0

Thực trạng mại dâm tại việt nam

13 10 0
  • Thực trạng mại dâm tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 16:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN XÃ HỘI HỌC ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG MẠI DÂM TẠI VIỆT NAM TP HCM, tháng 9/2021 Mục Lục Chương MỞ ĐẦU………………….………………………………….…… 1.1 Lý lựa chọn đề tài…………………………………………………… .3 1.2 Những sở lý thuyết thực tiễn đề tài nghiên cứu…………… … 1.2.1 Khái niệm liên quan………… …………………………………………….3 1.2.2 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu………… ………………….…………7 1.2.3 Cơ sở phương pháp, liệu vận dụng đề tài…… ……………8 Chương NỘI DUNG CHÍNH………………………………………………9 2.1 Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em địa bàn TP.HCM…… …… 2.2 Nguyên nhân tượng xâm hại tình dục trẻ em……………………….9 2.3 Các biện pháp kiểm sốt xã hội tượng xâm hại tình dục trẻ em địa bàn TP.HCM………………………………………….……… 11 2.3.1 Đối với gia đình………………………………………………… ……….11 2.3.2 Đối với nhà trường…………………………………………… ………….11 2.3.3 Đối với nhà nước………………………………………… ………………12 2.3.4 Đối với truyền thông……………………………………… …………… 12 Chương KẾT LUẬN………………………………………………………13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………… Chương MỞ ĐẦU 1.1 Lý lựa chọn chủ đề Mại dâm tượng xã hội diễn văn hóa, kinh tế, đất nước khu vực khác giới hoạt động nhiều loại hình, phương thức khác Hoạt động mại dâm khơng tồn quốc gia, khu vực mà tồn nhiều nơi giới có Việt Nam Mại dâm gây thiệt hại thể chất lẫn tinh thần cho người tham gia hoạt động mại dâm Hoạt động mại dâm có nguy cao trở thành nô lệ chủ chứa, vướng vào nợ nần, bị bóc lột tình dục, dễ bị lây truyền bệnh xã hội, HIV/AIDS Ngoài ra, mại dâm g ây ám ảnh tinh thần, gây bệnh tâm lý rối loạn nhân cách, rối loạn thần kinh chức tình dục nặng, khả cảm nhận cảm hứng tình dục cá nhân n lãnh vực riêng tư; bị kỳ thị, phân biệt đối xử; tự kỳ thị thân Chính điều Chính phủ Việt Nam xây dựng nhiều sách hỗ trợ người bán dâm giảm thiểu yếu bất bình đẳng, giúp người bán dâm hòa nhập xã hội, từ dừng giảm việc tham gia bán dâm đồng thời giúp họ đảm bảo sức khỏe, khẳng định quyền người tham gia vào hoạt động cộng đồng, xã hội thị trường la o động y nhiên việc tiếp cận sách hỗ trợ xã hội nhiều người bán dâm khó khăn nhiều rào cản khác như: thiếu thơng tin, hiểu biết sách; tâm lý tự ti, mặc cảm; thủ tục hành phức tạp làm cho hiệu hoạt động sách hỗ trợ xã hội chưa cao Từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng mại dâm Việt Nam” nhằm tìm hiểu thực trạng hành vi mại dâm, nguyên nhân mại dâm, chiến lược ứng phó với mại dâm Từ đó, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức mại dâm từ dừng giảm việc tham gia bán dâm 1.2 Những sở lý thuyết thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.2.1 Khái niệm liên quan - Khái niệm gia đình Tại Luật nhân gia đình có giải thích khái niệm gia đình sau: “ Gia đình tập hợp người gắn bó với nhân, quan hệ huyết thốn g quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh quyền nghĩa vụ họ với theo quy đinh” Một gia đình theo truyền thống Việt Nam bao gồm thành viên: vợ, chồng, ch a, mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, anh, chị em ruột, anh chị em ni, cơ, dì, chú, bác,… Tùy thuộc vào việc tổ chức sinh sống gia đình, gia đình chia thành nhiều cách gọi sau: Một gia đình nhỏ bao gồm khoảng hai hệ cha, mẹ 4 Đại gia đình bao gồm nhiều hệ sinh sống với nhau: ông cụ, bà cụ, ông, bà, cha mẹ, cái, cháu, chắt Có nhiều cách hiểu gia đình khác nhìn chung nơi mà người liên kết với nhau, sinh sống với tạo nên mối quan hệ mật thi ết, gia đình hình ảnh phản ảnh xã hội thu nhỏ - - Khái niệm bạo lực Theo nội dung Bách khoa toàn thư mở Wikipedia đưa định nghĩa “Bạo lự c hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại Bạo lực thể chất điểm đỉnh xung đột” Vì bạo lực l vấn đề nhận thức tượng đo lường được, nhà tâm lý học phát khác cách người nhận thức hành vi bạo l ực Vì vậy, cách hiểu bạo lực có liên quan tới mối quan hệ người gây hấnnạn nhân mà nhận thức Do đó, nhà tâm lý học chứng minh r ằng người không coi hành vi sử dụng sức mạnh thể chất nhằm tự vệ bạo lực, kể trường hợp sức lực sử dụng lớn hành vi gây hấn ban đầu Theo định nghĩa tổ chức y tế giới WHO đưa “Bạo lực hành vi cố ý sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực quyền lực để hủy hoại mình, chống lại n gười khác nhóm người, tập thể cộng đồng làm họ bị tổn thương hoặ c có nguy tổn thương, tử vong sang chấn tâm lý, ảnh hưởng đến p hát triển họ gây ảnh hưởng khác” Như hiểu đơn giản bạo lực việc sử dụng sức mạnh dùng để trấn áp gây thương tích ảnh hưởng tâm lý cho người bị bạo lực - Khái niệm bạo lực gia đình Bạo lực gia đình dạng hình thức thu nhỏ bạo lực xã hội, “hành vi cố ý th ành viên gia đình gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình” (Điều 1, Luật Phịng, chống bạo lực gia đình năm 2007) Bạo lực gia đình chia thành hình thức chủ yếu sau: +Bạo lực thể chất: hành vi ngược đãi, đánh đập thành viên gia đình, làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng họ + Bạo lực tinh thần: lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý thành viên gia đình + Bạo lực kinh tế: hành vi xâm phạm tới quyền lợi kinh tế thành viên gia đình (quyền tự lao động, tự kinh doanh, quyền sở hữu tài sản…) +Bạo lực tình dục: hành vi mang tính chất cưỡng ép quan hệ tìn h dục thành viên gia đình, kể việc cưỡng ép sinh 5 Từ khái niệm theo chúng tôi:  Hành vi bạo lực gia đình cách ứng xử, hành động cách có chủ đích người thơng qua lời nói, cử chỉ, hành động đối vấn đề bạo lực với thành viên gia đình, gây tổn thương mặt thể chất tình thần cho thành viên đó, gia đình xã hội  Đối tượng bạo lực gia đình người có hành động, lời nói, cử hướng đến thành viên gia đình cách có chủ đích, gây tổn thương mặ t thể chất tinh thần cho thành viên đó, gia đình xã hội  Hậu bạo lực gia đình kết hành vi bạo lực thành viên gia đình tác động khơng lên thể chất mà cịn tinh thần thành viên đó, gia đình xã hội  Ứng phó bạo lực gia đình thay đổi nhận thức nỗ lực cá nhân thành viên gia đình nhằm phản ứng lại hành vi bạo lực ng uồn lực vượt nguồn lực thân, môi trường 1.2.2 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu Xâm hại tình dục trẻ em theo Tổ chức Y tế Thế Giới:“Xâm hại trẻ em bao gồm hì nh thức ngược đãi thể chất tinh thần, xâm hại tình dục, xao nhãng, bóc lột gây n hững thương tổn sức khỏe, tính mạng, khả phát triển hay phẩm giá cách lợi dụng chức phận, lịng tin quyền hạn” “Xâm hại tình dục trẻ em việc dùng quyền lực lợi dụng lịng tin để lơi ké o trẻ em tham gia vào hoạt động tình dục, bao gồm: sờ mó, làm tranh/ảnh/video tình dục có trẻ em; ép buộc trẻ em quan hệ tình dục với với người lớn” Các biểu xâm hại tình dục trẻ em: + Hơn hít, sờ mó vào ngực hay phận sinh dục trẻ + Bắt trẻ sờ mó vào phận sinh dục + Quan hệ tình dục đường miệng hay hậu mơn + Toan tính quan hệ tình dục + Mại dâm trẻ em Quấy rối tình dục hình thức xâm hại tình dục: Các biểu quấy rối tình dục: + Phơ bày phận sinh dục để trẻ nhìn thấy + Nhìn trộm trẻ khơng mặc quần áo (khi trẻ tắm, thay quần áo) + Dùng lời nói để kích thích tình dục + Cho trẻ xem tranh ảnh, sách báo, băng hình, phim khiêu dâm Hậu xâm hại tình dục: Người bị xâm hại tình dục (đặc biệt trẻ em) thườn g bị tổn thưởng nặng nề thể tâm lý thời gian dài: - Về thể: + Tổn thương, sưng tấy phận sinh dục hay hậu môn + Mang thai (đối với em gái) + Mắc bệnh lây qua đường tình dục + Nhiễm trùng tiết niệu + Đi lại ngồi khó khăn + Ngịai bị đau bụng, đau đầu, ngủ, thay đổi vị,… - Về tâm lý: có nhiều trạng thái sau: + Cảm giác tội lỗi: thường tự đổ lỗi cho thân + Cảm giác lo lắng, sợ hãi + Cảm giác tuyệt vọng + Có ý định tự tử + Tự làm thương tổn + Cảm giác tức giận + Quan hệ bừa bãi với nhiều người xâm hại tình dục người khác 1.2.3 Cơ sở phương pháp, liệu vận dụng đề tài Nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng xâm hại tình dục trẻ em địa bàn TP.HC M tiến hành phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin sau đây: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập, phân tích, tổng hợp, khái qt hố cá c thơng tin từ báo cáo, tài liệu, hồ sơ có sẵn; thu thập thơng tin từ báo đài, internet, tru yền hình; từ tài liệu chuyên ngành, giáo trình, tài liệu tham khảo, cơng trình n ghiên cứu có liên quan vấn đề xâm hại tình dục trẻ em Dựa tài liệu sơ cấp t cấp thu thập báo cáo, tài liệu, tài liệu từ trang web cá c sách báo vấn đề liên quan tiến hành phân tích, sàng lọc thơng tin, lựa chọn thơng tin phù hợp để sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài xây dựng sở lý lu ận đề tài - Phương pháp nghiên cứu định lượng: Khảo sát thu thập thông tin người th am gia, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em địa bàn Thành Phố Hồ Chí Min h Nhận định đánh giá thái độ, hành vi, ý kiến họ thực trạng - Phương pháp quan sát: phương pháp quan sát tiến hành thơng qua buổi nói chuyện, tổ chức hoạt động vui chơi cho em - Khó khăn việc lấy mẫu: Do khơng có nhiều thời gian tiếp cận với đối t ượng lựa chọn thông tin đề tài này, dựa vào thơng tin có đối tượng cung cấp thơng tin khơng đầy đủ mong muốn nhiều lí v trở ngại (tình hình dịch bệnh Covid-19, khách thể không gian mạng không đảm bảo chất lượng…) việc trao đổi thơng tin nên tơi gặp nhiều khó khăn tiến hà nh thu thập thông tin Tuy nhiên, cố gắng tận dụng xử lí thơng tin thu thập 7 Chương NỘI DUNG CHÍNH 2.1 Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em địa bàn TP.HCM Theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ chương trình phịng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 : Theo báo cáo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý 11.240 người, đó, tập trung nhiều số khu vực như: Đồng sông Hồng: 3.673 người; Đông Bắc: 913 người; Bắc Trung bộ: 887 người; Đông Nam Bộ: 3.200 người; Đồng Sông Cửu Long: 1.374 người; khu vực khác 1.189 người Tuy nhiên, số thực tế cịn cao hoạt động khó kiểm sốt tính phức tạp, tinh vi trá hình - Xuất đối tượng hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, mơi giới mại dâm thơng qua mạng internet, facebook,… Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng; đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau, đối tượng khơng có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do: 75,7%, doanh nghiệp: 20%, cán bộ, công nhân viên chức: 3%; 80% đối tượng chủ chứa, mơi giới có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi; 40% chủ chứa phụ nữ Tại thành phố, xuất trở lại tụ điểm mại dâm khu vực công cộng tác động xấu đến môi trường văn hóa, phong mỹ tục, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội gây xúc dư luận 2.2 Nguyên nhân tượng xâm hại tình dục trẻ em - Trên 53% gái bán dâm thú nhận nguyên nhân chủ yếu khiến họ bán dâm thu nh ập cao, thân họ lười lao động, sợ vất thích ăn chơi đua địi, t rong có cô gái nhà giả bị cha mẹ quản lý tiền chặt chẽ, muốn có ti ền ăn chơi nên tự bán dâm, chí có người mẫu, diễn viên, hoa hậu, ca sĩ v ì muốn sống xa hoa nên làm gái gọi Nguyên nhân khác muốn thỏa mãn nhu cầu s inh lý 9 - Gái bán dâm lấy lý "nhà nghèo" nên phải bán dâm.[35] Tuy nhiên, theo th ống kê năm 2012 sau thực khảo sát thành phố Hà Nội, Hải Phịng TP Hồ Chí Minh Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam cho thấy: đa phần gái bán dâm có gia cảnh trung bình (42,4% nhà nghèo, 52,2% có gia cảnh trung bình 2,4% có gia đì nh giả) 27,6% bán dâm bạn bè rủ rê, 63,9% lôi kéo gái mại dâm khác, có 6% bị lừa cưỡng Một phận khác bán dâm để c ó tiền thỏa mãn nghiện ma túy (51% gái mại dâm nghiện ma túy) 34,9% muốn tiếp t ục bán dâm khoảng năm tới muốn trì khoản thu nhập cao thâ n quen tiêu xài phung phí - Nhận xét lý bán dâm, Chuyên gia tâm lý – Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý - đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) nhận định: "Nhà nghèo ln điệp khúc nhiều cô gái trẻ minh cho vấn đề lại bán dâm Tuy nhiên, khơng phải nghèo đem thân thể mua bán "Nghèo" lý bên lười lao động Các bạn trẻ lười lao động dễ sa chân thấy kiếm tiền cá ch dễ." - Thu nhập nhiều phần lớn thu nhập kiếm lại gái bán dâm ném o nghiện ngập, hút chích, vũ trường, cờ bạc nên "tiền vào nhanh mà nhanh Cà ng kiếm nhiều ăn chơi nhiều, báo cho biết 70% gái bán dâm Hà Nội phải tìm đến bọn cho vay nặng lãi Vay triệu, khơng vay nợ tới trăm tri ệu Lãi suất cao, có tới 5-10%/ngày Ăn chơi, cờ bạc tiếp chẳng mà hết, chưa kịp trả hết nợ này, họ lại vay khác Nợ chồng nợ, họ bán dâm để trả nợ lại lao vào ăn chơi, lơ đề, lại nợ Cái vòng luẩn quẩn khiến đường hoàn lương thêm mịt mù.[38] - Một số gái bán dâm có học vấn khơng thấp Công an làm rõ số đường dây mại dâm bao gồm giáo viên, viên chức, đặc biệt sinh viên có ngoại hình đẹp, t hích ăn chơi đua địi trường đại học, cao đẳng tú bà tuyển mộ để bán dâm giá cao.[39] Gái bán dâm đường dây sinh viên, lại thích đua địi, ăn chơi chốn sành điệu, dù bố mẹ chu cấp đầy đủ bán dâm để có ti 10 ền thỏa mãn sĩ diện Có cho biết: "Nhà em nghèo, giàu khác ôn g bà già quản tiền chặt Chơi với bạn, sỹ lên, khơng có tiền tự kiếm Bạn em gợi ý em đồng ý ln."[40] Có sinh viên, chí học sinh Trung hoc phổ t hông 17 tuổi vừa bán dâm vừa kiêm ln vai trị mơi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ với chiêu tinh vi "bán trinh giả"[41][42] Nhu cầu tiền bạc lối sống bng th ả, ăn chơi đua địi phận sinh viên trở nên phổ biến, sức hút đồng tiền khiến nhiều sinh viên chấp nhận bán dâm để thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ cho xứng với "đẳn g cấp dân chơi".[43] - Theo thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phịng Cảnh sát hình Hà Nội trướ c đây, đối tượng bán dâm thường có văn hóa thấp, hồn cảnh khó khăn, qua vụ bắt mại dâm vừa qua cho thấy, gái bán dâm có thay đổi Chuẩn mực đạo đức suy tho ái, nhiều gái dù có học thức khơng ngần ngại kiếm tiền từ đường (ước tính 10,3% gái bán dâm có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề) Do học đòi "phong cá ch Tây", nhiều cô coi rẻ trinh tiết, sẵn sàng làm theo năng, chấp nhận dùng thân xác làm vật trao đổi tiền bạc danh lợi[53] Trong điều kiện xã hội nay, cho gái mại dâm "nạn nhân số phận, hồn cảnh phải bán dâm" xem k hơng cịn phù hợp, nhiều trường hợp chẳng đói nghèo, dốt nát bán dâm Việc liê n tiếp nhiều vụ án mại dâm sinh viên, người mẫu bị phát gióng lên hồi chng báo động lối sống ngày tha hóa phận người xã hội 11 2.3 Các biện pháp kiểm soát xã hội tượng xâm hại tình dục trẻ em địa bàn TP.HCM 2.3.1 Đối với gia đình Gia đình cần hỗ trợ trẻ kỹ phịng, tránh xâm hại tình dục, giáo dục cho trẻ giới tính, cách nhận diện tình nguy bất thường cách xử lý Dạy cho trẻ cách phản đối kịch liệt có tìm cách đụng chạm vào nơi nhạy cảm trẻ Tạo ngun tắc “khơng bí mật” với cha mẹ, cần phải chia việc khiến trẻ khơng thoải mái, khó chịu với cha mẹ Dạy cho trẻ biết cách tìm người giúp đỡ gặp nguy hiểm cách nhớ số cha mẹ, người thân số điện thoại đường dây nóng 2.3.2 Đối với nhà trường Nhà trường nên sớm đưa nội dung giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi vào chương trình học để em chủ động bảo vệ có ứng xử phù hợp tình nguy Lồng ghép chủ đề phịng, chống xâm hại tình dục học, hoạt động ngoại khóa, buổi học kỹ sống Ví dụ, thơng qua tiết chào cờ, học ngoại khóa, kỹ sống, nhà trường trọng lồng ghép chủ đề trang bị kiến thức sức khỏe giới tính, phịng chống xâm hại tình dục cho học sinh Đặc biệt, nhà trường cần tổ chức buổi tọa đàm, mời chuyên gia tâm lý, Trung tâm Dân số - KHHGĐ nói chuyện, trả lời thắc mắc em vấn đề xâm hại tình dục trẻ em Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, kỹ phịng, chống xâm hại tình dục Giúp em hình thành kỹ phịng ngừa xâm hại tình dục cách tự nhiên Nâng cao kiến thức, kỹ thông qua việc tham gia khóa huấn luyện, tập huấn, tìm hiểu qua báo đài, tài liệu, internet, buổi trao đổi kinh nghiệm; Có tinh thần học tập, sáng tạo trình giảng dạy học Giáo viên cần nhận thức đắn tầm quan trọng việc phịng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, trang bị kiến thức vững nguyên lý giáo dục, hệ thống phương pháp dạy học để vận dụng phương pháp dạy linh hoạt, sáng tạo học sinh Tìm tịi nhiều tài liệu liên quan kết hợp lúc giảng dạy 2.3.3 Đối với quyền Chính quyền TP.HCM nên động viên nhân dân thi đua thực vận động“to àn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng phường phù hợp v ới trẻ em, khơng có tình trạng quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em Cần phối hợp hỗ trợ đồng ban ngành tổ chức xã hội cộng đồng; cần quan tâm công tác tổ chức 12 máy, bố trí nhân lực; Kiện tồn Ban đạo, Ban điều hành Nhóm cơng tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp quận, cấp phường; Xây dựng thực đề án bố trí, nâng cao lực, ổn định đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em địa phương; Xác lập chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em địa phương; xây dựng hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát sớm, tự phòng ngừa hoạt động xâm hại tình dục hỗ trợ tư vấn pháp lý cần thiết Xử lý nghiêm quan, tổ chức, sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em Khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân gia đình kịp thời trình báo cho quan chức để hỗ trợ tư vấn, giải 2.3.4 Đối với truyền thông Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em: Tuyên truyền, phổ biến quy định bảo vệ trẻ em Luật trẻ em văn pháp luật có liên quan để Luật trẻ em quy định triển khai thực có hiệu Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ bảo vệ trẻ em, đặc biệt phịng ngừa xâm hại tình dục bạo lực trẻ em cho cha, mẹ, thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ em Chương KẾT LUẬN Trong bối cảnh, trẻ em ngày trở thành nạn nhân tội ác, việc phòng ngừa bảo vệ trẻ em nhiệm vụ tất người Trong đó, việc lên án nạn xâm hại tình dục trẻ em phương tiện thơng tin đại chúng cần thiết thời điểm mức độ nguy hiểm vấn nạn Mỗi thơng điệp, chương trình phịng chống nạn xâm hại tình dục trẻ em giúp trẻ người dân có kiến thức xâm hại tình dục nhận thức tầm quan trọng việc phòng chống xâm hại tình dục Để thực chương trình có hiệu cần phải có quan tâm khơng riêng nghành giáo dục mà yếu tố gia đình xã hội thật quan trọng Đó điều kiện tốt để trẻ hình thành kỹ bảo vệ thân công chúng nắm tầm quan trọng việc phòng chống nạn xâm hại tình dục trẻ em 13 Tài liệu tham khảo Bùi Ngọc Oánh (2008).Tâm lý giới tính Giáo dục giới tính NXB Giáo dục Natasa Tracy (2016), What is Abuse? Abuse Definition Healthy palace for your me ntal health Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2006), Tài liệu hướng dẫn Triển khai Nghị q uyết 65/2005/QĐ-TTG ngày 25/3/2005 việc phê duyệt đề án chăm sóc trẻ em có HCĐB dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Tuyên bố Liên Hợp Quốc Quyền trẻ em (1959) Công ước Liên Hợp Quốc Quyền trẻ em Luật trẻ em năm (2016) Luật số 102/2016/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thơng qua ngày 05 tháng năm 2016 Nguyễn Trường (2019), 1141 trẻ em bị xâm hại tình dục năm 2018, Báo Dân Trí, 12/01/2019 Sơn Ca (2017), Xâm hại trẻ em: Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm dẫn dầu, Báo Việt b áo, 29/7/2017 Unicef Việt Nam (2017) Tóm tắt báo cáo, Phân tích tình hình trẻ em thành phố H Chí Minh năm 2017 ... đề tài ? ?Thực trạng mại dâm Việt Nam? ?? nhằm tìm hiểu thực trạng hành vi mại dâm, nguyên nhân mại dâm, chiến lược ứng phó với mại dâm Từ đó, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức mại dâm từ... thực tế cịn cao hoạt động khó kiểm sốt tính phức tạp, tinh vi trá hình - Xuất đối tượng hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngồi bán dâm, mại dâm nam, mại dâm. .. quốc gia, khu vực mà tồn nhiều nơi giới có Việt Nam Mại dâm gây thiệt hại thể chất lẫn tinh thần cho người tham gia hoạt động mại dâm Hoạt động mại dâm có nguy cao trở thành nơ lệ chủ chứa, vướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng mại dâm tại việt nam ,