0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH TRANG TRẠI GIÁM sát và điều KHIỂN QUA WEB SERVER 2

140 0 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH TRANG TRẠI GIÁM sát và điều KHIỂN QUA WEB SERVER 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:38

6/2022 TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH TRANG TRẠI GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUA WEB SERVER Phạm Viết Thức-Phùng Văn Việt ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MƠ HÌNH TRANG TRẠI GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA WEB SERVER GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN TẤN HÒA SINH VIÊN THỰC HIỆN: LỚP: PHẠM VIẾT THỨC MSV:1811505520254 PHÙNG VĂN VIỆT MSV: 1811505520161 18TDH2 & 18TDH1 Đà Nẵng, tháng 06 năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HĨA ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MƠ HÌNH TRANG TRẠI GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN QUA WEB SERVER GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN TẤN HÒA SINH VIÊN THỰC HIỆN: LỚP: PHẠM VIẾT THỨC MSV:1811505520254 PHÙNG VĂN VIỆT MSV: 1811505520161 18TDH2 & 18TDH1 Đà Nẵng, tháng 06 năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN - TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP - TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN - TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Tên đề tài: Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server Sinh viên thực hiện: Phạm Viết Thức MSV: 1811505520254 Lớp: 18TDH2 Phùng Văn Việt MSV: 1811505520161 Lớp: 18TDH1 Bài báo cáo trình bày trình nghiên cứu, thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server Mơ hình nhóm giải vấn đề theo dõi chăm sóc tình trạng vật ni, trồng với ứng dụng cơng nghệ mà nhóm sử dụng Những cơng nghệ sử dụng mơ hình trình bày cụ thể chương báo cáo, báo cáo nhóm bao gồm chương: tổng quan đề tài, thiết kế hệ thống tính chọn, thiết kế chương trình điều khiển giám sát, thiết kế thi công hệ thống, kết luận hướng phát triển Sản phẩm nhóm mang tính chất mơ hình mô phần mềm nên chưa thể áp dụng vào thực tế sản xuất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Tấn Hòa Sinh viên thực : Phạm Viết Thức Mã SV: 1811505520254 : Phùng Văn Việt Mã SV: 1811505520161 TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MÔ HÌNH TRANG TRẠI TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUA WEB SERVER NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN: • Tìm hiểu PLC – S7-1200 phần mềm TIA Portal V16 • Tìm hiểu cách thức điều khiển từ xa (Web server) • Xậy dựng thuật tốn cho hệ thống, viết chương trình điều khiển hệ thống • Thiết kế giao diện giám sát điều khiển máy tính phần mềm WinCC TIA Portal V16 • Chạy thử nghiệm mơ hình cân chỉnh hệ thống • Hồn thành báo cáo đề tài tốt nghiệp • Hồn thiện mơ hình bảo vệ đồ án tốt nghiệp SẢN PHẨM DỰ KIẾN Mô hình trang trại tự động giám sát điều khiển qua web server NGÀY GIAO ĐỒ ÁN : 18/02/2022 NGÀY NỘP ĐỒ ÁN : 23/06/2022 Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật, Tự động hóa trở thành ngành khơng thể thiếu công nghiệp đại Đây ngành khoa học góp phần áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động người Tạo điều kiện cho phát triển xã hội nâng cao tri thức người Qua đó, giúp người tiếp cận khoa học công nghệ áp dụng vào sống nâng cao hiệu kinh tế lao động Hòa chung với xu hướng dẫn thầy ThS Nguyễn Tấn Hịa nhóm chúng em chọn đề tài “THIẾT KẾ MƠ HÌNH TRANG TRẠI GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUA WEB SERVER” Với đề tài chúng em mong muốn nông nghiệp chăn nuôi nước ta phát triển vượt bậc, nâng cao hiệu kinh tế giảm thiểu cơng sức q trình chăm sóc trồng vật ni Đây hội để nhóm chúng em làm quen với số đối tượng làm việc thực tế Với lượng kiến thức hạn hẹp, ảnh hưởng đại dịch nên làm có khó khăn, sai sót định Em mong nhận góp ý, đánh giá thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Hòa hướng dẫn giải đáp cho em vướng mắc trình thực để hồn thành báo cáo cách chỉnh chu Em xin chân thành cảm ơn ! i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu nhóm Những phần có sử dụng tài liệu tham khảo có đồ án liệt kê nêu rõ phần tài liệu tham khảo Đồng thời số liệu hay kết trình bày đồ án mang tính chất trung thực, khơng chép, đạo nhái Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu tất kỹ luật môn nhà trường đưa Sinh viên thực Phạm Viết Thức Phùng Văn Việt ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN TÓM TẮT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH BẢNG, HÌNH VẼ vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 11 1.1 Đặt vấn đề 11 1.2 Mục đích đề tài 12 1.3 Phương pháp thực đề tài 12 1.3.1 Sử dụng hệ thống giám sát điều khiển thiết bị qua web server 12 1.3.2 Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển thiết bị qua Web Server 14 1.3.3 Mục tiêu đề tài 15 1.3.4 Tính đề tài 16 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MƠ HÌNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ 17 2.1 Sơ đồ khối hệ thống 17 2.2 Giới thiệu PLC S7 – 1200 18 2.2.1 Tổng quan PLC S7 – 1200 [4] 18 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server dem_den_vuon++; document.getElementById('simudensanvuon').src = imgs[dem_den_vuon]; document.getElementById('simudensanvuon').setAttribute('style', "filter: huerotate(0deg)"); } } else if (denvuonrun == && denvuonloi == 0) { denvuon_dem_lag = 0; dem_den_vuon = 0; document.getElementById('simudensanvuon').setAttribute('style', "filter: huerotate(230deg)"); var imgs = ["./img/A6.png", "./img/A7.png"]; document.getElementById('simudensanvuon').src = imgs[dem_den_vuon]; clearTimeout(ID_denvuon); } else if (denvuonloi == && denvuon_lag1 == || denvuonrun == && denvuonloi == && denvuon_lag1 == 0) { clearTimeout(ID_denvuon); document.getElementById('simudensanvuon').setAttribute('style', "filter: huerotate(0deg)"); var ID_denvuon1 = setInterval(changedenvuon1, 500); denvuon_lag1++; function changedenvuon1() { var imgs = ["./img/A6.png", "./img/den.png"]; document.getElementById('simudensanvuon').src = imgs[dem_den_vuon]; dem_den_vuon++; if (dem_den_vuon >= 2) { dem_den_vuon = 0; } if (denvuonloi == 0) { denvuon_lag1 = 0; denvuon_dem_lag = 0; Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 119 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server dem_den_vuon = 0; document.getElementById('simudensanvuon').setAttribute('style', "filter: huerotate(230deg)"); clearInterval(ID_denvuon1); } } } // Đèn sưởi if (densuoirun == && densuoiloi == && densuoi_dem_lag == 0) { var ID_densuoi = setTimeout(changekeomo, 100); densuoi_dem_lag++; function changekeomo() { var imgs = ["./img/A6.png", "./img/A7.png"]; dem_den_suoi++; document.getElementById('simudensuoi').src = imgs[dem_den_suoi]; document.getElementById('simudensuoi').setAttribute('style', "filter: huerotate(0deg)"); } } else if (densuoirun == && densuoiloi == 0) { densuoi_dem_lag = 0; dem_den_suoi = 0; document.getElementById('simudensuoi').setAttribute('style', "filter: huerotate(230deg)"); var imgs = ["./img/A6.png", "./img/A7.png"]; document.getElementById('simudensuoi').src = imgs[dem_den_suoi]; clearTimeout(ID_densuoi); } else if (densuoiloi == && densuoi_lag1 == || densuoirun == && densuoiloi == && densuoi_lag1 == 0) { clearTimeout(ID_densuoi); document.getElementById('simudensuoi').setAttribute('style', "filter: huerotate(0deg)"); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 120 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server var ID_densuoi1 = setInterval(changedensuoi1, 500); densuoi_lag1++; function changedensuoi1() { var imgs = ["./img/A6.png", "./img/den.png"]; document.getElementById('simudensuoi').src = imgs[dem_den_suoi]; dem_den_suoi++; if (dem_den_suoi >= 2) { dem_den_suoi = 0; } if (densuoiloi == 0) { densuoi_lag1 = 0; densuoi_dem_lag = 0; dem_den_suoi = 0; document.getElementById('simudensuoi').setAttribute('style', "filter: huerotate(230deg)"); clearInterval(ID_densuoi1); } } } // lấy data từ plc $('#nhiet-do').text(result["nhietdo"] + " Độ C"); $('#do-am').text(result["doam"] + " %"); }); }, 1000); // SetInterval (Cứ sau 1000 ms reload lần) }); ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Phần truyền bit Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 121 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server // Lắng nghe kiện click từ id btn-den thực câu lệnh // Dừng khẩn cấp $("#dungkhancap").click(function() { if (statusdungkhancap == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".DUNG_KHAN_CAP'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); } else { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".DUNG_KHAN_CAP'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); } }); // auto - manu $("#auto-manu").click(function() { if (tuxa == && statustudong == && statusbangtay == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TU_DONG'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TU_DONG'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); alert('Chế độ tự động kích hoạt') }, 200); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 122 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server } else if (tuxa == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BANG_TAY'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BANG_TAY'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); alert('Chế độ tay kích hoạt') }, 200); }; }); // Quạt on off $("#btn-quat-on").click(function() { if (quatrun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MAT'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MAT'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 123 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mô hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-quat-off").click(function() { if (quatrun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MAT'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MAT'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); // Bơm on off $("#btn-bom-on").click(function() { if (bomrun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_BOM_TUOI_RAU'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_BOM_TUOI_RAU'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 124 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-bom-off").click(function() { if (bomrun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_BOM_TUOI_RAU'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_BOM_TUOI_RAU'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); // Kéo đóng on off $("#btn-keodong-on").click(function() { if (keodongrun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_DONG'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_DONG'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 125 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-keodong-off").click(function() { if (keodongrun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DONG_CO_KEO'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DONG_CO_KEO'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); // Kéo mở on off $("#btn-keomo-on").click(function() { if (keomorun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_MO'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_MO'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 126 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-keomo-off").click(function() { if (keomorun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DONG_CO_KEO'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DONG_CO_KEO'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); // Đèn sưởi on off $("#btn-densuoi-on").click(function() { if (densuoirun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_SUOI'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_SUOI'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hòa Trang 127 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-densuoi-off").click(function() { if (densuoirun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_SUOI'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_SUOI'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); // Đèn vườn on off $("#btn-densanvuon-on").click(function() { if (denvuonrun == 0) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_VUON'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_VUON'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 128 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server $("#btn-densanvuon-off").click(function() { if (denvuonrun == 1) { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_VUON'; sdata = escape(name) + '=' + 1; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); setTimeout(function() { ulr = 'io.html'; name = '"DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_VUON'; sdata = escape(name) + '=' + 0; $.post(ulr, sdata, function(result2) {}); }, 200); } else; }); ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Phần truyền data // Lắng nghe kiện click btn-data3 thực câu lệnh $("#set-data").click(function() { var nhietcao_val = document.getElementById('nhiet-cao').value; ulr = 'io.html'; nhietcao = '"DATA_TRUYEN_MASTER".NHIET_DO_DAT_NGUONG_CAO'; s_nhietcao = escape(nhietcao) + '=' + nhietcao_val; $.post(ulr, s_nhietcao, function(result2) {}); var nhietthap_val = document.getElementById('nhiet-thap').value; ulr = 'io.html'; nhietthap = '"DATA_TRUYEN_MASTER".NHIET_DO_DAT_NGUONG_THAP'; s_nhietthap = escape(nhietthap) + '=' + nhietthap_val; $.post(ulr, s_nhietthap, function(result3) {}); Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 129 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server var doamcao_val = document.getElementById('do-am-cao').value; ulr = 'io.html'; doamcao = '"DATA_TRUYEN_MASTER".DO_AM_DAT_NGUONG_CAO'; s_doamcao = escape(doamcao) + '=' + doamcao_val; $.post(ulr, s_doamcao, function(result4) {}); var doamthap_val = document.getElementById('do-am-thap').value; ulr = 'io.html'; doamthap = '"DATA_TRUYEN_MASTER".DO_AM_DAT_NGUONG_THAP'; s_doamthap = escape(doamthap) + '=' + doamthap_val; $.post(ulr, s_doamthap, function(result5) {}); }); Chương trình lấy liệu Watch table: Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 130 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 131 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mô hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server { "tuxa":":=M_TU_XA:", "taicho":":=M_TAI_CHO:", "statusdungkhancap":":=DUNG_KHAN_CAP:", "bomloi":":=BOM_TUOI_RAU_LOI:", "keomoloi":":=DONG_CO_KEO_MO_LOI:", "keodongloi":":=DONG_CO_KEO_DONG_LOI:", "bomrun":":=BOM_TUOI_RAU_RUN:", "keomorun":":=DONG_CO_KEO_MO_RUN:", "keodongrun":":=DONG_CO_KEO_DONG_RUN:", "denvuonrun":":=DEN_VUON_RUN:", "denvuonloi":":=DEN_VUON_LOI:", "densuoirun":":=DEN_SUOI_RUN:", "densuoiloi":":=DEN_SUOI_LOI:", "quatrun":":=QUAT_LAM_MAT_RUN:", "quatloi":":=QUAT_LAM_MAT_LOI:", "statusbangtay":":="DATA_NHAN_MASTER".CHE_DO_BANG_TAY:", "statustudong":":="DATA_NHAN_MASTER".CHE_DO_TU_DONG:", "nhietdo":":="DATA_NHAN_MASTER".NHIET_DO:", "doam":":="DATA_NHAN_MASTER".DO_AM:", "cbmua":":="DATA_NHAN_MASTER".CB_MUA:", "cbanhsang":":="DATA_NHAN_MASTER".CB_ANH_SANG:", "bangtay":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BANG_TAY:", "tudong":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TU_DONG:", "batbom":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_BOM_TUOI_RAU:", Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 132 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server "tatbom":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_BOM_TUOI_RAU:", "batkeomo":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_MO:", "batkeodong":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DONG_CO_KEO_DONG:", "tatmotorkeo":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DONG_CO_KEO:", "batdensuoi":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_SUOI:", "tatdensuoi":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_SUOI:", "batquat":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MA T:", "tatquat":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_QUAT_THONG_GIO_LAM_MA T:", "batdenvuon":":="DATA_TRUYEN_MASTER".BAT_DEN_VUON:", "tatdenvuon":":="DATA_TRUYEN_MASTER".TAT_DEN_VUON:", "dungkhancap":":="DATA_TRUYEN_MASTER".DUNG_KHAN_CAP:", "doamthap":":="DATA_TRUYEN_MASTER".DO_AM_DAT_NGUONG_THAP:", "doamcao":":="DATA_TRUYEN_MASTER".DO_AM_DAT_NGUONG_CAO:", "doamthap":":="DATA_TRUYEN_MASTER".NHIET_DO_DAT_NGUONG_THAP :", "doamcao":":="DATA_TRUYEN_MASTER".NHIET_DO_DAT_NGUONG_CAO:" } Nhóm 45 GVHD: Th.S Nguyễn Tấn Hịa Trang 133 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... mơ hình bảo vệ đồ án tốt nghiệp SẢN PHẨM DỰ KIẾN Mơ hình trang trại tự động giám sát điều khiển qua web server NGÀY GIAO ĐỒ ÁN : 18/ 02/ 2 022 NGÀY NỘP ĐỒ ÁN : 23 /06 /20 22 Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 22. .. Nguyễn Tấn Hòa Trang 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server Hình 2. 14 Thêm hình giám sát điều khiển Các bước thiết lập... skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình trang trại giám sát điều khiển tự động qua Web Server 1.3.1 .2 Nguyên lý hoạt động Web Server [2] Cách thức vận hành Web Server: Hình 1.1 Cách thức vận hành Web Server
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH TRANG TRẠI GIÁM sát và điều KHIỂN QUA WEB SERVER 2 ,