0

ÔN LUYỆN THI IC3 GS5 (HỌC PHẦN CF)

33 110 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2022, 17:14

BÀI 1 HỆ ĐIỀU HÀNH 1 Khả năng cho nhiều người dùng sử dụng chung một máy tính được thiết lập thông qua a Phần mềm mã nguồn mở c Tài khoản người dùng b Các yếu tố của Desktop d Cấu hình ứng dụng (Settings app) 2 Lựa chọn nào sau đây là tập hợp của những cấu hình đã được lưu trữ mà đảm bảo rằng những điều chỉnh của bạn có tác dụng khi bạn đăng nhập? a Hồ sơ người dùng của bạn b Tên miền của bạn c Màn hình khoá của bạn d Cấp độ phân quyền của bạn 3 Kelly có nhiều tài liệu đang mở chạy cùng lúc trên. BÀI HỆ ĐIỀU HÀNH Khả cho nhiều người dùng sử dụng chung máy tính thiết lập thông qua: a Phần mềm mã nguồn mở c Tài khoản người dùng b Các yếu tố Desktop d Cấu hình ứng dụng (Settings app) Lựa chọn sau tập hợp cấu hình lưu trữ mà đảm bảo điều chỉnh bạn có tác dụng bạn đăng nhập? a Hồ sơ người dùng bạn b Tên miền bạn c Màn hình khố bạn d Cấp độ phân quyền bạn Kelly có nhiều tài liệu mở chạy lúc laptop cô Cơ định ngồi nhiều để tham dự họp bên trở vào cuối ngày Lựa chọn sau giúp tiết kiệm lượng đảm bảo thứ mở lên lúc cô rời khỏi? a Để máy tính chế độ ngủ đơng c Tắt hẳn máy tính b Để máy tính chế độ tạm nghỉ d Trở hình khố Từ chỗ Windows 10 bạn vào tùy chỉnh thiết lập Desktop? a Desktop drop-down list c Ứng dụng máy tính (Calculator) b Desktop Customization wizard d Control Panel Chức sau hộp thoại Window cho phép bạn chọn nhiều lựa chọn? a Drop-down lists c Check boxes b Radio buttons d Command Lựa chọn sau ví dụ cho cấu hình tồn cục hệ thống Windows? a Hình Desktop c Màu nhấn (Accent color) b Độ phân giải hình d Màn hình nghỉ Chức hệ điều hành di động giúp bạn tránh vô ý gọi chụp ảnh? a Trợ lý ảo (Virtual personal assistant) c.Sạc pin (Dock) b Pinch gesture d.Khố hình (Lock screen) Lựa chọn sau chức hệ điều hành? a Soạn thảo gửi thư điện tử b Chỉnh ảnh hình có độ phân giải cao c Điều khiển thông tin quản lý tập tin d Tất ý chức hệ điều hành Cách tốt để tắt máy tính gì? a Nhấn nút tắt nguồn thùng máy b Nhấp Start, Power, Shut down, quy trình hồn thành c Nhấn CTRL+ALT+DEL hai lần d Nhấn ESC 10 Gói dịch vụ (service packs) gì? a Một tập hợp cập nhật phần mềm b Một dạng phần mềm gián điệp c Một chế độ lượng thiết kế để cung cấp lượng khẩn cấp bị điện d Một tập hợp hình Desktop, âm chủ đề (themes) mà bạn tìm thấy mạng, tải cài đặt vào hệ thống BÀI 2: PHẦN CỨNG Thành phần sau thực phép tính hoạt động logic? a Microprocessor c.System board b RAM chips d Power supply Tại RAM dùng ổ cứng tạm thời? a Không đủ lớn để làm ổ cứng thường xun b Nó biến máy tính bị tắt c Quá chậm để làm ổ cứng thường xuyên d Bị giảm dung lượng sau vài lần sử dụng Loại sau xem có dung lượng lưu trữ bên lớn nhất? a Chromebook c Máy chủ (Server) b Tablet d Smartphone Điểm sau bất lợi máy tính để bàn? a Khơng di chuyển b Khơng có nhiều dung lượng lưu trữ c Khơng có nhiều nhớ (RAM) d Tất điểm Điểm sau bất lợi việc dùng bàn phím cảm ứng? a Trở nên bất tiện sau thời gian b Khơng có tích hợp biểu tượng c Khơng có số d Tất điểm Madge định kết nối máy in tới laptop Cổng sau cô nên dùng? a A video port C A USB port b An audio port d Khơng có lựa chọn Adam lưu trữ tập tin hình ảnh ổ cứng 1TB Loại thiết bị nên sử dụng? a A desktop b A tablet c A Chromebook d A smart phone Phần smartphone định danh điện thoại tới nhà mạng nó? a Màn hình khoá b Các widget c Thẻ SIM d Bộ phát hồng ngoại Gary định kết nối tới hình phụ cho laptop Cổng sau nên dùng? a Cổng internet c Cổng USB b Cổng HDMI d Cổng Line Inline 10 Harlene muốn đồng tai nghe bluetooth tới laptop cô Bước sau | cô phải làm? a Kết nối tai nghe vào cổng USB b Thay đổi kế sử dụng lượng laptop cô sang “High Performance" c Để tai nghe chế độ khám phá (discovery mode) d Tắt mạng không dây cản trở hồng ngoại (Bluetooth) BÀI 3: MẠNG VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG Giao thức yêu cầu để kết nối Internet? a 802.11a c 802.11ac b TCP/IP d TKIP Lựa chọn sau ví dụ mạng riêng? a Mạng Internet C Mạng nhà cung cấp di động bạn b Mạng điện thoại d Mạng LAN công ty bạn Lựa chọn sau công nghệ băng thông rộng nhanh nhất? a DSL c Broadband cable b Satellite d 3G cellular Moderm Anna có cổng Ethernet khơng hỗ trợ kết nối không dây Cô phải thêm vào mạng để chia sẻ kết nối tới laptop, tablet smartphone cô ấy? a Một router băng thông rộng không dây b Một máy in c Một cổng mạng quang d Một đĩa vệ tinh Tốc độ truyền tải Fast Ethernet bao nhiêu? a 10 Mbps c 1,000 Mbps b 100 Mbps d 10,000 Mbps Hai tần số dùng cho mạng LAN không dây? a The 88MHz band and the 206MHz band b The 800MHz band and the 1.2GHz band c The 2.4GHz band and the 5GHz band d The 54MHz band and the 300GHz band Chuẩn Wifi nhanh nhất? a 802.11a c 802.11g b 802.11ac d 802.11n Chuẩn mạng không dây đơn giản hố tiến trình thêm thiết bị vào mạng WLAN? a WPA c WEP b WPA2 d WPS Mạng di động nhanh nhất? a 16 c 3G b 2G d LTE 10 Sue làm tô bắp lớn định truyền trực tiếp phim Disney dài tiếng vào máy tính bảng (đã kích hoạt liệu di động) Tại cô chọn sử dụng WiFi cho buổi coi phim tối? a Wi-Fi cho hình ảnh rõ b Dùng Wifi khơng ảnh hưởng tới mức liệu di động cô c Wi-Fi cung cấp âm bao quanh chân thật d Khơng có lý đặc biệt Sue đơn giản kỳ quặc BÀI 4: QUẢN LÝ TẬP TIN Ký tự thường dùng cho thiết bị lưu trữ hệ điều hành cài máy tính? a A c C b B d D Điều xảy bạn kết nối ổ đĩa flash với cổng USB máy tính bạn ? A Hệ điều hành định ký tự ổ đĩa có sẵn cho thiết bị B Bạn yêu cầu tải xuống cài đặt trình điều khiển thiết bị để xử lý ổ đĩa USB C Hệ điều hành hỏi bạn có ký tự ổ đĩa gán cho thiết bị D Shortcut cho thiết bị tự động tạo thêm vào Desktop bạn Bạn gọi tổ chức tập tin thư mục đĩa gì? A Cây thư mục (Directory & Directory tree) c Quản lý tập tin b Đường dẫn d Thư mục gốc Khi bạn kết nối điện thoại thông minh bạn với PC sử dụng cáp USB, bạn làm gì? A Điều hướng hệ thống lưu trữ nội thiết bị B Chỉ định điện thoại thông minh ký tự ổ đĩa C Tổ chức ứng dụng cài đặt điện thoại D Cài đặt cập nhật hệ điều hành di động điện thoại từ máy tính bạn Ai làm việc với tệp lưu trữ hồ sơ người dùng khác? A Người dùng có tài khoản Quản trị viên B Người dùng chuẩn có quyền đọc C Người dùng chuẩn với quyền ghi D Một người dùng chuẩn có quyền đọc / ghi Đâu bốn nút điều khiển bạn sử dụng để điều chỉnh hiển thị cửa sổ hình? a Minimize, Maximize, Restore Down, Close b Help, Minimize, Maximize, Close c Program Icon, Minimize, Maximize, Close d Help, Program Icon, Restore Down, Close Bạn sử dụng phương pháp để di chuyển cửa sổ? a Nhấp vào tiêu đề cửa sổ kéo đến vị trí b Nhấp vào lề bên trái bên phải cửa sổ kéo đến vị trí c Nhấp vào lề bên bên cửa sổ kéo đến vị trí d Nhấp vào tiêu đề cửa sổ nhấn ENTER Làm bạn xác định chương trình mà bạn cần để sửa đổi tập tin? a Từ biểu tượng phần trái tên tập tin b Từ tên tập tin c Từ mũi tên góc bên trái tên tệp d Từ biểu tượng thư mục bên trái tên tệp Phím dùng để sửa đổi tên tập tin thư mục? a F2 c F1 b F4 d F9 10 Gọi phần hậu tố thêm vào tên tập tin máy tính gì? a Tên mở rộng c Đường dẫn tên thư mục b Ứng dụng chương trình d Định danh hệ điều hành 11 Cái cài đặt mặc định cho việc xem tiện ích mở rộng tập File Explorer? a Ẩn phần mở rộng tên tệp b Hiển thị phần mở rộng tập tin 12 Trước bạn thực hành động tệp thư mục, bạn phải làm gì? a Chọn tệp tin thư mục b Đăng nhập lại vào máy tính c Khởi động File Explorer hai lần d Tạo shortcut cho tệp thư mục 13 Khi tập thư mục chọn, bạn sử dụng phím tắt để di chuyển từ vị trí ban đầu? a Nhấn CTRL+X c Nhấn CTRL+V b Nhấn CTRL+C d Nhấn CTRL+W 14 Kí tự khơng dùng để đặt tên tập tin? a \ c , b d - 15 Khi bạn sử dụng hộp Windows Search Box/ Cortana để tìm kiếm đối tượng địa lý, đâu kết xuất hiện? a Trong bảng bên hộp tìm kiếm b Trong cửa sổ tìm kiếm c Trong File Explorer d Trong tập tin văn 16 Tính cho phép scanner chuyển đổi hình ảnh quét thành văn điện tử chỉnh sửa được? a OCR c GSM b PDF d SCR 17 Theo mặc định, thư mục mục mà bạn chép từ Internet lưu trữ? a Downloads c Desktop b Documents d Libraries 18 Thư mục Windows 10 sử dụng làm thư mục mặc định cho hình ảnh? a Pictures c Scanned Documents b Quick access d Documents 19 Phần mềm quản lý quyền kỹ thuật số làm gì? a Ngăn chặn việc sử dụng trái phép phân phối lại phương tiện truyền thông b Cho phép bạn chép nội dung mua c Cho phép người khác tải xuống nội dung kỹ thuật số từ thiết bị bạn d Cho phép bạn quản lý phương tiện truyền thông kỹ thuật số cách sử dụng File Explorer 20 Bạn sử dụng thư mục để chứa số tập chung cho tất tài khoản người dùng khác máy tính bạn? a Public b Shared 21 Những loại tệp sau gửi dạng tập tin đính kèm? a png c bat b .exe d mdb 22 Tại bạn muốn sử dụng lệnh Send to Compressed (Ziped) thư mục trước gửi bốn hình ảnh cho bạn bè qua email? a Bạn cần phải giảm kích thước tập tin hình ảnh cho mục đích email b Nhanh để gửi tệp tin thay gửi bốn tệp email c Bạn bè có chương trình email dựa web d Các tập hình ảnh lưu trữ đám mây BÀI 5: PHẦN MỀM Câu phần mềm cài đặt cục ? a Được cài đặt chạy trực tiếp thiết bị bạn b Được phát trực tuyến đến thiết bị bạn sử dụng c Được lưu trữ đám mây d Tự động nâng cấp Điều nói bạn làm với phần mềm mua ? a Thỏa thuận quyền người dùng cuối (EULA) b Quy định Dịch vụ Hiệp định Đảm bảo Bảo đảm Phần mềm (SAAS) c Windows Registry d Đạo luật sử dụng hợp pháp Cách tốt để gỡ bỏ phần mềm khỏi thiết bị bạn? a Dùng lệnh Uninstall Control Panel b Dùng File Explorer xóa tập tin liên quan đến phần mềm c Gỡ ứng dụng khỏi Start menu trình đơn (tile) d Dùng chương trình bên thứ ba để gỡ cài đặt chương trình Tại nên đăng ký phần mềm cài đặt ? a Để bạn nhận thông báo từ cập nhập có sẵn b Để bạn nhận tài liệu tiếp thị từ nhà cung cấp phần mềm c Người dùng yêu cầu đăng ký tất phần mềm cài đặt luật d Để bạn nhận phiên nâng cấp miễn phí Nếu cần sửa chương trình Microsoft Office, Option gỡ sau cài lại phần mềm a Repair nhanh b Repair mạng c Khơng có option gỡ cài lại d Cả option: Uninstall Install; nhanh cịn lại Cái ví dụ cấu hình chương trình ? a Đặt vị trí lưu mặc định tùy chỉnh nút công cụ b Thực điều chỉnh Control Panel để HDH chạy chương trình chế độ tương thích để chương trình chạy mượt c Chỉnh sửa Windows Registry để chương trình chạy Desktop khởi động d Dùng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào máy tính thay dùng tài khoản cục Cần làm trước tải cài ứng dụng từ Windows Store? a Đăng nhập với tài khoản Microsoft b Cập nhập HDH c Mở tài khoản email Outlook.com d Tạo tài khoản Windows Store Giới hạn kích thước ban đầu tin nhắn gửi qua SMS? a 160 kí tự c 160 KB b 16 KB d 16 MB Câu trò chuyện Gmail? a Phiên trò chuyện diễn Google Hangouts b Khơng thể sử dụng tính trò chuyện Gmail c Phải tải cài ứng dụng GChat trước dùng trò chuyện Gmail d Tin nhắn bạn gửi trò chuyện Gmail giới hạn 160 ký tự 10 Cái gửi qua tin nhắn tức thời Skype? a Có thể gửi tất mục qua Skype b Tập tin tài liệu hình ảnh c Tin nhắn video d Thẻ liên lạc Emoji B Đĩa cứng C Đĩa mềm D Thẻ Sim Các lợi ích sử dụng dịch vụ điện tốn đám mây (Chọn 3) A Nhiều người chỉnh sửa tài liệu lúc (thời gian thực) B Sao lưu liệu trực tuyến C Có thể tạo Video Conference qua dịch vụ Web D Không cần Internet E Không cần sử dụng điện thoại thông minh Khi bạn cần share file cho người bạn để chỉnh sửa để ngày hơm sau bạn sử dụng bạn chọn dịch vụ đây? A USB B Email C Dropbox D Gửi thư tay Có thể thực ba điều sau sử dụng Dịch vụ trò chuyện Gmail? (Chọn ba) A Chèn bảng B Định dạng văn đoạn văn C Chèn siêu liên kết D Gửi ảnh E Xem video bên cửa sổ trò chuyện F Chỉnh sửa âm Một chức địa Giao thức Internet (IP) gì? A Xác định quyền ưu tiên lưu lượng Internet đến B Cho phép truy cập vào Wifi C Xác định thiết bị cụ thể kết nối với