vỡ tính quy phạm -Tính quy phạm: quy định chặt chẽ theo khuôn mẫu buộc phải tuân theo Biểu hiện: Văn học phải gắn liền với mục đích giáo huấn: “thi dĩ ngơn chí” (làm thơ để nói chí hướng), “văn dĩ tải đạo” (văn chương dùng để chở đạo lí) … Tư nghệ thuật: nghĩ theo khn mẫu có sẵn Ví dụ: Mùa thu - ln nghĩ đến vàng, trời xanh… Thể loại văn học: quy định chặt chẽ luật, kết cấu, số lượng câu chữ… Cách sử dụng thi liệu: Sử dụng nhiều điển tích, điển cố, thi liệu lấy văn học Trung Quốc Bút pháp: thiên ước lệ tượng trưng , -Phá vỡ tính quy phạm: thực tế văn học có số tác giả phá vỡ quy tắc sáng tác để thể sáng tạo, dấu cá nhân + Phá vỡ thể loại: Thất ngôn bát cú Đường luật Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi) Rồi hóng mát thuở ngày trường, (6 chữ) Hoè lục đùn đùn tán rợp giương Thạch lựu hiên phun thức đỏ, Hồng liên trì tiễn mùi hương Lao xao chợ cá làng ngư phủ, Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương Dẽ có Ngu cầm đàn tiếng, Dân giàu đủ khắp địi phương (6 chữ) Tính trang nhã xu hướng bình dị: - Tính trang nhã: Đề tài, chủ đề: thường hướng đến cao cả, trang trọng Hình tượng nghệ thuật: tao nhã, mĩ lệ, đẹp lớn lao Ngơn ngữ: trau chuốt, hàm súc, mang tích chất bác học + Xu hướng bình dị: Thi liệu: gần gũi, quen thuộc Ngơn ngữ: chữ Nơm - bình dị , → Văn học gần với đời sống nhân dân Tiếp thu dân tộc hóa tinh hoa văn học nước IV) Kết luận : - Đến hết kỉ XIX, văn học trung đại kết thúc vai trị lịch sử mình, tạo nên thời kì rực rỡ cho văn học Việt Nam: - Về nội dung: Văn học trung đại phản ánh cách chân thật sinh động đời sống người, xã hội Việt Nam 10 kỉ - Văn học trung đại Việt Nam để lại kinh nghiệm sáng tác quý giá cho văn học Việt Nam giai đoạn sau ... phận Văn học chữ Hán văn học chữ Nôm tồn song song, góp phần làm nên phong phú, đa dạng cho văn học trung đại Việt Nam II) Các giai đoạn phát triển văn học trung đại Việt Nam: Trong suốt 10 kỷ, văn. .. sáng tác tiếng Việt Trong khuôn khổ thi pháp trung đại Văn học Việt Nam vận động theo hướng dân tộc hóa dân chủ hóa: → THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI (Tiêu chí để phân biệt với văn học đại) : Tính quy... XIX, văn học trung đại kết thúc vai trị lịch sử mình, tạo nên thời kì rực rỡ cho văn học Việt Nam: - Về nội dung: Văn học trung đại phản ánh cách chân thật sinh động đời sống người, xã hội Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM,