0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và điều KHIỂN hệ THỐNG sản XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER

102 1 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và điều KHIỂN hệ THỐNG sản XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  QUA WEB SERVER ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HĨA HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP QUA WEB SERVER ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER Sinh Viên Thực Hiện : Đoàn Ngọc Tuyển Hồ Minh Tiên 1811505520261 1811505520255 LỚP : 18TDH2 GVHD : ThS Nguyễn Tấn Hịa 2022 THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER ĐOÀN NGỌC TUYỂN – HỒ MINH TIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, 06/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HĨA ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MƠ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER Sinh Viên Thực Hiện : Đoàn Ngọc Tuyển Hồ Minh Tiên LỚP : 18TDH2 GVHD : ThS Nguyễn Tấn Hòa 1811505520261 1811505520255 Đà Nẵng 6/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN - TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết Kế Mơ Hình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Sản Xuất Nông Nghiệp Qua Web Server Sinh viên thực hiện: Đoàn Ngọc Tuyển Hồ Minh Tiên Mã SV: 1811505520261 Lớp: 18TDH2 1811505520255 Nhằm ứng dụng kiến thức trang bị trình học tập vào thực tế, nhóm thực lựa chọn đề tài “Thiết Kế Mơ Hình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Sản Xuất Nông Nghiệp Qua Web Server” Nội dung hệ thống xử lý tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ cảm biến độ ẩm để điều khiển hoạt động hệ thống bơm tưới, hệ thống làm mát quạt, hệ thống đèn để cấp nhiệt chủ động hệ thống rèm tự động Được giám sát điều khiển qua Web server TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tấn Hòa Sinh viên thực hiện: Đoàn Ngọc Tuyển Mã SV: 1811505520261 Hồ Minh Tiên Mã SV: 1811505520255 Tên đề tài: THIẾT KẾ MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER Các số liệu, tài liệu ban đầu: Các phần mềm sử dụng:  Tia Portal V16  Nodejs – Webserver  Visual studio code (hỗ trợ thiết kế giao diện web) Các linh kiện cần thiết:  PLC S7 1200  Cảm biến nhiệt độ  Cảm biến độ ẩm Các tài liệu cần tham khảo:  Sách Webserver với dòng PLC (Ngọc Automation)  Webserver Siemens PLC đến nâng cao Nội dung đồ án: Nội dung thực :  Tìm tài liệu nghiên cứu nông nghiệp thông minh, thiết bị cần sử dụng mơ hình  Tìm hiểu PLC S7 1200, thiết bị hệ thống TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver         Tìm hiểu chuẩn truyền thơng cơng nghiệp Tìm hiểu thiết kế mơ hình, thi cơng hệ thống Thử nghiệm điều chỉnh thông số cần thiết cho mô hình Tính tốn lựa chọn thiết bị Viết chương trình điều khiển hệ thống Tìm hiểu thiết kế giao diện giám sát, điều khiển WinCC Tìm hiểu giám sát qua Wed server Đánh giá kết thực Các sản phẩm dự kiến  Mô hình nơng nghiệp khép kín  Tủ điện  Giao diện web server Ngày giao đồ án: 18/02/2022 Ngày nộp đồ án: 14/06/2022 Đà Nẵng, ngày Trưởng Bộ môn tháng năm 20… Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver LỜI NÓI ĐẦU Khoa học kỹ thuật thay đổi ngày, người kỹ thuật phải thay đổi tầm nhìn để theo kịp cơng nghệ đại Trọng tâm khoa học kỹ thuật văn minh công nghiệp đặt vào lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, công nghệ lượng, công nghệ sinh học công nghệ tự động Sự góp mặt tự động hóa q trình cơng nghệ góp phần khơng nhỏ vào mục tiêu Nó phát triển ứng dụng mạnh mẽ công nông nghiệp cụ thể cơng nghiệp hóa lọc dầu, cơng nghiệp hóa chất, cơng nghiệp xử lý nước, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch…cũng lĩnh vực khác đời sống Đặc biệt hơn, tự động hóa q trình giúp người tránh khỏi công việc nặng nhọc, môi trường độc hại, khai thác nơi người đặt chân đến Nhằm ứng dụng kiến thức trang bị trình học tập vào thực tế, nhóm thực lựa chọn đề tài Thiết Kế Mơ Hình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Sản Xuất Nông Nghiệp Qua Web Server Nội dung hệ thống xử lý tín hiệu từ cảm biến nhiệt cảm biến độ ẩm để điều khiển hoạt động hệ thống bơm tưới, hệ thống làm mát quạt, hệ thống đèn để cấp nhiệt chủ động hệ thống rèm tự động Được giám sát điều khiển qua Web server Nhóm thực đề tài cố gắng tận dụng kiến thức học trường với tìm tịi, nghiên cứu hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Thầy thuộc Khoa Điện – Điện Tử để hoàn thành tốt đồ án Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Tấn Hịa thầy khoa Điện – Điện tử giúp đỡ hỗ trợ hoàn thành đồ án Khơng thế, q trình thực tập thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết, kỹ thực hành, cách giải vấn đề Mặc dù, nhóm thực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đề tài đặt thời