mạng D Phân luồng lưu lượng Internet Giao thức để biết trang web bạn truy cập an toàn ? A HTTP B HTML C HTTPS D TCP/IP Đường dẫn hợp lệ A C:\Windows\System Driver B C:Windows:System:Driver C C\Windows\System\Driver D C>Windows>System>Driver Ví dụ mạng riêng (Private Network) A Mạng LAN công ty B Mạng Internet C Mạng Wifi D Mạng Vinaphone/Viettel IP hợp lệ A 192.168.23.14 B 256.5AA2.22.4334 C 10.0.0.569 D AA.66.27.123 10 Trường hợp phải nén tập tin trước gửi? A Gửi 30GB liệu qua Gmail B Gửi 10GB liệu qua USB C Gửi 400Kb liệu qua Dropbox D Gửi 40MB qua Google Drive 11 Hai nhược điểm máy tính bảng hỗ trợ di động so với máy tính bảng có Wi-Fi gì? (Chọn hai) A Máy tính bảng khơng thể kết nối với Wi-Fi B Phí đăng ký gói liệu hàng tháng C Máy tính bảng có nhớ tốc độ xử lý thấp D Máy tính bảng hỗ trợ di động tốn nhiều tiền để mua 12 Tại bạn nên thiết kế mạng Wifi nhà? (Chọn 2) A Để cho phép nhiều thiết bị truy cập Internet giao tiếp với B Để cho nhân nhiều thiết bị ghi nhớ mạng tái kết nối tự động C Để cho phép kết nối vào máy tính nhà bạn cơng tác xa D Để cho phép tất thiết bị phạm vi kết nối tự động mạng tạo 13 Hai yêu cầu cần phải có thiết bị để kết nối với mạng Wifi an toàn cụ thể? (Chọn hai) A Thiết bị phải cắm vào B Phải nằm phạm vi 50 bước định tuyến khơng dây C Mật mạng xác D Thẻ mạng không dây thiết bị phải bật E Khơng có thiết bị khác mạng 14 Trong trường hợp bạn cần ISP? A Kết nối thiết bị có hỗ trợ kết nối liệu với Internet B Kết nối Wifi nhà bạn với Internet C Thực gọi từ điện thoại kết nối liệu D Khi bạn cần gói liệu cho điện thoại thông minh bạn 15 Trước bán điện thoại bạn, bạn phải làm gì? (Chọn 3) A Thảo SIM B Xóa hết tất liệu phần mềm C Sao lưu toàn liệu thoát hết tài khoản D Gọi cho nhà mạng thông báo bạn bán điện thoại E Báo cho gia đình người thân 16 Phần mềm gây hại trơng phần mềm bình thường sử dụng để lấy cắp hủy diệt liệu tài khoản ngân hàng, báo cáo tổng kết A Trojan B Virus C Worm D Ransomware 17 Sắp xếp bước cần làm Mạng Internet nhà bạn bị chậm i) Khởi động lại Hệ điều hành ii) Kiểm tra dây cáp iii) Kiểm tra Modem/WIFI iv) Liên hệ nhà mạng ISP 18 Ba cách chuyển liệu từ điện thoại sang máy tính cá nhân (Chọn 3) A Sử dụng dịch vụ đám mây (Dropbox, Google Drive, OneDrive) để đồng B Sử dụng Cáp USB để chuyển liệu C Sử dụng ứng dụng chuyển liệu không dây nhà sản xuất điện thoại D Tháo đĩa cứng điện thoại để lắp vào máy tính E Sao chép liệu vào thẻ sim 19 Vì phải lưu liệu (Chọn 2) A Cập nhật ứng dụng B Virus công liệu C Ở cứng hư D Phục hồi thiết bị khác 20 Máy tính bảng sử dụng mạng di động kết nối với mạng khơng tốn thêm cước phí? (Chọn 3) A Mang Wifi Hotspot B Mạng Wifi bảo mật C Mạng Wifi diện rộng/công cộng D Mạng 4G/LTE 21 Ứng dụng MAC chạy hệ điều hành nào? A Window B MacOS C IOS D Android 22 Các tùy chọn liên quan đến Power Option hệ điều hành (Chọn Ba) A Độ sáng hình B Thời gian tắt máy C Thời gian tắt hình D Cài đặt/gỡ phần mềm E Độ phân giải hình 23 Các phương thức để giảm lượng máy tính tiêu thụ (Chọn Ba) A Giảm độ sáng hình B Tắt ứng dụng chạy không cần thiết C Tắt kết nối Wifi khơng có nhu cầu truy cập mạng D Chạy nhiều ứng dụng lúc E Gỡ ứng dụng không cần thiết 24 Cách tốt để quản lý tất mật A Sử dụng mật cho tất tài khoản B Sử dụng ứng dụng Quản lý mật lưu mật trực tuyến C Tạo mật dễ nhớ không chia sẻ với D Viết tất mật vào sổ tay cách bí mật 25 Máy tính bảng sử dụng mạng liệu di động phù hợp loại cửa hàng nào? A Thư viện B Cửa hàng Giao Hoa C Cửa hàng Quần áo D Quán ăn nhỏ 26 Làm để thiết bị di động (smartphone/máy tính bảng kết nối với Internet A Dây mạng LAN B Wi-fi C Mạng VPN D Thiết kế di động có tính liệu (Mạng di động) 27 VPN gì? A Volatile Private Network B Virtual Private Network C Very Private Network D Verified Private Network 28 Người dùng từ xa làm kết nối an tồn vào mạng nội cơng ty? A Dữ liệu di động B Mạng máy tính cục C Mạng riêng ảo (VPN) D Wi-fi 29 Ba yếu tố cần thiết để thiết lập kết nối VPN? A Kết nối với mạng công cộng, Internet B Số điện thoại để gọi lại C Phải mạng cục D Máy chủ VPN E Máy khách VPN cài đặt thiết bị từ xa F Kết nối Wi-fi 30 Thiết bị âm kết nối với máy tính thơng qua A Wi-Fi B Bluetooth C Ethernet D Cáp âm (Audio Cable) 31 Cổng Ethernet kết nối vào thiết bị (Chọn 2) A Kết nối với máy quay B Kết nối với thiết bị chuyển mạch (Switch) C Kết nối với Modem D Kết nối với máy in 32 Bạn chơi game máy tính Đột nhiên hình bị treo Hình ảnh khơng hiển thị xác Thành phần phần cứng bị trục trặc? A Đĩa cứng B Card âm C Card đồ họa D Bàn phím 33 Ba thiết lập nguồn điện bạn cấu hình định nghĩa kế hoạch tùy chỉnh nguồn điện Windows 10 gì? (Chọn ba) A Ethernet tắt B Màn hình tắt sau không hoạt động C Ổ cứng tắt nguồn D Làm mờ hình sau khơng hoạt động E Tắt âm sau không hoạt động 34 Dây cáp cho phép bạn kết nối với tivi hình LED với laptop bạn? A Parallel B HDMI C Ethernet D X.25 35 Mật sau mạnh nhất? A Ples$ed2Be B Love-U C Pa$$word D 1234ABCD 36 Thứ tự bước kết nối thiết bị Bluetooth i) Mở Bluetooth ii) Cho phép tất thiết khác tìm thấy (discoverable) iii) Kết nối (pair) hai thiết bị iv) Mở ứng dụng phát/truyền liệu (ví dụ Spotify) ... thành phần Hệ thống học trực tuyến Learning Management System (LMS)? a Phần nội dung phần đánh giá b Phần Email phần nội dung c Phần máy chủ phần cho người dùng tương tác d Phần đánh giá phần. .. PHẦN MỀM Câu phần mềm cài đặt cục ? a Được cài đặt chạy trực tiếp thi? ??t bị bạn b Được phát trực tuyến đến thi? ??t bị bạn sử dụng c Được lưu trữ đám mây d Tự động nâng cấp Điều nói bạn làm với phần. .. thoại d Mạng LAN công ty bạn Lựa chọn sau công nghệ băng thông rộng nhanh nhất? a DSL c Broadband cable b Satellite d 3G cellular Moderm Anna có cổng Ethernet không hỗ trợ kết nối không dây Cơ phải
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN LUYỆN THI IC3 GS5 (HỌC PHẦN CF),

Từ khóa liên quan