0

C1 tong quan mang ngoai vi edited

66 0 0
  • C1 tong quan mang ngoai vi   edited

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:20

PowerPoint Template LOGO Tổng quan về mạng ngoại vi Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập xuất (IO) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (như một dạng bộ nhớ phụ). MẠNG NGOẠI VI Chương 1: Tổng quan mạng ngoại vi LOGO Huế - 2019 Mạng ngoại vi Nội dung I.Giới thiệu chung II.Phân loại cơng trình ngoại vi III.u cầu mạng ngoại vi IV.Nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi I.Giới thiệu chung  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN    Năm 1876, Alecxander Graham Bell phát minh điện thoại  Năm 1878, hệ thống tổng đài thiết lập, tổng đài nhân cơng điện từ xây dựng New Haven  Năm 1889, tổng đài điện thoại không sử dụng nhân công Strowger phát minh  Năm 1837, Samuel Morse phát minh máy điện tín  Năm 1926, Ericson phát triển thành công hệ tổng đài chéo  Năm 1965, tổng đài ESS số Mỹ tổng đài điện tử có dung lượng lớn đời thành cơng Tháng năm 1976, tổng đài điện tử số chuyển tiếp hoạt động sở chuyển mạch số máy tính thương mại giới lắp đặt đưa vào khai thác TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi I.Giới thiệu chung  Giới thiệu Tổng quan Mạng viễn thông : Khái niệm mạng VT: -Mạng viễn thông hệ thống thiết bị kỹ thuật kết nối sử dụng để trao đổi thông tin phần tử mạng -Xã hội phát triển  nhu cầu thông tin liên lạc ngày tăng  Vì mạng VT ngày đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo nhu cầu thơng tin liên lạc thông suốt Để đáp ứng nhu cầu thông tin  mạng lưới phải ngày phát triển công nghệ ,qui mô lẫn chất lượng mạng -Q trình phát triển mạng VT thơng qua nhiều giai đoạn với công nghệ ngày cao Bắt đầu mạng điện thoại tương tự, điện báo, telex, Fax, truyền số liệu; Đến điện thoại số công nghệ thông tin nay, ứng dụng đưa vào phục vụ sống … Trước đơn dịch vụ đa dịch vụ -Và đời kỹ thuật số thúc đẩy phát triển thông tin tiến bước dài trở thành mạng viễn thông đại với nhiều dịch vụ tiện ích   TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thông (tt) * Trên sở hạ tầng Mạng vật lý (như mạng: cáp nội hạt, vi ba số, SDH, thông tin vệ tinh, mạng lưới tổng đài), mạng logic tạo nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông thoả mãn nhu cầu xã hội Mạng điện thoại, mạng TELEX, mạng Radio truyền mạng logic truyền thống Ngày nay, cịn có mạng logic khác tồn khu vực, như: mạng điện thoại công cộng (PSTN), mạng liệu chuyển mạch gói cơng cộng (PSPDN) ,mạng điện thoại di động, mạng máy tính tồn cầu (INTERNET), mạng số đa dịch vụ tích hợp (ISDN) v.v Các mạng cung cấp hàng loạt dịch vụ viễn thông thoả mãn nhu cầu khách hàng TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thơng (tt) *Các phương thức truyền tín hiệu hệ thống truyền thơng: - Đơn cơng (Simplex) (hay cịn gọi đơn hướng): Thông tin truyền hướng, phía thu khơng thể trao đổi thơng tin với phía phát ( dịch vụ Fax) - Bán song cơng (Half- Duplex) (Vô tuyến điện): Thông tin truyền hai hướng không thời điểm - Song công ( Điện thoại )(hay cịn gọi song hướng) (Full-Duplex): Thơng tin truyền hai hướng đồng thời *Một số dịch vụ Viễn thông truyền thống Đơn hướng , song hướng thể Slide sau : TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thông (tt) Các dịch vụ viễn thông: TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thông (tt) *Để rõ dịch vụ đơn công (đơn hướng), song cơng (song hướng) ta tham khảo hình vẽ -Điện thoại dịch vụ viễn thông phát triển rộng rãi