0

Quy hoạch môi trường

37 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 14:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG XÁC ĐỊNH CÁCH TIẾP CẬN MÔI TRƯỜNG XÁC ĐỊNH CÁCH TIẾP CẬN 01 03 05 07 MÔI TRƯỜNG TIỀN ĐỀ TRIẾT HỌC XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 02 04 06 08 BẢN CHẤT CỦA QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG SINH THÁI HỌC CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH MƠI TRƯỜNG TĨM LƯỢC XÁC ĐỊNH CÁCH TIẾP CẬN MƠI TRƯỜNG 01 Môi trường truyền tải nhiều ý nghĩa khác việc lập kế hoạch.   Môi trường tự nhiên cung cấp đất cần thiết để phù hợp với tăng trưởng phát triển    Môi trường mô tả tập hợp nguồn tài nguyên sử dụng, bảo tồn tái tạo  Môi trường xác định loạt chức tự nhiên cần trì, mối nguy hiểm cần tránh hội khai thác Việc lập kế hoạch buộc nhà quy hoach phải nhìn xa điều kiện trước mắt thị trường đất đai mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  Môi trường đòi hỏi phải xem xét rộng rãi tất yếu tố liên quan đến việc quy hoạch định hình cảnh quan Mơi trường đóng vai trị tiêu chí định q trình lập kế hoạch phát triển ƯỜ NG 02 Phát triển kinh tế - xã hội Phát triển đô thị QHMT trình hoạch định xếp, bố trí thành phần môi trường, theo không gian, thời gian, phù hợp với chức môi trường vùng lãnh thổ để đạt Thống quản lý Phát triển địa định hướng mục tiêu chiến lược BVMT PTBV phương Quản lý tài nguyên Cơ sở hạ tầng sử dụng đất Nhất quán thị trường kinh tế Tính khả thi sở hạ tầng Chức năng, cấu trúc Các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái tiện nghi độ thẩm Mục đích việc lập kế hoạch mỹ trình phân bổ chức cho vị trí khơng gian phù hợp với tiêu chí mơi trường: Phù hợp bối cảnh trị địa phương Tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ Mục tiêu quan trọng quy hoạch môi trường việc cân nhu cầu người với tính chất tạo nên mơi trường.  Sự cân việc khó đạt nhiều lý do, thách thức thúc đẩy phát triển hình thức lập kế hoạch.  Các yếu tố làm cản trở việc cân nhu cầu người với chất lượng môi trường bao gồm: Khó khăn việc thiết lập ưu tiên môi Sự phức tạp với đến vấn đề giải pháp mơi trường trường Khó khăn việc đạt mục tiêu môi Thường xuyên bỏ sót giảm giá hàng hóa trường địi hỏi thay đổi đáng kể lối sống dịch vụ mơi trường q trình phân tích giá trị thơng thường Thiếu thông tin công cụ hỗ trợ cần thiết cho việc định môi trường hợp lý Thiếu cam kết quán tài nguyên chương trình mơi trường Xung đột mục tiêu môi trường mục tiêu phát triển cộng đồng 04 Phân tích cảnh quan địa phương • • Đặc điểm phân tích cấp địa phương bổ sung kiểm kê Phân tích cảnh quan địa phương tập trung vào việc thu thập thông tin liên văn hóa xã hội giúp hình thành biểu rõ ràng sinh thái nhân văn quan đến yếu tố vật lý, sinh học xã hội thích hợp xác định khu vực khu vực quy hoạch quy hoạch • • Phương pháp xác định cách thức mà người tương tác với Ở quy mơ phân tích này, mục tiêu có hiểu biết chi tiết với môi trường họ, với mối quan hệ mà tương tác mơ trình tự nhiên mối quan hệ chúng với kế hoạch hoạt động tả người 05 Nghiên cứu chi tiết Xác định thơng tin Dự đốn khó khăn việc Mục đích giai đoạn là: Kết nối việc kiểm kê phân tích thơng phương án thay lựa chọn phương án chọn tin với vấn đề mục tiêu xác định giai đoạn trước Bên cạnh mơ hình sử dụng để đánh giá điều kiện cụ thể liên quan đến mục tiêu nhằm hỗ trợ: Chọn phương án mang lại điểm cao Đánh giá điểm theo mục tiêu thước đo có sẵn 0607CácQuy hoạch cảnh kịch khuquan vực quy hoạch » Bước tập trung vào việc phát triển kịch cho khu vực quy hoạch cảnh quan giải ảnh » Mụcquyđích hoạch củabản việcquy sửhoạch dụngbắt đất trongtừtổng thể môiántrường địa Các kịch nguồn phương viễn » hưởng phương/ vực cảnh vềkhu cách thức đạt mục tiêu/ vấn đề » Những kịch thường tạo thông qua kết hợp thông tin thu thập giai đoạn kiểm kê phân tích » Quy hoạch cảnh quan có yêu cầu bắt buộc cụ thể như: + Chú trọng đến cảnh quan + Coi trọng yếu tố tự nhiên xã hội 08 Sự tham gia người dân Sự tham gia cần thiết giúp đảm bảo mục tiêu phát sinh từ cộng đồng thực mục tiêu kế hoạch Sự tham gia người dân vấn đề xác định tham gia diễn suốt trình quy hoạch 09 Thiết kế chi tiết Các mục tiêu thể quy hoạch cảnh quan ảnh hưởng đến việc bố trí khơng gian sử dụng đất khu vực quy hoạch tương lai Giai đoạn thiết kế trình cung cấp cho người định hội để hình dung kết sách phương án mô tả Khi đưa thiết kế cụ thể dựa Thì phải xem xét lại cách nghiêm túc trước đưa cam quy hoạch cảnh quan kết phát triển để không làm thay đổi bất lợi môi trường 10 Lập kế hoạch thiết kế thực Giai đoạn thực kế hoạch, mục tiêu thông qua Một số chế chung để lập kế hoạch bao gồm công cụ như: - Giao ước tự nguyện, đo đạc - Mua đất - Chuyển giao quyền phát triển - Khoanh vùng - Chính sách mở rộng tiện ích - Tiêu chuẩn thực 11 Quản lý Một kế hoạch thơng qua thực phải quản lý để đảm bảo mục tiêu mục tiêu thiết lập đạt dài hạn Các quan giao trách nhiệm giao nhiệm vụ thực quản lý khía cạnh cụ thể kế hoạch, giám sát đánh giá xem kế hoạch hoạt động tốt TRƯ ỜNG 06 Nguyên tắc lập kế hoạch chung Xác định quy trình lập kế hoạch cần tuân thủ Xác định mục tiêu mục tiêu môi trường cụ thể địa điểm Đánh giá cơng nghệ từ khía cạnh sinh thái, tài nguyên thiên nhiên xã hội Kiểm tra luận khái niệm kỹ thuật cho dự án đề xuất Đánh giá tác động môi trường dự án Lập kế hoạch bảo vệ môi trường Dự đốn cho tình tương lai SLIDESMANIA.COM Các Các nguyên nguyên tắc tắc khoa khoa học học tự xã nhiên hội » Hiểu đặc tính hệ sinh thái định nguồn lượng có » »XácHiểu mối liên kết văn hóa triển điều chỉnh mơ hình hệ sinh thái có liên quan » »PhátXác định giá trị cộng đồng nhận thức cá định hội hạn chế » Xácnhân định mối quan hệ ổn định - khả phục hồi - đa dạng hệ » »XácThiết kế phương pháp tiếp cận có tham gia cộng sinh thái đồng sát hệ sinh thái có xây dựng » »GiámThiết kế chương trình tiếp cận giáo dục để nâng cao kế hệ thống cảnh quan phải bảo dưỡng » Thiếtnhận thức cộng đồng XÂY DỰNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 07 Phát triển phải đáp ứng loạt mục tiêu nhằm thực hóa mơ hình tăng trưởng thay đổi bền vững Chúng bao gồm nỗ lực để: Tạo hội cho hoạt động giải trí trời Giảm thiểu tiêu thụ lượng Bảo tồn tài nguyên sinh vật Bảo tồn cảnh quan giá trị văn hóa Giảm thiểu chi phí Góp phần thực mục tiêu xã hội SLIDESMANIA.COM Giảm thiểu tiếng ồn ô nhiễm cục Thiết kế phương pháp tiếp cận để phù hợp với Tiếp cận vấn đề từ góc độ hệ bối cảnh nhu cầu nguyện vọng cộng đồng thống bền vững Đảm bảo tính tốn đầy đủ chi Áp dụng nhìn dài hạn phí xã hội mơi trường điều kiện MT- người Đảm bảo giá trị khác biệt Xem quản lý môi trường toàn cầu giá trị thể rõ ràng trách nhiệm chung tất Cố gắng mở rộng ranh giới pháp lý, kỷ luật, nghề nghiệp, bên liên quan  08 Tóm lược Quy hoạch mơi trường định nghĩa cách tiếp cận để phát triển cảnh quan người nhằm đạt cân nhu cầu người chất lượng môi trường Để đạt mục tiêu bền vững đòi hỏi hiểu biết cách lập kế hoạch môi trường Xem xét nguyên tắc sinh thái hướng dẫn quy hoạch môi trường mở đường cho nhìn tích hợp vấn đề quy hoạch dựa tổng hợp khái niệm phát triển người THANK YOU! ... TRƯ ỜNG 05 Quy trình lập kế hoạch mơi trường » Mục đích việc lập kế hoạch môi trường lồng ghép cân nhắc mơi trường vào q trình lập kế hoạch Với việc bao gồm môi trường, người lập kế hoạch khám... đo có sẵn 0607CácQuy hoạch cảnh kịch khuquan vực quy hoạch » Bước tập trung vào việc phát triển kịch cho khu vực quy hoạch cảnh quan giải ảnh » Mụcquyđích hoạch củabản việcquy s? ?hoạch dụngbắt đất... Quy hoạch cảnh quan Nghiên cứu chi tiết Các kịch khu vực quy hoạch Các giai đoạn mơ hình quy hoạch mơi trường tóm tắt sau: 01 Xác định vấn đề hội lập kế 02 hoạch » Thiết lập mục tiêu lập kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch môi trường,