0

Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương

6 4 0
  • Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 12:23

Bài viết Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương trình bày mô tả thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG - SỐ - 2022 tỷ lệ khác Kết nghiên cứu bảng cho thấy 100% cán biết có 11 đặc trưng CSSKBĐ Có 76,5% cán có trình độ đại học nhớ từ đến đặc trưng, chiếm tỷ lệ cao nhất; 58,9% cán có trình độ cao đẳng trung cấp nhớ từ đến đặc trưng Song song với việc ban hành nội dung tun ngơn Alma – Alta, Tổ chức y tế giới ban hành đặc trưng hay cách tiếp cận CSSKBĐ bao gồm 11 nội dung Những đặc trưng hay cách tiếp cận việc cụ thể hóa nội dung tun ngơn Alma – Alta, quốc gia thực tuyên ngôn theo cách tiếp cận V KẾT LUẬN Kết nghiên cứu cho thấy kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu, 47,1% cán có trình độ đại học; 35,3% cán có trình độ cao đẳng trung cấp nêu số chức Kiến thức nhiệm vụ trạm y tế có 35,3% cán trình độ đại học biết số nhiệm vụ TYT; 27,5% cán cso trình độ cao đẳng trung cấp biết số nhiệm vụ Các nhiệm vụ: thống kê, báo cáo theo quy định thực nhiệm vụ khác giám đốc TTYT huyện chủ tịch UBND cấp xã phân cơng đạt tỷ lệ có kiến thức tối đa (100%) Có 17,6% tỷ lệ cán có trình độ cao đẳng, trung cấp có kiến thức nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn hoạt động đội ngũ nhân viên y tế thơn có 29,4% cán có trình độ đại học, 27,5% cán có trình độ cao đẳng trung cấp biết đủ nội dung chuyên môn kỹ thuật Về nội dung CSSKBĐ có 70,6% cán có trình độ đại học 70,5% cán có trình độ cao đẳng trung cấp nêu số nội dung Khi yêu cầu nêu cụ thể tên nội dung có nội dung: tiêm chủng, phòng chống bệnh dịch lưu hành phổ biến địa phương, điều trị hợp lý bệnh vết thương thông thường, cung cấp loại thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe toàn dân, củng cố mạng lưới y tế sở 100% cán nêu nội dung 100% cán nêu đủ số nguyên tắc số đặc trưng CSSKBĐ Ngun tắc cơng bằng, có 76,5% cán có trình độ đại học, 58,9% cán có trình độ cao đẳng, trung cấp có kiến thức nguyên tắc Có 76,5% cán có trình độ đại học, 58,9% cán có trình độ cao đẳng trung cấp biết từ 2- đặc trưng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2015), Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ Trạm y tế xã, phương, thị trấn, chủ biên, Hà Nội Học viện Quân y (1999), Đánh giá 20 năm thực chăm sóc sức khỏe ban đầu Việt Nam, Hà Nội McMahon Rosemary (1996), Cho cán đương nhiệm: Hướng dẫn quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu, Nhà xuất y học, Hà Nội Trường Đại học Y tế công cộng (2002), Các nguyên lý Chăm sóc sức khỏe ban đầu, NXB Y học, Hà Nội, tr.21-23 Ebrahim GJ and Ranken JP (1988), Primary health care: reorienting organisational support, Macmillan, London WHO (2008), "Thailand’s unsung heroes", Bulletin of the World Health Organization 86(1), pp 1-80 WHO (2006), The World Health Report: Working together for health, Geneva, WHO THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG Phạm Văn Hùng*, Trần Hồng Trâm*, Đoàn Hữu Thiển*, Nguyễn Duy Thái* TĨM TẮT 31 Mục tiêu: Mơ tả thực trạng suy dinh dưỡng số yếu tố liên quan trẻ tuổi xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020 Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực 312 bà mẹ *Viện Kiểm định quốc gia vắc xin Sinh phẩm y tế, Bộ Y tế Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hùng Email: hungnicvb@gmail.com Ngày nhận bài: 23.5.2022 Ngày phản biện khoa học: 30.6.2022 Ngày duyệt bài: 11.7.2022 trẻ tuổi xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương Kết quả: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chung 27,9%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao (17,6%), tiếp đến suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 11,5%, cuối suy dinh dưỡng thể gầy còm 8,3% Có mối liên quan tình trạng suy dinh dưỡng trẻ với yếu tố: cân nặng sơ sinh 2500gr (OR=6,13; 95%CI: 1,27-21,34; p=0,014); trình độ học vấn bà mẹ (OR=4,86; 95%CI: 1,0519,14; p=0,039); trẻ có thời điểm cai sữa 18 tháng tuổi (OR=3,62; 95%CI: 1,21-9,46; p=0,022); trẻ khơng ăn bổ sung trịn tháng tuổi (OR=3,28; 95%CI: 1,09-9,27; p=0,009); trẻ bị tiêu chảy (OR=2,65; 95%CI: 1,07-8,22; p=0,042) Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ tuổi 123 vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 xã Chí minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020 tương đối cao Vì vậy, cần tăng cường cơng tác đào tạo cán chuyên trách dinh dưỡng tăng cường công tác truyền thông đến bà mẹ nuôi nhỏ Từ khoá: Suy dinh dưỡng, trẻ tuổi, yếu tố liên quan đến dinh dưỡng, Hải Dương SUMMARY NUTRITIONAL STATUS OF THE CHILDREN UNDER YEARS OF AGE AND SOME RELATED FACTORS IN CHI MINH COMMUNES, TU KY DISTRICT, HAI DUONG Objectives: To describe nutritional status of the children under years of age and some related factors to malnutrition at Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai Duong in 2020 Methods: A