hạn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong Thầy bạn thơng cảm Nhóm thực đề tài mong nhận ý kiến đóng góp từ quý Thầy bạn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nơng nghiệp qua Webserver LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết Kế Mơ Hình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Sản Xuất Nông Nghiệp Qua Web server” nghiên cứu độc lập nhóm Các số liệu tìm hiểu rõ ràng kết nghiên cứu hồn tồn trung thực Đồ án khơng đạo nhái hay chép từ cơng trình nghiên cứu khác Tất tài liệu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Nhóm xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường phát sai phạm hay chép đề tài Sinh viên thực TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN TÓM TẮT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Tổng Quan Đề Tài Mục tiêu đề tài Phương pháp nghiên cứu Hướng Thực CHƯƠNG GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG Giới thiệu mơ kính mica sử dụng để trồng nhiều loại trái rau quanh năm 2.1.1 Cơ sở lựa chọn vật liệu cấu tạo nhà kính Tổng quan PLC 2.2.1 Cấu trúc PLC 2.2.2 Tổng quan PLC S7-1200 2.2.3 Nguyên lý hoạt động PLC S7 1200 2.2.4 Một số dòng CPU S7-1200 2.2.5 PLC 1214 DC/DC/DC Các phần mềm hệ thống sử dụng để lập trình 10 2.3.1 Tổng quan Web Server 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver var imglink_1 = "images/Symbol/" + SymName + "_1.png"; // Trạng thái tag =1 var imglink_2 = "images/Symbol/" + SymName + "_2.png"; // Trạng thái tag =2 var imglink_3 = "images/Symbol/" + SymName + "_3.png"; // Trạng thái tag =3 var imglink_4 = "images/Symbol/" + SymName + "_4.png"; // Trạng thái tag =4 var imglink_5 = "images/Symbol/" + SymName + "_5.png"; // Trạng thái tag =5 url = "IO.html"; $.getJSON(url, function (result) { if(result[Tag] == 0){ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_0; } else if(result[Tag] == 1){ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_1; } else if(result[Tag] == 2){ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_2; } else if(result[Tag] == 3){ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_3; } else if(result[Tag] == 4){ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_4; } else{ document.getElementById(ObjectID).src = imglink_0; } }); } IO.html TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver { "Status_Pump1":":="Web_Comm".Status_Pump1:", "Status_Pump2":":="Web_Comm".Status_Pump2:", "Status_Fan1":":="Web_Comm".Status_Fan1:", "Status_Fan2":":="Web_Comm".Status_Fan2:", "Status_Light1":":="Web_Comm".Status_Light1:", "Status_Motor1":":="Web_Comm".Status_Motor1:", "Value_Sensor1":":="Web_Comm".Value_Sensor1:", "Value_Sensor2":":="Web_Comm".Value_Sensor2:" } main_Screen.css /*Màn hình chính*/ #Screen_Main { position: absolute; left: 215px; top: 11px; width: 500px; height: 500px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver background-color: rgb(15, 228, 210); screen1.css /*Màn hình 1*/ #Screen_1 { position: absolute; left: 215px; top: 11px; width: 1500px; height: 700px; } /*Code hình ảnh */ #Pump_1 { position: absolute; left: 15px; top: 435px; width: 70px; height: 70px; } #Pump_2 { position: absolute; left: 607px; top: 380px; width: 70px; height: 70px; } #Motor_1 { position: absolute; left: 2px; top: 75px; width: 70px; height: 70px; } #Light_1 { position: absolute; left: 303px; top: 100px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver width: 70px; height: 70px; } #Fan_2 { position: absolute; left: 64px; top: 270px; width: 70px; height: 70px; } #Fan_1 { position: absolute; left: 547px; top: 270px; width: 70px; height: 70px; } /*Màn hình chính*/ #Sensor1 { border: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(10, 1, 1); text-align: center; display: inline-block; font-size: 25px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; left: 833px; top: 132px; width: 152px; height: 53px; } /*Màn hình chính*/ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver #Sensor2 { border: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(10, 1, 1); text-align: center; display: inline-block; font-size: 25px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; left: 833px; top: 305px; width: 152px; height: 53px; } /*Màn hình chính*/ #Sensor3 { border: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(10, 1, 1); text-align: center; display: inline-block; font-size: 15px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; left: 111px; top: 198px; width: 68px; height: 20px; } /*Màn hình chính*/ #Sensor4 { border: none; background-color: rgb(255, 255, 255); TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver color: rgb(10, 1, 1); text-align: center; display: inline-block; font-size: 15px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; left: 56px; top: 354px; width: 68px; height: 20px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_AutoWed { border: none; background-color: rgb(240, 236, 11); border: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 85px; height: 45px; left: 825px; top: 440px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_ManualWed { border: none; background-color: rgb(19, 11, 240); border: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 85px; height: 45px; left: 947px; top: 440px; } screen2.css /*Màn hình 2*/ #Screen_2 { position: absolute; left: 215px; top: 11px; width: 1500px; height: 700px; } /*Code hình ảnh */ #Pump_1M { position: absolute; left: 160px; top: 112px; width: 70px; height: 70px; } #Pump_2M { position: absolute; left: 530px; top: 108px; width: 70px; height: 70px; } #Motor_1M { position: absolute; left: 876px; top: 302px; width: 70px; height: 70px; } TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver #Light_1M { position: absolute; left: 871px; top: 100px; width: 70px; height: 70px; } #Fan_2M { position: absolute; left: 536px; top: 296px; width: 70px; height: 70px; } #Fan_1M { position: absolute; left: 162px; top: 300px; width: 70px; height: 70px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Pump1M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mô hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver left: 118px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Pump1M { border: none; background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 203px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Pump2M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 488px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Pump2M { border: none; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 563px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Fan1M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 118px; top: 375px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Fan1M { border: none; background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 203px; top: 375px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Fan2M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 488px; top: 375px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Fan2M { border: none; background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 563px; top: 375px; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Light1M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 837px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Light1M { border: none; background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 916px; top: 190px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Open_Motor1M { border: none; background-color: rgb(15, 233, 19); TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 837px; top: 375px; } /*Nút Màn chính*/ #btt_Close_Motor1M { border: none; background-color: rgb(233, 15, 33); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 60px; height: 33px; left: 916px; top: 375px; } slidebar.css /*Slide bar chính*/ #slidebar { position: absolute; left: 5px; top: 11px; width: 198px; height: 686px; background-color: rgb(40, 58, 107); } /*Nút Màn chính*/ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver #btt_Screen_Main { border: none; background-color: rgb(233, 15, 149); color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 150px; height: 40px; left: 22px; top: 20px; } /*Nút Màn 1*/ #btt_Screen_1 { border: none; background-color: rgb(240, 236, 11); border: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 150px; height: 40px; left: 22px; top: 70px; } /*Nút Màn 2*/ #btt_Screen_2 { border: none; background-color: rgb(11, 167, 240); border: none; color: rgb(255, 255, 255); text-align: center; TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver display: inline-block; font-size: 13px; font-weight: normal; cursor: pointer; position: absolute; width: 150px; height: 40px; left: 22px; top: 120px; } TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nơng nghiệp qua Webserver CHƯƠNG TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ u cầu cơng nghệ hệ thống Đề tài: Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản. .. hệ thống sản xuất nơng nghiệp qua Webserver LỜI CAM ĐOAN Nhóm tơi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài ? ?Thiết Kế Mơ Hình Giám Sát Và Điều Khiển Hệ Thống Sản Xuất Nông Nghiệp Qua Web server? ??... skknchat@gmail.com Thiết kế mơ hình giám sát điều khiển hệ thống sản xuất nông nghiệp qua Webserver CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG Bảng phân công đầu vào đầu 4.1.1 Bảng phân công đầu vào
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế mô HÌNH GIÁM sát và điều KHIỂN hệ THỐNG sản XUẤT NÔNG NGHIỆP QUA WEB SERVER ,