nhất, dịch vụ cung cấp khả truyền đưa thông tin dạng tiếng nói tiếng nói hình ảnh -Telex dịch vụ cho phép thuê bao trao đổi thông tin với dạng chữ cách gõ vào từ bàn phím nhận thơng tin hình in băng giấy -Fax dịch vụ cho phép truyền ngun thơng tin có sẵn giấy chữ viết, hình vẽ, biểu bảng… gọi chung fax từ nơi đến nơi khác thông qua hệ thống viễn thông TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thông (tt) Các thành phần mạng viễn thông: Một mạng thông tin cấu thành phận sau: bao gồm thiết bị đầu cuối, thiết bị chuyển mạch thiết bị truyền dẫn -Thiết bị đầu cuối: loại thiết bị sử dụng để giao tiếp với nhà mạng cung cấp dịch vụ Hiện có nhiều chủng loại thiết bị đầu cuối khác tùy thuộc vào dịch vụ (ví dụ máy điện thoại, máy fax, máy tính cá nhân, máy di động ) Thiết bị đầu cuối thực chức chuyển đổi thơng tin cần trao đổi thành tín hiệu điện ngược lại -Thiết bị chuyển mạch: Là thiết bị thiết lập đường truyền dẫn thiết bị đầu cuối Như vậy, đường truyền dẫn chia sẻ mạng lưới cách kinh tế Trong mạng điện thoại, thiết bị chuyển mạch tổng đài điện thoại Tuỳ theo vị trí tổng đài mạng, người ta chia thành tổng đài chuyển tiếp quốc tế, tổng đài chuyển tiếp liên vùng tổng đài nội hạt TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Tổng quan Mạng viễn thông (tt) Các thành phần mạng viễn thông (tt): -Thiết bị truyền dẫn: Thiết bị truyền dẫn sử dụng để nối thiết bị đầu cuối hay tổng đài với truyền tín hiệu cách nhanh chóng xác Thiết bị truyền dẫn th bao sử dụng cáp kim loại, cáp quang sóng vơ tuyến (radio) Dựa vào mơi trường truyền dẫn, thiết bị truyền dẫn phân thành loại : + Thiết bị truyền dẫn hữu tuyến sử dụng cáp kim loại, cáp sợi quang + Thiết bị truyền dẫn vô tuyến sử dụng không gian làm môi trường truyền dẫn - Hệ thốngTruyền dẫn: có loại : + Truyền dẫn thuê bao, kết nối thiết bị đầu cuối với tổng đài nội hạt Để kết nối, ta sử dụng loại cáp kim loại, loại cáp sợi quang hay vô tuyến Cáp quang sử dụng cho đường thuê riêng mạng thông tin số đa dịch vụ, mạng yêu cầu dung lượng truyền dẫn lớn + Truyền dẫn chuyển tiếp, kết nối Tổng đài với tổng đài Để kết nối , ta sử dụng hệ thống cáp quang, hệ thống cáp đồng trục, hệ thống vi ba, hệ thống thông tin vệ tinh…Trong thiết bị truyền dẫn chuyển tiếp, số lớn tín hiệu hay thơng tin truyền cách có chọn lọc mục đích định ( bảo mật , tiết kiệm kinh tế ) qua đường truyền dẫn đơn 10 TS Dương Tuấn Anh Mạng ngoại vi Nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi (tt)  Nguyên tắc tổ chức mạng cáp đồng thuê bao (tt): Bán kính phục vụ mạng truy nhập cáp đồng tiêu chuẩn kỹ thuật: -Đối với vùng mật độ dân cư cao thành phố, thị xã bán kính phục vụ mạng cáp tính từ trung tâm chuyển mạch đến hộp cáp kết cuối không 3km cỡ dây 0,4mm không 4km cỡ dây 0,5mm; suy hao đường dây từ giá MDF đến hộp cáp kết cuối, không q 7dB; điện trở mạch vịng đơi cáp từ MDF đến hộp cáp không 1000 Ohm - Đối với vùng nông thôn, mật độ dân số thấp, bán kính phục vụ mạng cáp tính từ trung tâm chuyển mạch đến hộp cáp kết cuối : Có thể lớn 4km suy hao đường dây không vượt 10dB không lần thay đổi đường kính dây Điện trở mạch vịng đường dây th bao khơng q 1200 Ohm Có thể sử dụng cáp đồng có đường kính 0,65mm, 0,9mm để mở rộng vùng phục vụ cáp đồng phải đảm bảo tiêu kỹ thuật phải tính đến hiệu kinh tế so với việc dùng cáp quang thiết bị truy nhập - Mục tiêu lâu dài mạng ngoại vi công ty viễn thông tỉnh, thành phố đạt 90% thuê bao nằm bán kính phục vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: C1 tong quan mang ngoai vi edited,