cross-sectional descriptive study on 312 mothers and children under years of age in Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai Duong Results: The general malnutrition rate of children was 27.9%, with the rate of stunting malnutrition was the highest (17.6%), followed by the rate of underweight malnutrition was 11.5%, and finally, the rate of leanness malnutrition was 8.3% There was a association between malnutrition and related factor: the birth weight of infants under 2500gr (OR=6.13; 95%CI: 1.27-21.34; p=0.014); educational level of mothers (OR=4.86; 95%CI: 1.05-19.14; p=0.039); weaning time under 18 months old (OR=3.62; 95%CI: 1.21-9.46; p=0.022); trẻ khơng ăn bổ sung trịn tháng tuổi (OR=3.28; 95%CI: 1.09-9.27; p=0.009); the children who had diarrhoea (OR=2.65; 95%CI: 1.07-8.22; p=0.042) Conclusions: The malnutrition rate of children under years of age in Chi Minh communes, Tu Ky district, Hai Duong in 2020 was relatively high Therefore, it is necessary to strengthen the training of specialists in nutrition and strengthen communication to mothers who are raising young children Keywords: Malnutrition, children under years, some related factors to nutrition, Hai Duong I ĐẶT VẤN ĐỀ Một vấn đề hàng đầu y tế công cộng nước phát triển suy dinh dưỡng Theo thống kê Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 2019 trẻ tuổi có trẻ thiếu dinh dưỡng thừa cân giới (tương đương ≥200 triệu trẻ) [1] Nghiên cứu Ramakrishnan ước tính có khoảng 178 triệu trẻ em tuổi giới nước phát triển bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 55 triệu trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm [2] Sự phân bố suy dinh dưỡng trẻ em có khác biệt rõ nét châu lục, vùng miền giới Theo Tổ chức Y tế giới (WHO), tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi tập trung chủ yếu châu Phi châu Á, đặc biệt vùng Đông Phi, Tây Phi, Trung Phi, Nam Trung Á Đông Nam Á [3] 124 Trong ba thập kỷ qua, y tế Việt Nam có tiến vượt bậc, góp phần nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt trẻ em Mặc dù vậy, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em cao so với khu vực giới Cụ thể với số liệu điều tra dinh dưỡng năm 2017, 24% trẻ em tuổi suy dinh dưỡng thấp còi, 6% trẻ em tuổi suy dinh dưỡng gầy còm Báo cáo cảnh báo nguyên nhân thói quen ăn uống vùng miền việc sử dụng thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ trẻ chào đời [4] Theo số liệu điều tra dinh dưỡng quốc gia năm 2015, 36% trẻ em không cho ăn đủ số bữa cần thiết, 18% trẻ em không cho ăn đủ đa dạng thực phẩm Như vậy, từ giai đoạn đầu đời, trẻ em Việt Nam không nhận dinh dưỡng tối ưu [4] Xã Chí Minh xã thành lập Tứ Kỳ thông qua việc hợp ba xã cũ Đơng Kỳ, Tây Kỳ Tứ Xun Xã có tổng diện tích 14,64 km2 mật độ dân số 731 người/km2 Đây xã chủ yếu làm nơng nghiệp, đại diện cho hầu hết khu vực nơng thơn Hải Phịng nói chung Hải Dương nói riêng Tại chưa có nghiên cứu tìm hiều thực trạng suy dinh dưỡng, yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt trẻ tuổi Chính lẽ đó, chúng tơi thực nghiên cứu với mục tiêu: “Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng số yếu tố liên quan trẻ tuổi xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020” II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang Địa điểm thời gian nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thực từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2020 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trẻ em tuổi bà mẹ trẻ xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương, đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn: bao gồm trẻ không mắc bệnh bẩm sinh, bệnh cấp tính bà mẹ có đủ sức khỏe, có khả đọc, hiểu để trả lời câu hỏi điều tra viên Bà mẹ không đồng ý tham gia nghiên cứu bị loại trừ khỏi danh sách nghiên cứu Cỡ mẫu, chọn mẫu Cỡ mẫu tính theo cơng thức ước tính tỷ lệ quần thể Có 312 bà mẹ trẻ tuổi Chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn Nội dung nghiên cứu TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG - SỐ - 2022 a Thông tin chung đối tượng nghiên cứu: Thông tin chung trẻ (tuổi trình trạng sức khỏe tháng gần đây) Thơng tin chung mẹ (tuổi, trình độ học vấn nghề nghiệp) b Thơng tin tình trạng sức khỏe trẻ Tình trạng sức khỏe trẻ: thơng tin thu thập bao gồm tỷ lệ suy dinh dưỡng chung thể suy dinh dưỡng Mối liên quan yếu tố tình trạng suy dinh dưỡng trẻ: cân nặng sơ sinh, trình độ học vấn mẹ, thời điểm cai sữa, thời điểm ăn bổ sung tiền sử bị tiêu chảy Công cụ/kỹ thuật/quy trình thu thập số liệu Cân, đo chiều cao trực tiếp điền vào phiếu cân đo trẻ Bộ câu hỏi vấn xây dựng với nội dung phần thông tin chung câu hỏi thực hành nuôi bà mẹ Xử lý phân tích số liệu Các phiếu cân đo nhập vào phần mềm WHO Anthro Các phiếu trả lời làm sạch, sau thơng tin nhập, xử lý phân tích phần mềm SPSS 20 Áp dụng test thống kê y học phù hợp để đánh giá mối liên quan với mức ý nghĩa thống kê p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương,